Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 49

Digitale afvalkalender 2024
Ook voor 2024 kun je de digitale afvalkalender raadplegen via afvalkalender.cranendonck.nl of op de
app “Afvalkalender Cranendonck”. De digitale kalender is eenvoudig in gebruik, voor ieder
huishouden op maat, 24 uur per dag beschikbaar en actueel.
Hoe werkt het?
Op de website of op de app vul je je postcode en huisnummer in. Je krijgt dan een overzicht van de
verschillende soorten afval en waar je bepaalde afvalstromen naar toe kunt brengen. Ook wijzigingen
in ophaaldagen, bijvoorbeeld door een feestdag, zijn verwerkt in de digitale afvalwijzer. Zo beschik je
altijd over de juiste, actuele informatie. Naast de ophaaldata is ook veel informatie over de
afvalstromen te vinden.
Papieren exemplaar
Wil je liever een papieren exemplaar? De afvalkalender biedt een printoptie waarmee je zelf een
kalender kunt (laten) uitprinten. Heb je, of jouw directe omgeving, geen mogelijkheid om te printen?
Neem dan telefonisch contact op met het gemeentehuis door te bellen naar 140495.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ga ook voor hergebruik van afval
Wist je dat het afval dat je thuis weggooit vaak opnieuw gebruikt kan worden? Afval bestaat uit
belangrijke materialen, grondstoffen, die in nieuwe producten kunnen worden verwerkt. Om dit
mogelijk te maken, is het belangrijk dat je afval zo goed mogelijk scheidt. En dus in de juiste
afvalbakken weggooit. Ook op de milieustraat houden wij hier rekening mee. Door hergebruik van
grondstoffen uit afval zorgen we samen voor een beter milieu.
Dat ruimt lekker op: geef je spullen een tweede leven
Ben jij met deze donkere dagen ook aan opruimen gegaan? Gooi spullen zeker niet zomaar weg,
maar bekijk of deze nog een tweede leven kunnen krijgen. Dat kan op verschillende manieren:
1. Repareren: Is het product kapot, kijk dan eerst of het nog gemaakt kan worden. Mogelijk zit er nog
garantie op het product of is er een kennis of lokale ondernemer die je hiermee kan helpen. Een
goed voorbeeld is de schoenmaker of een van de diverse Repair Cafés in Cranendonck!
2. Geef gebruikte, goede spullen door aan anderen: Breng het naar de kringloopwinkel, of biedt het
aan op een tweedehands platform zoals Marktplaats.nl, Vinted of een ruilhoek op Facebook. Zo maak
je er iemand anders blij mee.
3. Creëer: Steeds vaker zie je dat er iets wordt gemaakt van afval. Ga dus eens creatief aan de slag
met spullen die je niet meer nodig hebt! Op internet vind je veel voorbeelden, zoals bloempotten van
lege yoghurtbakjes of blikjes.
4. Breng je spullen naar de milieustraat, als je er echt niets meer mee kunt. Door het hier in te
leveren, zorg je ervoor dat het product nog als grondstof kan worden hergebruikt. Ook is het vaak
voordeliger dan de grijze container aan de straat zetten.
5. Gooi weg in de juiste bak of zak: Wil je spullen toch aan de huis-aan-huis inzameling meegeven?
Doe dan het afval in de juiste bak of zak. Op www.afvalscheidingswijzer.nl vind je meer informatie
over het scheiden van afval.

Meer weten over hergebruik?

Bekijk cranendonck.nl/hergebruik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zonnepanelen nog een verstandige koop?
Zonnepanelen staan de laatste tijd negatiever in het nieuws. De salderingsregeling waarmee je zelf
opgewekte stroom 1 op 1 mag verrekenen met stroom die je van je energiebedrijf afneemt, wordt
waarschijnlijk afgebouwd. Ook vragen enkele energiebedrijven intussen een vergoeding voor de
teruggeleverde stroom. De vraag of de aankoop van zonnepanelen nog wel verstandig is, is dan ook
een logische.
Wat is waar?
De aanschaf van zonnepanelen is nu gunstiger dan ooit!
 Stijgende energieprijzen maken zelf opgewekte stroom voordeliger dan ooit. De recente
prijsstijgingen (van gemiddeld 22 cent per KWh in 2022 naar 39 cent in 2023) maken de
terugverdientijd korter dan voorheen.
 BTW-vrijstelling op zonnepanelen en arbeid (het leggen en aansluiten) verlaagt de
aanschafkosten.
 Lagere kosten voor panelen door verminderde vraag en goedkoper transport maken
installatie betaalbaarder.

Een voorbeeldberekening
Een voorbeeld van Milieucentraal toont aan dat 10 zonnepanelen in 8 jaar kunnen worden
terugverdiend. Over 25 jaar kan een installatie van 7.500 euro zelfs 26.000 euro opleveren, zelfs als
de opgewekte stroom in de toekomst maar 9 cent zou opleveren. Kijk het na op
www.milieucentraal.nl en zoek op ‘Salderingsregeling voor zonnepanelen’.

Bereken het zelf
Bereken zelf wat zonnepanelen in jouw situatie opleveren op tools.milieucentraal.nl en klik op
‘zonnepanelen’.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laadpaal plaatsen in Budel-Dorplein
We zijn van plan om een openbare laadpaal te plaatsen aan het Oranjeplein in Budel-Dorplein.
Wil je meer lezen over het ontwerp verkeersbesluit? Ga dan naar de website van de overheid met
officiële bekendmakingen via cranendonck.nl/verkeersbesluiten. Daar kan je ook lezen óf en hoe je
kan reageren op het voorstel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dringend een tijdelijke woning nodig in Cranendonck?
Heb jij om wat voor reden dan ook dringend een tijdelijke woning nodig? Misschien mag jij dan een
tijdje wonen in één van de zes volledig ingerichte woningen vlakbij sporthal de Zuiderpoort in Budel.
Op het voormalige terrein van sporthal De Schulp staan sinds kort twaalf tijdelijke woningen. Deze
blijven staan tot en met 30 juni 2026. De helft hiervan is voor Oekraïense vluchtelingen. De andere
zes woningen zijn bedoeld voor inwoners van Cranendonck die dringend een tijdelijke woning nodig
hebben. Om hier te mogen wonen, moet je wel voldoen aan een aantal eigenschappen.

Hoe werkt het?
Herken jij jezelf in de volgende eigenschappen? Schrijf je dan snel in bij Ad Hoc Beheer via
www.adhocbeheer.nl. Inschrijven kan tot maandag 11 december 2023 12.00 uur. Op de website van
Ad Hoc Beheer vind je meer informatie over de inschrijfprocedure.
 Door je situatie moet of wil je graag binnenkort je huis uit.
 Je gaat zelf actief op zoek naar een andere woning of een andere manier van wonen.
 Als de overeenkomst voor de tijdelijke woning eindigt, heb je een adres waar je naartoe kan.
 Je kunt zelfstandig wonen en hebt niet veel geestelijke of lichamelijke zorg of begeleiding nodig.
 Je bent verantwoordelijk en veroorzaakt geen overlast.
 Je kan bewijzen dat je minimaal 6 maanden in de gemeente Cranendonck woont of dat je
verbonden bent aan de gemeente Cranendonck door werk, opleiding of je sociale leven.
 Je kan bewijzen dat je voldoende geld hebt om op jezelf te kunnen wonen.
Heb je nog vragen? Dan kun je op werkdagen tussen 9 en 12 uur bellen met Ad Hoc Beheer op 073-
6560079.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concept Agenda CR Gemeenteraad

Datum 12-12-2023
Tijd 19:30 - 22:30
Locatie CR Raadzaal
Voorzitter Roland van Kessel

1 Opening/trekking van het stemmingnummer
2 Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3 Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 6 en 7 november
2023 en de commissievergadering van 28 november 2023
4 Hamerstukken
4.1 Raadsvoorstel: vaststellen financiële en controle verordening (poho K. Boonen)
4.2 Raadsvoorstel: Zienswijze Berap GRSA2 2023 (poho R. van Kessel)
4.3 Raadsvoorstel: GRSA2 zienswijzen ontwerpregeling en begrotingswijziging 2024 (poho R.
van Kessel)
4.4 Raadsvoorstel: Legesverordening 2024 en bijbehorende tarieventabel 2024 (poho K.
Boonen)
4.5 Raadsvoorstel: Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht (poho K. Boonen)
4.6 Raadsvoorstel: Erfgoedverordening (poho R. van Kessel)
4.7 Raadsvoorstel: Beheersverordening Buitengebied 2023 – De Branten 1-3 te Soerendonk
(poho K. Boonen)
4.8 Raadsvoorstel: Algemene plaatselijke verordening Cranendonck 2023 (poho K. Boonen)
4.9 Raadsvoorstel: Verordening afvoer van hemelwater en grondwater (poho K. Boonen)
5 Raadsvoorstel: Nota Energie- en Warmtetransitie (poho K. Boonen)
6 Raadsvoorstel: Vaststelling Wijkuitvoeringsplan Naar een aardgasvrij Heesakker (poho K.
Boonen)
7 Raadsvoorstel: Vaststellen controleprotocol met normenkader (poho K. Boonen)
8 Raadsvoorstel: Brede muziekregeling (poho R. van Kessel)
9 Mutatie-overzicht begrotingswijzigingen/postlijst
10 Schriftelijke vragen ex. art 38 RvO

10.1 Schriftelijke vragen art 38 RvO inz. Scholensituatie Dorplein - Schoot
10.2 Schriftelijke vraag art 38 RvO inz. acute tekort leslokalen BRAVO! College
10.3 Schriftelijke vraag art 38 RvO inz. Bravo College
10.4 Schriftelijke vragen art 38 RvO inz. Huur en huisvesting JC Harlekyn
10.5 Schriftelijke vraag art 38 RvO inz. 'tijdelijke' randweg zuid en Budel-Dorplein
11 Sluiting

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicaties
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:
1. Geuzendijk ong. Budel, Kadastraal Budel L 1356: Nieuwbouw loods en kantoor
2. De La Minestraat ong. Kadastraal Budel L 1458 Budel: oprichten bedrijfsgebouw
3. Sint Cornelisplein 2 Gastel: Herbouw Dorpshuis ''De Cranehoeve”
4. Stationsstraat 27 Maarheeze: oprichten van 14 appartementen
Verleende vergunningen:
1. Smits van Oyenlaan 1a en 1g Maarheeze: verbouwen van het pand
2. Prinses Irenestraat 22 Budel-Dorplein: verbouwen en uitbreiden woonhuis
3. Poelderstraat 4c1 t/m 4c14 te Budel: het gebruiken van bestaande tijdelijke woonunits voor
de huisvesting van spoedzoekers
4. Tankstation ’t Haasje, Maarheeze E 637: het uitbreiden van de bestaande overkapping ten
behoeve van snelladers voor elektrische voertuigen
Verlenging beslistermijn:
1. Nieuwstraat 52 Budel: het verbouwen van een bestaand pand naar 3 appartementen
Verleende standplaatsvergunningen:
1. Stationsstraat in Maarheeze: permanente dag-week-jaarplaats ZeeVis & Zo. (1 januari t/m 31
december 2024)
2. Stationsstraat in Maarheeze: permanente dag-week-jaarplaats Frietinc. (1 januari t/m 31
december 2024)
Verleende exploitatievergunning:
1. Kijkakkers 1 in Maarheeze: Exploitatievergunning commercieel horecabedrijf
Verleende Alcoholwetvergunning:
1. Kijkakkers 1 in Maarheeze: Alcoholwetvergunning commercieel horecabedrijf
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app