Menu

Archief

Cranendonck Actueel - week 9

Verkiezingen 15 maart: stempassen & volmacht

Alle inwoners van Cranendonck die hun stem uit mogen brengen tijdens de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart a.s. hebben hun stempas(sen) per post ontvangen. Heb je nog geen stempas(sen) ontvangen? Of ben je deze kwijtgeraakt?

Dan kun je online een nieuwe stempas aanvragen bij de gemeente. Doe dit uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 (5 dagen voor de verkiezingsdag). Meer informatie vind je op cranendonck.nl/verkiezingen.
Het is ook mogelijk om persoonlijk een pas aan te vragen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Dit kan tot uiterlijk 14 maart 2023 (1 dag voor de verkiezingen) tot 12.00 uur ’s middags. Bel voor een afspraak 14  0495.

Volmacht
Wist je dat het ook mogelijk is om iemand namens jou te laten stemmen (volmacht)? Kijk voor meer informatie op cranendonck.nl/verkiezingen wat hiervoor nodig is.

 


Zonnepanelen en salderen: vergelijk de terugleververgoeding!
De opbrengst van zonnepanelen staat de laatste weken aardig in de belangstelling. Er komen andere regels aan, maar ook nu al kan de opbrengst van jouw zonnepanelen verschillen met die van je buur.

Dat zit namelijk zo: rekenvoorbeeld
Onder de salderingsregeling worden verbruikte en opgewekte kilowatturen tegen elkaar weggestreept. Voor alles wat je daarboven extra opwekt krijg je een vergoeding die verschilt per energieleverancier. Stel je voor: de jaarlijkse opwek van je zonnepanelen bedraagt 3000kWh en het jaarlijkse stroomverbruik van je huishouden is 2000kWh. De 2000kWh in verbruik en de 2000kWh in opwek worden tegen elkaar weggestreept. Maar wat krijg je dan voor die extra opgewekte 1000kWh?

Vergoeding voor terugleveren
Er zit veel verschil in de vergoeding die energieleveranciers geven voor de (extra) opgewekte energie door zonnepanelen. Bij energieleverancier ‘A’ is dat op dit moment minder dan 10 cent (een opbrengst van 90 euro per jaar), bij energieleverancier ‘B’ is dat zelfs méér dan 20 cent (264 euro per jaar). Op jaarbasis levert dit in ons rekenvoorbeeld een verschil op van net geen 175 euro. Het is dus de moeite waard om te bekijken wat jij terugkrijgt van jouw energieleverancier.

Benieuwd welke organisaties gunstige tarieven hebben? Bekijk https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/terugleververgoeding.

 

 

Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

 

 1. Groote Bleek 11 Maarheeze: plaatsen van een mantelzorgwoning
 2. Dorpsstraat 35a Budel: aanvraag kap rode beuk
 3. Jan van Schoonvorststraat 1 Budel: plaatsen van een shelter Bravo College
 4. ’t Winkel 6a Soerendonk: huisvesting tijdelijke werknemers

 

Verleende vergunningen:

 

 1. Koenraadtweg 16 Maarheeze: het bouwen van een woonhuis
 2. Klein-Schoot 8 Budel-Schoot: het verbouwen en uitbreiden van de woning
 3. De Romrijten 8 Maarheeze: plaatsen tijdelijke mast L.37254 Maarheeze
 4. Gastelseweg 15 Budel: het wijzigen van de gevels van de bestaande woning

 

Verlenging beslistermijn:

 

 1. Hugten 4 Maarheeze: het maken van slaapplaatsen voor seizoenarbeiders
 2. ’t Zandblauwtje 13 Maarheeze: legaliseren/gedeeltelijk plaatsen erfafscheiding
 3. Sint Josephstraat 128 Budel-Dorplein: uitbreiden woning
 4. Bospad ong. Soerendonk: ontheffing paardenbak
 5. Meemortel ong. Budel: nieuwbouw woonhuis
 6. De Heggewikke 1 Budel: realiseren van een dakkapel/dakopbouw
 7. Den Engelsman 25 Maarheeze: oprichten bedrijfsruimte

 

Aanvraag ingetrokken door aanvrager:

 

 1. Het Laar 8 Maarheeze: gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets

 

Vergunning geweigerd:

 

 1. Philipsweg 1-f Maarheeze: bedrijfsgebouw Maarheeze

 

 

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding Huize te Gaste Grensweg 15-17 te Gastel’ en zakelijke beschrijving

Van vrijdag 24 februari 2023 tot en met vrijdag 7 april 2023 kun je het ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding Huize te Gaste Grensweg 15-17 te Gastel’ inzien dat door het college van B&W is vrijgegeven. Dit bestemmingsplan gaat over het realiseren van twintig vaste of tijdelijke zorgplaatsen aan Grensweg 15 – 17 te Gastel.  Meer informatie hierover vind je in de toelichting van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Met de initiatiefnemers is in het kader van de ontwikkeling een anterieure overeenkomst gesloten. De zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt gelijktijdig ter inzage. 

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren je om het nieuwe plan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

Reageren
Op het ontwerp kan eenieder van 24 februari 2023 tot en met vrijdag 7 april 2023 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe je dat eenvoudig online regelt, lees je op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Zo weet je ervan!
Automatisch alle berichten over je buurt ontvangen? Meld je aan bij de gratis attenderingsservice van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

 

Gratis inloopspreekuur Kind- en Scheidingsloket

Het inloopspreekuur van het Kind- en Scheidingsloket is gratis voor ouders uit de gemeente Cranendonck die het voornemen hebben om te gaan scheiden of deze beslissing al hebben genomen. Ook kinderen en andere betrokkenen zoals grootouders, docenten en instanties zijn welkom.  

 

Het inloopspreekuur vindt plaatst op 6 maart van 18.30 uur tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Cranendonck. Je hoeft geen afspraak te maken en kunt vrij binnenlopen.

 

Meer weten? Bekijk: www.cranendonck.nl/kind-en-scheidingsloket 

 

 

Militaire oefening

 

Van 6 t/m 10 maart vindt er een militaire oefening (training) in Cranendonck plaats voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien betekent dit dat de militairen zich ’s nachts te voet zullen verplaatsen. Doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd.

Heb je hier algemene klachten over waarbij geen sprake is van schade? Mail dan naar Communicatie.13LTBRIG@mindef.nl. Indien er door de oefening schade is ontstaan, geef dit dan o.v.v. kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. door via: Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, per mail JDVclaims@mindef.nl of telefonisch 030-2180420.

 

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app