Menu

Archief

DOE MEE MET DE GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF

DOE MEE MET DE GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF!

Vraag jij je wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denk jij wel eens
dat je dat beter zou kunnen? Of wil je iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet je niet
hoe? Volg dan de gratis cursus Politiek Actief!

Het voornemen is om de cursus weer te gaan houden in de periode maart-april 2024 en wordt
georganiseerd voor belangstellenden uit de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en
Valkenswaard. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden de cursussen in beginsel in de
raadzaal van de eigen gemeente gegeven. De cursus wordt niet door de gemeente zelf verzorgd ,
maar door het instituut ProDemos in Den Haag– Huis voor democratie en rechtsstaat. Voor meerinfo over Prodemos zie: https://prodemos.nl/projecten/gemeenten/burgerparticipatie/cursus-
politiek-actief/

Programma
De cursus bestaat in totaal uit vier bijeenkomsten, met elk een ander thema. Je vergroot je
theoretische kennis over wat landelijk en provinciaal zoal besloten wordt als natuurlijk ook de lokale
politiek, de mogelijkheden om de besluitvorming te beïnvloeden en maakt kennis met
debattechnieken. Daarnaast bezoeken deelnemers een raadsvergadering.

Het is niet de eerste keer dat we deze cursus organiseren, in 2021 hadden we ongeveer 100
deelnemers uit de 3 gemeenten.

Voor wie is deze cursus bijvoorbeeld interessant:?
- Personen die bijv. vanwege hun rol binnen een vereniging, stichting, instelling of dorpsraad
met de gemeente te maken hebben / krijgen;
- Mensen die vanwege plannen in hun directe omgeving meer willen weten hoe het werkt bij
een gemeente;
- Gewoon uit algemene interesse of ontwikkeling;
- Personen die wat lager op de kieslijst van de lokale partijen staan, maar ook mannen,
vrouwen en vooral ook jongeren die meer willen weten over wat het werk van een raadslid
inhoudt en overwegen of het wellicht iets voor hen zou kunnen zijn;

Omdat de cursus een gezamenlijk project is van de A2-gemeenten vinden de bijeenkomsten plaats
verspreid over de drie gemeentehuizen.


Bijeenkomst 1: Introductie en algemene staatsinrichting
• Politiek en bestuur in Nederland
• Verkiezingen algemeen

• Politieke partijen

Bijeenkomst 2: De gemeente
• De taken van de gemeente
• Het bestuur van de gemeente
• Verkiezingen en collegevorming
• De besluitvormingsprocedure
• Invloed op beleid en besluitvorming

Bijeenkomst 3: De gemeenteraad
• Invloed op beleid en besluitvorming (vervolg)
• De drie rollen van de gemeenteraad

Bijeenkomst 4: Debattraining
Bijeenkomst 5: Gemeentefinanciën en bezoek raadsvergadering
Meer informatie en aanmelden

Wie zich wil aanmelden voor deze cursus kan dan dat doen door voor 30 november 2023 een mail te
sturen naar de griffier van de eigen gemeenteraad met vermelding van contactgegevens en een
korte omschrijving waarom het leuk lijkt om mee te doen met deze cursus. Ook voor meer informatie
over deze cursus kun je terecht bij de griffier. In december 2023 zullen de cursussen nader worden
ingevuld qua datum en locatie en ontvangt iedereen tijdig bericht, zodat we in maart 2024 ook echt
kunnen gaan starten

.Contactgegevens:
Cranendonck: Peer-Jan Bemelmans, griffie@cranendonck.nl, 06 – 20 68 91 46
Heeze-Leende: Paul Hertog, gemeenteraad@heeze-leende.nl, 06-57 56 70 58
Valkenswaard: Bas Thijssen, griffie@valkenswaard.nl 06 – 15 60 15 56
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app