Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 11

Cranendonck Actueel – week 11


Lukt het niet om de energierekening te betalen?
Maak dan gebruik van het Noodfonds!

Dit landelijk Noodfonds betaalt voor huishoudens een deel van de energierekeningen van oktober
2022 tot en met maart 2023.

Huishoudens komen in aanmerking als:
 Het inkomen maximaal 200% van het sociaal minimum is. Dat betekent dat het bruto-
inkomen per maand lager is dan € 2.980,- (alleenstaand) of € 4.180,- (samenwonend).
 Huishoudens zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte hebben bij een
energieleverancier.
 De maandelijkse energiekosten hoger zijn dan 10-13% van het inkomen.

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met april 2023. Je kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht
vanaf oktober 2022.

Hulp nodig bij het aanmelden?
Ga naar geldfit.nl/energie om te zien of je in aanmerking komt. Heb je liever telefonisch contact?
Bel: 0800-0550. Geldfit beantwoordt al je vragen en biedt ondersteuning bij het doen van een
aanvraag.

Wil je liever in Cranendonck rond de tafel met een gespecialiseerde vrijwilliger die je hierbij
ondersteunt? Laat het weten aan Geldfit. Zij zorgen ervoor dat een lokale vrijwilliger contact met je
opneemt voor een gesprek.

Uitnodiging Raadsinformatiebijeenkomst Gebiedsontwikkeling Baronie van
Cranendonck 20 maart 2023

We nodigen je op maandag 20 maart 2023 van harte uit voor de raadsinformatiebijeenkomst over de gebiedsontwikkeling; Baronie van Cranendonck;. Je bent van harte welkom in de raadszaal van het gemeentehuis van Cranendonck (Capucijnerplein 1 in Budel). We starten om 19.30 uur (inloop vanaf19.15 uur).

Kijken hoe anderen hun huis verduurzaamd hebben?
Wil je meer weten over het verduurzamen van je huis en comfortabeler wonen? Of staat er een verbouwing op de planning en kijk je naar energiebesparende mogelijkheden? Kom in contact met huiseigenaren van een duurzame woning en leer van hun ervaringen! Ga hiervoor naar duurzamehuizenroute.nl. Dit is een platform van de Nationale Duurzame Huizen Route voor iedereendie interesse heeft in duurzaam wonen. 

Stel ook je vragen via het platform duurzamehuizenroute.nl

Op het platform kun je het hele jaar door terecht bij huiseigenaren aan wie je online vragen kunt stellen. Daarnaast stellen huiseigenaren in heel Nederland, ook in deze regio, tijdens thematours in het voorjaar en de Nationale Duurzame Huizen Route in het najaar hun woning open voor bezoekers én delen zij hun ervaring. De huiseigenaar leid je in en om de woning rond en geeft uitleg over een specifiek duurzaam thema. Zoals de warmtepomp, zonne-energie of isoleren. Zo kun je je als bezoeker beter verdiepen in en oriënteren op bepaalde verduurzamingsmaatregelen. De Thematours lopen op dit moment tot en met 26 maart aanstaande. Kijk op duurzamehuizenroute.nl voor meer informatie en meld je aan!

Zelf je ervaringen delen?
Heb je ervaringen opgedaan met het duurzamer maken van je huis? Help een ander op weg en meld je huis aan voor de Nationale Duurzame Huizen Route.

Diverse wegwerkzaamheden in Cranendonck
Er vinden komende periode verschillende wegwerkzaamheden plaats, waarbij het gaat om asfaltonderhoud van de rijbanen. Bekijk onderstaand overzicht over welke wegen het gaat en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Let op, de planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden zijn de wegen afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid op de volgende wegen en momenten:
 Hamonterweg (Budel-Schoot) – 22 t/m 31 maart. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de Poelruiter en de Pater Ullingsstraat. Vervangen deklaag.
 Gildenstraat, Karel V Laan en Van Egmondlaan (Budel) – 22 maart t/m 3 april.
Vervangen deklaag, verwijderen wortelopdruk en herstel rioolaansluitingen.
 Bospad (Maarheeze) – 24 t/m 27 maart. Het betreft hierbij het gedeelte vanaf de Kerkstraat tot aan manege de Boschhoeve. Aanbrengen nieuwe deklaag.
 Groenstraat (Soerendonk) – 24 maart t/m 27 maart. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de Dorpsstraat en de Roerdomp. Aanbrengen nieuwe deklaag.
 Sportlaan (Budel) – 24 maart t/m 27 maart. Het betreft het rijbaangedeelte van de
parkeerplaats nabij Sportpark Budel. Vervangen deklaag.
 Panweg (Maarheeze) – 24 maart t/m 28 maart. Het betreft de asfaltverharding vanaf de Koenraadtweg tot en met Panweg huisnummer 18. Gedeeltelijk aanbrengen nieuwe deklaag.
 Eikenschoor (Soerendonk) – 27 maart tot en met 3 april. Het betreft het gedeelte vanaf de Goorstraat tot einde asfaltverharding. Aanbrengen nieuwe deklaag.

Bekendmaking voornemen tot aangaan transactie m.b.t. gemeentegrond
en/of gemeentelijk vastgoed

De gemeente Cranendonck informeert geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed- gerelateerde overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn, via deze pagina in HAC Weekblad (Gemeentenieuws) en op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.
2023 03 17 Aankondiging voorgenomen vestiging van recht van opstal aan Vodafone Libertel B.V. te Maastricht

Objectinformatie:
Adres: Boszicht ongenummerd (nabij huisnummer 230)
Perceel: Budel, sectie G, nummer 1442 (gedeeltelijk) (hierna: “het Perceel”)
Perceelgrootte: ca. 96 m2
 
Aanleiding en doel van deze aankondiging
De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om op het Perceel een recht van opstal te verlenen aan Vodafone Libertel B.V. te Maastricht voor de realisatie van een antennemast. Ten aanzien van de voorgenomen transactie met Vodafone Libertel B.V. te Maastricht wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie
De motivatie van de Gemeente is als volgt:
 De vergunning geeft uitvoering aan de landelijke dekkingseisen voor de operators.
 Op basis van het jaarlijkse plaatsingsplangesprek is overeenstemming bereikt met de
providers/operators om tot een goede verdeling van antennes te komen op het grondgebied van de gemeente Cranendonck. Deze vergunning geeft daar uitvoering aan. Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat Vodafone Libertel B.V. te Maastricht als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verlening van het recht van opstal op hetPerceel.

Reageren
Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnentwintig (20) werkdagen na vrijdag 17 maart 2023, zijnde de dag de publicatie van deze aankondiging, een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de Gemeente moet u de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te
laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel. Daarnaast informeert u de gemeente met een melding via de knop “Melding dagvaarding” op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding
heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Militaire oefening

Van 20 t/m 24 maart vindt er een militaire oefening (training) in Cranendonck plaats voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien betekent dit dat de militairen zich te voet zullen verplaatsen. Doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd.

Heb je hier algemene klachten over waarbij geen sprake is van schade? Mail dan naar
Communicatie.13LTBRIG@mindef.nl. Indien er door de oefening schade is ontstaan, geef dit dan o.v.v. kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. door via: Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, per mail JDVclaims@mindef.nl of telefonisch 030- 2180420.

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:
1. Zitterd 24 Soerendonk: toets vergunningsvrije aanbouw
2. Mulkstraat 13 Budel: verduurzamen en uitbreiden hoofdgebouw
3. Gastelseweg 66 Budel: het bouwen van een garage

Verleende vergunningen:
1. ’t Winkel 3a Soerendonk: het oprichten van een opslagschuur

Verlenging beslistermijn:
1. Burg. Van Houtstraat 54 Budel: kappen van een boom
2. Burg. Van Houtstraat 89 Budel: ontheffing kelder en bouwen bijgebouw

Melding activiteitenbesluit:
1. Groenstraat 16 Soerendonk: het veranderen van de inrichting

Aanvraag buiten behandeling gelaten:
1. Zitterd 24 Soerendonk: toets vergunningsvrije aanbouw (aanvraag is vergunningsvrij)
2. Poelruiter 7 Budel-Schoot: uitbreiding woonhuis (aanvraag is vergunningsvrij)
3. Meemortel 36 Budel: dakkapel achterzijde
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app