Dorpsraad Maarheezemaarheeze nu kl4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

Notulen dorpsraad

Notulen dorpsraad (42)

dinsdag, 16 oktober 2018 19:48

Actie en besluitenlijst dorpsraad 8 oktober 2018

Written by

Vergadering d.d. 08-10-2018

Aanwezig:, Rita van Aerts, Ans Baks, Marie Beenackers, Peter van den Berg, Eric van Beurden, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen , Jacques Sak en Claire Haarmans

Afwezig met kennisgevingMarina Bukkems , Rob Geertman, Bart van den Linden, Claire Haarmans, Tinus Verbakel

Gasten: Marion Vereijken Piet Konings, Syriel Grundel.en Jen Mansvel

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Wkgp MW&C/ Sociaalwelzijn

Speelplaatsjes blijvend volgen

blijvend

02

secretaris

Tekening woningen doorsturen leden dorpsraad

z.s.m.

z.s.m.

03

Werkgroep MW&C

Presentatie punten schouwronde

26nov

26 nov

04

Allen

Zo mogelijk bezoeken 15 okt afvalbeleidsplan

15 okt

15 okt

05

Wkgp openbare ruimte/ secretaris

Als brief naar de gemeente

z.s.m.

26 nov

06

Wekkgroep Sociaal welzijn

Vraag consultatiebureau doorgeven aan wethouder

z.s.m.

26 nov

07

secretaris

Samen naar de A2 alleen op agenda op aangeven van werkgroep

altijd

08

09

10

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Werkgroepen sociaalwelzijn en communicatie, zolang Rob alleen is, samenvoegen

02

26 nov verkiezing nieuwe voorzitter kandidaat Jacques Sak

03

dinsdag, 16 oktober 2018 19:43

Actie en besluitenlijst dorpsraad 27 augustus 2018

Written by

Vergadering d.d. 27-08-2018

Aanwezig:, Rita van Aerts, Peter van den Berg, Eric van Beurden, Rob Geertman, Har Heubergen, Mari Janssen, Cees Leenhouts, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen , Jacques Sak, Tinus Verbakel en Claire Haarmans.

Afwezig met kennisgeving: Ans Baks, Gerrit Gerritsen, Bart van den Linden, Marina Bukkems,

Gasten: Wethouder Frits van der Wiel, Marie Beenackers-van Poppe, Carina Gimblett Petra Hofman en Jen Mansvelt.

Toon Tijtelaars, E. en K. van Gansewinkel, Groenendaal, Franca Swinkels, Guus Zabel

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Werkgp verkeer

Verkeerssituatie bij station Maarheeze op gevaar bekijken

z.s.m.

8 okt 18

02

Bart vd Linden / Jo Rampen

Blijven volgen van klankbordgroep Sterkselseweg plv Jo Rampen

Miv nu

03

Jan Maas / Willy Kuipers

Na contact gemeente uitwerken actieplan speelplaatsen

z.s.m.

04

Wethouder vd Wiel

Uitbreiding meetsysteem fijnstof. Aansluiten meetnet Eindhoven

toekomst

?

05

Wethouder vd Wiel

Navragen besproeien sportvelden met leidingwater

z.s.m.

06

Weth/wmc/welzijn/omwonende

Ronde buitengebied kijken naar knelpunten

z.s.m.

07

Weth / dorpsraad

Oktober bijeenkomst om klankbordgroep te krijgen over vermindering restafval 8 / 15 okt

15 okt

08

Wkgp communicatie

Oproep site en weekbladen

z.s.m.

09

Petra / Cees

Presentatie woonbehoefte voor gehele dorpsraad

z.s.m.

10

Jan Maas / Petra Hofman

Grote presentatie gegevens woonbehoefte onderzoek gekoppeld sociale woningbouw plus Neerlande II

nov

11

Werkgroep verkeer Ans Baks

Stand van zaken samen naar de A2 / evt verslag vorige bijeenkomst

z.s.m.

8 okt

12

Wethouder vd Wiel / Claire

Betere communicatie met belanghebbende A2 – Nieuwsbrief -

z.s.m.

13

Alle werkgroepen

Bekijken privacyverklaring voor volgende vergadering

8 okt

8 okt

14

15

16

17

18

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

02

03

04

dinsdag, 16 oktober 2018 19:38

Actie en besluitenlijst dorpsraad 18 juni 2018

Written by

Vergadering d.d. 18-06-2018

Aanwezig:, Rita van Aerts, Peter van den Berg, Eric van Beurden, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen , Jacques Sak en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving:, Ans Baks,Marina Bukkems , Rob Geertman, Bart van den Linden, Claire Haarmans

Gasten: Burgemeester de Wijkerslooth, Marie Beenackers-van Poppe, Bert Buitenman, Conny Bogers, Jan v Dijk, Ruud Liebe en Jen Mansvelt,

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

burgemeester

Antwoord over privacy dorpsraad tov gemeente

z.s.m.

20-06-2018

02

Willy Kuipers

Concept verklaring privacy voor dorpsraad Maarheeze

27 aug 2018

03

Cees Leenhouts

Petra Hofman spreker volgende vergadering stand van zaken woonbehoefte

27 aug 2018

04

Cees Leenhouts

Joan Ligtenberg visie dorpskern fase 2 en verder

27 aug 2018

05

Allen

Zo mogelijk naar voorlichting 28 juni 2018 herinrichting stationsstraat

28 juni 2018

06

Ans Baks

Rapporteerd stand van zaken samen naar de A2

27 aug 2018

07

db

Mogelijk beleggen informatie avond over woonbehoefte

Na vakantie

08

09

10

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Har Heuberger neemt zitting in de werkgroep glasvezel in de kleine kernen.

02

Dorpsraad ondersteunt verzoek herinrichting werkgroep verdere aanleg glasvezel binnen Maarheeze en levert vertegenwoordiger

03

04

dinsdag, 16 oktober 2018 19:38

Actie en besluitenlijst dorpsraad 16 april 2018

Written by

Vergadering d.d. 16-04-2018

Aanwezig:, Ans Baks, Marie Beenackers-van Poppe, Peter van den Berg, Erik van Beurden, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Claire Haarmans , Har Heubergen, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas Jo Rampen en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving:, Bart van den Linden, Rita van Aerts, Jen Mansvelt,

Gasten: Ed Kuperus, Gerda Scholtens, Jurgen Damen en Jacques Saks

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Willy Kuipers/ Marie Beenackers

Publiceren op Maarheeze.nu aan huis colporteren van energielevering

z.s.m.

02

Cees

Ondersteuning VKK

z.s.m.

1 mei 2018

03

Mari / Carina

Knelpunten wegen

z.s.m.

Di 24 apr

04

Gerrit / Rob / Willy / Jan

Afspraak Baronie / afspraken gidsen / budget

z.s.m.

05

allen

Opgaaf wandeldag

06

Cees

Sprekers beter aankondigen

Met ingang nu

07

Werkgroepen / m.u.v. MWC

Punten voor komende 4 jaar

Voor 22 apr

23 apr 2018

08

Cees

Verzameling punt 07 doorzenden gemeente

Voor 26 apr

26 apr 2018

09

Mari

Contact gemeente over bewegwijzering

z.s.m

1 mei 2018

10

MW&C (vorige verg)

Melden parkeer problemen Refresco

z.s.m

18 jun 2018

11

MW&C (vorige verg)

Aankaarten vergunningstatus ex rabo bank

z.s.m

18 jun 2018

 

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Eric van Beurden wordt lid werkgroep openbare ruimte

02

Carina Gimblett en Marina Bukkems opnemen als vaste toehoorders

03

Ondersteuning VKK

04

Wandeling dorpsraad zo 10 juni / evt 17 jun) 14.00 uur tem 17.00 + hapje en drankje

05

Gastsprekers met tijdsblokken max 20 min plus 10 min vragen

06

Werkgp A2 gaat namens dorpsraad initiatief nemen en proces proberen te versnellen

dinsdag, 16 oktober 2018 19:32

Actie en besluitenlijst dorpsraad 19 maart 2018

Written by

Vergadering d.d. 19-03-2018

Aanwezig:, Ans Baks, Marie Beenackers-van Poppe, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen, Claire Haarmans en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving: Cees Leenhouts

Gasten: Carina Gimblett, Jacques Sak, Jen Mansvelt, Claire Haarmans

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Rob Geertman

Regelen kraam braderie voor dorpsraad / contact opnemen jongerenwerkers

Thema: wonen

02

Cees Leenhouts

Agenda aankondiging grenskoerier naar Jen Mansvelt

03

Rob Geertman

Opvragen gedrukte versie woonvisie aan Petra Hoffman

04

Werkgroep WMC

Melding parkeerproblemen Refresco

05

Werkgroep WMC

Aankaarten vergunningsstatus ex-Rabobank

06

Willy Kuipers + Ans Baks

Bezoek + bloemetje Rita

07

Rob Geertman

Datumprikker gezamelijke wandeling

08

Marie Beenackers - van Poppel

Coordinatie landelijke opschoondag

09

Gerrit Gerritsen

Contact opnemen met baronie welke data vrij zijn

10

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

02

dinsdag, 20 februari 2018 20:09

Actie en besluitenlijst dorpsraad 19 februari 2018

Written by

Vergadering d.d. 19-02-2018

Aanwezig:, Ans Baks, Marie Beenackers-van Poppe, Rita van Aerts, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen, en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving:, Claire Haarmans , Cees Leenhouts, Bart van der Linden

Gasten: Frans Kuppens, Frits v.d. Wiel, Wim Vermulst, Karel Heesterbeek, Irma Mulder, Rudi Hucsen, Petra Hoffman, Erik v. Beurden, Eef Hendrixs en Jacques Saks

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Rob

Aanpassen samenstelling dorpsraad op maarheeze.nu

z.s.m.

02

Jan

Reactie naar Hennie Driessen ivm landelijke schoonmaakdag

z.s.m.

03

Petra/Jan/Willy/Rob

Voorbereiden vergadering woonvisie 12 Maart

12 maart

04

Willy

Doorsturen doelstellingen en prioriteiten commissie sociaal welzijn

z.s.m.

05

Gerrit

Opnemen crossbaan Puttendijk in groenplan

06

Willy

Sturen presentatie speelplaatsen naar Frans Kuppens

z.s.m.

07

08

09

10

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

De dorpsraad ondersteunt het initiatief voor een schoonmaak actie in Maarheeze op 24 Maart (gemeente coördineert)

02

De dorpsraad dechargeert het bestuur en de penningmeester voor het boekjaar 2017

dinsdag, 16 januari 2018 20:44

Actie en besluitenlijst dorpsraad 15 januari 2018

Written by

Vergadering d.d. 15-01-2018

Aanwezig:, Rita van Aerts, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Claire Haarmans , Mari Janssen, Willy Kuipers, Cees Leenhouts, Jan Maas, Jen Mansvelt, Jo Rampen en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving: Ans Baks , Harold Appels, Har Heubergen, Bart van den Linden en Marie Beenackers-van Poppe

Gasten: Petra Hoffman, Sandu Niessen, John Blankers, Klaas Boonen, Carina Gimblett en Gaele Hoekstra

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Cees Leenhouts

Doorsturen woonvisie

16 jan 2018

02

Werkgroepen MW&C e Sociaal Welzijn

bijeenkomst plan van aanpak enquête en bijeenkomst plannen

22 jan 2018

19 feb 2018

03

DB Rob / Cees /Jan

Gesprek Harold

z.s.m.

19 feb 2018

04

DB Cees ? Frits vd Wiel

Glasbakken achter Jumbo

z.s.m.

19 feb 2018

05

Werkgroepen MW&C e Sociaal Welzijn

Rondgang langs speelplaatsen met Frans Kuppens

z.s.m.

19 feb 2018

06

Cees Leenhouts

Doorsturen stukken Werkgroep Sterksel

16 jan 2018

07

Werkgroepen

Doelstelling en prioriteiten

Voor 12 feb

19-feb-18

08

Db / Jan Maas

Afspraak Jan van Tulden over randvoorwaarden “Onze School”

19feb 2018

09

Delegatie Gerrit/Cees

Bezoek aan Trees van den Eijnde

Voor Carnaval

10

Rob Geertman

Verslagen feb eb mrt

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

In memoriam Piet van den Eijnde

02

Kascontrolecommissie Gerrit en Mari

donderdag, 21 december 2017 18:14

Actie en besluitenlijst 27 november 2017

Written by

Vergadering d.d. 27-11-2017

Aanwezig:, Ans Baks , Rita van Aerts, Marie Beenackers-van Poppe, Peter van den Berg, Har Heubergen, Claire Haarmans , Mari Janssen, Willy Kuipers, Cees Leenhouts, Bart van den Linden, Jan Maas, Jen Mansvelt, Jo Rampen en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving: Harold Appels, Piet van den Eijnde, Gerrit Gerritsen en Rob Geertman

Gasten: Wethouder Frits van der Wiel, Jozef van Asten, Diana Peskens , Lia Rooijakkers, Karel Boonen, Andre van den Groenendaal, Hans Teklenburg en Carina Gimblett

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Cees Leenhouts

Agenderen onthaalteam Cranendonck

z.s.m.

15 jan 2018

02

Cees Leenhouts

Aanpassen site bespreken met Harold en Rob

z.s.m.

31-12-2017

03

Wkgp MW&C met wkgp Soc Wel

Langslopen met Frans Kuppens van speellocaties Maarheeze

15 jan 2018

04

Rob Geertman

Plaatsing stuk van Refresco op site

z.s.m.

05

Cees Leenhouts

Afscheid regelen vanuit de Dorpsraad met Piet van de Einde

z.s.m.

31-12-2017

06

Cees Leenhouts

Agenderen presentatie woonvisie door Petra Hoffman

15 jan 2018

07

Werkgroep MW&C

Overleg met Wethouder Frans van de Wiel

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Geen Huishoudelijk reglement

02

Bij stemmingen hebben alle leden werkgroepen stemrecht

03

Kascontrole commissie i.p.v. accountantsverklaring

04

Vergaderagenda 2018 vastgesteld

donderdag, 21 december 2017 18:14

Actie en besluitenlijst 9 oktober 2017

Written by

Vergadering d.d. 09-10-2017

Aanwezig:, Rita van Aerts, Marie Beenackers-van Poppe, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Mari Janssen, Cees Leenhouts, Jan Maas, en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving: Ans Baks , Harold Appels, Piet van den Eijnde, Claire Haarmans, , Bart van den Linden en Jo Rampen

Gasten: Wethouder Frans Kuppens Marina Bukkems

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Frans Kuppens

Bewegwijzering in kern Maarheeze bijv. station

z.s.m.

02

Cees Leenhouts

Indien mogelijk presentatie zorgraad Diana P

27-11-2017

03

Frans Kuppens

Is de verplaatsing kebabkraam vooraf gecommuniceerd ?

z.s.m.

04

allen

Commentaar op huishoudelijk reglement

z.s.m.

20-11-2107

05

secretaris

Samenvatten commentaar

201-11-2017

27-11-2017

06

Har Heubergen/Rob Geertman

Op een A4je Refresco verhaal voor site Maarheeze.nu

27-11-2017

07

Werkgroep MW&C

Afspraak met wethouder van der Wiel

27-11-2017

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

geen

donderdag, 21 december 2017 18:13

Actie en besluitenlijst 28 augustus 2017

Written by

Vergadering d.d. 28-08-2017

Aanwezig: Ans Baks, Rita van Aerts, Marie Beenackers-van Poppe, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Mari Janssen, Cees Leenhouts, , Jan Maas, Jo Rampen en Lenie Thijs.

Gasten: Wethouder Frits van der Wiel

Afwezig met kennisgeving: Harold Appels, Piet van den Eijnde, Willy Kuipers, Claire Haarmans en Bart van den Linden

Gasten: Wethouder Frits van der Wiel en Anton Lamers

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Gemeente t.a.v. samen a2

Hoorzitting Maarheeze en info aan dorpsraad

okt

02

Gemeente Wethouder

PinBox stand van zaken volgt bericht van Roxanne Mulder

29 aug 2017.

29 aug 2017.

03

Gemeente Wethouder

Lijst rollator overgangen

z.s.m.

9 okt 2017

04

Samenwerking MW&C met omwonenden

Refresco contact persoon wethouder van der Wiel

blijvend

05

Alle werkgroepen

Voorstellen wijziging op huidhoudelijk reglement indienen

Voor 4 okt

9 okt 2017

06

secretaris

Verwerken wijzigingen in Huishoudelijk Reglement

9 okt 2017

9 okt 2017

07

Werkgroep MW&C

Afspraak maken met wethouder Frits van der Wiel

Voor volgende verg.

9 okt 2017

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Afscheid van Lenie Thijs

02

 

03

 

04

 

Pagina 1 van 3
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Wat doet de dorpsraad voor u en hoe kunt u iets betekenen voor de dorpsraad

Informatie over de dorpsraad

Deze werkgroep houdt zich bezig met

Werkgroep Openbare ruimte

De werkgroep Milieu en leefomgeving houdt zich bezig met

Werkgroep Milieu en leefomgeving

De werkgroep verkeer houdt zich bezig met

Informatie over de Werkgroep Verkeer

De werkgroep communicatie houdt zich bezig met

Werkgroep Communicatie

De werkgroep sociaal welzijn houdt zich bezig met

Werkgroep Sociaal Welzijn