nlenfrdeplroes

Politiek: de (per definitie onvolmaakte) wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus (bron: Wikipedia).

Binnen ons dorp zijn verschillende politieke partijen actief. Via het menu komt u terecht op hun websites.