nlenfrdeplroes
dinsdag 03 maart 2015 17:56

Weer niet voldoende voorraad.........

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Back in the 'good old days' was het leven simpel.

Er waren 100 geneesmiddelen, elk in 1 verpakking. De dokter schreef (indien nodig) een van deze middelen voor, de apotheek leverde het af en het leven ging weer verder.

Wat dat betreft zijn de tijden wel veranderd.

Momenteel zijn er ruim 14.000 verschillende geneesmiddelen geregistreerd in Nederland.

Hieruit kan dus dagelijks gekozen worden bij het voorschrijven van een geneesmiddel op recept.

Gelukkig hebben wij in de apotheek in het dagelijkse leven te maken met een kleiner assortiment. De voorschrijvers (huisartsen in Cranendonck en omstreken en de in de regionale ziekenhuizen werkende specialisten) bepalen welke geneesmiddelen in meer of mindere mate worden voorgeschreven.

Door lokaal overleg met de huisartsen in Cranendonck, het zogenaamde FTO (Farmaco Therapeutisch Overleg), is het assortiment redelijk goed op de vraag af te stemmen. De recepten van de specialisten zijn wat meer divers, maar hier krijgen we ook weer minder recepten van in huis.

En toch.......... gaat het regelmatig mis. U komt bij de apotheek en ze hebben uw geneesmiddel niet of onvoldoende op voorraad. Hoe komt dat toch?

Sinds een aantal jaren mogen de verzekeraars zich steeds meer (nog net niet volledig) gaan bemoeien met de geneesmiddelen die door hen vergoed worden. En hier maken ze graag gebruik van.

Zij mogen zich weliswaar (nog) niet bemoeien met welk middel u voorgeschreven krijgt, maar wel welke verpakking van welke fabrikant zij nog vergoeden.

En hier ontstaat het probleem.

We hebben in Nederland 4 grote verzekeraars (met veel onderliggende merken), die voor 90% de markt bepalen. Zij hanteren allemaal het zogenaamde preferentiebeleid. In dit beleid mogen zij beslissen welk doosje, van welke fabrikant zij nog als enige vergoeden. Vooropgesteld dat er meerdere fabrikanten van een bepaald geneesmiddel zijn.

Geneesmiddelen die nog onder een patent (octrooi) vallen zijn hiervan uitgesloten (maar daarover meer in een volgende column).

Het probleem van de voorraadtekorten in de apotheek is sinds het invoeren van dit preferentiebeleid astronomisch toegenomen.

Door dit preferentiebeleid zijn de prijzen van de geneesmiddelen wel flink gedaald (alle fabrikanten worden tegen elkaar uitgespeeld), maar daardoor kan niemand het zich meer veroorloven om bijvoorbeeld grote voorraden aan te leggen. Voorraden kosten geld en elk jaar moeten deze leveranciers weer tegen elkaar concurreren (met de laagste prijs) om de zogenaamde 'preferente' leverancier te worden van het jaar erna. De overige fabrikanten hebben dan weer een jaartje pech.

Door deze zeer lage aangeboden prijs voor de preferente geneesmiddelen, moeten de voorraden laag gehouden worden. Bij voorkeur zouden ze geen voorraad aanhouden, maar 'just in time delivery' (d.w.z. precies op tijd leveren als er weer vraag is). Helaas is dit laatste een illusie in de geneesmiddelenwereld.

Zeker aan het einde van het jaar moeten deze voorraden laag zijn, want als je namelijk voor het volgende jaar buiten de boot valt, dan wil je als fabrikant geen restvoorraad meer in huis hebben.

De preferente leverancier die vanaf 1 januari mag gaan leveren, is echter vaak nog niet in staat om dan ook direct te kunnen leveren. Er is namelijk dan enige tijd nodig de productie goed op orde te krijgen. Dat ze aangewezen zijn als preferente leverancier, horen ze namelijk pas aan het einde van het voorgaande jaar.

U snapt het al. De preferente leverancier is vaak nog niet in staat om direct te leveren en wil vervolgens zijn voorraad ook nog eens zo laag mogelijk (zeg maar nul) houden, o.a. omdat deze preferente leverancier een lage prijs krijgt voor zijn geneesmiddelen en de winstmarge dus minimaal is.

En deze lage prijs moet uit de lengte of de breedte komen, en in dit geval o.a. uit geen tot minimale voorraad.

De leveranciers die niet als preferente leveranciers zijn aangewezen, bouwen hun voorraad tot een minimum af. Het volgende jaar kunnen deze afgewezen leveranciers opnieuw proberen om preferente leverancier te worden.

Mocht nu echter de preferente (nieuw aangewezen) leverancier niet kunnen leveren (het 'just in time' werkt helaas vaak niet zo goed), dan valt die leverancier, die vaak driekwart van de markt zou moeten leveren, opeens weg. De resterende leveranciers hebben dan vaak in korte tijd ook geen voorraad meer, en dan is het hopen dat de toevoer maar weer snel op gang komt. De lange aanvoerwegen, en de noodzaak voor relatief goedkoop vervoer (de doosjes zijn immers erg goedkoop, en de winstmarges laag), vormen vaak een bijkomend probleem.

Soms lukt het om met een aantal collega's samen bij verschillende groothandels nog wat bij elkaar te sprokkelen, maar vaak lukt dat ook niet. En daar heeft u dan last van. U krijgt er dan mee te maken, dat u na het preferente doosje, eerst weer een ánder doosje heeft gekregen en vervolgens bijvoorbeeld weer een andere sterkte (waar u dan bijvoorbeeld 2 tabletten van moet innemen i.p.v. 1 zoals u gewend was).

Gemiddeld zijn er elke week problemen met 120 - 180 verschillende preferent aangewezen middelen, die in meer of mindere mate niet leverbaar zijn (ref. SFK Data en feiten 2013). Dit heeft in Nederland zijn weerslag op gemiddeld 200.000 verstrekkingen van geneesmiddelen per week. U (en de rest van Nederland) moet weer een keer extra terug komen, en de apotheek mag het slechte nieuws aan u overbrengen.

Maar............ de prijsstijging van uw verzekeringspolis is hierdoor al jaren achter elkaar niet meer veroorzaakt door stijgende geneesmiddelenkosten. Sterker nog, langzaam aan zijn wij tot de goedkopere landen van Europa gaan horen (voor wat betreft kosten van geneesmiddelen per hoofd van de bevolking).

De kosten (per hoofd van de bevolking) zijn bijvoorbeeld in Frankrijk bijna 60% hoger, in Duitsland ruim 45% en in Belgie bijna 20%.

Wat dat betreft lijkt het alsof we op de goede weg zijn. De vraag is echter wel of u vrolijk wordt van alle ontstane geneesmiddeltekorten.

Yves Visschers

Laatst aangepast op dinsdag 03 maart 2015 18:01

994 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.