Menu

Archief

Cranendonck Actueel Week 24

Aangepaste openingstijden milieustraat in juli & augustus

Tijdens de zomermaanden, in juli en augustus gelden er aangepaste openingstijden van de
milieustraat:
 De milieustraat is dan geopend op dinsdag, woensdag, vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en
zaterdag van 8.00 – 12.30 uur.
 De milieustraat is op maandag, donderdag en zondag gesloten.

Duidelijke tijden en prettig ontvangst
Afgelopen jaren hebben we tijdens de zomermaanden vaak hoge temperaturen gehad, waarbij het
op de milieustraat zelfs nóg warmer was door al het asfalt op het terrein. Daarom gold er regelmatig
een hitteprotocol: de milieustraat was dan alleen in de ochtend geopend. De wisselende
openingstijden wisten helaas niet altijd iedereen te bereiken, waardoor er soms bezoekers voor een
dichte poort stonden. Door nu al tijden vast te stellen, geven we graag duidelijkheid zodat we
iedereen ook in juli en augustus prettig kunnen ontvangen.

 

Aanvragen van een lintje: vóór 15 juli
Ken je iemand die een lintje verdient? Vast wel! Want overal in Nederland, en zeker in Cranendonck
zetten veel mensen zich belangeloos in voor de samenleving. Deze mensen verdienen waardering en
erkenning.
Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding gelden bepaalde richtlijnen. Wil je
iemand voordragen voor de Lintjesregen in april 2024? Doe dit dan vóór 15 juli. Bekijk op de website
hoe je een aanvraag indient: www.cranendonck.nl/lintje.
Heb je nog inhoudelijke vragen, mail dan naar bestuurssecretariaat@cranendonck.nl of bel 14 0495.
 

Kermis Soerendonk 2023

Vanaf zaterdag 24 juni tot en met dinsdag 27 juni 2023 vindt de jaarlijkse kermis plaats in
Soerendonk. Wethouder Karel Boonen opent om 19.00 uur de kermis die staat opgesteld op het Jan
Maasplein en aan de Dorpsstraat!
Voor welke attractie ga jij? Er is ook dit jaar weer genoeg te beleven, denk aan; het Lunapark,
Vulcano Power, grijpkramen, schietsalon, draaimolen, Pusher, snoep en suikerspin, lijntrekspel,
gebakkraam, vuilnisbakkenspel, visverkoop, snackbar en ijsverkoop. Verder organiseert de Dorpsraad
Zurrik in samenwerking met de lokale horeca en kermisexploitanten diverse activiteiten.
Wegafsluiting tijdens de kermis in Soerendonk
In verband met de festiviteiten is de dorpskern van woensdag 21 juni tot en met woensdag 28 juni
afgesloten voor het doorgaande verkeer.
 Verkeer vanuit Maarheeze wordt ter hoogte van de kruising Molenheide/Heuvel omgeleid
via de Van Schaiklaan.
 Verkeer vanuit Budel wordt ter hoogte van de kruising Dorpsstraat/Kruisstraat omgeleid via
de Kruisstraat en de Heuvel richting Molenheide.

Voor de hulpdiensten en de lokale bewoners is de bereikbaarheid gewaarborgd. Let er op om je auto
op de juiste plek te parkeren. Gedurende de kermis worden auto’s die fout staan geparkeerd,
weggesleept.
Afvalcontainers en afval omwonenden
Tijdens de kermisperiode worden de afvalcontainers van het Jan Maasplein tijdelijk verplaatst naar
de hoek van Schaiklaan - de Loop. Graag vragen we aan alle bewoners rondom de kermis om hun gft-
afvalcontainer op kermismaandag (uiterlijk 7.30 uur), vóór de wegafzettingen te plaatsen zodat dit
ook opgehaald kan worden.


Kunnen mini-windmolens in de tuin of op je dak bijdragen aan de lokale
opwekking van elektriciteit?

Deze vraag wordt weleens gesteld aan de gemeente wanneer inwoners overwegen een minimolen in
de tuin of op het dak te plaatsen. Onderzoeken hebben uitgewezen dat zo’n kleine molen in
bebouwde gebieden weinig tot geen nuttige energie oplevert. Dit heeft te maken met het soort
windstroom dat nodig is om een turbine goed te kunnen laten werken.
Simpel gezegd wordt de windstroom in bebouwde omgeving door bebouwing en begroeiing te veel
verstrooid waardoor de opbrengst minimaal is. Volgens het onderzoek heeft een mini-windmolen,
zelfs in de meest gunstige situatie, eerder zijn maximale levensduur bereikt dan dat hij zichzelf heeft
terugverdiend. Dit in tegenstelling tot zonnepanelen waarvan de aanschafwaarde relatief snel is
terugverdiend.
Meer weten over kleine windmolens? Kijk voor meer informatie op www.milieucentraal.nl

 

Aankondiging voorgenomen verkoop van grond aan Enexis Netbeheer B.V.
De gemeente heeft het voornemen om een perceel grond te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V.
Het betreft grond aan de Schimmelstraat (ongenummerd), nabij de Sterkselseweg te Maarheeze,
kadastraal bekend gemeente Maarheeze sectie E nummer 529 (gedeeltelijk) ter grootte van circa 31
m2.
Meer informatie en reageren
Op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed vind je meer informatie over de
aanleiding en motivatie voor de voorgenomen verkoop. Je leest hier ook hoe je kunt reageren als je
het hier niet mee eens bent omdat je van mening bent dat je ook als serieuze gegadigde in
aanmerking komt. Dat is tot en met 16 juni 2023 mogelijk.
Vragen?
Neem gerust via e-mail contact op met S. Lemmen, s.lemmen@cranendonck.nl.


Besluit uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven.
Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te
schorten. De personen worden geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en zijn
vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend
Waarheen).

Portka, G. 10-03-1995 Orchideeënstraat 17, 6026 VC Maarheeze 07-06-2023

Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en
betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor
vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks
herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid
2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking
‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken
bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt
aan 1 dag na de datum van deze publicatie. 
In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;
 De naam en adres van de indiener;
 De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 De gronden van het bezwaar;
Het bezwaarschrift kun je sturen naar het College van Burgemeester en wethouders van de
gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.
Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wil je dat het gemeentelijke besluit tijdens
je bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige
voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter je verzoek
toekent, is het besluit opgeschort.
Meer weten?
Bel dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14 0495, of via de e-mail
klantencontact@cranendonck.nl.

 

Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:
1. Hoogstraat 9 Gastel: bouwen van 2 schuurwoningen
2. Dr. Kuyperstraat 26 Budel: nieuwbouw 18 appartementen
3. Maarheezerweg 42 Budel: realisatie winput
4. Dr. Kuyperstraat 26 Budel: kappen van 6 bomen
Verleende vergunningen:
1. Bergbosweg 16 Budel: bouwen van een opslagloods
2. Mulkstraat 13 Budel: het verduurzamen en uitbreiden van de woning
Melding activiteitenbesluit:
1. De Branten 12 Soerendonk: het veranderen van de inrichting
Vergunning geweigerd:
1. Willem-Alexanderlaan 32 Maarheeze: het plaatsen van 2 dakkapellen
Verleende evenementenvergunning:

1. Markt in Budel: Fietstocht Mendig-Budel (1 juli 2023)

2. Groenstraat 3a in Soerendonk: Fiets-3-daagse Soerendonk (8 t/m 10 augustus 2023)
Verleende standplaatsvergunning:
1. Hoek Luchthavenweg/Randweg-Zuid in Budel: seizoenstandplaats zomer ijs Adil Catering (12
juni t/m 30 september 2023)
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app