Dorpsraad Maarheezemaarheeze nu kl4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

Notulen dorpsraad

Notulen dorpsraad (37)

dinsdag, 20 februari 2018 20:09

Actie en besluitenlijst dorpsraad 19 februari 2018

Written by

Vergadering d.d. 19-02-2018

Aanwezig:, Ans Baks, Marie Beenackers-van Poppe, Rita van Aerts, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen, en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving:, Claire Haarmans , Cees Leenhouts, Bart van der Linden

Gasten: Frans Kuppens, Frits v.d. Wiel, Wim Vermulst, Karel Heesterbeek, Irma Mulder, Rudi Hucsen, Petra Hoffman, Erik v. Beurden, Eef Hendrixs en Jacques Saks

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Rob

Aanpassen samenstelling dorpsraad op maarheeze.nu

z.s.m.

02

Jan

Reactie naar Hennie Driessen ivm landelijke schoonmaakdag

z.s.m.

03

Petra/Jan/Willy/Rob

Voorbereiden vergadering woonvisie 12 Maart

12 maart

04

Willy

Doorsturen doelstellingen en prioriteiten commissie sociaal welzijn

z.s.m.

05

Gerrit

Opnemen crossbaan Puttendijk in groenplan

06

Willy

Sturen presentatie speelplaatsen naar Frans Kuppens

z.s.m.

07

08

09

10

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

De dorpsraad ondersteunt het initiatief voor een schoonmaak actie in Maarheeze op 24 Maart (gemeente coördineert)

02

De dorpsraad dechargeert het bestuur en de penningmeester voor het boekjaar 2017

dinsdag, 16 januari 2018 20:44

Actie en besluitenlijst dorpsraad 15 januari 2018

Written by

Vergadering d.d. 15-01-2018

Aanwezig:, Rita van Aerts, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Claire Haarmans , Mari Janssen, Willy Kuipers, Cees Leenhouts, Jan Maas, Jen Mansvelt, Jo Rampen en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving: Ans Baks , Harold Appels, Har Heubergen, Bart van den Linden en Marie Beenackers-van Poppe

Gasten: Petra Hoffman, Sandu Niessen, John Blankers, Klaas Boonen, Carina Gimblett en Gaele Hoekstra

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Cees Leenhouts

Doorsturen woonvisie

16 jan 2018

02

Werkgroepen MW&C e Sociaal Welzijn

bijeenkomst plan van aanpak enquête en bijeenkomst plannen

22 jan 2018

19 feb 2018

03

DB Rob / Cees /Jan

Gesprek Harold

z.s.m.

19 feb 2018

04

DB Cees ? Frits vd Wiel

Glasbakken achter Jumbo

z.s.m.

19 feb 2018

05

Werkgroepen MW&C e Sociaal Welzijn

Rondgang langs speelplaatsen met Frans Kuppens

z.s.m.

19 feb 2018

06

Cees Leenhouts

Doorsturen stukken Werkgroep Sterksel

16 jan 2018

07

Werkgroepen

Doelstelling en prioriteiten

Voor 12 feb

19-feb-18

08

Db / Jan Maas

Afspraak Jan van Tulden over randvoorwaarden “Onze School”

19feb 2018

09

Delegatie Gerrit/Cees

Bezoek aan Trees van den Eijnde

Voor Carnaval

10

Rob Geertman

Verslagen feb eb mrt

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

In memoriam Piet van den Eijnde

02

Kascontrolecommissie Gerrit en Mari

donderdag, 21 december 2017 18:14

Actie en besluitenlijst 27 november 2017

Written by

Vergadering d.d. 27-11-2017

Aanwezig:, Ans Baks , Rita van Aerts, Marie Beenackers-van Poppe, Peter van den Berg, Har Heubergen, Claire Haarmans , Mari Janssen, Willy Kuipers, Cees Leenhouts, Bart van den Linden, Jan Maas, Jen Mansvelt, Jo Rampen en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving: Harold Appels, Piet van den Eijnde, Gerrit Gerritsen en Rob Geertman

Gasten: Wethouder Frits van der Wiel, Jozef van Asten, Diana Peskens , Lia Rooijakkers, Karel Boonen, Andre van den Groenendaal, Hans Teklenburg en Carina Gimblett

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Cees Leenhouts

Agenderen onthaalteam Cranendonck

z.s.m.

15 jan 2018

02

Cees Leenhouts

Aanpassen site bespreken met Harold en Rob

z.s.m.

31-12-2017

03

Wkgp MW&C met wkgp Soc Wel

Langslopen met Frans Kuppens van speellocaties Maarheeze

15 jan 2018

04

Rob Geertman

Plaatsing stuk van Refresco op site

z.s.m.

05

Cees Leenhouts

Afscheid regelen vanuit de Dorpsraad met Piet van de Einde

z.s.m.

31-12-2017

06

Cees Leenhouts

Agenderen presentatie woonvisie door Petra Hoffman

15 jan 2018

07

Werkgroep MW&C

Overleg met Wethouder Frans van de Wiel

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Geen Huishoudelijk reglement

02

Bij stemmingen hebben alle leden werkgroepen stemrecht

03

Kascontrole commissie i.p.v. accountantsverklaring

04

Vergaderagenda 2018 vastgesteld

donderdag, 21 december 2017 18:14

Actie en besluitenlijst 9 oktober 2017

Written by

Vergadering d.d. 09-10-2017

Aanwezig:, Rita van Aerts, Marie Beenackers-van Poppe, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Mari Janssen, Cees Leenhouts, Jan Maas, en Tinus Verbakel.

Afwezig met kennisgeving: Ans Baks , Harold Appels, Piet van den Eijnde, Claire Haarmans, , Bart van den Linden en Jo Rampen

Gasten: Wethouder Frans Kuppens Marina Bukkems

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Frans Kuppens

Bewegwijzering in kern Maarheeze bijv. station

z.s.m.

02

Cees Leenhouts

Indien mogelijk presentatie zorgraad Diana P

27-11-2017

03

Frans Kuppens

Is de verplaatsing kebabkraam vooraf gecommuniceerd ?

z.s.m.

04

allen

Commentaar op huishoudelijk reglement

z.s.m.

20-11-2107

05

secretaris

Samenvatten commentaar

201-11-2017

27-11-2017

06

Har Heubergen/Rob Geertman

Op een A4je Refresco verhaal voor site Maarheeze.nu

27-11-2017

07

Werkgroep MW&C

Afspraak met wethouder van der Wiel

27-11-2017

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

geen

donderdag, 21 december 2017 18:13

Actie en besluitenlijst 28 augustus 2017

Written by

Vergadering d.d. 28-08-2017

Aanwezig: Ans Baks, Rita van Aerts, Marie Beenackers-van Poppe, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Mari Janssen, Cees Leenhouts, , Jan Maas, Jo Rampen en Lenie Thijs.

Gasten: Wethouder Frits van der Wiel

Afwezig met kennisgeving: Harold Appels, Piet van den Eijnde, Willy Kuipers, Claire Haarmans en Bart van den Linden

Gasten: Wethouder Frits van der Wiel en Anton Lamers

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Gemeente t.a.v. samen a2

Hoorzitting Maarheeze en info aan dorpsraad

okt

02

Gemeente Wethouder

PinBox stand van zaken volgt bericht van Roxanne Mulder

29 aug 2017.

29 aug 2017.

03

Gemeente Wethouder

Lijst rollator overgangen

z.s.m.

9 okt 2017

04

Samenwerking MW&C met omwonenden

Refresco contact persoon wethouder van der Wiel

blijvend

05

Alle werkgroepen

Voorstellen wijziging op huidhoudelijk reglement indienen

Voor 4 okt

9 okt 2017

06

secretaris

Verwerken wijzigingen in Huishoudelijk Reglement

9 okt 2017

9 okt 2017

07

Werkgroep MW&C

Afspraak maken met wethouder Frits van der Wiel

Voor volgende verg.

9 okt 2017

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Afscheid van Lenie Thijs

02

 

03

 

04

 

donderdag, 21 december 2017 18:12

Actie en besluitenlijst 19 juni 2017

Written by

Vergadering d.d. 19-06-2017

Aanwezig: Rita van Aerts, Marie Beenackers-van Poppe, Henk van den Berg, Peter van den Berg, Piet van den Eijnde, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Mari Janssen, Cees Leenhouts, Bart van den Linden, Jan Maas, Jo Rampen, Lenie Thijs en Jen Mansvelt.

Gasten: Johan Ligtenberg, Stefan van Gerwen, Arnold Nijsen en Janus Scheepers

Afwezig met kennisgeving: Harold Appels, Ans Baks, Jaap de Bruin, Willy Kuipers en Claire Haarmans

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Allen

Evt. nog opnieuw indienen informatie uit voortraject centrumvisie indienen

z.s.m.

02

Werkgroep communicatie

Stukje op website over glasvezel

z.s.m.

Juli 2017

03

Werkgroep openbare ruimte

Contact met gemeente over rollatorsvriendelijk maken Stationstraat

z.s.m.

04

Allen

Actief zoeken naar een nieuwe voorzitter voor de dorpsraad

zsm

05

Allen

Aandachtspunten voor wethouder van de Wiel

15-07-2017

28-08-2017

06

Werkgroep communicatie

Propageren uitvoeren enquête burger peiling

Na bericht Gemeente

07

Cees Leenhouts

Opzet huishoudelijk reglement laten controleren door dagelijks bestuur

z.s.m.

28-08-2017

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Lenie Thijs maakt bekend te willen stoppen als dorpsraad voorzitter

02

Henk van den Berg treedt af als penningmeester en werkgroepslid en wordt als penningmeester opgevolgd door Rob Geertmans

 

03

Brief van werkgroep MWC over ongenoegen over dagelijks bestuur wordt ingetrokken.

 

04

Jaap de Bruin geen lid werkgroep MWC, wel adviseur en Hans van de Akker niet langer contactpersoon

 

donderdag, 21 december 2017 18:10

Actie en besluitenlijst 10 april 2017

Written by

Vergadering d.d. 10-04-2017

Aanwezig: Rita van Aerts, Ans Baks, Marie Beenackers-van Poppe, Henk van den Berg, Jaap de Bruin, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Claire Haarmans, Mari Janssen,Willy Kuipers, Cees Leenhouts, Jan Maas, Jo Rampen, Lenie Thijs en Jen Mansvelt.

Gasten: Marina Bukkems

Afwezig met kennisgeving: Harold Appels, Hans van de Akker, Peter van den Berg, Piet van den Eijnde, Har Heuberger en Bart van den Linden

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Rob Geertmans

Opzet huishoudelijk reglement a.h.v. statuten

19-06-2017

28-08-2017

02

Werkgroep WMC

Antwoord Refresco

z.s.m.

03

Werkgroep WMC en VK

Onderling afstemmen contact met dorpsraad Sterksel

z.s.m.

04

Ans Baks en Jo Rampen

Onderling contact over verkeer remmende maatregelen

19-06-2017

05

Lenie Thijs

Lijst aandachtspunten naar Gemeente en terug melding

19-06-2017

06

Allen

Aandachtspunten voor volgende vergadering voor de burgemeester

Voor 19-06-“17

07

08

09

10

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Jaap de Bruin en Mari Janssen lid werkgroepen WMC resp. Openbare Ruimte

02

Op de Braderie 15 mei 2017 geen stand van dorpsraad

 

03

Stand van zaken glasvezel buitengebieden agenderen volgende vergadering

 

04

 

donderdag, 21 december 2017 18:09

Actie en besluitenslijst 20 februari 2017

Written by

20 februari 2017Vergadering d.d. 20-02-2017

Aanwezig:, Ans Baks, Henk van den Berg, Peter van den Berg, Piet van den Eijnde, Gerrit Gerritsen,Har Heubergen, Ed Kuperus, Cees Leenhouts, Jan Maas, Lenie Thijs, Hans Wingelaar en Jen Mansvelt.

Gasten: Mari Janssen, John Blankers (Gemeente), Marc van Aken , Jeroen vd Ven (GGD) en Chris v Looij (Gemeente)

Afwezig met kennisgeving: Harold Appels, Rita van Aerts (deels), Marie Beenackers-van Poppe (deels), Rob Geertman, Claire Haarmans, Willy Kuipers, Bart van den Linden en Jo Rampen(deels)

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Rob Geertman

Opzet huishoudelijk reglement a.h.v. statuten

Volgende verg

Nader te bepalen

02

Gemeente (Chris van Looij)

Info t.a.v. vaststelling ambulance plan

z.s.m.

10-apr-2017

03

Cees Leenhouts

Vraag Presentatie centrumvisie Maarheeze

z.s.m.

10-apr-2017

04

Cees leenhouts

Brief rg gemeente: Drie eikenstraat niet op de lijst ondanks eerdere belofte

z.s.m.

10-apr-2017

05

Cees Leenhouts

Website dorpsraad eenvoudiger en beter toegankelijk maken

Voor 10-apr-17

Nader te bepalen

06

Werkgroep Openbare Ruimte

Gesprek voor verplaatsing glasbakken Jumbo en evt. overgang t.b.v. rollator

z.s.m.

z.s.m.

07

Werkgroep openbare ruimte

Punten uit begroting, die door de werkgroep bekeken zouden worden

z.s.m.

10-apr-2017

08

Werkgroep verkeer

Idem werkgroep openbare ruimte en aandacht voor het sluipverkeer

z.s.m.

10-apr-2017

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Vaststellen jaarrekening en decharge penningmeester en bestuur

02

Voorlopig geen bezoek aan firma Reiling door dorpsraad

 

03

Afscheid Ed Kuperus en Hans Wingelaar

 

04

Werkgroep Sociaal Welzijn neemt ambulance in pakket

 
donderdag, 21 december 2017 18:08

Actie en besluitenlijst 9 januari 2017

Written by

Vergadering d.d. 09-01-2017

Aanwezig: Rita van Aerts, Harold Appels, Ans Baks, Marie Beenackers-van Poppe, Henk van den Berg, Peter van den Berg, Piet van den Eijnde, Rob Geertmans, Claire Haarmans, Willy Kuipers, Ed Kuperus, Bart van den Linden, Jo Rampen, Lenie Thijs, Hans Wingelaar en Jen Mansvelt.

Gasten:

Afwezig met kennisgeving: Cees Leenhouts, Jan Maas, Tinus Verbakel, Gerrit Gerritsen

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Rob Geertman

Eerste opzet samenvatting statuten huishoudelijk regelement

20-2-2017

02

Henk van den Berg

Uitvoeren kascontrole ism Harold Appels en Rob Geertman

20-2-2017

03

Jan Maas

Check datum bezoek Reiling met dorpsraad Sterksel een contact met poort 43

Zsm

20-2-2017

04

Claire Haarmans

Zorgt voor bezoek projectleider centrumplan aan dorpsraad

Zsm

20-2-2017

05

Voorzitters Commissies

Doornemen programmabegroting gemeente, doorgeven interessante beslispunten en aandragen eigen punten

20-2-2017

06

allen

Bekijken dorpsraad.maarheeze.nu en doorgeven fouten en suggesties aan Harold Appels en Rob Geertman

Zsm

07

Claire Haarmans

Vraagt status Refresco na bij gemeente

Zsm

08

09

10

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Kascontrolecommissie: Harold Appels en Rob Geertman

02

 

03

 

 

donderdag, 21 december 2017 18:04

Actie en besluitenlijst 28 november 2018

Written by

Vergadering d.d. 28-11-2016

Aanwezig: Rita van Aerts, Ans Baks, Marie Beenackers-van Poppe, Peter van den Berg, Rob Geertmans, Claire Haarmans, Willy Kuipers, Ed Kuperus, Cees Leenhouts, Bart van den Linden, Jo Rampen, Lenie Thijs, Tinus Verbakel, Hans Wingelaar en Jen Mansvelt.

Gasten: Marina Bukkems

Afwezig met kennisgeving: Hans van den Akker, Harold Appels, Henk van den Berg, Piet van den Eijnde, Gerrit Gerritsen, Har Heuberger en Jan Maas

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Claire Haarmans

Doorgeven Gemeente dat leden dorpsraad zich zorgen maken over de milieuaspecten van veel plannen binnen de gemeente

z.s.m.

9 jan 2017

02

Claire Haarmans

Stand van zaken “Natuur begraven” binnen Cranendonck

z.s.m.

9 jan 2017

04

Werkgroep Openbare Ruimte

Profielschets leden openbare ruimte doorsturen Rob Geertman

z.s.m.

9 jan 2017

05

Werpgroep communicatie

Samenvoeging websites afronden en presenteren

9 jan 2017

9 jan 2017

06

Claire Haarmans

Checken wie het onderhoud doet aan wandelroute “drie bos”

z.s.m.

9 jan 2017

07

Claire Haarmans

Stand van zaken centrumplan mevr. Storm

z.s.m.

9 jan 2017

08

Cees Leenhouts

Agenderen uitleg centrumplan volgende vergadering

9 jan 2017

9 jan 2017

09

Allen

Benaderen personen voor Werkgroepen openbare ruimte en communicatie

z.s.m.

10

Rob Geertman

Personen voor Dorpsraad zoeken via websites

z.s.m.

9 jan 2017

11

Cees Leenhouts

Antwoorden advies postNL

z.s.m.

31 dec 2016

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Vergaderschema 2017 vastgesteld 9/1, 20/2, 10/4, 19/6, 28/8, 9/10 en 27/11

02

Besteden gelden budget Cranendonck voor kosten en kleine promoties, geen buffervorming.

 

03

Extra aankleding vergadering 9 jan 2017 met gelden vrijwilligers collectief Cranendonck

 

 

Pagina 1 van 3
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Wat doet de dorpsraad voor u en hoe kunt u iets betekenen voor de dorpsraad

Informatie over de dorpsraad

Deze werkgroep houdt zich bezig met

Werkgroep Openbare ruimte

De werkgroep Milieu en leefomgeving houdt zich bezig met

Werkgroep Milieu en leefomgeving

De werkgroep verkeer houdt zich bezig met

Informatie over de Werkgroep Verkeer

De werkgroep communicatie houdt zich bezig met

Werkgroep Communicatie

De werkgroep sociaal welzijn houdt zich bezig met

Werkgroep Sociaal Welzijn