Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 47

Ondersteuning bij isoleren met het Nationaal Isolatieprogramma
Vanaf 2024 zet gemeente Cranendonck verschillende acties op vanuit het Nationaal Isolatieprogramma. Wat houdt dit programma in?

In het kort: het Nationaal Isolatieprogramma is door de landelijke overheid opgezet en helpt woningeigenaren om hun woning beter te isoleren. Met bijvoorbeeld advies aan huis of financiële ondersteuning. In Cranendonck richt het programma zich in eerste instantie op woningeigenaren die het hardst ondersteuning nodig hebben bij het verduurzamen van hun huis. Denk hierbij aan woningen met een laag energielabel (D t/m G), een beneden-gemiddelde WOZ-waarde en inwoners met lagere inkomens.  Zo helpen we deze groep inwoners bij het verlagen van de energierekening en het verhogen van het wooncomfort. Deze inwoners informeren we nog per brief.

Blijf op de hoogte en doe mee!
Maak gebruik van de mogelijkheden om te besparen op energiekosten, je woning comfortabeler te maken en bij te dragen aan een beter milieu. Blijf op de hoogte van toekomstige acties door regelmatig het gemeentenieuws in het HAC weekblad en cranendonck.nl/isoleren te checken!

Benieuwd naar isolatiemaatregelen voor jouw woning? Bereid je alvast voor en kijk op cranendonck.nl/isoleren

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dringend een tijdelijke woning nodig in Cranendonck?

Heb jij om wat voor reden dan ook dringend een tijdelijke woning nodig? Misschien mag jij dan een tijdje wonen in één van de zes volledig ingerichte woningen vlakbij sporthal de Zuiderpoort in Budel.

Op het voormalige terrein van sporthal De Schulp staan sinds kort twaalf tijdelijke woningen. Deze blijven staan tot en met 30 juni 2026. De helft hiervan is voor Oekraïense vluchtelingen. De andere zes woningen zijn bedoeld voor inwoners van Cranendonck die dringend een tijdelijke woning nodig hebben. Om hier te mogen wonen, moet je wel voldoen aan een aantal eigenschappen.

Hoe werkt het?

Herken jij jezelf in de volgende eigenschappen? Schrijf je dan snel in bij Ad Hoc Beheer via adhocbeheer.nl. Inschrijven kan tot vrijdag 8 december 2023 12.00 uur. Op de website van Ad Hoc Beheer vind je meer informatie over de inschrijfprocedure.

 • Door je situatie moet of wil je graag binnenkort je huis uit.
 • Je gaat zelf actief op zoek naar een andere woning of een andere manier van wonen.
 • Als de overeenkomst voor de tijdelijke woning eindigt, heb je een adres waar je naartoe kan.
 • Je kunt zelfstandig wonen en hebt niet veel geestelijke of lichamelijke zorg of begeleiding nodig.
 • Je bent verantwoordelijk en veroorzaakt geen overlast.
 • Je kan bewijzen dat je minimaal 6 maanden in de gemeente Cranendonck woont of dat je verbonden bent aan de gemeente Cranendonck door werk, opleiding of je sociale leven.
 • Je kan bewijzen dat je voldoende geld hebt om op jezelf te kunnen wonen.

 

Heb je nog vragen? Dan kun je op werkdagen tussen 9 en 12 uur bellen met Ad Hoc Beheer op 073-6560079.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energieplafond vervalt in 2024. Check je energiecontract.

Door het energieplafond betaalden huishoudens dit jaar niet meer dan 1,45 euro per kuub gas en 40 cent per kilowattuur stroom (tot een verbruik van 1.200 m3 gas en 2.900 kilowattuur stroom).

Heb je een energiecontract met prijzen die boven dit prijsplafond liggen? Houd er dan rekening mee dat het energieplafond in 2024 wegvalt en je weer de hogere prijzen betaalt die in het contract staan.

Sinds het voorjaar zijn nieuw aangeboden prijzen van energie flink gedaald. Hierdoor hebben nieuwe en omgezette contracten al enkele maanden prijzen onder het energieplafond. Geldt dit ook voor jou? Dan heeft het wegvallen van het plafond geen gevolgen.

Omzetten of overstappen?

De energieprijzen zijn intussen weer verder opgelopen en de verwachting is dat die trend zich nog doorzet. Daarom is het slim om nu na te gaan of de omzetting naar een vast contract en/of de overstap naar een andere energieleverancier interessant is. Houd er bij de vergelijkingen rekening mee dat voor het verbreken van een vast contract een opzegboete in rekening wordt gebracht.

Vergelijken van tarieven van energieleveranciers doe je bijvoorbeeld op:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sterkselseweg Maarheeze afgesloten voor doorgaand verkeer

De werkzaamheden aan de Sterkselseweg zijn volop bezig. De aannemer is bezig met het aanbrengen van het laatste deel van het riool. Daarna komt er een asfaltlaag over de hele weg.

Omleidingen
Vanaf maandag 27 november wordt het verkeer weer omgeleid via de aangegeven omleiding (zoals dit ook in fase 1 was). De woningen aan de Sterkselseweg ten zuiden van de kruising Neerlanden – Bruine Akker zijn tijdens deze werkzaamheden alleen via het voetpad bereikbaar. De woningen aan de noordzijde van de kruising Neerlanden – de Bruine Akkers bereik je via het fietspad. De ingestelde omleidingsroute blijft ongewijzigd.

Parkeer tijdelijk ergens anders

In verband met de werkzaamheden verzoeken wij je om je auto vanaf donderdag 24 november 2023 gedurende drie weken niet op de Sterkselseweg te parkeren. Parkeren kan wel op bijvoorbeeld de Bruine Akkers of de Neerlanden. Dit heeft te maken met het aanbrengen van asfalt en belijning. En ook het plaatsen van borden en de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 11 december is de Sterkselseweg met de auto voor de aanwonenden weer bereikbaar. Voor overig verkeer is de weg nog afgesloten.

Sterkselseweg weer open
Vanaf vrijdag 15 december 2023 is de Sterkselseweg in beide richtingen weer geheel geopend voor doorgaand verkeer. Je kan dan gewoon weer over deze weg van en naar het centrum van Maarheeze rijden.

Bereikbaarheid van de fysio
Tot en met dinsdag 28 november is de fysiopraktijk Van de Ven-Verest bereikbaar met de auto. Vanaf woensdag 29 november t/m maandag 4 december zijn zij niet bereikbaar met de auto. Je kan rijden tot aan de Neerlanden en vanaf daar via het voetpad naar de praktijk lopen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decemberacties voor kinderen

December hoort voor alle inwoners van Cranendonck een feestmaand te zijn, in het bijzonder voor kinderen. Helaas is dit niet altijd het geval voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Daarom organiseert gemeente Cranendonck zoals ieder jaar de decemberacties.

Voor wie?

De actie is voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar uit gezinnen met de volgende netto-inkomens (exclusief vakantietoeslag):

 • Voor kinderen van gehuwde/samenwonende ouders: tot €1981
 • Voor kinderen van alleenstaande ouders: tot €1387

Wat krijgen kinderen?

 • Kinderen van 0 tot en met 12 jaar: een cadeaubon ter waarde van €50 en een Fashioncheque van €100.
 • Kinderen van 13 tot en met 17 jaar: een Fashioncheque ter waarde van €150.

Contact

Op basis van onze gegevens hebben al veel mensen een brief ontvangen die over deze actie gaat. Heb je geen brief ontvangen, maar denk je dat je kinderen wel recht hebben op een cheque? Neem dan contact op met de afdeling Werk & Inkomen via het volgende e-mailadres: bijzondereregelingen@A2samenwerking.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatieavond over de Omgevingswet in Cranendonck

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet vervangt de bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving en brengt grote veranderingen met zich mee.

De gemeente Cranendonck vindt het belangrijk om betrokken partijen hierover te informeren. Daarom organiseren we op maandagavond 11 december een informatieavond voor architecten, aannemers, adviesbureaus, projectontwikkelaars en andere professionele partijen die betrokken zijn bij vergunningaanvragen en bestemmingsplannen in de gemeente Cranendonck.

Informatieavond

Tijdens deze avond informeert Alide Klein Elhorst (projectleider invoering Omgevingswet) je o.a. over de veranderingen in de werkwijze. Daarnaast gaan we graag samen in gesprek en ben je welkom om al je vragen te stellen.

Waar en wanneer?

 • Datum en tijd: maandag 11 december 2023 van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.
 • Locatie: de raadzaal van het gemeentehuis van Cranendonck (Capucijnerplein 1, Budel).

Je bent welkom om binnen te lopen vanaf 19.00 uur.

Aanmelden

Wil je bij deze avond aanwezig zijn? Meld je dan aan via ruimte@cranendonck.nl. Dit kan tot donderdag 7 december 2023. Meld je tijdig aan, want vol is vol. Deelname is gratis.

Meer informatie
Vragen? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 140495 of per e-mail via ruimte@cranendonck.nl. Meer informatie over de Omgevingswet in Cranendonck vind je op cranendonck.nl/bouwen-en-omgevingswet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aankondiging voorgenomen verkoop van grond

De gemeente is van plan om een perceel grond te verkopen aan de eigenaar van Burg. Remmenstraat 1 te Budel. Het gaat om de volgende grond:

 • Locatie: nabij de Burg. Remmenstraat 1 te Budel
 • Perceel: kadastraal bekend gemeente Budel sectie F nummer 5696 (gedeeltelijk) ter grootte van circa 15 m2.

Meer informatie en reageren

Wil je informatie over de aanleiding en waarom de gemeente dit van plan is? Ga dan naar cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed

Ben je het er niet mee eens, omdat je van mening bent dat je ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt? Lees op cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed wat je dan moet doen en hoeveel tijd je daarvoor hebt.

 

Contact

Heb je nog vragen? Neem gerust via e-mail contact op met s.lemmen@cranendonck.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Concept Agenda CR Adviescommissie

 

Datum

28-11-2023

Tijd

19:30 - 22:00

Locatie

CR Raadzaal

Voorzitter

Carina Gimblett

 

 

 

 

 

 

Vragenuur

 

1

 

Opening

 

2

 

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

 

3

 

Spreekrecht

 

4

 

Raadsvoorstel: brede muziekregeling (poho R. van Kessel)

 

5

 

Raadsvoorstel: nota Energie- en Warmtetransitie (poho K. Boonen)

6

 

Raadsvoorstel: vaststelling Wijkuitvoeringsplan Naar een aardgasvrij Heesakker (poho K. Boonen)

 

7

 

Raadsvoorstel: vaststellen financiële en controle verordening (poho K. Boonen)

 

8

 

Raadsvoorstel: vaststellen controleprotocol met normenkader (poho K. Boonen)

 

9

 

Raadsvoorstel: zienswijze Berap GRSA2 2023 (poho R. van Kessel)

 

10

 

Raadsvoorstel: GRSA2 zienswijzen ontwerpregeling en begrotingswijziging 2024 (poho M. Lemmen)

 

11

 

Raadsvoorstel: legesverordening 2024 en bijbehorende tarieventabel 2024 (poho K. Boonen)

 

12

 

Raadsvoorstel: verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht (poho K. Boonen)

 

13

 

Raadsvoorstel: erfgoedverordening (poho R. van Kessel)

 

14

 

Raadsvoorstel: beheersverordening Buitengebied 2023 – De Branten 1-3 te Soerendonk (poho K. Boonen)

 

15

 

Raadsvoorstel: algemene plaatselijke verordening Cranendonck 2023 (poho K. Boonen)

 

16

 

Raadsvoorstel: verordening afvoer van hemelwater en grondwater (poho K. Boonen)

 

17

 

Regionale samenwerking

 

18

 

Stand van zaken Reserve gemeenschapsvoorzieningen en Fonds Ruimtelijke kwaliteit

 

19

 

Sluiting

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

 1. Sint Jansweg 7 Soerendonk: plaatsen dakkapel aan voorzijde
 2. Hoogstraat 11 Gastel: wijzigen indeling vergunde situatie mantelzorgwoning
 3. Hein Smeetsstraat 5 Budel-Schoot: voordeur vervangen
 4. De Hoort Budel (Budel G 1572): aanleggen Helofytenfilter
 5. Hoogstraat 11 Gastel: plaatsen van overkapping (hergebruik) en verwijderen bijgebouwen

 

Verleende vergunningen:

 1. Prinses Christinaplantsoen 11 Budel-Dorplein: plaatsen van 21 zonnepanelen in de tuin
 2. Taxandrialaan 40 Budel: het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning

 

Exploitatievergunning aangevraagd

 1. Kijkakkers 1 in Maarheeze: exploitatievergunning commercieel horecabedrijf

 

Alcoholwetvergunning aangevraagd

 1. Kijkakkers 1 in Maarheeze: alcoholwetvergunning commercieel horecabedrijf

 

Verleende evenementenvergunning:

 • Markt 19 in Budel: receptie Prins van de City (12 januari 2024)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app