Menu

Archief

week 27 Cranendonck Actueel

Gratis rekenhulp 'Aardgasvrijhuis' voor inwoners van Cranendonck!

In de wijk Heesakker in Budel wordt gewerkt aan een aardgasvrije wijk in 2035. Hierom heeft de gemeente het online hulpmiddel 'Aardgasvrijhuis' van De WarmteTransitieMakers beschikbaar gesteld aan de bewoners van deze wijk. Met deze rekenhulp kunnen eigenaren van woningen gebouwd tussen 1966 en 1982 mogelijkheden bekijken voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van hun woning. Ook worden de kosten en besparingen op een rijtje gezet. Zo wordt meteen duidelijk wat de beste optie voor is om je huis aardgasvrij te verwarmen.
Probeer het nu ook uit!
De rekenhulp 'Aardgasvrijhuis’ is nu voor alle huiseigenaren in Cranendonck beschikbaar. 'Aardgasvrijhuis' is gratis te gebruiken en te vinden via www.cranendonck.nl/rekentool-aardgasvrij. Hierna vul je stap-voor-stap de kenmerken van je huis in. Als je alles hebt ingevuld, kun je zien wat jouw keuze kost én hoeveel je bespaart op je energierekening. 
 

Kermis in Budel-Schoot

Er is dit jaar weer voor iedereen wat te beleven op de jaarlijkse kermis in Budel-Schoot van zaterdag 13 juli tot en met dinsdag 16 juli! Wethouder Driessen opent de kermis om 19.00 uur op het Vogelsplein. 
Ga jij voor een ritje in de autoscooters, rupsbaan of draaimolen? Of toch voor de grijpkranen, het lijntrek- /bussenspel en de fotoschietsalon? Ook de snackkraam, gebakkraam en de suikerwerken met de suikerspin staan dit jaar weer op de kermis in Budel-Schoot. Net als de vrijwilligers van de Hernieuwde Levenskracht, die met het enveloppenspel hun maatschappelijke bijdrage leveren aan onze gemeenschap.

Kermisprogramma

Jong Nederland zorgt voor een gevarieerd kermisprogramma in samenwerking met de kermisexploitanten van Budel-Schoot, de lokale ondernemers en de scholen. Iedereen is welkom, dus breng zeker een bezoek om te genieten van de gezellige sfeer.

Wegafsluiting kermis Budel-Schoot: 
Alle kermisattracties worden op het grasveld van het Vogelsplein geplaatst. Daarom is het terrein afgesloten met wegafzettingen. Alleen bestemmingsverkeer kan op het terrein. Vanaf woensdag 10 juli starten de kermisexploitanten met het opbouwen van de attracties. 

Het College bezoekt Jumbo Hesselberth en Loods19

Het College van Burgemeester en Wethouders brengt regelmatig een bezoek aan bedrijven in onze gemeente. Afgelopen weken stonden Jumbo Oswald en Sandy Hesselberth en Loods19 in Budel op het programma. 

Jumbo Oswald en Sandy Hesselberth
Met de opening van de nieuwe winkel op 1 mei nog vers in het geheugen, was het gemeentebestuur op dinsdag 28 mei 2024 vooral benieuwd naar hoe de nieuwe locatie bevalt. Na een uitgebreide kennismaking met het nieuwe ondernemerspaar, vertelden Oswald en Sandy uitgebreid over de eerste weken in de nieuwe supermarkt. Diverse gespreksthema’s, zoals werkgelegenheid en een levendig centrum kwamen aan de orde. Uiteraard volgde een rondleiding door de winkel. Met een focus op duurzaamheid en lokale producten en een breed assortiment is de nieuwe winkel een echte aanvulling op het bestaande aanbod. Met de opening van de Jumbo is Budel een prachtige voorziening rijker. Met een mooi aandenken aan het bedrijfsbezoek bedankte wethouder Lemmen de familie Hesselberth voor de gastvrijheid en werd hen nogmaals veel succes gewenst met de nieuwe winkel.

Loods19
Op dinsdag 11 juni bezochten het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van Ondernemerscontact Cranendonck (OCC) Loods19 in Budel. De bestuurders werden verwelkomd door ondernemersechtpaar Ad en Ingrid van der Linden, die vol passie hun veelzijdige bedrijf aan de Grensweg in Budel lieten zien. Ad leidde de groep door de artistieke wereld van Loods19, van de levendige Kunstwei tot de gezellige minicamping, en sloot af met een inspirerende tocht door het atelier.
Loods19 is een plek waar creativiteit geen grenzen kent. Met een focus op design, kunst, ambacht en ruimte, biedt het een thuis voor grafisch ontwerp, creatieve workshops, kunst en meer. Bezoekers kunnen hun ervaring verrijken met een verblijf in de bed & breakfast of op de minicamping. Ad en Ingrid brengen de kunstwerken in de beeldentuin tot leven met hun verhalen. De tuin nodigt uit tot een wandeling, een moment van bezinning, terwijl je geniet van de harmonie tussen natuur en kunst.
Als blijvende herinnering aan deze middag, ontvingen de gasten een handgemaakte keramieken paddenstoel, symbool voor het uitgestrekte netwerk waarvan zij nu deel uitmaken. OCC en de gemeente bedankten Ad en Ingrid eveneens met een mooi aandenken voor de gastvrijheid en een middag vol inspiratie. 

Dierenambulance en Stichting ROZE op zoek naar vrijwilligers

Dierenambulance en dierenasiel Stichting ROZE is dringend op zoek naar vrijwilligers met een hart voor dieren én voor mensen!
Stichting ROZE is op zoek naar: 
📞 Centralisten voor de meldkamer 
🚑 Chauffeurs en bijrijders voor de dierenambulance 

Heb jij een paar uurtjes per week over om dieren in nood in de regio te helpen? 
Meld je aan via de website en maak het verschil. 
Ga naar: https://rozeindhoven.nl/vrijwilliger-dierenambulance-meldkamer/ 


Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘’De Vinnen 4-4a en Het Laar ong. te Maarheeze’’

De gemeenteraad heeft op 25 juni 2024 het bestemmingsplan “De Vinnen 4-4a en Het Laar ong. te Maarheeze” vastgesteld. Van vrijdag 5 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024 kun je het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPBG3095-VAS1).
Doel bestemmingsplanwijziging
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van zes ruimte-voor-ruimte woningen. Daarnaast wordt de huidige bedrijfswoning De Vinnen 4a herbestemd van agrarische bedrijfswoning tot burgerwoning. 
Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren het bestemmingsplan en de officiële bekendmaking te raadplegen via www.omgevingswet.overheid.nl (IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPBG3095-VAS1). Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren versie ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.
Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan kan eenieder gedurende de termijn voor de terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Alleen wanneer je eerder geen zienswijze hebt ingediend én je ook geen belanghebbende bent, is beroep instellen niet mogelijk. 
Meer informatie hierover vind je op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, in werking.


Zo weet je ervan!
Automatisch alle berichten over jouw buurt ontvangen? Meld je aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.


Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan  ‘’Uitbreidingsplan Hoevestraat – Heistraat te Gastel’’
De gemeenteraad heeft op 25 juni 2024 het bestemmingsplan “Uitbreidingsplan Hoevestraat – Heistraat te Gastel” vastgesteld. Van vrijdag 5 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024 kun je het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPGST4010-VAS1).
Doel bestemmingsplanwijziging
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van 28 woningen met verschillende woonvormen: sociale huur, sociale koop, betaalbare koop, middeldure huur en vrije sector bouw.
Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren het bestemmingsplan en de officiële bekendmaking te raadplegen via www.omgevingswet.overheid.nl (IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPGST4010-VAS1). Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren versie ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.
Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan kan eenieder gedurende de termijn voor de terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Alleen wanneer je eerder geen zienswijze hebt ingediend én je ook geen belanghebbende bent, is beroep instellen niet mogelijk. 
Meer informatie hierover vind je op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, in werking.

Bekendmaking bestemmingsplan
Bestemmingsplan:
Inhoud:
Fase:
’t Routje 1 te Budel-Dorplein
Realisatie van twee levensloopbestendige woningen
Gewijzigd vastgesteld
Hoogstraat 6-6a te Gastel 
Agrarisch bedrijf wordt deels omgezet naar wonen en een deel blijft agrarisch.
Gewijzigd vastgesteld
Klein-Schoot 38 te Budel-Schoot 
Dit ontwerp bestemmingsplan betreft het wijzigen van de bestemming van een agrarisch bedrijf met de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf-Niet agrarisch’ en ‘Groen – Landschappelijke inpassing’. Met de wijziging wordt het mogelijk om binnen de bestemming ‘Bedrijf-Niet agrarisch’ een bedrijf in de verhuur van opslagunits en een hondenopvang mogelijk te exploiteren.
Gewijzigd vastgesteld
Fabrieksstraat 100 te Budel
Omzetten van bedrijf met bedrijfswoning en agrarisch perceel naar bedrijventerrein, met maximaal 2 bedrijfsverzamelgebouwen.
Gewijzigde vaststelling
Terinzagelegging van vrijdag 5 juli 2024 tot en met 16 augustus 2024)

Meer informatie
Lees het hele plan op cranendonck.nl/BPprocedures. Ook lees je daar óf je kunt reageren, hoe je dat doet en tot wanneer dat kan. Let dus goed op de data die erbij staan. 

Wil je het plan liever op papier bekijken? Bel dan 14 0495 om een afspraak te maken op het gemeentehuis.

Contact
Heb je vragen? Stuur een e-mail naar info@cranendonck.nl
Weten wat er speelt?
Altijd op de hoogte zijn van de plannen in jouw buurt? Meld jezelf dan direct aan bij de gratis e-mailservice van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Publicaties 
Melding gesloten Bodemenergiesysteem:
    1. Zitterd 20B Soerendonk: melding gesloten Bodemenergiesysteem
    2. Waterbrink fase 1 en 2 :Grutto 1-27 en 4-22, Watersnip 1-31, Tureluur 1-17, Kluut 1-7 en ongenummerd (5x) Maarheeze: Melding gesloten Bodemenergiesysteem
Beoordeling melding Besluit activiteit leefomgeving (Bal):
    1. Parallelweg 45b Budel-Schoot: lassen van metalen
Verleende vergunning:
    1. Markt 20 Budel: realiseren appartement begane grond
    2. Rozenstraat ong. Budel: kappen bomen i.v.m herinrichting centrum en woonstraten Budel
    3. Deken van Baarsstraat ong. Budel: kappen bomen i.v.m herinrichting centrum en woonstraten Budel
    4. Capucijnerplein ong. Budel: kappen bomen i.v.m herinrichting centrum en woonstraten Budel
    5. Keizer Ottostraat ong. Budel: kappen bomen i.v.m herinrichting centrum en woonstraten Budel
    6. Anjerstraat ong. Budel: kappen bomen i.v.m herinrichting centrum en woonstraten Budel
    7. Treurenburgstraat Budel: kappen bomen i.v.m herinrichting centrum en woonstraten Budel
    8. Randweg-Oost 32 Budel: het continueren van het asielzoekerscentrum (azc)
Ingekomen aanvragen:
    1. Hugten 20 Maarheeze: aanpassen veehouderij, aanvraag omgevingsvergunning MBA
Rectificatie Besluit aanvraag omgevingsvergunning - Burg. Van Houtstraat 51 Budel
De gemeente heeft op 05-06-2024 een publicatie gedaan met als titel: Besluit aanvraag omgevingsvergunning - Burg. van Houstraat 51 6021 AR Budel. Deze publicatie is foutief gepubliceerd. In de publicatie staat dat je bezwaar kunt maken tegen dit besluit. Dit klopt niet.
De gemeente heeft op 29-05-2024 een publicatie gedaan met als titel: Omgevingsvergunning, besluit Hogere waarden en verklaring van geen bedenkingen realisatie woning aan de Burg. van Houtstraat 53 te Budel. Deze publicatie is correct.
Indien je belanghebbende bent kunt je beroep aantekenen tegen het besluit.
Verleende evenementenvergunningen:
                1. Vogelsplein in Budel-Schoot: Kermis Budel-Schoot (13 t/m 16 juli 2024)
                2. Vogelsplein in Budel-Schoot: Horecatent Kermis Budel-Schoot (13 t/m 16 juli 2024)
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app