Dorpsraad Maarheezemaarheeze nu kl4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

Notulen dorpsraad

Notulen dorpsraad (46)

maandag, 17 juni 2019 11:19

actiepunten en besluitenlijst 15 april 2019

Written by

Vergadering d.d. 15-04-2019

Aanwezig:, Rita van Aerts, Ans Baks, Peter van den Berg, Marie Beenackers (later), Marina Bukkems Gerrit Gerritsen, Claire Haarmans, Jasper Heijmans, Har Heuberger, Mari Janssen, Cees Leenhouts, , Bart van den Linden, Willy Kuipers, Jo Rampen, Jacques Sak, Tinus Verbakel, Eric van Beurden, Carina Gimblett,

Afwezig met kennisgeving: Rob Geertman, Jan Maas, Marina Bukkems, Eric van Beurden

Gasten:

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Werkgroep openbare ruimte

Boomkap in Maarheeze door gemeente controleren en volgen

z.s.m.

17 juni

02

Claire Haarmans

Klachtenlijn en formulier niet duidelijk, klachtencontact   i.v.m.fietspaden

z.s.m.

17 juni

03

Willy / Cees Leenhouts

Prorramga bezoek burgemeester alle doorgeven

18 apr

24 apr a.s.

04

Claire / Frits van der Wiel

Nazoeken of er beeldbepalende gebouwen in stationstraat zijn

z.s.m.

17 juni

05

Cees

Doorsturen info buurkracht / evt presentatie in dorpsraad

Z.s.m.

sep

06

secretaris

Twee weken vooraf progarmma aan burgemeester

07

Com Jacq/Cees/Peter/Rob

Statuten en regelement

08

Allen

Bij klacht / ergernis / iets nieuws mail of bel Claire (voor de communicatie)

z.s.m.

z.s.m.

09

Allen

Gebruik klachtmeldingssysteem

z.s.m.

z.s.m.

10

Werkgroep WMC

Merel Meeusen is jullie contactpersoon bij de gemeente

z.s.m.

z.s.m.

11

Cees

Mail aan aa2 geen deel in klankbord groep

z.s.m.

17 april

12

Werkgroep WMC

Onderzoekt aansluiting ander partij tegen uitbreiding Refresco

z.s.m.

16 mei

13

14

15

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Jasper Heijmans gekozen als dorpsraadlid in de werkgroep 15-4-2019

02

Voorzitter dorpsraad geen lid van een werkgroep verkeer

03

Dorpsraad maarheeze neemt geen zitting in een klankbordgroep maar wil wel geinformeerd worden

04

Mandaat aan werkgroep WMC, aansluiting zoeken bij andere partij

05

vrijdag, 12 april 2019 20:05

Actiepunten en besluitenlijst 18 februari 2019

Written by

Vergadering d.d. 18-02-2019

Aanwezig:, Peter van den Berg, Marie Beenackers, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heuberger, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen, Jacques Sak, Tinus Verbakel, Eric van Beurden, Carina Gimblett, Eric van Beurden,

Afwezig met kennisgeving: Ans Baks, Rita van Aerts, Bart van den Linden, Claire Haarmans, Marina Bukkems

Gasten: Wethouder Frits van der Wiel, Jasper Heijmans

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Frits van der Wiel

Kijkt na of er beelz.s.mepalende gebouwen zijn in Maarheeze

z.s.m

15 apr 2019

02

Werkgroep openbare ruimte

Zich informeren over natuurspeelplaatsen

15 apr 2019

03

DB

Werkafspraken en evt. wijziging verslag;egging

z.s.m

15 apr 2019

04

Cees Leenhouts

Aangeven bij AA2 (windmolen park) dat dorpsraad mee wil denken

z.s.m.

05

Rob Geertman

Neemt innitiatief voor activiteit dorpsraad

17 jun 2019

06

Jacques,Gerrit,Willy,Tinus, Jan

Gesprek B&W 26 feb 2019

26 feb 2019

07

Willy, Jan

Opmaken plan voor rondleiding Burgemeester op 24 apr 2019

z.s.m.

15 apr 2019

08

Werkgroep openbare ruimte

Gesprek met gemeente over ingediende punten lijst en terugkoppeling

z.s.m.

15 apr 2019

09

Rob Geertman

e-mail adressen …Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aanmaken, cloud ruimte??

z.s.m.

15 apr 2019

10

Werkgroep Verkeer

Stuurt informatie naar secretaris, die verstuurt het aan alle leden

z.s.m.

15 apr 2019

11

Werkgroep WMC

Bespreekt punten uit de schouwronde met Frits en koppelt terug

7 mrt 2019

15 apr 2019

12

Werkgroep WMC

Bespreekt verschil van mening over Zienswijze waterboringen met Frits

7 apr 2019

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Goedkeuring financieel jaarverslag en decharge van penningmeester en bestuur

02

03

04

woensdag, 16 januari 2019 20:31

Actiepunten en besluitenlijst 14 januari 2019

Written by

Vergadering d.d. 14-01-2019

Aanwezig:, Rita van Aerts, Ans Baks, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heuberger, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen, Jacques Sak, Tinus Verbakel, Eric van Beurden, Carina Gimblett, Eric van Beurden, Marcel Bruggink

Afwezig met kennisgeving: Bart van den Linden, Marie Beenackers, Cees Leenhouts, Claire Haarmans

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Jacques Sak

Aankaarten communicatie gemeente in commissie vergadering 15/1/2019

15/1/2019

02

Rob Geertman

Afspraak maken met kascommmissie / financieel verslag 2018

z.s.m.

03

Dagelijks bestuur

Bekijken werkafspraken dorpsraad

Volgende vergadering

04

05

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Mari Janssen en Ger Gerritsen zijn benoemd tot de kascommissie

02

03

04

zondag, 02 december 2018 15:36

Actie en besluitenlijst dorpsraad 26 november 2018

Written by

Vergadering d.d. 26-11-2018

Aanwezig:, Rita van Aerts, Ans Baks, , Marie Beenackers (wel later),Peter van den Berg, Marina Bukkems (wel later), Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heuberger, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen , Jacques Sak en Tinus Verbakel

Afwezig met kennisgeving, Carina Gimblett, Bart van den Linden, Eric van Beurden, Claire Haarmans, Jen Mansvelt

Gasten: Sandu Niessen en, wethouder Marcel Lemmen, Wout en Leny Bos, Wim Maas, Frans Hulsen, Frans Boelens, ………

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Wethouder Marcel Lemmen

Brede discussie over bibliotheek en smeltkroes

Voorjaar 2019

02

Sandu Niessen

Uitleg stand van zaken Neerlanden II/

15 apr 2019

03

Sandu Niessen

Onderzoek naar fijnstof en geur emissie in vooronderzoek

z.s.m.

04

Werkgroep MW&C

Presentatie punten schouwronde / nog overleg met wethouder

14 jan 2019

Zo mogelijk

05

Secretaris

Contact met wehouder Frits van der Wiel over lijst werkgroep openbare ruimte

14 jan 2019

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Status sociaalmakelaars blijft gelijk. Hun ontslag per 1-1-2019 is een arbeibsrechtelijke zaak.

02

Vergaderschema 2019 vastgesteld en doorgegeven aan de Smeltkroes

03

Privacy verklaring vast gesteld

04

26 nov verkiezing nieuwe voorzitter   Jacques Sak algemene stemmen

dinsdag, 16 oktober 2018 19:48

Actie en besluitenlijst dorpsraad 8 oktober 2018

Written by

Vergadering d.d. 08-10-2018

Aanwezig:, Rita van Aerts, Ans Baks, Marie Beenackers, Peter van den Berg, Eric van Beurden, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen , Jacques Sak en Claire Haarmans

Afwezig met kennisgevingMarina Bukkems , Rob Geertman, Bart van den Linden, Claire Haarmans, Tinus Verbakel

Gasten: Marion Vereijken Piet Konings, Syriel Grundel.en Jen Mansvel

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Wkgp MW&C/ Sociaalwelzijn

Speelplaatsjes blijvend volgen

blijvend

02

secretaris

Tekening woningen doorsturen leden dorpsraad

z.s.m.

z.s.m.

03

Werkgroep MW&C

Presentatie punten schouwronde

26nov

26 nov

04

Allen

Zo mogelijk bezoeken 15 okt afvalbeleidsplan

15 okt

15 okt

05

Wkgp openbare ruimte/ secretaris

Als brief naar de gemeente

z.s.m.

26 nov

06

Wekkgroep Sociaal welzijn

Vraag consultatiebureau doorgeven aan wethouder

z.s.m.

26 nov

07

secretaris

Samen naar de A2 alleen op agenda op aangeven van werkgroep

altijd

08

09

10

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Werkgroepen sociaalwelzijn en communicatie, zolang Rob alleen is, samenvoegen

02

26 nov verkiezing nieuwe voorzitter kandidaat Jacques Sak

03

dinsdag, 16 oktober 2018 19:43

Actie en besluitenlijst dorpsraad 27 augustus 2018

Written by

Vergadering d.d. 27-08-2018

Aanwezig:, Rita van Aerts, Peter van den Berg, Eric van Beurden, Rob Geertman, Har Heubergen, Mari Janssen, Cees Leenhouts, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen , Jacques Sak, Tinus Verbakel en Claire Haarmans.

Afwezig met kennisgeving: Ans Baks, Gerrit Gerritsen, Bart van den Linden, Marina Bukkems,

Gasten: Wethouder Frits van der Wiel, Marie Beenackers-van Poppe, Carina Gimblett Petra Hofman en Jen Mansvelt.

Toon Tijtelaars, E. en K. van Gansewinkel, Groenendaal, Franca Swinkels, Guus Zabel

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Werkgp verkeer

Verkeerssituatie bij station Maarheeze op gevaar bekijken

z.s.m.

8 okt 18

02

Bart vd Linden / Jo Rampen

Blijven volgen van klankbordgroep Sterkselseweg plv Jo Rampen

Miv nu

03

Jan Maas / Willy Kuipers

Na contact gemeente uitwerken actieplan speelplaatsen

z.s.m.

04

Wethouder vd Wiel

Uitbreiding meetsysteem fijnstof. Aansluiten meetnet Eindhoven

toekomst

?

05

Wethouder vd Wiel

Navragen besproeien sportvelden met leidingwater

z.s.m.

06

Weth/wmc/welzijn/omwonende

Ronde buitengebied kijken naar knelpunten

z.s.m.

07

Weth / dorpsraad

Oktober bijeenkomst om klankbordgroep te krijgen over vermindering restafval 8 / 15 okt

15 okt

08

Wkgp communicatie

Oproep site en weekbladen

z.s.m.

09

Petra / Cees

Presentatie woonbehoefte voor gehele dorpsraad

z.s.m.

10

Jan Maas / Petra Hofman

Grote presentatie gegevens woonbehoefte onderzoek gekoppeld sociale woningbouw plus Neerlande II

nov

11

Werkgroep verkeer Ans Baks

Stand van zaken samen naar de A2 / evt verslag vorige bijeenkomst

z.s.m.

8 okt

12

Wethouder vd Wiel / Claire

Betere communicatie met belanghebbende A2 – Nieuwsbrief -

z.s.m.

13

Alle werkgroepen

Bekijken privacyverklaring voor volgende vergadering

8 okt

8 okt

14

15

16

17

18

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

02

03

04

dinsdag, 16 oktober 2018 19:38

Actie en besluitenlijst dorpsraad 18 juni 2018

Written by

Vergadering d.d. 18-06-2018

Aanwezig:, Rita van Aerts, Peter van den Berg, Eric van Beurden, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen , Jacques Sak en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving:, Ans Baks,Marina Bukkems , Rob Geertman, Bart van den Linden, Claire Haarmans

Gasten: Burgemeester de Wijkerslooth, Marie Beenackers-van Poppe, Bert Buitenman, Conny Bogers, Jan v Dijk, Ruud Liebe en Jen Mansvelt,

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

burgemeester

Antwoord over privacy dorpsraad tov gemeente

z.s.m.

20-06-2018

02

Willy Kuipers

Concept verklaring privacy voor dorpsraad Maarheeze

27 aug 2018

03

Cees Leenhouts

Petra Hofman spreker volgende vergadering stand van zaken woonbehoefte

27 aug 2018

04

Cees Leenhouts

Joan Ligtenberg visie dorpskern fase 2 en verder

27 aug 2018

05

Allen

Zo mogelijk naar voorlichting 28 juni 2018 herinrichting stationsstraat

28 juni 2018

06

Ans Baks

Rapporteerd stand van zaken samen naar de A2

27 aug 2018

07

db

Mogelijk beleggen informatie avond over woonbehoefte

Na vakantie

08

09

10

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Har Heuberger neemt zitting in de werkgroep glasvezel in de kleine kernen.

02

Dorpsraad ondersteunt verzoek herinrichting werkgroep verdere aanleg glasvezel binnen Maarheeze en levert vertegenwoordiger

03

04

dinsdag, 16 oktober 2018 19:38

Actie en besluitenlijst dorpsraad 16 april 2018

Written by

Vergadering d.d. 16-04-2018

Aanwezig:, Ans Baks, Marie Beenackers-van Poppe, Peter van den Berg, Erik van Beurden, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Claire Haarmans , Har Heubergen, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas Jo Rampen en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving:, Bart van den Linden, Rita van Aerts, Jen Mansvelt,

Gasten: Ed Kuperus, Gerda Scholtens, Jurgen Damen en Jacques Saks

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Willy Kuipers/ Marie Beenackers

Publiceren op Maarheeze.nu aan huis colporteren van energielevering

z.s.m.

02

Cees

Ondersteuning VKK

z.s.m.

1 mei 2018

03

Mari / Carina

Knelpunten wegen

z.s.m.

Di 24 apr

04

Gerrit / Rob / Willy / Jan

Afspraak Baronie / afspraken gidsen / budget

z.s.m.

05

allen

Opgaaf wandeldag

06

Cees

Sprekers beter aankondigen

Met ingang nu

07

Werkgroepen / m.u.v. MWC

Punten voor komende 4 jaar

Voor 22 apr

23 apr 2018

08

Cees

Verzameling punt 07 doorzenden gemeente

Voor 26 apr

26 apr 2018

09

Mari

Contact gemeente over bewegwijzering

z.s.m

1 mei 2018

10

MW&C (vorige verg)

Melden parkeer problemen Refresco

z.s.m

18 jun 2018

11

MW&C (vorige verg)

Aankaarten vergunningstatus ex rabo bank

z.s.m

18 jun 2018

 

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Eric van Beurden wordt lid werkgroep openbare ruimte

02

Carina Gimblett en Marina Bukkems opnemen als vaste toehoorders

03

Ondersteuning VKK

04

Wandeling dorpsraad zo 10 juni / evt 17 jun) 14.00 uur tem 17.00 + hapje en drankje

05

Gastsprekers met tijdsblokken max 20 min plus 10 min vragen

06

Werkgp A2 gaat namens dorpsraad initiatief nemen en proces proberen te versnellen

dinsdag, 16 oktober 2018 19:32

Actie en besluitenlijst dorpsraad 19 maart 2018

Written by

Vergadering d.d. 19-03-2018

Aanwezig:, Ans Baks, Marie Beenackers-van Poppe, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen, Claire Haarmans en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving: Cees Leenhouts

Gasten: Carina Gimblett, Jacques Sak, Jen Mansvelt, Claire Haarmans

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Rob Geertman

Regelen kraam braderie voor dorpsraad / contact opnemen jongerenwerkers

Thema: wonen

02

Cees Leenhouts

Agenda aankondiging grenskoerier naar Jen Mansvelt

03

Rob Geertman

Opvragen gedrukte versie woonvisie aan Petra Hoffman

04

Werkgroep WMC

Melding parkeerproblemen Refresco

05

Werkgroep WMC

Aankaarten vergunningsstatus ex-Rabobank

06

Willy Kuipers + Ans Baks

Bezoek + bloemetje Rita

07

Rob Geertman

Datumprikker gezamelijke wandeling

08

Marie Beenackers - van Poppel

Coordinatie landelijke opschoondag

09

Gerrit Gerritsen

Contact opnemen met baronie welke data vrij zijn

10

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

02

dinsdag, 20 februari 2018 20:09

Actie en besluitenlijst dorpsraad 19 februari 2018

Written by

Vergadering d.d. 19-02-2018

Aanwezig:, Ans Baks, Marie Beenackers-van Poppe, Rita van Aerts, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen, en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving:, Claire Haarmans , Cees Leenhouts, Bart van der Linden

Gasten: Frans Kuppens, Frits v.d. Wiel, Wim Vermulst, Karel Heesterbeek, Irma Mulder, Rudi Hucsen, Petra Hoffman, Erik v. Beurden, Eef Hendrixs en Jacques Saks

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Rob

Aanpassen samenstelling dorpsraad op maarheeze.nu

z.s.m.

02

Jan

Reactie naar Hennie Driessen ivm landelijke schoonmaakdag

z.s.m.

03

Petra/Jan/Willy/Rob

Voorbereiden vergadering woonvisie 12 Maart

12 maart

04

Willy

Doorsturen doelstellingen en prioriteiten commissie sociaal welzijn

z.s.m.

05

Gerrit

Opnemen crossbaan Puttendijk in groenplan

06

Willy

Sturen presentatie speelplaatsen naar Frans Kuppens

z.s.m.

07

08

09

10

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

De dorpsraad ondersteunt het initiatief voor een schoonmaak actie in Maarheeze op 24 Maart (gemeente coördineert)

02

De dorpsraad dechargeert het bestuur en de penningmeester voor het boekjaar 2017

Pagina 1 van 4
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Wat doet de dorpsraad voor u en hoe kunt u iets betekenen voor de dorpsraad

Informatie over de dorpsraad

Deze werkgroep houdt zich bezig met

Werkgroep Openbare ruimte

De werkgroep Milieu en leefomgeving houdt zich bezig met

Werkgroep Milieu en leefomgeving

De werkgroep verkeer houdt zich bezig met

Informatie over de Werkgroep Verkeer

De werkgroep communicatie houdt zich bezig met

Werkgroep Communicatie

De werkgroep sociaal welzijn houdt zich bezig met

Werkgroep Sociaal Welzijn