Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 33

Kermis Budel 2023

 

De kermis komt ook dit jaar weer naar Budel. Van zaterdag 26 augustus tot en met woensdag 30 augustus bruist het centrum van Budel weer van plezier! Wethouder Lemmen opent de kermis op zaterdag 26 augustus om 19.00 uur bij de Hernieuwde Levenskracht. 

In het centrum van Budel vind je meer dan 30 attracties. Je kunt je vermaken in de draaimolen, de rups, botsauto’s en nog veel meer! Geniet van een suikerspin, hamburger of iets lekkers van één van de andere eettentjes. Om de kermiservaring nog sfeervoller te maken, zorgt de horeca voor muziek en gezellige terrasjes. Het HAC-weekblad brengt de week voor de Budelse kermis een speciale kermiskrant uit. Hierin vind je interviews, verhalen, promotieactiviteiten en allerlei weetjes die met de kermis te maken hebben. 

Als afsluiting van de kermis vindt er op de kermiswoensdag een prachtige vuurwerkshow plaats in de buurt van het kermisterrein. Deze show wordt mogelijk gemaakt door de kermisexploitanten en de plaatselijke horeca, die hun financiële steun hebben geleverd. Een professioneel vuurwerkbedrijf verzorgt het vuurwerk, en dit alles zonder financiële bijdrage van de gemeente Cranendonck.

Aanpassingen in verband met de kermis in Budel 2023:

1. Wegafsluiting:

Vanwege de opbouwwerkzaamheden van de kermisattracties worden de wegen in het centrum van Budel woensdag 23 augustus 2023 vanaf 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

2. Weekmarkt (VERVALLEN):

De weekmarkt van Budel komt op kermismaandag te vervallen.

3. Bushalte:

Tijdens de kermisperiode komt de bushalte aan de Deken van Baarsstraat in Budel te vervallen van woensdag 23 augustus t/m donderdag 31 augustus 2023.

4. Afvalinzameling:

Op donderdag 24 augustus en 31 augustus 2023 worden vanaf ca. 07.30 uur op het Capucijnerplein en de Markt in Budel de GFT-containers van de bewoners geledigd door de afvalophaler.

In verband met de op- en afbouw van de kermis, verzoeken wij de bewoners aan het kermisterrein de afvalcontainers daarom te plaatsen nabij de wegafzetting(en) van bovengenoemde straten i.p.v. voor hun pand.

5. Tijdelijke fietsenstalling:

Het is tijdens de kermisdagen niet toegestaan om fietsen en andere obstakels rondom het Lunapark te plaatsen op de Markt ter hoogte van Markt 7, 11 en 21.

Indien de doorgang wordt geblokkeerd zullen de rijwielen uit oogpunt van veiligheid worden verplaatst naar een nabijgelegen plek.

Er worden in de buurt van het Lunapark via borden op de Marktstraat bij huisnummer 10 en Nieuwstraat 9 twee tijdelijke fietsenstallingen ingericht waar de fietsen van de bezoekers van de kermis geplaatst kunnen worden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wegwerkzaamheden Gastelseweg Budel

Van dinsdag 22 augustus tot en met vrijdag 29 september vinden er werkzaamheden plaats aan de Gastelseweg in Budel, het gedeelte tussen de Europalaan-Noord en de Grensweg (Gastel). Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Er staan borden om het verkeer om te leiden.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Neem jij ook deel aan de World Cleanup Day?

 

Samen met de rest van de wereld gaat gemeente Cranendonck tijdens World Cleanup Day de straat op om buurten zwerfafvalvrij te maken voor een schone en opgeruimde omgeving.
Ga jij ook voor een schone buurt? Help mee en sluit aan op zaterdag 16 september!

Hoe werkt de opschoondag?

Meld jezelf, je gezin, vrienden, school of klas, sportteam, vereniging, onderneming of organisatie online aan via: cranendonck.nl/aanmelden-opschoonactie

De gemeente zorgt voor alle benodigde middelen en opschoonmaterialen, zoals afvalzakken en afvalhouders, afvalgrijpers, veiligheidshesjes en handschoenen. Ook haalt de gemeente de volle afvalzakken met zwerfafval weer op. Zo kan iedereen zorgeloos aan de slag!

Mooie prijzen met de Afvalbingo

Neem je deel aan de World Cleanup Day? Stuur dan na je deelname een foto toe van jouw opruimactie en maak kans op waardecheques die te besteden zijn aan een goed (lokaal) doel. Kijk voor meer informatie op www.debries.eu/afvalbingo

Contact en meedoen

Wil je eerst nog meer informatie over de World Cleanup Day? Kijk dan op www.cranendonck.nl/worldcleanupday of stuur een e-mailtje naar teamschoon@debries.eu

Aanmelden kan tot maandag 4 september!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informatiepunt Digitale Overheid

 

Wist je dat er in de bibliotheken van Budel en Maarheeze een Informatiepunt Digitale Overheid is? Of je nu lid bent van de bieb of niet, iedereen kan daar terecht met vragen over digitale overheidszaken. Kom langs en de medewerkers kijken er samen met je naar. Je kan bij het Informatiepunt Digitale overheid terecht met vragen over:

 • DigiD
 • Gemeentelijke belastingen en kwijtschelding
 • Werk en uitkering
 • Inburgering
 • Gezondheidsverklaring-rijbewijs
 • Zorg
 • Hulp bij het maken van een afspraak bij gemeente Cranendonck
 • En nog veel meer!

Gratis advies nodig? Loop binnen!

Kijk voor meer informatie op www.cranendonck.nl/ido

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skip die dip

Dit weekend een leuk feestje op de planning, maar toch weer fris op zondag?

Juist! Skip die dip! Goed bezig! 

Om het nog makkelijker te maken om te skippen hebben we wat tips voor je op een rij gezet. Kijk snel op skipdiedip.nl 

Wil je wel skippen, maar lukt het niet? Neem voor info over verslaving of ondersteuning bij stoppen contact op met het sociaal team van de gemeente Cranendonck via cranendonck.nl/ik-wil-hulp of bel 14-0495.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Besluit uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)

 

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te schorten. De personen wordt geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend Waarheen).

 

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum besluit

Szczepański, Maciej Marian

21-06-1994

Burg. Remmenstraat 7 6021BK Budel

13-06-2023

Hoyer, Erol

01-03-1992

Dahliastraat 23 6026CE Maarheeze

13-06-2023

 

Waarom deze bekendmaking

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. In het ondertekende bezwaarschrift moet staan:

- de naam en adres van de indiener;

- de dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

 

Het bezwaarschrift kun je sturen naan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wil je dat het gemeentelijke besluit tijdens de bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter je verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

 

Meer weten?

Bel dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail klantencontact@cranendonck.nl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)

 

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen waarschijnlijk niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft daarom het voornemen, op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie personen (Wbrp), deze personen te registreren als zijnde vertrokken naar een onbekend land.

 

Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kindertoeslag, huurtoeslag, AOW, subsidie e.d. verminderen of zelfs komen te vervallen. Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van adreswijziging te doen.

 

Wij stellen onderstaande personen in de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken, als bedoeld in artikel 4.8, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door contact op te nemen met team Dienstverlening. Bel ons op telefoonnummer 14-0495, of stuur een e-mail naar klantencontact@cranendonck.nl. Indien wij over 4 weken geen reactie van hen hebben ontvangen, nemen wij een definitief besluit.

 

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum uitschrijving

Poelen, Levi Meijer

22-11-1994

Deken Van Baarsstraat 6b

6021BH Budel

03-08-2023

R.L.S. Maduro

29-11-1988

Molenheide 24 6027PZ Soerendonk

14-08-2023

G.H.A.H. van der Palen - van Laarhoven

03-11-1959

De Branten 7 6027NL Soerendonk

14-08-2023

G.A.M. van der Palen

11-07-1957

De Branten 7 6027NL Soerendonk

14-08-2023

G. Popowicz

26-05-1994

Dorpsstraat 10 6021HC Budel

14-08-2023

T. Popowicz

09-03-1993

Dorpsstraat 10 6021HC Budel

14-08-2023

P.S. Kulawski

12-08-1999

Dorpsstraat 10 6021HC Budel

14-08-2023

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

 1. Asbroekweg 15 Budel: oprichten van een schuilstal
 2. Prinses Christinaplantsoen Budel-Dorplein: plaatsen van 21 zonnepanelen in de achtertuin

Verleende vergunningen:

 1. Meidoornstraat 3 Maarheeze: aanpassen van de voorgevel

 

Verlenging beslistermijn:

 1. Randweg-Zuid 3 Budel: herbouw van het kantoor
 2. Koningin Emmastraat 19 Budel-Dorplein: plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning

 

Verleende evenementenvergunning:

 1. Poelderstraat in Budel: Poespas Winterfeest (28 oktober 2023)

 

Verleende standplaatsvergunning:

 1. Markt in Budel: seizoenstandplaats winter oliebollen (25 t/m 31 december 2024)

 
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app