Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 6

Cranendonck Actueel – week 6


Ook Energiecoach worden in jouw gemeente? Meld je aan voor de gratis
opleiding!
In januari is een eerste groep succesvol gestart met de opleiding Energiecoach worden. Deze gratis
opleiding wordt opnieuw aangeboden in maart.
Lijkt het jou ook leuk om andere bewoners te helpen met voorlichting geven over het besparen van
energie en geld? Heb jij je eigen woning al verduurzaamd met maatregelen zoals radiatorfolie,
ledlampen, tochtstrippen, isolatie maatregelen of zonnepanelen? En ben je bereid je te verdiepen in
verdergaande besparende isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepomp en of zonnepanelen voor
woningen? Word dan ook vrijwilliger en onderdeel van het Energiecoachteam in Cranendonck en
help je medebewoners met energiebesparing en meer wooncomfort.
Doe ook mee met deze praktische basisopleiding
Alle bewoners, huiseigenaren, jong en oud met interesse om de eigen woning (verder) te
verduurzamen en andere bewoners te helpen als vrijwillige energiecoach zijn welkom.
Doe ook mee en sluit je aan bij de groeiende groep energiecoaches!
Wanneer?
De opleiding ‘Energiecoach worden’ bestaat uit 3 avonden van 19.00 – 22.00 uur:
 5 maart in De Borgh in Budel
 12 maart in De Hofnar in Valkenswaard
 26 maart in De Schammert in Leende
Meld je vóór 1 maart gratis aan
Stuur hiervoor een e-mail naar caspar.eras@a2samenwerking.nl met je naam, telefoonnummer en e-
mailadres. Hierna ontvang je automatisch een uitnodiging met meer informatie.


Cranendonck blijft komende jaren volop bouwen: in 2023 hoogste aantal
woningen gebouwd
Er zijn vorig jaar maar liefst 118 woningen gebouwd in Cranendonck, het hoogste aantal in jaren.
Ook liggen er nog volop plannen klaar om dit komende jaren door te zetten. Hiermee zet gemeente
Cranendonck stappen om te zorgen dat in 2030 voldoende woningen zijn gebouwd. Een groot deel
hiervan zijn betaalbare koop- en huurwoningen. “Het is belangrijk dat inwoners in Cranendonck
kunnen blijven wonen, senioren kunnen doorstromen en starters kans hebben op een woning in
deze krappe woningmarkt”, geeft wethouder Karel Boonen (Wonen) aan. “Het bouwen van
betaalbare woningen die aansluiten bij de vraag helpt hierbij.”
In 2023 hoogste aantal woningen gebouwd
Een groot deel van de vorig jaar opgeleverde woningen zijn nieuwbouwwoningen, maar er zijn ook
woningen toegevoegd door het splitsen van huizen of gebouwen. Daarnaast zijn in 2023
vergunningen verstrekt voor het bouwen van nog eens 109 woningen. Binnenkort start ook de bouw
van de eerste fase van duurzame wijk De Waterbrink in Maarheeze.
Plannen en bouwen in 2024
Eind 2023 zijn er verschillende plannen ingebracht die dit jaar worden vastgesteld door de gemeenteraad. Naast een aantal kleinere plannen, gaat het hierbij onder andere om de afronding
van Boschakkers Budel (30 woningen), Boschakkers II Budel (69 woningen), De Valk Soerendonk (32
woningen), Maoske/de Sport Soerendonk (18 woningen), de voormalige bibliotheek in Budel (12
woningen) en Heistraat/Hoevenstraat Gastel (28 woningen). Een groot deel van deze woningen
bestaat uit betaalbare woningen: dit zijn sociale en middeldure huurwoningen, sociale
koopwoningen en betaalbare koopwoningen van maximaal € 390.000,-.


Een kroonring aanvragen
Een kroonring wordt bevestigd aan een lantaarnpaal en wordt gebruikt om PMD-zakken aan op te
hangen. Zo heb je minder last van wegwaaiende PMD-zakken en zijn deze minder goed bereikbaar
voor dieren. Wil je graag een kroonring in je straat, dan kan je deze online aanvragen via Kroonring |
Cranendonck. De kroonring is een extra service. Je bent niet verplicht om deze kapstok voor PMD-
zakken te gebruiken. Lees hier ook meer over de voorwaarden en de spelregels.
De kroonring komt aan de lantaarnpaal voor jouw deur. Heb je geen lantaarnpaal voor jouw deur?
Overleg dan eerst met je buren voordat je de kroonring aanvraagt. Mochten je buren na plaatsing
bezwaar indienen, dan wordt de kroonring permanent verwijderd.
Bied zakken pas op de inzamel dag aan
Hang of zet je de PMD-zakken al een of meer dagen vóór de ophaaldag buiten? Dan is de kans op
zwerfafval véél groter. Vooral kauwen en meeuwen hebben dan alle tijd om de zakken kapot te
pikken. Dat zorgt voor rommel op straat en dat trekt ’s nachts dan weer ratten en muizen aan. Help
mee en zet je PMD-zakken pas op de ophaaldag buiten!


Bijeenkomst sportverenigingen en organisaties: start van nieuw kernteam
sport
Verenigingen en ondernemers op het gebied van sport en bewegen uit Cranendonck kwamen vorige
week bij elkaar om samen met ons terug te blikken op het sportakkoord I. Daarnaast dachten
deelnemers in groepen na over vragen op het gebied van sport en bewegen, zoals: Hoe zorgen we
dat kennis en informatie goed wordt gedeeld? Hoe kunnen we als verenigingen meer en beter gaan
samenwerken in de toekomst?
Nieuw kernteam sport in Cranendonck
Om met deze manier van samenwerken door te gaan, wordt gestart met een nieuw kernteam. Alle
verenigingen en organisaties in Cranendonck die te maken hebben met sport en bewegen kunnen
hierbij aansluiten. Het kernteam deelt niet alleen informatie met elkaar, maar gaat ook anderen
helpen bij vragen. Daarnaast starten zij sport- en beweegprogramma’s voor inwoners op.
Sluit ook aan bij het kernteam
Heb jij ook ideeën over sport en bewegen in Cranendonck? Informeer dan bij jouw sportclub of deze
al is aangesloten bij dit nieuwe kernteam. Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp?
Mail dan voor meer informatie naar sportverenigingen@cranendonck.nl.

Publieksbalie maandag avond met carnaval gesloten
In verband met carnaval is de publieksbalie van gemeente Cranendonck gesloten op maandagavond

12 februari. We zijn op maandag van 9.00-17.00 uur geopend. Vanaf dinsdag 13 februari gelden de
normale openingstijden weer.
Regel zaken eenvoudig online
Gelukkig kun je veel zaken zelf online regelen via cranendonck.nl. Denk aan een uittreksel of
verklaring aanvragen of een melding doen van een huwelijk. Je hoeft daarvoor niet meer naar de
balie te komen.


Nieuwe Nota Energie-en Warmtetransitie
De verduurzaming van Cranendonck is in volle gang met steeds meer ontwikkelingen en activiteiten
op het gebied van energie besparen, isoleren en aardgasvrij wonen. Daarom is er een aparte nota
opgesteld voor de energie- en warmtetransitie waarin de plannen met concrete doelen voor de
komende jaren zijn beschreven. Afgelopen december is deze goedgekeurd door de gemeenteraad.
Deze nieuwe nota vervangt de Duurzaamheidsnota 2020-2024. Waar de oude nota zich richtte op
duurzaamheid in algemene zin, concentreert deze zich dus specifiek op energie en warmte. Een
voorbeeld van zo’n doel is de isolatie van ruim 1100 woningen met een laag energielabel vóór 2028
en de realisatie van 1250 aardgasvrije woningen vóór 2030. De bredere duurzaamheidsambities waar
Klimaat, Groen, Afval, Milieu en Samenleving ook onderdeel van uitmaken, komen terug in de
toekomstige Omgevingsvisie.
Meer weten?
Benieuwd naar de plannen en doelen op het gebied van energie en warmte in Cranendonck? Op
www.cranendonck.nl/nota-energie-en-warmtetransitie vind je de volledige nota. Hier lees je ook
welke doelen de afgelopen jaren al gerealiseerd zijn.

Gevolgen invoering Omgevingswet bij vergunningaanvragen
Op 1 januari 2024 in de Omgevingswet ingevoerd. Hierdoor is de wetgeving ten aanzien van o.a.
vergunningaanvragen voor bouwen en slopen veranderd. Veel inwoners en bedrijven wilden graag
hun aanvragen nog (laten) regelen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
voordat deze plaats maakte voor de Omgevingswet.
Hierdoor zijn in de laatste weken van 2023 buitengewoon veel omgevingsvergunningaanvragen
ingediend. Deze grote hoeveelheid aanvragen zorgt ervoor dat wij niet de dienstverlening en
afhandelingstermijnen kunnen garanderen die je van ons mag verwachten.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit niet wenselijk is voor de voortgang van je bedrijfsvoering of
processen, maar vragen je begrip voor deze situatie. We blijven ons inzetten om de aanvragen
zorgvuldig en efficiënt te behandelen.
Meer informatie
Heb je een aanvraag ingediend, wacht je al langer dan gebruikelijk op de afhandeling en ben je
benieuwd naar de voortgang? Wij vragen je te mailen naar info@cranendonck.nl onder vermelding
van het zaaknummer van jouw aanvraag. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Publicaties
Verlengen beslistermijn:
1. Hamonterweg 16a Budel-Schoot: Recreatief verbruik unit
2. Stationsstraat 11 Maarheeze: Hervatten verbouwing met enkele wijzigingen in de eerder
afgegeven vergunning.
Verleende vergunningen:
1. Ant. Fokkerstraat 17-19 Budel: Bouw kantoor
2. Rembrandtlaan 7a Budel: Draagmuur verwijderen

 
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app