Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 44

Laat bladeren in je tuin liggen
Bomen brengen veel goeds met zich mee voor jouw buurt, daarom zijn we zuinig op bomen in
Cranendonck. Als de bladeren in de herfst van de meeste bomen vallen, geeft dit soms helaas extra
werk. Omdat je de bladeren wilt opruimen zodat het er minder rommelig uitziet of omdat de stoep
door de bladeren glad wordt. Maar wist je dat het niet altijd nodig is om bladeren uit je tuin te
halen? En dat ze zelfs goed zijn voor planten en dieren?

Gratis voeding voor planten
Een tip is om bladeren op de stoep tussen de planten te harken. Dit is namelijk gratis voeding
(compost) voor je planten! De bladeren beschermen tegelijk de wortels van je planten als het vriest.
En dieren schuilen in de winter tussen deze bladeren. Meestal kun je niet alle bladeren tussen de
planten kwijt. Mocht je ruimte in de tuin hebben, maak er dan een hoop bladeren van
(composthoop). Hier kun je ook ander snoeiafval of restjes groente op gooien. Met deze compost
kun je het hele jaar door je planten bemesten.

Te veel bladeren?
Heb je te weinig ruimte voor een composthoop? Gooi bladeren dan in de groene container. Tussen
25 oktober en 31 december zet je deze gratis aan de straat. Kijk voor alle ophaaldagen in jouw buurt
op afvalkalender.cranendonck.nl

Last van een boom
Wil je meer weten over wat je kunt doen als je last hebt van een boom? Er is veel mogelijk, zonder
dat een boom meteen gekapt hoeft te worden. Zo kun je gewoon blijven genieten van een groene
buurt. Kijk voor tips en meer informatie op cranendonck.nl/groenebuurt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gratis inloopspreekuur kind- en scheidingsloket
Op maandag 6 november van 18.30 - 20.00 uur vindt er weer een inloopspreekuur van het kind- en
scheidingsloket plaats. Dit spreekuur is bedoeld voor ouders uit de gemeente Cranendonck die het
voornemen hebben om te gaan scheiden of deze beslissing al hebben genomen. Ook kinderen en
andere betrokkenen, zoals grootouders, docenten en instanties zijn welkom.

De toegang is gratis. Je hoeft geen afspraak te maken en kunt vrij binnenlopen op het gemeentehuis
in Budel.

Meer weten? Ga naar cranendonck.nl/kind-en-scheidingsloket
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leer alles over warmtepompen tijdens het EnergieCafé
Heb jij nog een conventionele cv-ketel in huis, maar ben je nieuwsgierig naar de warmtepomp? Kom
op 22 november a.s. naar het interessante EnergieCafé van Energiecoöperatie Cranendonck!
Tijdens deze avond vertelt Piet Arkesteijn van coöperatie Veldhoven Duurzaam duidelijk hoe een
warmtepomp werkt en welke soorten er zijn. Hybride, niet hybride, met en zonder buitenunit,
enzovoort. Hij maakt inzichtelijk waarom een warmtepomp het overwegen waard is en waar je aan moet denken voor je er een aanschaft. De kosten en subsidiemogelijkheden komen natuurlijk ook aan bod.

Meer weten en aanmelden?
De avond start om 19.30 uur in De Smederij, Dorpstraat 26 in Soerendonk. Meld je aan via
cooperatiecranendonck.nl/energiecafe-mz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NL-Alert: iedereen direct informatie bij een noodsituatie
Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert je bij noodsituaties. De meeste mensen doen
wat in een NL-Alert staat. Toch lukt dat niet iedereen. Ontvang je een NL-Alert waarin bijvoorbeeld
staat dat je vanwege een rookwolk met giftige stoffen binnen moet blijven en de ramen moet
sluiten? En zie je dat de buurvrouw net op dat moment haar hond gaat uitlaten? Waarschuw haar
dan. Zo heeft iedereen direct informatie bij een noodsituatie.

Zo ontvang je een NL-Alert
NL-Alert ontvang je op je mobiele telefoon. Voor het ontvangen van NL-Alerts hoef je niets in te
stellen. Je mobiel moet wel aan staan. NL-Alert is gratis en anoniem, je telefoonnummer blijft
onbekend. Kijk op nl-alert.nl voor meer informatie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijk Heesakker (Budel) op weg naar aardgasvrij wonen
Een aardgasvrije wijk. Daar ging de tweede bewonersbijeenkomst van de wijk Heesakker (Budel) op
11 oktober over. We kijken terug op een goed bezochte en positieve, interactieve bijeenkomst
waarin veel goede vragen zijn gesteld.

Afgelopen jaar hebben het Meedenkteam en de koplopers in de wijk samen met woCom, De
WarmteTransitieMakers en de gemeente alle vragen en uitdagingen op weg naar een aardgasvrije
wijk in kaart gebracht. Er is onderzocht wat wel en niet mogelijk is en hoe de benodigde
verduurzamingsmaatregelen betaald kunnen worden. De uitkomsten hiervan werden tijdens deze
bewonersavond gedeeld.

Interessant voor alle inwoners!
Omdat de behandelde thema’s alle inwoners, huurders én woningeigenaren op korte of langere
termijn raken, is de volledige bijeenkomst opgenomen en terug te kijken.
Bekijk de video op cranendonck.nl/wijk-budel-heesakker-op-weg-naar-aardgasvrij-verwarmen en
kom zo meer te weten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Militaire oefening
Van 6 tot en met 10 november 2023 vindt er weer een militaire oefening plaats binnen gemeente
Cranendonck. De oefening hoort bij een opleiding/training voor militairen van de Koninklijke
Landmacht.
Verplaatsen door de gemeente
De militairen verplaatsen zich te voet en met voertuigen. Ze voeren hierbij verschillende
verkennings- en bewakingstaken uit. De activiteiten vinden voornamelijk in de nacht plaats.

Meer info
Weten hoe je een algemene klacht indient of schade kunt melden? Lees het volledige
nieuwsbericht op cranendonck.nl/nieuws
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concept Agenda CR Gemeenteraad
Datum 06-11-2023
Tijd 19:30 - 22:30
Locatie CR Raadzaal
Voorzitter Roland van Kessel
1 Opening
2 Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3 Vaststelling van de concept besluitenlijsten van de commissievergadering van 24 oktober
2023 en de raadsvergadering van 31 oktober 2023
4 Raadsvoorstel Begroting 2024-2027 (poho K. Boonen)
5 Algemene Beschouwingen
Loten van spreekvolgorde Algemene Beschouwingen.
Alle fracties krijgen maximaal 10 minuten spreektijd voor de Algemene Beschouwingen.
Alle fracties dienen eerder aangekondigde moties en amendementen in.
6 Reactie van het college op ingediende amendementen en moties
Het college wordt in de gelegenheid gesteld om een eerste reactie te geven op ingediende
amendementen en moties.
7 Fracties reageren op elkaars Algemene Beschouwingen
8 Sluiting van de vergadering

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concept Agenda CR Gemeenteraad
Datum 07-11-2023
Tijd 19:30 - 22:30
Locatie CR Raadzaal
Voorzitter Roland van Kessel

1 Opening/trekking van het stemmingnummer
2 Vaststellen van de agenda
3 Inventarisatie ingediende amendementen en moties
Aan het begin van de begrotingsvergadering in 2e termijn op dinsdag 7 november krijgen alle
fracties eerst de gelegenheid om de eerder ingediende amendementen en moties gewijzigd
in te dienen of andere wijzigingen te melden.
4 Reactie college
Het college krijgt de gelegenheid te reageren op de Algemene Beschouwingen en de
ingediende amendementen en moties.
5 Debat over de begroting en ingediende amendementen en moties
6 Besluitvorming over ingediende amendementen
7 Besluitvorming raadsvoorstel Programmabegroting 2024
8 Besluitvorming over ingediende moties
9 Sluiting

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verkeersbesluit verlagen maximum toegestane snelheid Tijdelijke Randweg- Zuid Budel
Het college van B en W heeft besloten de maximum toegestane rijsnelheid op de Grensweg,
Dammerstraat, Midbuulweg en Mulkstraat binnen de bebouwde kom van Budel te verlagen naar
30km/u door plaatsing van bord A1 (A0130zb) uit het RVV1990.
Wil je het verkeersbesluit inzien? Ga naar cranendonck.nl/verkeersbesluiten. Daar kan je ook lezen
of en hoe je kan reageren op het besluit.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verkeersbesluit verlagen maximum toegestane snelheid route N611 binnen komgrens Budel-Dorplein
Het college van B en W heeft besloten de maximum toegestane rijsnelheid op Hoofdstraat,
Fabrieksstraat en Havenweg binnen de bebouwde kom van Budel-Dorplein te verlagen naar 30km/u
door plaatsing van bord A1 (A0130zb) uit het RVV1990.
Wil je het verkeersbesluit inzien? Ga naar cranendonck.nl/verkeersbesluiten. Daar kan je ook lezen
of en hoe je kan reageren op het besluit.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:
1. Burg. van Houtstraat 24 Budel: verbouwing woonhuis
2. Sepulchrestraat 176 Budel-Dorplein: plaatsen overkapping
Verleende vergunningen:
1. Taxandrialaan 57e Budel: het wijzigen van het planologisch gebruik van bestaande panden
op de locaties Taxandrialaan 57a, 57d en 57e in Budel
2. Randweg-Zuid 3 Budel: herbouw van het kantoor
Verlenging beslistermijn:
1. Wollenhoekstraat 6 Budel: het uitbreiden van de woning
Melding activiteitenbesluit:
1. Randweg-Zuid 3 te Budel: het herbouwen van het voormalige kantoor
2. Ant. Fokkerstraat 17 te Budel: de uitbreiding van een kantoorgebouw
Verleende evenementenvergunningen:
1. Sportlaan 7 in Budel: New Year’s Eve Party (31 december 2023)
2. Sportlaan 7 in Budel: New Year Party (1 januari 2024)
3. Grootschoterweg in Budel-Schoot: carnavalsoptocht CV De Toeters (12 februari 2024)
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app