Menu

Archief

Nieuwe opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen gemeente Cranendonck

Gemeente Cranendonck vangt vanaf 1 juli 2023 tijdelijk 75 extra vluchtelingen uit
Oekraïne op, verdeeld over meerdere kernen: bij De Baronie, Cranendonck 3 + 4 in
Soerendonk en op de oude tennisbanen nabij sportcomplex De Zuiderpoort in Budel.
Alle opvangplekken zijn tijdelijk en gelden voor de duur van maximaal 2 jaar, met de
optie tot 1 jaar verlenging.

Geen druk op woningmarkt, ruimte voor woningzoekenden én verdeling over kernen
Nu de oorlog in Oekraïne langer aanhoudt, zoeken meer mensen in Nederland een veilig
onderkomen. Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht van het Rijk gekregen om
meer vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, ook gemeente Cranendonck. “We hebben in
Cranendonck gekeken naar tijdelijke locaties en oplossingen verdeeld over meerdere
kernen. Waarbij de druk op de woningmarkt niet toeneemt én er zelfs meer
woningzoekenden uit Cranendonck tijdelijke woonruimte kunnen vinden”, geeft
burgemeester Van Kessel aan. “Ook een snelle realisatie speelt mee. Al deze
uitgangspunten komen terug in de eerder genoemde locaties in Soerendonk en Budel.“ Op
beide locaties staan een fijne opvang- en woonomgeving, ook voor omwonenden, voorop.

De Baronie, Cranendonck 3 + 4
Bij De Baronie in Soerendonk wordt op Cranendonck 3 + 4 (oude gemeentehuis) tijdelijke
opvang of woonruimte ingericht voor ongeveer 50 personen. De groep bestaat uit
vluchtelingen uit Oekraïne. De andere tijdelijke bewoners zijn woningzoekenden uit
Cranendonck, die met spoed woonruimte nodig hebben. De opvanglocatie brengt de plannen
rondom de gebiedsontwikkeling van De Baronie in een stroomversnelling: “Op dit moment
vinden er intensieve gesprekken plaats met ondernemer Camille Peters, waarmee eerder
een intentieverklaring is gesloten om in De Baronie horeca (café en restaurant in
Cranendonck 10 + 11) en verblijf (in Cranendonck 3) te realiseren”, verduidelijkt wethouder
Marcel Lemmen (Baronie). “Graag komen we samen met deze ondernemer tot de realisatie
van de tijdelijke opvang en vindt direct aansluitend de geplande herbestemming plaats.”
Omdat het herzien van bestemmingsplannen voor de uiteindelijke inrichting enige tijd duurt,
bieden de leegstaande panden van Cranendonck 3 + 4 op korte termijn een prima, tijdelijke
oplossing voor verschillende gebruikers.

Oude tennisbanen nabij De Zuiderpoort
Op de oude tennisbanen (7 + 8) nabij sportcomplex De Zuiderpoort worden 12 complete
woonunits, naast elkaar geplaatst. In iedere woonunit verblijven personen of gezinnen tot
maximaal 4 personen per woonunit. Ook hier geldt dat er zowel tijdelijk vluchtelingen uit
Oekraïne worden opgevangen als woningzoekenden uit Cranendonck die met spoed
woonruimte nodig hebben. De betreffende tennisbanen zijn eigendom van gemeente
Cranendonck en zijn momenteel niet in gebruik. “We gaan ook hier bekijken hoe we een
positieve impuls aan de omgeving kunnen geven, zodat zowel gebruikers van omliggendesportvelden en -banen, omwonenden als de tijdelijke bewoners het terrein als een fijne plek
(blijven) ervaren”, geeft wethouder Marcel Lemmen (Sport) aan. Evenementen die staan gepland nabij sportcomplex De Zuiderpoort (inclusief het evenemententerrein) kunnen gewoon doorgaan.

Huidige opvanglocatie
Op dit moment verblijven 26 vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk aan de Rubenslaan (oude
bibliotheek) in Budel, enkelen verblijven bij gastgezinnen. Uitbreiding van deze opvanglocatie
is niet mogelijk omdat alle opvangplekken zijn ingevuld.
Voor de verdeling van de nieuwe, tijdelijke bewoners zijn we afhankelijk van de behoefte van
woningzoekenden, de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne en de gezinssamenstelling.


Informatieavond nieuwe opvanglocaties: 19 april

Direct omwonenden en betrokkenen van de locaties in Soerendonk en Budel ontvangen eenbewonersbrief/e-mail. Ook gebruikers van het terrein nabij De Zuiderpoort worden
geïnformeerd. Daarnaast is iedereen welkom op de informatieavond op woensdag 19 april, over de nieuwe opvanglocaties, die wordt gehouden in de Borgh in Budel. Deze avond bestaat uit twee delen. Het is mogelijk om bij één of meerdere onderdelen aan te sluiten:
 18.30 - 19.30 uur: informatie over opvang/tijdelijke woonruimte en project De Baronie
(Cranendonck 3 + 4) in Soerendonk.
 20.00 - 21.00 uur: informatie over opvang/tijdelijke woonruimte op oude tennisbanen
nabij De Zuiderpoort in Budel.

Meer informatie is gebundeld op cranendonck.nl/nieuweopvang. Er is daarnaast een
speciaal e-mailadres oekraine@cranendonck.nl om specifieke vragen te beantwoorden.

 
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app