Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 18

Gratis groene oppepper voor je tuin: ‘Tegel eruit, plant erin’
 

Ga jij ook voor een groenere tuin? Wip de tegels en klinkers uit je tuin en ruil deze op zaterdag 27 mei van 9.00 - 14.00 uur in op de gemeentewerf voor gratis bloeiende planten!*
Alle inwoners van gemeente Cranendonck ontvangen tegen inlevering van een vierkante meter bestrating uit eigen tuin, 7 gratis plantjes. Deze kleurrijke planten maken je tuin niet alleen mooi, maar zijn vooral ook goed voor natuur en klimaat. Zo zijn de beschikbare soorten heel goed voor bijen en vlinders. Een win-winsituatie dus!

 

Waarom meer groen in je tuin?

Vogels en insecten hebben het zwaar in bebouwd gebied. De versteende omgeving biedt weinig voedsel, schuil- en nestmogelijkheden. Als gemeente werken we al een aantal jaren aan de vergroening van de dorpen, om de biodiversiteit te bevorderen. Meer groen in de tuin helpt hierbij. En daar is jouw hulp bij nodig. Doe daarom mee aan ‘Tegel eruit, plant erin’.


Nog een voordeel: minder wateroverlast
Een ander voordeel is dat beplanting verkoelend werkt en tot minder wateroverlast leidt. Regenwater kan namelijk beter de grond in zakken en planten houden het water vast met hun wortels. Zo verdwijnt er minder regenwater in het riool en voorkomen we wateroverlast na hevige regenbuien.

 

*Hoe werkt deze actie?

De tegels en klinkers kunnen op zaterdag 27 mei van 9.00 tot 14.00 uur op de gemeentewerf (Herenstraat 37, Budel) worden ingeleverd. Lever een vierkante meter aan tegels of klinkers uit je eigen tuin in en ontvang 7 planten. Het is niet mogelijk om meer vierkante meters in te leveren of om meer planten te ontvangen. Kom op tijd, want op = op! Alleen inwoners uit gemeente Cranendonck kunnen deelnemen.

 


Denk mee over het groen in Cranendonck tijdens straatgesprekken

Hoe kunnen we het beste met groen omgaan in gemeente Cranendonck? Een belangrijke vraag voor nu en in de toekomst. Om deze vraag te beantwoorden gaan we op woensdag 10 en maandag 15 mei graag met je in gesprek in het centrum van Maarheeze en Budel.

Waar zouden volgens jou meer bomen en planten moeten komen? En hoe kunnen gemeente en inwoners samen bijdragen aan een fijne leefomgeving, waarin groen een belangrijke rol speelt? Alle ideeën en suggesties nemen we graag mee in een nieuw groenbeleidsplan, waarin deze onderwerpen aan bod komen.

Spreken we jou ook?
Je vindt ons op de volgende locaties en tijden:

 • Woensdag 10 mei van 12.00 - 16.00 uur in Maarheeze, Smits van Oyenlaan
 • Maandag 15 mei van 10.00 -14.00 uur in Budel op de Markt

 

 

Wegwerkzaamheden Klein Schoterstraat

Op dinsdag 9 mei wordt asfaltonderhoud verricht aan de Klein Schoterstraat, het gedeelte tussen de Grootschoterweg en Klein Schoot, in Budel-Schoot. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt met bebordingen omgeleid. De planning van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden.
 

Overtredingen geconstateerd tijdens integrale bestuurlijke controle
 
De gemeente Cranendonck heeft gezamenlijk met de politie en de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO) op dinsdag 2 mei 2023 op drie locaties in Budel en Maarheeze een (her)controle uitgevoerd in het kader van (illegale) bewoning van arbeidsmigranten en spookbewoning. De controles waren gericht op naleving van de geldende wet- en regelgeving. Er zijn overtredingen geconstateerd op grond van de geldende bestemmingsplannen. De gemeente zal hier handhavend tegen optreden.

Handhaving
In het belang van een veilige woonomgeving en de naleving van de wet- en regelgeving, controleert de gemeente Cranendonck op mogelijk strijdige en gevaarlijke situaties. Wanneer overtredingen worden geconstateerd treedt de gemeente, indien nodig in samenwerking met andere betrokken partijen, handhavend op.

Melden verdachte situaties en overlast
Ook inwoners kunnen bijdragen aan een veilige leefomgeving. Zij kunnen verdachte situaties en/of overlast melden. Dat kan telefonisch bij de gemeente Cranendonck via 0495-431222 of bij de politie via 0900-8844.

Liever anoniem melden? Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle.
 

Afval Goed Geregeld – Gratis inzameling van PMD bij jouw organisatie

Afval scheiden vinden we in veel huishoudens heel normaal, maar buitenshuis (bijvoorbeeld op werk, in de horeca of op school) was dit nog niet altijd mogelijk omdat veel bedrijven en organisaties de kosten hiervoor te hoog vinden. Stichting Afvalfonds Verpakkingen biedt een kosteloos inzamelsysteem om plastic verpakkingen, drankenkartons en glazen verpakkingen te scheiden. Doet uw organisatie ook mee? Inschrijven kan tot 31 mei via www.afvalgoedgeregeld.nl/aanmelden

Binnen 3 maanden na sluiting loket ontvangt u bericht of u kunt deelnemen. Bij deelname verneemt u ook welke afvalinzamelaar de inzameling zal uitvoeren.


Voordelen voor uw organisatie

 1. Kosteloos: Het nieuwe inzamelsysteem ‘Afval Goed Geregeld’ is kosteloos. Uw organisatie draagt hierdoor bij aan minder restafval, meer recycling en daarmee aan een beter milieu.
 2. Meerdere locaties: het is mogelijk om één of meerdere ophaallocaties van uw organisatie in te schrijven.
 3. Mogelijk als vervanging van huidig contract: Heeft u al een contract met een afvalverwerker voor het gescheiden inzamelen van verpakkingen en drankenkartons, dan geeft u dit aan bij uw inschrijving.

Voorwaarden voor deelname

 1. Minimale hoeveelheid: De minimale aangeboden hoeveelheid per lediging is 240 liter. Dit is ongeveer gelijk aan 4 inzamelzakken of een minicontainer, ook bekend als ‘kliko’.
 2. Alleen gescheiden afvalstromen die van goede kwaliteit zijn worden opgehaald. Er mag dus niets inzitten wat bij het restafval of bij andere afvalstromen thuishoort omdat het materiaal anders niet gerecycled kan worden. Dat wil zeggen dat er plastic verpakkingen en drankenkartons in zitten die schud-, schraap- of schenkleeg zijn en geen ander afval.

 

Besluit uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te schorten. De personen worden geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend Waarheen).

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum besluit

Massoud, M.

07-08-2003

Kempenlandstraat 6, 6021 JE Budel

01-05-2023

Kaiser, D.

28-05-1996

Nieuwstraat 44B, 6021 HT Budel

28-03-2023

 

 

Waarom deze bekendmaking 

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde personen geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.

Bezwaar 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. 

In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;

 • De naam en adres van de indiener;
 • De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • De gronden van het bezwaar;

 

Het bezwaarschrift kun je sturen naar het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wil je dat het gemeentelijke besluit tijdens jouw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter je verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Heb je nog vragen? 

Neem dan contact op met team Dienstverlening. Dit kan telefonisch op nummer 14-0495 of via e-mail klantencontact@cranendonck.nl. Vermeld altijd het zaaknummer 2023-337996, dan kunnen wij je sneller helpen.
 

Militaire oefening

Van 8 t/m 12 mei vindt er weer een militaire oefening plaats binnen gemeente Cranendonck. De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding en training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen te voet en met voertuigen diverse verkennings-, en bewakingstaken uitvoeren; deze activiteiten zullen voornamelijk in de nacht plaatsvinden.

Voor algemene klachten, waarbij geen sprake is van schade, kunt je contact opnemen met de Sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade via communicatie.13LTBRIG@mindef.nl

Indien er door de oefening schade is ontstaan, vermeld dit dan onder vermelding van de militaire eenheid (zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade, etc.) aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 900045
3509 AA Utrecht
Tel.nr: 030-2180420
E-mailadres: JDVclaims@mindef.nl

 

Gratis inloopspreekuur Kind- en Scheidingsloket

Het inloopspreekuur van het Kind- en Scheidingsloket is gratis voor ouders uit de gemeente Cranendonck die het voornemen hebben om te gaan scheiden of deze beslissing al hebben genomen. Ook kinderen en andere betrokkenen zoals grootouders, docenten en instanties zijn welkom.

Het loket is geopend op:

 • 8 mei
 • 5 juni

 

Het inloopspreekuur vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Cranendonck. Je hoeft geen afspraak te maken en kunt vrij binnenlopen. Meer weten? Bekijk onze website: https://www.cranendonck.nl/kind-en-scheidingsloket.

 

Bekendmaking

Verleende evenementenvergunning:

1.Sint Cornelisplein in Gastel: Rommelmarkt (3 september 2023)

Verleende collectevergunning:

1.Budel: Stichting Scouting Budel (20 en 21 juni 2023)

 
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app