Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 43

Aandacht voor duurzamer Cranendonck met ‘Ons Cranendonck, daar ben ik
zuinig op’

Vanaf deze week is er volop aandacht voor een duurzamer Cranendonck, onder het motto: ‘Ons
Cranendonck, daar ben ik zuinig op’. Met video’s op sociale media, borden langs de weg en extra
informatie worden inwoners bewust gemaakt van wat zij kunnen bijdragen om te zorgen voor een
groenere en gezonde omgeving. Van het isoleren van een woning tot hergebruik van spullen en
minder tegels in de tuin.

“Mensen weten niet altijd goed welke, soms simpele stappen ze zelf kunnen nemen om hieraan bij te
dragen”, legt wethouder Karel Boonen (duurzaamheid) uit. “Daar helpen we graag bij, want alleen
samen zorgen we dat ons mooie Cranendonck behouden blijft. Afhankelijk van het onderwerp
bieden we daarom aanvullend ook advies en subsidie aan.” Denk hierbij aan onderwerpen als het
verduurzamen van je woning, vergroenen van de tuin of het afkoppelen van de regenpijp.

De verschillende duurzaamheidsthema’s komen dit jaar en in het voorjaar van 2024 voorbij en geven
een vervolg aan de duurzaamheidscampagne die gemeente Cranendonck vorig jaar is gestart.
Komende drie weken staan bomen en een groene buurt centraal.

 

Bomen in jouw buurt zijn belangrijk

Wist je dat bomen in jouw buurt heel veel goeds met zich meebrengen? Ze nemen veel water op na
een stevige regenbui zodat er minder water op straat komt. Bieden schaduw als het warm en zonnig
is én meer groen zorgt vaak voor een prettige omgeving. Daarom zijn we heel zuinig op bomen in
Cranendonck. Met name op volwassen, grote bomen met een grote boomkroon. Dit is de groene top
in de boom van takken en bladeren.

Extra zuinig op grote bomen
Bomen met een grote boomkroon leveren nóg beter al die voordelen. Eén grote boom van 40 jaar is
daarom vaak belangrijker dan meerdere kleine bomen. Daarom laten we met name grote bomen
zoveel mogelijk staan en zorgen voor goed onderhoud. Zodat ze gezond blijven en goed kunnen
groeien. Wil je meer lezen over hoe wij omgaan met onze bomen in Cranendonck? Kijk op
cranendonck.nl/groenebuurt.

Ga je graag zelf aan de slag met het planten van bomen in je tuin, maar weet je niet goed waar te
beginnen? Vraag dan gratis advies van een tuincoach op cranendonck.nl/mijntuin.

 

Denk je ook mee over de sociaal makelaar in Cranendonck? Vul de vragenlijst
in!

Iedere dorpskern in Cranendonck heeft een dorpsondersteuner, de ‘sociaal makelaar’. De sociaal
makelaar helpt inwoners met problemen of vragen rondom zorg en zorgt dat iemand snel bij de
juiste hulp terechtkomt. Daardoor weet de sociaal makelaar goed welke vragen en wensen er in
Cranendonck leven. Zo krijgt iedereen de hulp die nodig is.

Wat kan de sociaal makelaar in de toekomst betekenen?
Na een aantal jaar is het nu tijd om de rol van sociaal makelaar in Cranendonck te evalueren en
samen te kijken naar de toekomst. Jouw mening is erg belangrijk om te zorgen dat de hulp die de
sociaal makelaar biedt, goed past bij wat inwoners van Cranendonck nodig hebben.

Vul een korte vragenlijst in via cranendonck.nl/vragenlijst
Graag nodigen we je uit om een korte, anonieme vragenlijst in te vullen via
cranendonck.nl/vragenlijst óf scan onderstaande QR-code.

 

Gratis aanbieden van gft.

Dit jaar biedt de gemeente Cranendonck opnieuw de mogelijkheid om de gft-container gratis aan te
bieden in de periode van 23 oktober t/m 31 december 2022.
Tarief gft-container
Buiten de gratis periode kun je de groene container tegen lage kosten aanbieden. Per lediging betaal
je € 2,75 (140 liter container) of € 3,75 (240 liter container). De groene container wordt iedere week
geleegd.


Militaire oefening 

Van 31 oktober tot en met 2 november 2023 vindt er weer een militaire oefening plaats binnen
gemeente Cranendonck. De oefening hoort bij een opleiding/training voor militairen van de
Koninklijke Landmacht.  
Verplaatsen door de gemeente 
De militairen verplaatsen zich te voet en gaan varen over het Wilhelminakanaal. Ze hinderen het
doorgaande (vaar)verkeer niet. 
Meer info 
Weten hoe je een algemene klacht indient of schade kunt melden? Lees het volledige nieuwsbericht
op cranendonck.nl/nieuws 


Aankondiging voorgenomen vestiging recht van opstal aan Cignal
Infrastructure

De gemeente heeft het voornemen om recht van opstal te verlenen aan Cignal Infrastructure
Netherlands B.V. Het gaat om het perceel (nabij) Rondven 23 in Maarheeze: perceel Budel, sectie B,
nummer 1120. Grootte: circa 3 hectare. De reden hiervan is het in stand houden van een
antennemast met antenne-installatie.

Meer informatie en reageren
Wil je informatie over de aanleiding en motivatie van de voorgenomen vestiging recht van opstal? Ga
dan naar cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed
Ben je het er niet mee eens, omdat je van mening bent dat je ook als serieuze gegadigde in
aanmerking komt? Lees op cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed wat je dan moet doen en
hoeveel tijd je daarvoor hebt.
Vragen?
Neem bij vragen contact op met Sandu Niessen via s.niessen@cranendonck.nl


Concept Agenda CR Gemeenteraad

Datum 31-10-2023
Tijd 19:30 - 22:30
Locatie CR Raadzaal
Voorzitter Roland van Kessel


Toelichting

• Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.

• De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.
• De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
• Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar ruimtelijkeplannen.nl
• Eventuele aangekondigde amendementen en moties zijn onder voorbehoud van indienen
toegevoegd aan de agenda.

1 Opening/trekking van het stemmingnummer
2 Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3 Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 september 2023 en

van de commissievergadering van 10 oktober 2023

4 Motie A. van de Burgt-Briels "energieopwekking projecten realiseren"

Aangehouden raadsvergadering 11 juli 2023
aangehouden raadsvergadering 26 september 2023

5 Hamerstukken
5.1 Raadsvoorstel: "Stip op de horizon" (poho R. van Kessel)

Raadsvoorstel voorbereid door presidium

5.2 Raadsvoorstel: Zienswijze wijziging Wgr. MRE, GGD, ODZOB, VRBZO (poho R. van Kessel, K.

Boonen, H. Driessen, M. Lemmen)

6 Bespreekstukken
6.1 Raadsvoorstel: Besluit bekostiging en baatbelasting inzake Gemeentelijke

Verduurzamingsregeling (poho K. Boonen)

6.2 Raadsvoorstel: Formeel verzoek hoek Europalaan-Zuid 60, Budel (poho K. Boonen)
6.2.1 Amendement VVD ELAN CDA Formeel verzoek hoek Europalaan-Zuid 60 Budel
7 Raadsvoorstel: Behandeling klachten (poho R. van Kessel)
8 Mutatie-overzicht begrotingswijzigingen/postlijst
9 Schriftelijke vragen ex. art 38 RvO
9.1 Schriftelijke vraag art 38 RvO K. van Laarhoven inz. acute tekort leslokalen BRAVO! College
9.2 Schriftelijke vraag art 38 RvO W. Boelens inz. Bravo College
9.3 Schriftelijke vragen art 38 RvO J. Drieman inz. noodwoningen Oekraïners in Heeze-Leende
9.4 Schriftelijke vraag art 38 RvO B. Kraaijvanger inz. claim supermarkt Nieuwstraat Budel
9.5 Schriftelijke vraag artikel 38 RvO A. Oud inz. cameratoezicht Maarheeze
9.6 Schriftelijke vragen art 38 RvO B. Kraaijvanger inz. Huur en huisvesting JC Harlekyn
9.7 Schriftelijke vragen art 38 RvO B. Kraaijvanger inz. Scholensituatie Dorplein - Schoot
10 Sluiting

 

Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen waarschijnlijk niet meer wonen op het adres
waar zij volgens de Basisregistratie personen zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft daarom
het voornemen, op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie personen (Wbrp), deze personen te
registreren als zijnde vertrokken naar een onbekend land.
Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in
Nederland zoals uitkeringen, kindertoeslag, huurtoeslag, AOW, subsidie e.d. verminderen of zelfs
komen te vervallen. Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van adreswijziging
te doen.
Wij stellen onderstaande personen in de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken, als bedoeld
in artikel 4.8, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door contact op te nemen met team
Burgerdiensten. Dit kan telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail
klantencontact@cranendonck.nl. Indien wij over 4 weken geen reactie van hen hebben ontvangen,
nemen wij een definitief besluit.
Naam                                Geboortedatum Adres                                                      Datum uitschrijving
P. Tzoumakis                    11-09-1980       Stationsweg 21 6023AD Budel-Schoot       19-10-2023
D. Mesquita                      06-12-1987       De Boomklever 11 6021 ZL Budel               19-10-2023
S. Henriquez de Matthijs  06-07-1977       Cranendonck 10a 6027 RK Soerendonk     19-10-2023            A.H.J. van Hoof                10-09-1982       Willem de Zwijgerstraat 29 6021HK Budel  19-10-2023

Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:
1. Groenstraat 5s Soerendonk: realiseren mantelzorgwoning
2. Stationsweg 70 Budel-Dorplein: plaatsen dakkapel
3. Poelderstraat 4c 1 t/m 14 Budel: gebruik tijdelijke woonunits
4. Prinses Irenestraat 4 Budel-Dorplein: uitbreiding woonhuis
5. Maarheezerweg 27 Budel: aanleg natuurlijke vijver
6. Poelsnip 48 Budel-Schoot: realiseren carport en overkapping
7. Goorstraat 33 Soerendonk: omzetten van bedrijfswoning naar burgerwoning
8. d’Aasdonken 1 te Maarheeze: nieuwbouw werktuigenberging
Verleende vergunningen:
1. Dr. Kuyperstraat 26 Budel: nieuwbouw 18 appartementen
Verlenging beslistermijn:
1. Randweg-Oost 32 Budel: continuering AZC Budel
2. Fazantlaan 32 Budel: realiseren carport
Verleende evenementenvergunningen:

1. Centrum Budel: Intocht Sinterklaas (19 november 2023)
2. Centrum Maarheeze: Intocht Sinterklaas (26 november 2023)
3. Van Schaiklaan 1 in Soerendonk: Diverse carnavalsactiviteiten (6 januari t/m 12 februari
2024)
4. Prinses Irenestraat in Budel-Dorplein: Diverse carnavalsactiviteiten (2 t/m 12 februari 2024)

 

Geheimhouding verstrekking persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente
Cranendonck. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag,
studiefinanciering, belastingen en pensioen.

Soms worden jouw gegevens ook aan andere instanties gegeven. Denk dan bijvoorbeeld aan
instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening,
woningbouwcorporaties en ziekenhuizen.

Ga je daar niet mee akkoord? Dan kun je een verzoek indienen om jouw gegevens niet aan deze
instanties te verstrekken. Voorheen heette dit het ‘aanvragen van geheimhouding’. Tegenwoordig
heet dit het ‘aanvragen van een verstrekkingsbeperking BRP’.

Uitzondering: wanneer is de verstrekkingsbeperking niet mogelijk
In sommige gevallen moet de gemeente jouw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als je
verstrekkingsbeperking hebt aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen je gegevens willen
hebben voor het uitvoeren van hun taak. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale
Verzekeringsbank (SVB).

Verstrekkingsbeperking is ook niet altijd mogelijk bij verstrekkingen door de gemeente aan
pensioenfondsen, verzekeraars die belast zijn met de uitvoering van pensioenregelingen,
spaarfondsen, kredietinstellingen en beleggingsinstellingen. Bij deze 'derden' is de gemeente
verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken.

Ten slotte is verstrekkingsbeperking niet altijd mogelijk als de gegevens worden gevraagd voor een
gerechtelijke kwestie. De gemeente zal in zo’n geval altijd eerst om je zienswijze vragen, vóórdat het
besluit om gegevens te verstrekken. Tegen een besluit tot verstrekking kun je beroep instellen bij de
rechtbank.

Aanvragen van een verstrekkingsbeperking BRP
Je kunt alleen een verzoek tot verstrekkingsbeperking aanvragen voor:
 Je eigen persoonsgegevens
 De persoonsgegevens van jouw kinderen tot 16 jaar
Vanaf 16 jaar moeten jongeren zelf een aanvraag indienen.

Digitaal afhandelen met DigiD
Beschik je over een DigiD inlogcode? Handel dit verzoek dan digitaal af via
cranendonck.nl/geheimhouden-persoonsgegevens

Schriftelijk afhandelen (zonder DigiD)
Beschik je niet over een DigiD inlogcode? Vraag de verstrekkingsbeperking BRP persoonlijk of
schriftelijk aan bij de gemeente. Download het verzoekschrift voor verstrekkingsbeperking via
cranendonck.nl/geheimhouden-persoonsgegevens

Richt je verzoek vervolgens aan de gemeente Cranendonck en voeg een kopie van je geldige
legitimatiebewijs toe. Adres:
Team Burgerdiensten
Postbus 2090
6020 AB Budel.
Voeg een kopie van je geldig legitimatiebewijs toe.

Verstrekkingsbeperking opheffen
Wil je de verstrekkingsbeperking opheffen? Meld dat dan ook digitaal of schriftelijk bij het team
Burgerdiensten van de gemeente Cranendonck (zie hierboven).
Verzoek tot verstrekkingsbeperking bij verhuizing
Verhuis je binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de verstrekkingsbeperking
van de gegevens bestaan. Je hoeft niet opnieuw een verzoek in te dienen.
Meer informatie
Wil je meer weten over de beperking van verstrekking persoonsgegevens in de BRP? Of over de BRP
in het algemeen? Bel dan met het team Burgerdiensten via telefoonnummer 14-0495.
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app