Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 37

Oproep: denk mee over de doorontwikkeling van de sociaal makelaars!
 
Iedere dorpskern in Cranendonck heeft een ‘sociaal makelaar’. Deze dorpsondersteuner is er voor
iedereen die een vraag heeft of juist graag hulp aanbiedt en verbindt deze mensen met elkaar. De
sociaal makelaar is een toegankelijke vertrouwenspersoon die bij de mensen thuis achter de
voordeur komt en voert gesprekken om hun behoeften te begrijpen. Daardoor weet de sociaal
makelaar goed welke vragen en wensen er bij meerdere mensen spelen. Deze vragen kunnen
gezamenlijk worden opgepakt met vrijwilligers en organisaties uit Cranendonck.
Na een aantal jaar is het nu tijd om de rol van sociaal makelaars in Cranendonck te evalueren en
samen te kijken naar de toekomst. Jouw mening is erg belangrijk om te zorgen dat de hulp die de
sociaal makelaars bieden goed past bij wat mensen in de verschillende dorpen nodig hebben.
Vul een korte vragenlijst in via cranendonck.nl/vragenlijst
Graag nodigen we je uit om een korte, anonieme vragenlijst in te vullen via
cranendonck.nl/vragenlijst óf scan onderstaande QR-code. Aan het einde van deze vragenlijst is het
mogelijk om je aan te melden voor een dorpsgesprek over de sociaal makelaars in jouw eigen
dorpskern.

 

Inkoopactie isolatieglas van start!

Steeds meer inwoners kiezen ervoor om hun woning te isoleren. De vervanging van enkel of dubbel
glas door isolatieglas is hier een voorbeeld van. Met goede isolatie hoef je minder te stoken om je
woning warm te houden. Bovendien is modern isolatieglas vaak voorzien van een coating waardoor
warmte in de winter binnen blijft en in de zomer buiten wordt gehouden. Zo kun je dus besparen op
je energierekening én je wooncomfort verhogen. Daarnaast draag je bij aan een beter klimaat. Om
het je makkelijk te maken om te isoleren, organiseren gemeente Cranendonck en Regionaal
Energieloket een glasactie (exclusief kozijnen) voor woningeigenaren.
Online informatieavond op donderdag 28 september van 19.30 - 20.30 uur
Tijdens de online informatieavond vertellen we alles over de verschillende typen isolatieglas. Ook
vertellen we meer over de inkoopactie. Gemeente Cranendonck, Regionaal Energieloket en de
glaszetter zijn aanwezig om je vragen te beantwoorden.

Aanmelden
Meld je aan voor de informatieavond op www.regionaalenergieloket.nl/acties.

Hoe werkt de inkoopactie van isolatieglas?
Gemeente Cranendonck heeft Regionaal Energieloket gevraagd om inwoners vrijblijvend te adviseren
en een inkoopactie te organiseren. De technische adviseurs van Regionaal Energieloket hebben een
betrouwbare glaszetter gekozen, met een aanbod voor de inkoopactie. Inschrijven voor de
inkoopactie kan vanaf het einde van de informatieavond op 28 september tot uiterlijk 26 oktober
2023.
Vragen
Heb je vragen over de informatieavond of de inkoopactie van isolatieglas? Neem dan contact op met
Regionaal Energieloket via projecten@regionaalenergieloket.nl of via 088 525 4110.

 

Ontwerp bestemmingsplan Boschdijkdwarsstraat 16 en Bosch 59 te Budel

Van 14 september 2023 tot en met 25 oktober 2023 kun je het ontwerp bestemmingsplan
“Boschdijkdwarsstraat 16 en Bosch 59 te Budel” inzien dat door het college van B&W is vrijgegeven.
Dit bestemmingsplan gaat over het opnemen van de planologische aanduiding ‘plattelandswoning’
bij de bestaande bedrijfswoning aan de Boschdijkdwarsstraat 16. Meer informatie hierover vind je in
de toelichting van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Met de initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten, gericht op het opnemen van de
aanduiding ‘plattelandswoning’ voor de bestaande bedrijfswoning. De beschrijving van deze
overeenkomst ligt gelijktijdig ter inzage.
Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren je om het nieuwe plan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website
www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis is ook
een papieren exemplaar opvraagbaar. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-
0495.
Reageren
Op het ontwerp kan eenieder van 14 september 2023 tot en met 25 oktober 2023 een zienswijze
indienen bij de gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe je dat eenvoudig online regelt, lees
je op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures.
Zo weet je ervan!
Automatisch alle berichten over jouw buurt ontvangen? Meld je aan bij de gratis attenderings-service
van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Vangnet Maatschappelijke Organisaties Cranendonck Energie

De laatste tijd komen er steeds meer signalen van maatschappelijke organisaties die in financiële
problemen zijn geraakt door de energiecrisis. We weten helaas niet hoe lang de hoge energieprijzen
aanhouden en hechten groot belang aan het voortbestaan van deze organisaties in onze gemeente.Daarom hebben we de regeling Vangnet Maatschappelijke Organisaties Cranendonck Energie 2023(VMOC) ontwikkeld. Deze VMOC-regeling staat als vangnet klaar voor onze maatschappelijke
organisaties die als gevolg van de energiecrisis om dreigen te vallen.
Komt jouw maatschappelijke organisatie in aanmerking?
Kijk voor meer informatie of het indienen van een aanvraag op: www.cranendonck.nl/vmoc

 

Bekendmakingen

Verleende vergunningen:
1. Molenheide 24 Soerendonk: het realiseren van een nieuwbouw woning
2. Sterkselseweg 17 Maarheeze: omgevingsvergunning beperkte milieutoets en melding
Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van de bestaande veehouderij
3. Poelderstraat 4b Budel: realisatie van twee padelbanen
4. Asbroekweg 15 Budel: oprichten schuilstal
Verlenging beslistermijn:
1. Meemortel 36 Budel: Kappen van een berk bij uitrit
2. Sint Josephstraat 125 Budel-Dorplein: aanvraag kapvergunning

Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon waarschijnlijk niet meer woont op het adres
waar hij/zij volgens de Basisregistratie personen is ingeschreven. Het college van B&W heeft daarom het voornemen, op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie personen (Wbrp), deze personen te registreren als zijnde vertrokken naar een onbekend land.
Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in
Nederland zoals uitkeringen, kindertoeslag, huurtoeslag, AOW, subsidie e.d. verminderen of zelfs
komen te vervallen. Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van adreswijziging
te doen.
Wij stellen onderstaande persoon in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken, als bedoeld in
artikel 4.8, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door contact op te nemen met team
Burgerdiensten. Dit kan telefonisch op nummer 14-0495, of via e-mail:
klantencontact@cranendonck.nl. Indien wij over 4 weken geen reactie van onderstaande persoon
hebben ontvangen, nemen wij een definitief besluit.


Naam                Geboortedatum    Adres                                                    Datumuitschrijving

D.P.D. Gould     07-07-2002           Dr. Visschersstraat 146021XT Budel   05-09-2023
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app