Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 19

Afval op zaterdag (20 mei) ingezameld i.v.m. Hemelvaart

Vanwege Hemelvaart wordt de afvalroute van donderdag 18 mei verplaatst naar zaterdag 20 mei.

De inzameldagen zijn ook te raadplegen op de digitale afvalwijzer via afvalkalender.cranendonck.nl of op de app ‘Afvalkalender Cranendonck’.


Openingstijden milieustraat
Rondom Hemelvaart gelden de gebruikelijke openingstijden van de milieustraat:
 

Donderdag 18 mei 2023                gesloten

Vrijdag 19 mei 2023                        13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 20 mei 2023                    10.00 tot 16.00 uur

 


Wat vind je belangrijk aan groen? Vul de vragenlijst in!
Hoe kunnen we het beste met groen omgaan in gemeente Cranendonck? Waar zouden volgens jou bijvoorbeeld meer bomen en planten moeten komen? Misschien sta je er niet zo bij stil als je kinderen voetballen op een speelveldje of wanneer je een wandeling maakt in jouw buurt. Op veel plaatsen in de omgeving vind je groen. Al deze bomen, planten, maar ook een grasveld dragen bij aan een prettige leefomgeving. Daarom brengen we graag in beeld hoe dit er in de toekomst uit moet zien.  

Laat jij ook je stem horen over groen in jouw buurt? Vul de digitale vragenlijst in via https://www.survio.com/survey/d/C9A3N6O0L2Y6V2T6Y. Of scan deze QR-code:

De uitkomst van de vragenlijsten nemen we mee in een nieuw groenbeleidsplan. Het invullen van de vragen duurt 10-15 minuten.

Ga je liever persoonlijk in gesprek?
Dat kan ook! Op maandag 15 mei van 10.00 - 14.00 uur staan we in Budel op de Markt.

 

 

Aanvragen Basissubsidie 2024 voor verenigingen

In het lokale verenigingsleven zijn veel inwoners samen bezig om binnen en rondom de vereniging diverse activiteiten te organiseren. Op deze manier leveren verenigingen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en zorgen ze voor verbinding tussen inwoners in Cranendonck. Om dit te ondersteunen stelt gemeente Cranendonck een basissubsidie ter beschikking.

 

Komt jouw vereniging in aanmerking voor deze subsidie?

Vraag dan vóór 1 juni 2023 de Basissubsidie 2024 aan. Dien ook voor deze datum een verzoek in om deze vast te stellen.

Je regelt dit eenvoudig online via cranendonck.nl. Je vindt hier ook meer informatie over welke voorwaarden er gelden om voor deze subsidie in aanmerking te komen.
Heb je nog aanvullende vragen? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 14-0495 of stuur een mail naar info@cranendonck.nl.

 


(Gewijzigde) Vaststelling bestemmingsplan “Randweg-Oost 26 te Budel”

De gemeenteraad heeft op 25 april 2023 het bestemmingsplan “Randweg-Oost 26 te Budel” vastgesteld. Van donderdag 11 mei 2023 tot en met 22 juni 2023 kun je het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBG3093-VAS1).

 

Doel bestemmingsplanwijziging
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het omzetten van een agrarisch bedrijf (agrarisch met waarden-1) naar wonen.

 

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren je het nieuwe bestemmingsplan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14 0495.

 

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kan eenieder gedurende zes weken (de beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie hierover vind je op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking.

 

Zo weet je ervan!
Automatisch alle berichten over jouw buurt ontvangen? Meld je aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 


Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

1.Puttenstraat 6 Maarheeze: verbouwing woning

2.Bergakkers ong. Budel: nieuwbouw woonhuis


Verleende vergunningen:

1.Sint Josephstraat 128 Budel-Dorplein: uitbreiden woning

2.Fabrieksstraat 17 Budel: oprichten tijdelijke woonunit

3.Bospad 3 Soerendonk: aanlegvergunning eb en vloed systeem met overstort

4.Bospad 3 Soerendonk: aanlegvergunning parkeerplaats

5.Gastelseweg 69 Budel: het oprichten van een bijgebouw

6.Sterkselseweg ong. Maarheeze: kappen en herplanten van 5 bomen

7.Kijkakkers 39 Maarheeze: het plaatsen van 2 tijdelijke woonunits

 

Verlenging beslistermijn:

1.Mulkstraat 13 Budel: verduurzamen en uitbreiden hoofdgebouw

 

Melding activiteitenbesluit:

1.Randweg-Oost 20 Budel: het plaatsen en in gebruik hebben van een propaanreservoir

2.Heikant 19 Gastel: het oprichten van een inrichting

3.Broekkant 63a Budel: het veranderen van de inrichting
 

Aanvraag ingetrokken door aanvrager:

1.Rijksweg A2 Maarheeze: plaatsen van een permanent welkomstbord

 

Verleende evenementenvergunning:

1.Van Schaiklaan 1 in Soerendonk: Rommelmarkt (11 juni 2023)

2.Poelderstraat in Budel: Huttenbouwspektakel (26 t/m 28 mei 2023)

 
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app