Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 36

Gastel Kermis

Het is weer zover! Van zaterdag 16 tot en met dinsdag 19 september 2023 transformeert het Cornelisplein in Gastel weer tot een bruisend kermisterrein. De pret begint op kermiszaterdag om 19.00 uur, wanneer Wethouder Lemmen de officiële opening verricht, onder begeleiding van Blaaskapel Excelsior. Dit jaar kun je je vermaken met de Calypso, de draaimolen, grijpkranen, een gebakkraam, het lijntrekspel, de snoepkraam met heerlijke suikerspinnen, de schietsalon, een frietwagen en natuurlijk de Hernieuwde Levenskracht!


Ook in de feesttent kun je genieten van een verfrissend drankje en toffe muziek om de sfeer er goed in te houden.

Op zondagmorgen staat de kermis in het teken van een speciale kermismis, die plaatsvindt in deze feesttent. De mis begint om 10.00 uur.

 

Natuurlijk is er ook aan de jongste bezoekers gedacht! De Stichting kermis Gastel heeft tal van leuke activiteiten georganiseerd, zodat zowel jong en oud volop kunnen genieten van de kermis.

 

Dus kom gezellig langs en ontdek hoeveel plezier er te beleven valt op de kermis in Gastel. Van spannende attracties tot smakelijk lekkers en betoverende muziek, er is voor ieder wat wils! Tot dan!

 

Menstruatieproducten uitgiftepunten in Cranendonck
Maandverband of tampons nodig en zit je krap bij kas? Neem gratis mee wat je nodig hebt bij een van de menstruatieproducten uitgiftepunten (MUP) in Cranendonck:

 • Soerendonk - Gemeenschapshuis Den Donck
 • Maarheeze - De Smeltkroes
 • Budel - Kringloopwinkel Verderest, Voedselkast (Gastelseweg 11) en bij Via Tim Punt Pink (Graafschap Hornelaan 77)
 • Budel-Dorplein - Gemeenschapscentrum De Schakel
 • Budel-Schoot - Gemeenschapshuis De Reinder en bij ’t Winkeltje van de gekke geitenbende (Wethouder Lammersplantsoen 52)

Een groot aantal punten is onlangs geopend. Je herkent MUP’s aan de paars-roze vlinder. De menstruatieproducten worden beschikbaar gesteld door het Armoedefonds. Er is een groot aanbod, dus je kunt kiezen welk type en merk maandverband of tampons bij je past. Meer weten? Bekijk cranendonck.nl/mup.

Bibliotheekmedewerkers helpen je op weg met gemeentezaken, DigiD en meer

Heb je moeite met het aanvragen van een DigiD, regelen van zorg of het maken van een afspraak voor een rijbewijs. Dan is het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) er gratis voor jou!
Je vindt onze IDO’s in de Borgh in Budel en de Smeltkroes in Maarheeze. De medewerkers laten je graag zien waar je de informatie kunt vinden en hoe het werkt. Ze denken mee, geven informatie of verwijzen je door.

Kijk voor meer informatie: www.cranendonck.nl/ido.

 

Publicaties

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

 1. Fazantlaan 32 Budel: realiseren carport
 2. Wollenhoekstraat 6 Budel: uitbreiding woonhuis

 

Verleende vergunningen:

 1. De Dijk 23 Gastel: verbouw garage

 

Verlenging beslistermijn:

 1. Parallelweg 1b Budel-Schoot: plaatsen van een postbox

 

Aanvraag buiten behandeling gelaten:

 1. Grensweg 13a Budel: realiseren van een mantelzorgwoning

 

Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)  

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen waarschijnlijk niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft daarom het voornemen, op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie personen (Wbrp), deze personen te registreren als zijnde vertrokken naar een onbekend land. 

Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kindertoeslag, huurtoeslag, AOW, subsidie e.d. verminderen of zelfs komen te vervallen. Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van adreswijziging te doen. 

Wij stellen onderstaande personen in de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken, als bedoeld in artikel 4.8, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door contact op te nemen met team Burgerdiensten. Dit kan telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail klantencontact@cranendonck.nl. Indien wij over 4 weken geen reactie van hen hebben ontvangen, nemen wij een definitief besluit.  

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum

M.M.A.J. van Eeten

07-02-1999

Weth. Lammersplantsoen 8, 6023 BK Budel-Schoot

29-08-2023

M.C.K. Ho-Tham-Kouie

29-11-1988

Molenheide 24, 6027 PZ Soerendonk

31-08-2023

V.A. Prisekina

29-09-1972

De Wieken 18, 6021 LA Budel

31-08-2023

 

Besluit uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)  

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de  Basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te schorten. De personen wordt geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend Waarheen). 

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum besluit

L.M. Poelen

22-11-1994

Deken van Baarsstraat 6b, 6021 BH Budel

31-08-2023

Waarom deze bekendmaking 

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan  gebeuren door toezending. 

Bezwaar 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie.  

In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;  

 • De naam en adres van de indiener; 
 • De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
 • De gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kun je sturen naan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente  Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. 

Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wil je dat het gemeentelijke besluit tijdens je bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter jouw verzoek toekent, is het besluit  opgeschort. 

Meer weten? 

Bel dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail  klantencontact@cranendonck.nl.

Concept Agenda CR Adviescommissie

Datum

12-09-2023

Tijd

19:30 - 22:00

Locatie

CR Raadzaal

Voorzitter

Frans Strik

Toelichting

• Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.
• De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.
• De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
• Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar ruimtelijkeplannen.nl
• Aansluitend aan de vergadering vindt het Vragenuur plaats. Hierin kunnen raadsleden en commissieleden vragen stellen aan het college.

 

 

 

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Spreekrecht

4

Inwonersvoorstel "leefbaarheid en verkeersveiligheid van de burg. van Houtstraat"

5

Raadsvoorstel: Burap 2023 (poho K. Boonen)

6

Bespreekpunt: commissievoorstel Onderzoek openbare toiletten in de kernen

7

Bespreekstukken

7.1

Raadsinformatiebrief inz.  maatregelen TRZ en Dorplein  (op verzoek B. Kraaijvanger)

7.2

Stg belangenbehartiging Burg v Houtstraat - Verkeersmaatregelen Mulkstraat (op verzoek B. Kraaijvanger)

7.3

Brief inz. aanvraag padelbanen Budelse Tennis Vereniging (op verzoek B. Kraaijvanger)

8

Regionale samenwerking

9

Sluiting

10

Vragenuur

 
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app