Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 14

Afval eerder ingezameld i.v.m. Pasen
Vanwege Pasen wordt de afvalroute van maandag 10 april (2 e Paasdag) verplaatst naar zaterdag 8
april. Het afval wordt dus eerder ingezameld.
De inzameldagen zijn ook te raadplegen op de digitale afvalwijzer via afvalkalender.cranendonck.nl
of op de app ‘Afvalkalender Cranendonck’.

Wegwerkzaamheden in Cranendonck
Er vinden in de periode april/begin mei verschillende wegwerkzaamheden plaats, waarbij
grasbetontegels worden aangebracht langs de rijbanen. Bekijk onderstaand overzicht over welke
wegen het gaat en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Let op, de planning is afhankelijk van
de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden zijn de wegen afgesloten voor het doorgaande
verkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid op de volgende wegen en momenten:
 Groenstraat (Soerendonk) – 17 april t/m 21 april. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de
Dorpsstraat en de Roerdomp.
 Klein Schoterstraat (Budel-Schoot) – 20 april t/m 28 april. Het gaat hierbij om het gedeelte
tussen de Grootschoterweg en Klein Schoot.
 Bospad (Maarheeze) – 26 april t/m 2 mei. Het betreft hierbij het gedeelte vanaf de
Kerkstraat tot aan manege de Boschhoeve.
 Sint Barbaraweg (Budel-Dorplein) – 28 april t/m 5 mei. Het betreft hierbij het gedeelte vanaf
de Peeldijk tot aan de landsgrens België – Nederland.

Op vrijdag 14 april wordt het asfalt van de bovengenoemde locaties aan de zijkant gezaagd.
Hierbij kan het verkeer tijdens de werkzaamheden op locatie even worden gestremd.

Ontwerp bestemmingsplan Bosch ong. (tussen 60 en 62) te Budel
Van 6 april 2023 tot en met 17 mei 2023 kun je het ontwerp bestemmingsplan “Bosch ong. (tussen
60 en 62) te Budel” inzien dat door het college van B&W is vrijgegeven. Dit bestemmingsplan gaat
over het planologisch mogelijk maken van een Ruimte voor Ruimte woning. Meer informatie
hierover vind je in de toelichting van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Met de initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten, gericht op de Ruimte voor Ruimte
woning. De beschrijving van deze overeenkomst ligt gelijktijdig ter inzage.

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren je het nieuwe plan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website
www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis is ook
een papieren exemplaar opvraagbaar. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-
0495.

Reageren
Op het ontwerp kan eenieder van 6 april 2023 tot en met 17 mei 2023 een zienswijze indienen bij de
gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe je dat eenvoudig online regelt, lees je op onze
website www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Zo weet je ervan!
Automatisch alle berichten over jouw buurt ontvangen? Meld je aan bij de gratis attenderings-service
van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Concept Agenda CR Adviescommissie

Datum               11-04-2023
Tijd                    19.30 – 22.00 uur
Locatie              CR Raadzaal
Voorzitter          Carina Gimblett
Toelichting • Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.                                                                                          • De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.
                    • De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
                    • Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar ruimtelijkeplannen.nl

1 Opening
2 Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3 Spreekrecht
4 Raadsvoorstel: Brugverbinding Zuid-Willemsvaart (poho M. Lemmen)
5 Raadsvoorstel: Vaststellen Actualisatie Woonvisie Cranendonck (poho K.Boonen)6 Raadsvoorstel: Adviesrecht Omgevingswet (poho K. Boonen)
7 Raadsvoorstel: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Randweg-Oost 26 teBudel (poho K. Boonen)8 Raadsvoorstel: Integraal Huisvestingsplan (poho. M. Lemmen)
9 Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Stationsstraat 27 Maarheeze(poho K. Boonen)           10 Initiatiefraadsvoorstel: Extra inzet armoedebestrijding
11 Bespreekstukken
11.1 Raadsinformatiebrief motie Couleur Locale
11.2 Jaarplan 2023 Rekenkamercommissie A2 2023
11.3 Memo Leges maatschappelijke organisaties
12 Regionale samenwerking
13 Sluiting
14 Vragenuur

Aansluitend aan de vergadering vindt het Vragenuur plaats. Hierin kunnen raadsleden en commissieleden vragen stellen aan het college.

Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:
1. Broekkant 63a Budel: oprichten van een loods
2. Past. Verbakelstraat 1 Budel-Schoot: bouwen en gebruik garage
3. Fabrieksstraat 17 Budel: oprichten van een tijdelijke woonunit

Verleende vergunningen:                                                                                                                       1. Stationsweg 91 Budel-Dorplein (Besluit aanvraag omgevingsvergunning en besluit vaststelling
hogere grenswaarden Wet geluidhinder): het transformeren van een bestaand pand naar 4
woningen
 2. Burg. Van Houtstraat 54 Budel: kappen van een boom

Melding activiteitenbesluit:
1. Randweg-Oost 29 Budel: het plaatsen en in gebruik hebben van een bovengronds
propaanreservoir
2. Deken van Baarsstraat 2 Budel: het oprichten van een inrichting
3. Bergbosweg 23 Budel: het vernieuwen van een loods in combinatie met het realiseren van
een overkapping en kantoor binnen de inrichting

Verleende evenementenvergunningen:
1. Randweg-Zuid 28 Budel: opening bedrijfspand (1 juli 2023)
2. Rondven Maarheeze: Outdoor Maresca Ruiters (13 en 14 mei 2023)
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app