Menu

Archief

Alle percelen voor ontsluitingsweg tussen Poort 43 en A2 aangekocht

De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg tussen bedrijventerrein Poort 43 in Sterksel en de A2 in Maarheeze is een stap dichterbij. De percelen die nodig zijn om de weg aan te kunnen leggen zijn in elk geval aangekocht.

In de toekomst moeten de vrachtwagens tussen Poort 43 en de snelweg A2 via een nieuwe weg rijden die grotendeels de route volgt van de huidige D’aasdonken, Grote Bleek en Sterkselseweg. De weg is bedoeld om de overlast in de kernen van Maarheeze en Sterksel te verminderen.

Door de dorpsraden van Maarheeze en Sterksel en de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende is daartoe jaren geleden al het project ‘Samen mee naar de A2’ opgezet.

Behalve dat de ontsluitingsweg over bestaande wegen loopt, moet er ook een nieuwe weg worden aangelegd die het bosje aan de noordkant van de Grote Bleek doorsnijdt. Door de aanleg van de nieuwe weg, komt er ook een totaal andere aansluiting op de Sterkselseweg. Verder wordt D’aasdonken rechtdoor getrokken richting De Kleine Bruggen.

Op vijf plekken op het ontsluitingstracé moesten nog percelen van in totaal drie particulieren worden gekocht. De gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck laten nu weten dat alle overeenkomsten voor de aankoop van deze gronden zijn getekend.

Raad van State

Maar daarmee kan nog niet meteen gestart worden met de werkzaamheden. Want om de ontsluitingsweg aan te kunnen leggen, was een bestemmingsplanwijziging in Cranendonck noodzakelijk. Tegen dit bestemmingsplan zijn nog vier beroepen ingediend bij de Raad van State. De verwachting is in het eerste kwartaal van 2024 deze zaken worden behandeld.

Ondertussen werken de gemeenten verder om van het voorlopig ontwerp een definitief ontwerp te maken. In februari 2024 wordt een bijeenkomst belegd waar dit eerste concept aan de aanwonenden wordt voorgelegd.

De verwachting is dat het dan nog zeker een jaar duurt voordat het project kan worden aanbesteed. De inschatting is dat de daadwerkelijke aanleg van de ontsluitingsweg in het tweede kwartaal van 2025 kan starten.
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app