Menu

Archief

Aller heiligen en Allerzielen.

Aller heiligen en Allerzielen.

Afgelopen zondag was het Allerheiligen een Christelijk feest ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Dit wordt standaard elk jaar herhaald op 1 november.

Op 2 november volgt Allerzielen. Bij die gelegenheid worden alle overledenen herdacht die het afgelopen jaar afscheid hebben genomen van het leven en daarmee ook van Maarheeze. Men maakt wel eens de opmerking dat er namen niet werd afgeroepen in de kerk bij deze gelegenheid. Daar is dan een plausibele verklaring voor. Zij waren dan waarschijnlijk geen lid van de kerkelijke gemeenschap, niet meer, of nooit geweest. Niet iedereen is tegenwoordig meer katholiek. Er haken immers steeds meer mensen af. Om verklaarbare redenen. Vooral de tijdgeest is hier de grootste oorzaak van.

Afgelopen zondag werden ook de overleden personen uit Maarheeze herdacht, die ons zijn ontvallen. Voor aanvang van de dienst, zegende de pastoor traditioneel alle graven op het kerkhof. In de daarop sfeervolle drukke requiemmis, was dat met medewerking van het dameskoor Gertrudis (Patrones van onze Kerk). De namen van al die overledenen werden genoemd. Er werden sfeervolle liederen gezongen zoals het “Avondlied” en “ik zal er zijn”. Deze nummers hebben een hoog gevoelige mooie tekst, geschreven en gezongen in het Nederlands. Er werd vol warmte en bemoediging over de overledene gesproken.

Familieleden worden persoonlijk voor deze dient uitgenodigd. Na afloop krijgen zij het houten kruisje mee, (geschonken door de parochie). Dit kruisje heeft het afgelopen jaar gestaan in de Maria Kapel van de kerk. Op dat kruisje is de naam van hun dierbare gebrand. Als een herinnering, dat hij of zij heeft bestaan. Het was een wat beladen maar warme dienst die herinneringen oproepen, aan diegene die zo belangrijk waren, in het leven en die voor iedereen ook heel persoonlijk zijn. Maar ook de overleden personen die in de afgelopen jaren onze parochie zijn ontvallen worden immers meegenomen in deze herdenking.

Juist bij deze gelegenheden is het belangrijk dat vele mensen elkaar omringen en laten weten dat jou persoonlijk leed word gekend en niet word vergeten. Gelukkig waren velen deze ochtend samengekomen om te her en gedenken. Om deze reden wordt er ook elk jaar een gedachtenis prentje uitgegeven met daarop de namen van alle overleden mensen, als een teken dat zij hebben bestaan. Vroeger waren dat alleen de mensen uit eigen parochie maar sinds de parochies zijn samengevoegd tot de Cornelius Parochie van heel Cranendonck worden er alle overledenen op vermeld.

Thea van den Bosch
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app