Menu

Archief

Gemeente kiest De Schulp voor tijdelijke opvang van Oekraïners

De 75 extra benodigde opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen gaan in de gemeente Cranendonck gerealiseerd worden op het terrein van de voormalige sporthal De Schulp bij de Zuiderpoort in Budel en bij De Baronie in Soerendonk, in de gebouwen Cranendonck 3 en 4. Daarnaast wordt op deze locaties ook tijdelijke woonruimte geboden aan woningzoekenden uit Cranendonck die met spoed woonruimte nodig hebben.

Dit heeft het college van B&W op 19 mei 2023 besloten na heroverweging van de oude tennisbanen bij de Zuiderpoort als één van de beoogde opvanglocaties. In de raadscommissievergadering en door de Budelse Tennisvereniging was om deze heroverweging gevraagd. Na het eerdere besluit van het college heeft de gemeente informatieavonden georganiseerd en diverse gesprekken gevoerd met belanghebbende bewoners en organisaties. Tegelijkertijd heeft de gemeente een nadere uitwerking en analyse gemaakt van de mogelijke locaties bij de Zuiderpoort. Alles overwegende is het college tot het besluit gekomen om in plaats van op de oude tennisbanen, een opvanglocatie op ‘De Schulp’ te realiseren. Ook tijdelijke woonruimte voor inwoners Cranendonck In de gemeente Cranendonck is gezocht naar tijdelijke opvanglocaties verdeeld over meerdere kernen. Zodanig dat de druk op de woningmarkt niet toeneemt.

Naast opvang voor Oekraïense vluchtelingen kiest de gemeente ervoor om op ‘De Schulp’ en bij De Baronie ook tijdelijke woonruimte te creëren voor woningzoekenden uit Cranendonck. Burgemeester Van Kessel: “We willen niet alleen Oekraïners, maar ook onze eigen inwoners helpen. Gezien de krapte op de woningmarkt, weten we dat sommige inwoners zijn geholpen met tijdelijke woonruimte. Denk bijvoorbeeld aan studenten, starters, alleenstaanden en statushouders. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat een mix van mensen bijdraagt aan een goede woonsfeer.” Vooruitlopen op toekomstige gebiedsontwikkeling De Baronie In Cranendonck 3 en 4 (oude gemeentehuis) komt voor ongeveer 50 personen tijdelijke woonruimte. Wethouder Lemmen: “We hebben de intentie om in Cranendonck 3 de tijdelijke opvang van Oekraïners te realiseren in samenspraak met de ondernemer die hier een hotel wil realiseren, nadat de herziening van het bestemmingsplan is afgerond.” In Cranendonck 4 gaat de gemeente in eigen beheer tijdelijke woonruimte voor andere woningzoekenden realiseren.

Wethouder Lemmen: “Parallel hieraan zijn we van plan om geïnteresseerde partijen uit te nodigen om plannen in te dienen voor een toekomstige bestemming van Cranendonck 4. Hoe deze procedure eruit gaat zien en aan welke voorwaarden deze plannen moeten voldoen, zullen we op een later moment bepalen.” Prettige leefomgeving staat voorop De komende tijd werkt de gemeente de verdere inrichting van de terreinen en gebouwen nader uit. Daarbij staat een prettige leefomgeving voor zowel de nieuwe bewoners, omwonenden, als bezoekers van de gebieden voorop. Daarnaast zal de gemeente op korte termijn de noodzakelijke omgevingsvergunningen aanvragen. Tijdelijke opvang en woonruimte voor maximaal 3 jaar Zowel op ‘De Schulp’ als in Cranendonck 3 en 4 van De Baronie wordt tijdelijke woonruimte gecreëerd voor de duur van maximaal 2 jaar, met de optie tot 1 jaar verlenging.

Burgemeester Van Kessel: “Vanuit het Rijk hebben we de opdracht gekregen om voor maximaal 2 jaar opvang te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Voor de zekerheid hebben we een optie op verlenging met 1 jaar ingebouwd.” Hiermee wordt gezorgd dat over maximaal 3 jaar Cranendonck 3 en 4 de gewenste bestemming kunnen krijgen vanuit de gebiedsontwikkeling van De Baronie. En dat het terrein van ‘De Schulp’ tegen die tijd weer teruggebracht wordt in de oorspronkelijke staat. Deze maximale termijn wordt geborgd in de omgevingsvergunning. Extra opvangplekken door aanhoudende oorlog Doordat de oorlog in Oekraïne langer aanhoudt, zijn meer opvangplekken nodig voor Oekraïense vluchtelingen. Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht van het Rijk gekregen om meer vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Voor de gemeente Cranendonck gaat het om 75 extra opvangplekken. Aan de hand van een verdeelsleutel is binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dit aantal vastgesteld. 
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app