Dorpsraad Maarheezemaarheeze nu kl4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

donderdag, 21 december 2017 18:04

Actie en besluitenlijst 28 november 2018

Rate this item
(0 votes)

Vergadering d.d. 28-11-2016

Aanwezig: Rita van Aerts, Ans Baks, Marie Beenackers-van Poppe, Peter van den Berg, Rob Geertmans, Claire Haarmans, Willy Kuipers, Ed Kuperus, Cees Leenhouts, Bart van den Linden, Jo Rampen, Lenie Thijs, Tinus Verbakel, Hans Wingelaar en Jen Mansvelt.

Gasten: Marina Bukkems

Afwezig met kennisgeving: Hans van den Akker, Harold Appels, Henk van den Berg, Piet van den Eijnde, Gerrit Gerritsen, Har Heuberger en Jan Maas

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Claire Haarmans

Doorgeven Gemeente dat leden dorpsraad zich zorgen maken over de milieuaspecten van veel plannen binnen de gemeente

z.s.m.

9 jan 2017

02

Claire Haarmans

Stand van zaken “Natuur begraven” binnen Cranendonck

z.s.m.

9 jan 2017

04

Werkgroep Openbare Ruimte

Profielschets leden openbare ruimte doorsturen Rob Geertman

z.s.m.

9 jan 2017

05

Werpgroep communicatie

Samenvoeging websites afronden en presenteren

9 jan 2017

9 jan 2017

06

Claire Haarmans

Checken wie het onderhoud doet aan wandelroute “drie bos”

z.s.m.

9 jan 2017

07

Claire Haarmans

Stand van zaken centrumplan mevr. Storm

z.s.m.

9 jan 2017

08

Cees Leenhouts

Agenderen uitleg centrumplan volgende vergadering

9 jan 2017

9 jan 2017

09

Allen

Benaderen personen voor Werkgroepen openbare ruimte en communicatie

z.s.m.

10

Rob Geertman

Personen voor Dorpsraad zoeken via websites

z.s.m.

9 jan 2017

11

Cees Leenhouts

Antwoorden advies postNL

z.s.m.

31 dec 2016

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Vergaderschema 2017 vastgesteld 9/1, 20/2, 10/4, 19/6, 28/8, 9/10 en 27/11

02

Besteden gelden budget Cranendonck voor kosten en kleine promoties, geen buffervorming.

 

03

Extra aankleding vergadering 9 jan 2017 met gelden vrijwilligers collectief Cranendonck

 

 

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Wat doet de dorpsraad voor u en hoe kunt u iets betekenen voor de dorpsraad

Informatie over de dorpsraad

Deze werkgroep houdt zich bezig met

Werkgroep Openbare ruimte

De werkgroep Milieu en leefomgeving houdt zich bezig met

Werkgroep Milieu en leefomgeving

De werkgroep verkeer houdt zich bezig met

Informatie over de Werkgroep Verkeer

De werkgroep communicatie houdt zich bezig met

Werkgroep Communicatie

De werkgroep sociaal welzijn houdt zich bezig met

Werkgroep Sociaal Welzijn