Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 22

Aanmelden voor nieuwsbrief ‘Heesakker aardgasvrij’

In de wijk Budel-Heesakker onderzoekt de gemeente samen met een meedenkteam van bewoners uit de wijk Heesakker én bedrijven uit de omgeving hoe de woningen in 2035 betaalbaar en comfortabel aardgasvrij verwarmd kunnen worden. Als je in deze wijk woont ontvang je binnenkort een flyer in de bus waarin het meedenkteam zich voorstelt en je oproept om je in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief ‘Heesakker aardgasvrij’.

Afbeelding met patroon, pixel, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijvingWil je weten wat er al gebeurt en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Meld je dan aan op www.cranendonck.nl/nieuwsbriefheesakker of scan de QR code hiernaast.

Woon je niet in Heesakker maar wil je wel graag geïnformeerd blijven over de
eerste stappen die gezet worden richting een aardgasvrij Cranendonck?
Schrijf je dan ook in voor deze nieuwsbrief!

Meer weten over de wijkgerichte aanpak op weg naar aardgasvrij wonen?
Kijk dan op https://www.cranendonck.nl/wijk-voor-wijk-aardgasvrij

 

Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen aan de Evenestraat te Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen aan de Evenestraat te Maarheeze door plaatsing van het bord E8c uit het RVV1990 met onderbord OB504 (ref.nr. 2023-332525D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in het Gemeenteblad op 31 mei 2023 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken binnen zes weken inzien op de website van de gemeente Cranendonck: www.cranendonck.nl.

 


Gratis inloopspreekuur Kind- en Scheidingsloket: 5 juni

Het inloopspreekuur van het Kind- en Scheidingsloket is gratis voor ouders uit de gemeente Cranendonck die het voornemen hebben om te gaan scheiden of deze beslissing al hebben genomen. Ook kinderen en andere betrokkenen zoals grootouders, docenten en instanties zijn welkom.

Het volgende inloopspreekuur vindt plaats op maandag 5 juni van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Cranendonck. Je hoeft geen afspraak te maken en kunt vrij binnenlopen. Meer weten? Bekijk onze website: https://www.cranendonck.nl/kind-en-scheidingsloket.
 

Militaire oefening

Van 5 juni t/m 16 juni vindt er weer een militaire oefening plaats binnen gemeente Cranendonck. De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich met pantserwielvoertuigen verplaatsen van Noord, naar Zuid-Nederland en tussendoor diverse opdrachten uitvoeren zoals varen en te voet verplaatsen. Men zal hierbij het doorgaand (vaar)verkeer niet hinderen.

Voor algemene klachten, waarbij geen sprake is van schade, kun je contact opnemen met de Sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade. Dit kan via mail: communicatie.13LTBRIG@mindef.nl

Indien er door de oefening schade is ontstaan, vermeld dit dan onder vermelding van de militaire eenheid (zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc.) aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telnr.: 088-9561951
E-mail: JDVclaims@mindef.nl
 

Concept Agenda CR Gemeenteraad

Datum

06-06-2023

Tijd

19.30 - 22.30 uur

Locatie

CR Raadzaal

Voorzitter

Roland van Kessel

Toelichting

• Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.
• De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast
• De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
• Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar ruimtelijkeplannen.nl
• Eventuele aangekondigde amendementen en moties zijn onder voorbehoud van indienen toegevoegd aan de agenda.

 

 

1

 

Opening/trekking van het stemmingnummer

2

 

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

 

Vaststelling van de concept besluitenlijsten van de raadsvergadering van 25 april 2023 en van de adviescommissie van 23 mei 2023

 

4

 

Raadsvoorstel: Veegplan Cranendonck 2023 (poho K. Boonen)

 

5

 

Raadsvoorstel: Weigeren één formele verzoek en instemmen met twee (gewijzigd) formele verzoeken Veegplan verspreide percelen Cranendonck 2023 (poho K. Boonen)

 

6

 

Raadsvoorstel: Regiovisie Samen voor Jeugd (poho H. Driessen)

 

7

 

Raadsvoorstel: Centrumplan Budel (poho H. Driessen)

 

8

 

Raadsvoorstel: Zienswijze conceptbegroting 2024 MRE (poho M. Lemmen)

 

9

 

Raadsvoorstel: Zienswijze begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio (poho R. van Kessel)

 

10

 

Raadsvoorstel: Zienswijze conceptbegroting 2024 Veiligheidsregio (poho R. van Kessel)

 

11

 

Raadsvoorstel: Zienswijze begrotingswijziging en conceptbegroting 2024 ODZOB (poho K. Boonen, steller M. Meusen)

 

12

 

Raadsvoorstel: Zienswijze begrotingswijziging en conceptbegroting 2024 GGD (poho H. Driessen)

 

13

 

Raadsvoorstel: Zienswijze raad deelname Stichting Waarborgfonds (Veiligheidsregio) (poho R. van Kessel)

 

14

 

Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck: Stop Col-opvang AZC Cranendonck

 

15

 

Mutatie-overzicht begrotingswijzigingen/postlijst

 

16

 

Schriftelijke vragen ex art 38 RvO

 

16.1

 

Schriftelijke vraag ex art 38 Anja vd Burgt inz. meerwaarde MRE

 

16.2

 

Schriftelijke vraag ex art 38 André Oud inzake koelkastregeling

 

16.3

 

Schriftelijke vraag ex art 38 Bart Kraaijvanger inz. verlichting Gemeentehuis

 

16.4

 

Schriftelijke vraag ex art 38 Bart Kraaijvanger inz. coronasteun

 

16.5

 

Schriftelijke vraag ex art 38 Bart Kraaijvanger inz. tarieven accommodaties

 

16.6

 

Schriftelijke vraag ex art 38 Geert Rijkers inzake opvang Oekraïners

 

16.7

 

Schriftelijke vraag ex art 38 Bart Kraaijvanger inzake vrachtverkeer tijdelijke Randweg Zuid

 

16.8

 

Schriftelijke vraag ex art 38 Bart Kraaijvanger inzake huisvesting Oekraïners

17

 

Sluiting

     

 

Publicaties

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

  1. Driebos 21 Maarheeze: plaatsing PostNL Pakket en briefautomaat
  2. De Dijk 23 Gastel: verbouw garage tot woonhuis

 

Besluit buiten behandeling stellen:

  1. Grensweg 13a Budel: oprichten van een zorgwoning
     

Verlenging beslistermijn:

  1. Broekkant 63a Budel: het oprichten van een loods
  2. Poelderstraat 4b Budel: realisatie padelbanen B.T.V.

 

Verleende evenementenvergunning:
       1.    Poelderstraat in Budel: Ledub (16 mei 2023)
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app