Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 46

 

Verwarm je huis veilig, voorkom koolmonoxidevergiftiging

De dagen worden korter en de temperaturen gaan omlaag. Tijd om de verwarming weer aan te zetten. De meeste huizen in Nederland worden verwarmd met een cv-ketel, geiser, gashaard of gaskachel. Als deze installaties niet goed worden aangesloten of onderhouden, is er een groter risico op koolmonoxidevergiftiging.

Koolmonoxide (CO) is een levensgevaarlijk gas. Je ruikt, proeft en ziet het niet, maar mensen die het inademen, kunnen ernstige gezondheidsklachten krijgen en zelfs overlijden.

Hoe voorkomt je een CO-vergiftiging?

 1. Ventileer: Laat altijd een raam of een luchtrooster open staan
 2. Controleer: Laat jaarlijks je verbrandingstoestel controleren door een gecertificeerd bedrijf
 3. Alarmeer: Plaats een CO-melder

Kijk voor meer informatie en handige tips op www.co-wijzer.nl.

Begroting 2024 van gemeente Cranendonck

Volgend jaar trekt gemeente Cranendonck extra geld uit voor inwoners die het financieel zwaar hebben. En het college van burgemeester & wethouders wil belangrijke besluiten nemen over voorzieningen voor de dorpen. Ook komt het college volgend jaar met plannen voor de toekomst van Cranendonck. Dat en meer staat in de begroting 2024 die de gemeenteraad vorige week heeft vastgesteld. Wil je meer weten over het huishoudboekje van gemeente Cranendonck voor volgend jaar? Waar het geld vandaan komt en aan uit wordt gegeven? Bekijk dan de bijlage. Of lees de complete begroting op cranendonck.nl/begroting-2024

Welke isolatiemaatregelen werken goed in mijn huis?
Je huis duurzaam en energiezuinig krijgen begint met isoleren. Met isolatie houd je de warmte in de winter binnen en in de zomer buiten. Maar welke isolatiemaatregelen werken goed in jouw huis? We zetten de mogelijkheden om hierachter te komen op een rij:

 • Gratis online huisscan
  Vanuit je stoel kun je beginnen met de gratis online HuisScan op de website van het Regionaal Energieloket: www.regionaalenergieloket.nl
  Lees hier ook meer over verschillende isolatiemaatregelen.

 

 • Gratis Energiecoach bij jou thuis (ook voor huurders!)
  Voor een onafhankelijk persoonlijk (bespaar)advies over kleine isolatiemaatregelen tot meer diepgaander verduurzamingsadvies aan huis kun je contact opnemen met:
   

 

 • Maatwerkadvies door een professional aan huis[Mv1] 
  Kijk voor informatie, tips en links naar maatwerkadviseurs op de website van Milieu Centraal: www.milieucentraal.nl (zoek op hulp bij energie besparen).

 

Ben je huurder van woCom?
Sinds 1 januari 2023 kunnen een flink aantal isolatiemaatregelen zonder huurverhoging worden aangevraagd bij woCom. Dat levert direct een energiebesparing op en maakt de woning al gedeeltelijk klaar voor een toekomst zonder aardgas. Je kunt dus zelf al een eerste stap zetten. Hoe je dit doet lees je op www.wocom.nl/ik-ben-huurder/energiebesparen/. Hier vind je ook tips.

Nog meer weten over isoleren?
Kijk op cranendonck.nl/isoleren

Energieplafond vervalt in 2024. Check je energiecontract.

 

Door het Energieplafond betaalden huishoudens dit jaar niet meer dan 1,45 euro per kuub gas en 40 cent per kilowattuur stroom (tot een verbruik van 1.200 m3 gas en 2.900 kilowattuur stroom).

 

Heb je een energiecontract met prijzen die boven dit prijsplafond liggen? Houd er dan rekening mee dat het energieplafond in 2024 wegvalt en je dan weer de hogere prijzen gaat betalen die in het contract staan.

 

Sinds het voorjaar zijn nieuw aangeboden prijzen van energie flink gedaald. Hierdoor hebben nieuwe en omgezette contracten al enkele maanden prijzen onder het energieplafond. Geldt dit ook voor jou? Dan heeft het wegvallen van het plafond geen gevolgen.

 

Omzetten of overstappen?

 

De energieprijzen zijn intussen weer verder opgelopen en de verwachting is dat die trend zich nog doorzet. Daarom is het slim om nu na te gaan of de omzetting naar een vast contract en/of de overstap naar een andere energieleverancier interessant kan zijn. Houd er bij de vergelijkingen rekening mee dat voor het verbreken van een vast contract een opzegboete in rekening wordt gebracht.

 

Voorbeelden van websites waarop tarieven van energieleveranciers vergeleken kunnen worden zijn www.gaslicht.com, www.independer.nl/energie of www.pricewise.nl

 

December actie voor alle kinderen uit Cranendonck

December hoort voor alle inwoners van Cranendonck een feestmaand te zijn, in het bijzonder voor kinderen. Helaas is dit niet altijd het geval voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Daarom organiseert de gemeente Cranendonck zoals ieder jaar de decemberacties.

De actie betreft kinderen van 0 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een inkomen (exclusief vakantietoeslag) tot €1981 (voor gehuwde/samenwonende ouders) of €1387 (in het geval van een alleenstaande ouder).

 

Ieder kind tussen 0 en 12 jaar uit deze doelgroep krijgt een cadeaubon ter waarde van €50 en een Fashioncheque van €100. Kinderen van 13 tot 17 jaar hebben recht op een Fashioncheque ter waarde van €150.

 

Op basis van onze gegevens hebben al veel mensen een brief ontvangen met betrekking tot deze actie. Mocht u geen brief hebben ontvangen, maar meent u wel voor uw kinderen recht te hebben op een cheque? Neem dan contact op met de afdeling Werk & Inkomen op het volgende e-mailadres: bijzondereregelingen@A2samenwerking.nl

 

Vermoedens van kindermishandeling? Deel je zorgen.

Maak je je zorgen over de veiligheid van iemand in de omgeving? Je staat er niet alleen voor.
Bespreek je zorgen, bel met Veilig Thuis. Ook als je twijfelt. 0800-2000 (gratis).

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om zorgen te bespreken en eventueel om een melding te doen.

Ontwerp bestemmingsplan “De Vinnen 4 – 4a en Het Laar ong. te Maarheeze” en zakelijke beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “De Vinnen 4 – 4a en Het Laar ong. te Maarheeze” vrijdag 17 november 2023 t/m donderdag 28 december 2023 voor eenieder ter inzage ligt.

Doel van de bestemmingsplanwijziging
Dit ontwerp bestemmingsplan betreft het realiseren van zes Ruimte-voor-Ruimte woningen en het herbestemmen van de bedrijfswoning (De Vinnen 4a) van agrarische bedrijfswoning tot burgerwoning.

Inzage
Wij adviseren je het ontwerp bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1706.BPBG3095-ONT1) of via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versie is juridisch bindend. Ook is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Je kunt een afspraak maken via 14-0495.

Ontwerp besluit ontheffing Wet geluidhinder
Bij de realisatie van de woning(en) wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai overschreden. Bij geringe overschrijding kan de gemeente hiervoor hogere grenswaarden vaststellen. Op grond van artikel 110c van de Wet Geluidhinder liggen de ontheffingsaanvraag en het ontwerpbesluit (inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken) tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan voor eenieder ter inzage.

Anterieure overeenkomst
In het kader van het ontwerp bestemmingsplan “De Vinnen 4 – 4a en Het Laar ong. te Maarheeze” maakt het college van burgemeester en wethouders tenslotte bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op het realiseren van zes Ruimte-voor-Ruimte woningen en het herbestemmen van de agrarische bedrijfswoning (De Vinnen 4a) tot burgerwoning. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend als gemeente Maarheeze, sectie E nummers 657, 658, 806, 807, 808, 809 en 573, 393, 338, 671. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor eenieder gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Indienen zienswijze
Op het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Een mondelinge zienswijze kunt je, op afspraak, indienen bij de balie van het gemeentehuis. Een schriftelijke zienswijze richt je aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe je dat eenvoudig online regelt, lees je op onze website: www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Zo weet je ervan!
Automatisch alle berichten over jouw buurt ontvangen? Meld je aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Militaire oefening 

Van 21 tot en met 23 november 2023 vindt er weer een militaire oefening plaats binnen gemeente Cranendonck. De oefening hoort bij een training voor militairen van de Koninklijke Landmacht.  

  

Verplaatsen door de gemeente 

De militairen voeren een training uit waarbij zij zich ongezien door ‘vijandelijk gebied’ moeten verplaatsen. Privéterreinen worden pas betreden na toestemming van eigenaren en/ of beheerders. Verplaatsingen vinden plaats over bestaande wegen en paden. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen) munitie op niet-militair oefenterrein. 

 

Meer info 

Weten hoe je een algemene klacht indient over deze oefening of schade kunt melden? Lees het volledige nieuwsbericht op cranendonck.nl/nieuws 

 

Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

 1. Nieuwstraat 87 Budel: Renoveren van bestaande bebouwing en realiseren van twee patiowoningen in het bijgebouw
 2. Sneppendijk 30 Maarheeze: verbouwing woonhuis
 3. Smits van Oyenlaan 1a en 1g Maarheeze: verbouwen pand

Verleende vergunningen:

 1. Dissel 47 Maarheeze: plaatsen van een dakkapel
 2. Fazantlaan 32 Budel: realiseren van een carport

Verlenging beslistermijn:

 1. Puttendijk ong. Maarheeze: het kappen van bomen langs het spoor

Aanvraag buiten behandeling gelaten:

 1. Koningin Emmastraat 19 Budel-Dorplein: het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning

Verleende evenementenvergunning:

 1. Poelderstraat in Budel: Carnavalsbal (9 t/m 11 februari 2024)


Verleende standplaatsvergunningen:

 1. Capucijnerplein in Budel: permanente dag-week-jaarplaats loempiakraam Media Unig (1 januari t/m 31 december 2024)
 2. Parallelweg in Budel-Schoot: permanente dag-week-jaarplaats Vishandel Bram van Helden (1 januari t/m 31 december 2024)

 


 
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app