Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
vrijdag, 04 september 2015 16:48

Aan het woord: Boswachter Janneke de Groot van Staatsbosbeheer

Rate this item
(1 Vote)

janneke de groot1

 

Interview met Janneke de Groot, boswachter bij Staatbosbeheer.

Janneke de Groot is boswachter bij Staatsbosbeheer. In het beheerkantoor op het Strijperpad in Leende hadden wij een interview met haar.

  • Waarom ben je boswachter geworden?

Als kind speelde ik in Volkel, rond de boerderij van mijn ouders, samen met mijn broers en zusje, in de natuur. We speelden onder de populieren, klommen in bomen en genoten van de salamanders, die we uit de sloot schepten. Toen ik naar de middelbare school ging wilde ik journaliste worden. Later ontdekte ik dat natuur toch mijn grootste passie is en besloot ik de opleiding bos- en natuurbeheer te gaan volgen. Ik heb in Velp, bij Arnhem, zowel de MBO als de HBO opleiding Bos- en natuurbeheer gevolgd. Tijdens mijn opleiding heb ik me gespecialiseerd in educatie en recreatie omdat ik mijn liefde voor natuur graag door wil geven en ik in die richting meer beroepsmogelijkheden zag. Veel medestudenten richtten zich op planten en dieren, maar juist de menskant is bij Staatsbosbeheer erg belangrijk

.Heide expeditie Salamander                                  Heide expeditie Salamander trotse jongen

Bij Staatsbosbeheer ben ik in dienst als boswachter voorlichting, publieke relaties en recreatie over een gebied van 7000 hectare. Het is een hele dynamische job. Veel mensen denken dat ik de hele dag buiten ben, maar dat is niet zo. Dagelijks komen bij ons allerlei vragen en verzoeken binnen via telefoon en e-mail; die handel ik af. Tevens zorg ik dat de recreatie goed loopt, maak ik persberichten en ga ik in gesprek met ondernemers, gemeenten en andere instellingen. Daarnaast organiseer ik evenementen en begeleid ik tientallen vrijwilligers. Last but nog least coördineer ik onze educatieprogramma’s voor kinderen. In het Leenderbos ontvangen we alleen al 1 miljoen bezoekers per jaar, dus er is genoeg te doen.

                                                       IMG 7378aaa

                                                                            

  • Wat is een belangrijke eigenschap voor een boswachter?

Allereerst is het uiteraard noodzakelijk dat natuur een enorme passie van je is. Als boswachter moet je ook een duizendpoot zijn, flexibel en snel kunnen schakelen. Want er gebeuren vaak onverwachte dingen. Landelijke gebeurtenissen zijn daar ook bij van invloed. Als er in Drenthe een incident is met een XTC-dumping, dan kan de media ook naar Leende bellen hoe onze ervaringen daarmee zijn. En als er plotseling een hevige storm losbreekt en de telefoontjes en mailtjes met omgewaaide bomen of andere calamiteiten binnen stromen, kan dat je planning danig in de war schoppen.

  • Hoeveel boswachters zijn er in de regio?

In Leende werken we in een team van zo’n 10 mensen, elk met hun eigen taken, gebieden en specialisatie. Zo zijn er boswachters die zich bezig houden met beheer waaronder bosbouw, heidebeheer, verpachting van gronden enz. Ook doet 1 collega parttime vergunningen, natuurkampeerterreinen enzovoorts. En er is een boswachter die de inventarisatie en monitoring verzorgt van flora en fauna en samen met vrijwilligers in kaart brengt welke bijzondere dieren en planten er voorkomen en welk effect ons beheer daarop heeft. Een deel van de collega’s houdt zich bezig met de regio Eindhoven, maar sommigen hebben ook een pakket in De Peel. Dus die 10 personen werken ook deels in De Grote Peel en Mariapeel.

  • Hoe ziet een gemiddelde werkdag voor jou eruit?

Dat is heel verschillend. Meestal zit ik op kantoor en heb ik diverse afspraken met verschillende organisaties of personen. Tussendoor allerlei telefoontjes en e-mails. Sinds de doorgevoerde bezuinigingen is mijn job qua inhoud nog dynamischer geworden. Wat eerst door 3 mensen gedaan werd, doe ik nu grotendeels alleen.

Via mijn werk wil ik mijn passie voor natuur graag doorgeven aan kinderen. Samen met mijn groep vrijwilligers, heidegidsen, verzorgen we in totaal 6 verschillende educatieve programma’s vanuit de schaapskooi op Natuurpoort De Plaetse aan de Strabrechtse Heide. In 2014 ontvingen we in totaal 1800 kinderen van basisscholen en bso’s. Sinds dit jaar hebben we ook zelfstandige tochten voor particulieren: ‘Kabouterpad; en de ‘Ondersteboven op de heidetocht’; beide te boeken bij het Heidecafé bij Natuurpoort De Plaetse in Heeze. Onze programma’s bestaan uit ontdekkingstochten waarbij kinderen zelf in de natuur bezig zijn en bijvoorbeeld waterdieren scheppen. We richten ons daarbij op het hart; verwondering opwekken bij kinderen. Kinderen leren ook het meest van zelf doen.

Qua recreatie zijn we in veel gebieden bezig geweest met het vernieuwen van routes, parkeerplaatsen en bebording. Ik heb bijgedragen aan de realisatie van 3 nieuwe Natuurpoorten: Achelse Kluis, TerSpegelt in Eersel en De Plaetse in Heeze. Natuurgebied De Pan bij Maarheeze wordt binnenkort opgeknapt. We gaan daar bijvoorbeeld de routepalen vervangen voor nieuwe palen met pictogrammen. Ook plaatsen we begin volgend jaar een nieuw oriëntatiepaneel en gaan we nog kijken naar de parkeerplaats en routestructuren zoals die van ruiters. Ik ben druk bezig met de voorbereidingen van diverse gebieden.

                                                       

  • Is het hele gebied vrij toegankelijk voor het publiek?

Alles is opengesteld, behalve het zuidelijke deel van de Strabrechtse Heide. Dat is tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en de najaarstrek van 15 oktober tot 15 november afgesloten. In het voor- en najaar strijken hier bijvoorbeeld kraanvogels neer en er broeden zeldzame vogels zoals de wulp, die zeer gevoelig zijn voor verstoring. Landelijk is 96% van onze gebieden opengesteld.

  • Heb je veel last van criminaliteit?

We zien bij Staatsbosbeheer landelijk een stijging in het aantal drugsdumpingen (hennepteelt en chemische stoffen uit de xtc-labs). Ook in de stroperij zien we een toename van de professionaliteit waarmee het gebeurt. De daders hebben geavanceerdere wapens, geluidsdempers en maken ook gebruik van nachtkijk-apparatuur, zoals infraroodcamera’s en –kijkers.

We zijn de oren en ogen in onze terreinen en grijpen in als we zaken zien die niet door de beugel kunnen, maar als we dit soort zaken waarnemen, schakelen wij direct de politie in. Boswachters zijn boswachters en geen politiemensen.

Verder laten mensen ondanks het feit dat wij in mijn werkgebied vier grote hondenlosloopgebieden hebben, te pas en te onpas de hond los. Kinderen zijn bang van loslopende honden en soms gaat een hond achter wild aan, waardoor er ongelukken kunnen gebeuren omdat een ree bijvoorbeeld plotseling de weg op schiet. Ruiters blijven niet altijd op het ruiterpad. Terwijl we recreatiegroepen juist scheiden om conflicten en ongelukken te voorkomen. Zo hebben ze ook minder snel last van elkaar. Ook hebben we nog steeds motorrijders in de natuur waar dat niet is toegestaan.

Op de achtergrond spelen tevens altijd mee de milieuprocessen van vermesting, verzuring en verdroging. Dat is van invloed op alle flora en fauna. Ook versnippering van natuurgebieden middels nieuwe aanleg van wegen, bebouwing en dergelijke is een proces dat door gaat. Het leefgebied en migratiemogelijkheden van planten en dieren wordt daardoor verkleind en bemoeilijkt. Daarom zijn de natuurbruggen zo belangrijk. We hebben op milieuprocessen geen of weinig invloed, maar we proberen de natuur zo goed mogelijk te beschermen. Ons team is daar dagelijks mee bezig.

  • Kun je door goede voorlichting overtredingen voorkomen?

Soms kan voorlichting wel helpen, maar het is een illusie dat iedereen zich na voorlichting aan de regels houdt. Niet iedereen heeft dezelfde belangen. Handhaving is beperkt omdat het aantal BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) drastisch is gekrompen door de bezuinigingen. Op dit moment is het aantal BOA-uren vergeleken met 2010 bij Staatsbosbeheer gehalveerd. We werken veel samen met politie en provincie en andere groene BOA’s. Staatsbosbeheer probeert in 2020 met eigen middelen het aantal BOA-uren weer op het peil van 2010 te krijgen.

  • Wat is het belangrijkste wat je ons wil meegeven?

De natuur is een prikkelarme omgeving. Omdat wij in een heel drukke maatschappij leven hebben we veel baat door de heilzame en genezende werking van de natuur. Het werkt ontstressend om in de natuur te zijn. Voor kinderen is het een heerlijke uitlaatklep: ze kunnen rennen, klimmen en spelen.

Ik nodig iedereen uit van de natuur te genieten. Ga er op uit en laat je verwonderen. Geniet van de bijzondere planten en dieren en nu we de herfst in gaan; paddenstoelen!

  • Wat betekenen de blauwe en oranje tekens op de bomen?

Mijn collega’s ‘blessen’ de bomen. Daarmee geven ze aan of bomen moeten blijven of dat deze mee gaat voor de houtproductie. De bossen hier zijn multifunctioneel; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie één van de functies van het bos. Het hout van de omgezaagde bomen wordt, onder het label Hollands hout, gebruikt in bijvoorbeeld de bouw, voor papier of  als biomassa. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan de Nederlandse natuurgebieden, Staatsbosbeheer gebruikt het weer voor het bekostigen van het beheer.  Staatsbosbeheer zorgt met duurzaam bosbeheer ook voor houtproductie voor toekomstige generaties. Bos blijft bos. Elke persoon in Nederland verbruikt per jaar één kubieke meter hout en Staatsbosbeheer is in Nederland de grootste houtproducent. Het hout van Staatsbosbeheer draagt het FSC keurmerk. Wij vellen nooit meer hout dan er jaarlijks bijgroeit, dus het is duurzaam houtbeheer.

Bomen met blauwe stippen zijn “toekomstbomen”, die blijven staan. Dit zijn de mooiste, grootste, dikste of unieke bomen door hun vorm. Die blijven staan voor de recreatie, de cultuurhistorie of voor de natuur.

De bomen met een oranje streep of stip gaan om. Soms zijn de strepen ook markering voor de bosaannemer waar het werkgebied begint of eindigt. Rood-witte of groen-witte linten hangen vaak rond een mierenhoop, holenboom of jeneverbes. Daar moet de processor weg blijven.

Boswachter Janneke is actief op twitter:  @bosw8erJanneke

En ook op Instagram te vinden:              boswachterjanneke.nl

Daar kun je meer nieuwtjes en informatie vinden.

Voor algemene informatie:                     www.staatsbosbeheer.nl

                                                             818aaa

Last modified on zaterdag, 05 september 2015 15:20