nlenfrdeplroes
donderdag 08 december 2016 21:06

Nieuwsbrief Seniorenvereniging december 2016

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

 

 
   

activiteiten december 2016/januari 2017


   
 

Bestuurssamenstelling Seniorenvereniging Maarheeze

 
 
 

Voorzitter:

Arno Baks, Kijkakkers 70,6026 ER Maarheeze

tel 592019, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris:

Jan Liebregts, Kijkakkers 72, 6026 ER Maarheeze

tel 599084, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester:

Peter Joppen, Bruine Akkers 17, 6026 DL Maarheeze

tel 593247, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter Werkgroep Algemene Zaken/Activiteiten,

AnneMarie van Kuijk, Veenpluisstraat4, 6026 VN Maarheeze

tel 595254, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Public Relations:

André Meulman, Sterkselseweg 16, 6026 EB Maarheeze,

tel 592276, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen lid:

Hans van den Akker, Stationsstraat 33d, 6026 CS Maarheeze

tel 592385, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Huub Peskens, Evenestraat 15, 6026 XV Maarheeze

tel 591741, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 
 

Notulist bestuursvergadering:

Harrie Biemans, Kijkakkers 68a, 6026 ER Maarheeze

Tel 592818, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter Werkgroep Ouderenadviseurs:

Andre Oud, Violierstraat 7, 6026 VH Maarheeze

Tel 591337, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief:

Else-Marie van Oirschot, Floralaan 17, 6026 XH Maarheeze

tel 591994, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ledenadministratie

Mieke Steer, Sterkselseweg 7, 6026 EA Maarheeze

tel 594800, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden met een bijzondere onderscheiding / Ereleden:

Dhr. P. Vrijsen   -  Dhr. P. Baudoin

Lid van Verdienste

Mevr. T. Heesterbeek  -  Dhr. J. Boelens

KBO Onderscheiding met Oorkonde

Mevr. M. Lijten   zilveren speld met goud

Dhr.   P. Vrijsen zilveren speld - Dhr. G.Biemans  zilveren speld

 


 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overleden:

Mw. Van Tuel, O. Nassaulaan 18   11 nov overleden

Dhr. de Cooker, O. Nassaulaan 36, 10 juli overleden.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies

Het ledenaantal per ultimo nov. bedraagt: 488 leden

 

 

Verenigingsactiviteiten in “Onze School”

Biljarten:               Donderdag: om 13.30 uur competitie

                                     Maandag: 13.30 uur vrij biljarten

Fietsen:                De winterstop is ingegaan, we starten weer in april 2017

Kaarten                 Donderdag: Kaartclub 50+ om 19.30 uur

                                     Dinsdag: 13.30 uur vrij kaarten vanaf januari 2017

Kienen:                 Vrijdag: 9 dec. 2016 en 13 jan. 2017 om 14.00 uur

Knutselen               Woensdag  14 dec. (kerststukjes maken), woe 28 dec. en woe11 en woe 25 jan. 2017

                                     telkens om 13.30 uur

Koersballen:            Woensdag: 7 dec. 2016 en  4 en 18 jan. 2017 om 13.30 uur

Ouderenadviseurs:     Op dinsdag en woensdag is er altijd een ouderen adviseur aanwezig

Wandelen:              Zondag: vertrek vanaf “Onze School” om 9.00 uur de wandeling van 2 uur

                                      en 10.00 uur de wandeling van 1 uur. 

Ziekenbezoek:         Melden Mw. Maria Rijkers tel 591523 of Mw. Bertha  Biemans tel 591472

Overige verenigingsactiviteiten in “Onze School”

Kerstviering            Dinsdag 20 december en woensdag 21 december  13.30 tot uiterlijk 18.30 uur

Nieuwjaar              Receptie zaterdag 7 januari 2017 van 13.30 tot 15.30 uur

Overige activiteiten:

Huiskamer              Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur -12.30 uur in “Onze School” 

                                     I.v.m. de Kerstvieringen vervalt op 20 en 21 dec. de huiskamer

50+Middag             Za 10 dec. The Blue Stars Smeltkroes

Kerstmarkt            Zondag 11 dec. in Marishof van 11.00 tot 16.00 uur

Senioren Expo          Dinsdag 10 t/m 15 jan 2017 in Veldhoven

Kring reis               17 - 25 juni 2017 Sankt Georgen in Oostenrijk

Ø    Van de bestuurstafel

Samen met de afdeling Budel vormen wij de Kring Cranendonck. Wij zijn dan een van 66 kringen die KBO-Brabant vormen. Als kring maken wij deel uit van het Regionaal Beraad

Zuidoost-Brabant. Via dit orgaan kunnen wij, indien meerderheid van stemmen wordt verkregen, voorstellen doen richting de algemene leden vergadering van KBO-Brabant. U zult begrijpen dat wij met circa 1.200 leden weinig inbreng hebben indien de overige afdelingen circa 129.000 leden vertegenwoordigen.

Als Kring Cranendonck hebben wij recent in “Onze School“  overleg gevoerd. Een van de punten waarover werd gesproken was de aangekondigde mogelijke contributieverhoging per 1 januari 2018. KBO-Brabant is voornemens de jaarlijkse contributie die wij als afdeling verschuldigd zijn te verhogen met € 1.35 tot € 13,28. Beide besturen hadden al moeite met de afdracht per lid van € 11,93 laat staan dat deze nog eens wordt verhoogd.

Tijdens het overleg hebben wij stilgestaan bij de toegevoegde waarde van het lidmaatschap voor onze leden in relatie met de jaarlijkse afdracht. Om tot een wel overwogen voorstel te kunnen komen is afgesproken dat beide afdelingen de voor en tegens op papier gaan zetten en de uitkomsten hiervan gezamenlijk gaan bespreken. De uitkomst kan mogelijk inhouden dat tijdens de algemene ledenvergadering meningen worden gepolst over nut en noodzaak van aansluiting bij KBO-Brabant. Mocht de uitkomst uitwijzen dat besluitvorming noodzakelijk is dan zal hiervoor een extra ledenvergadering later in het jaar worden uitgeschreven.

In de huiskamer constateren wij een gezellige sfeer doordat bezoekers vrij snel elkaar opzoeken. Het kan natuurlijk altijd beter dus ook u blijft van harte welkom in de huiskamer of voor deelname aan een van de activiteiten. Wijzigingen in de programmering zijn verder in deze nieuwsbrief opgenomen.

De werkzaamheden in en om de school vorderen naar tevredenheid. Behoudens verder aanleg van de tuin zijn op het gebied van elektra en beveiliging nog de nodige klussen te klaren. Met de inzet van onze vrijwilligers zullen ook deze werkzaamheden de komende maanden worden uitgevoerd. Ook op het gebied van de inrichting van de algemene ruimten zijn we nog niet klaar. Na plaatsing van het meubilair kan ook hier aan de afwerking worden begonnen.

Als u deze nieuwsbrief leest is Sinterklaas al weer vertrokken en worden de voorbereidingen getroffen voor de komende feestelijke gebeurtenissen. Naast de geplande activiteiten houden we dit jaar zowel op 20 als 21 december een Kerstviering in “Onze School”. Gezien de verwachte belangstelling is verdeling over twee dagen, uit logistieke overwegingen, noodzakelijk. Inschrijven voor beide dagen is uiteraard ook geen enkele probleem. Verder in deze nieuwsbrief meer informatie over de Kerstviering. 

Naast de Kerstviering is ook de Nieuwjaarsborrel een traditie die wij graag instant houden.

Wij nodigen u allen uit om zaterdag 7 januari 2017 met ons het glas te heffen.

Een traditie aan het worden is het kerstdiner dat ook dit jaar weer tweede Kerstdag voor de vierde keer wordt georganiseerd. Dit jaar wordt het diner verzorg op “Onze School”. 

Wij wensen u  prettige Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond en gelukkig  2017.

De volgende vergadering van het bestuur is op maandag 19 december, heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen van welke aard dan ook, laat het ons weten. Neem contact op met een van de bestuursleden. De namen en adressen van de bestuursleden zijn vermeld aan de binnenzijde van de voorpagina.                                                Bestuur Seniorenvereniging Maarheeze


HAC Weekblad brengt iedere maand De Goede Doelen

Telkens krijgt een goed doel een volledige redactiepagina aangeboden om de organisatie in de kijker te zetten.  Deze pagina komt tot stand dankzij een negental ondernemers in samenwerking met de HAC. Tevens mag de organisatie een mooi geldbedrag in ontvangst nemen.

Het goede doel in de maand november werd de Seniorenvereniging Maarheeze aangedragen door de ondernemer Harrie Hoeben, eigenaar van Wingssprayer Crowdfunding uit Maarheeze.

Op pagina 24 van de HAC van vrijdag 18 november heeft U een en ander kunnen lezen, met daarbij een aantal actie foto´s genomen door Harrie Biemans.

Maandag 29 november jl. werd in aanwezigheid van het voltallig bestuur van de Seniorenvereniging Maarheeze , Harrie Hoeben en een vertegenwoordiger van de HAC de vereniging een cheque aangeboden van € 225,-. Een mooi bedrag wat goed gebruikt kan worden.

Op de foto ziet U het moment waarop de cheque door Harrie Hoeben aan voorzitter Arno Baks wordt overhandigd.


Ø    Koersballen, een spel voor jong en oud, u komt toch ook!

Enkele spelregels koersbal , zoals het op onze club wordt gespeeld.

Het spel bestaat uit een mat van 8 x 2 meter, 4 zwarte en 4 bruine koersballen, en een kleine witte bal (de jack) .De bedoeling van het spel is de koersbal zo dicht mogelijk bij de jack te rollen. De bal is rond maar aan een kant verzwaard waardoor deze bij het afremmen een bocht maakt.

Het begin: De speler die begint, speelt met zwart en gooit als eerste de jack. Als de jack tot stilstand is gekomen wordt deze in het midden op de mat gelegd ter hoogte van de plaats waar hij tot stilstand kwam. De jack moet echter wel over de middellijn komen. Is dit niet het geval dan mag de andere speler de jack inrollen. speler die als eerste de jack rolde, rolt zijn eerste zwarte koersbal.. Daarna rolt de andere speler zijn eerste gele koersbal. Vervolgens rolt de eerste speler weer een zwarte koersbal, en zo gaat men om beurten verder totdat alle koersballen zijn gespeeld.

- Koersballen die de middellijn niet halen doen niet meer mee.
- Koersballen die van de mat afrollen worden uit het spel gehaald.
- Als de jack van de mat af wordt gerold, wordt deze in het midden van de mat gelegd ter hoogte van de plek waar hij van de mat afrolde.
- Als een koersbal de jack raakt en deze verplaatst blijft de jack liggen waar deze tot stilstand komt. Als de jack via het eindvak van de mat rolt, mag er geen punt worden geteld.

De puntentelling: De koersbal die het dichtst bij de jack ligt krijgt een punt. Deze koersbal wordt dan weggehaald en dan ga je kijken welke koersbal nu het dichtst bij de jack ligt, is deze koersbal van dezelfde partij dan krijgt deze partij er een punt bij. Is deze koersbal van de tegenpartij dan stopt de puntentelling. Er is dus altijd maar één speler die de punten krijgt tenzij er een koersbal is uitgetikt. Daarnaast bestaat er ook nog zoiets als dubbelscore.

Ook zijn er nog extra punten te verdienen, hoe dat in elkaar steekt leggen wij U graag uit wanneer U bij ons op een kennismakingsbezoek komt.

Ons clubje bestaat nu nog uit 10 personen, er is dus ruimte genoeg voor uitbreiding. Elke 14 dagen op woensdagmiddag om 13.30 uur spelen we in “Onze School”. Kom eens langs en laat u verrassen door de mogelijkheden van het spelletje. Wilt u meer info bel dan even met Angeline van Diesen tel 591502

Ø    Kaarten

Op donderdag 3 november zijn we gestart in “Onze School” met kaarten.

Met 23 personen was het een veelbelovend begin in de nieuwe locatie. We konden diverse “nieuwe” kaarters verwelkomen, die het op die avond goed naar hun zin hadden. Rikken en jokeren vond op deze avond plaats. Er is nog voldoende ruimte voor nieuwe kaarters. We beginnen om 19.30 uur, wisselen op 20.45 uur, einde om ongeveer 22.00 uur. Onder het genot van koffie, een wijntje of een pilsje, is het goed toeven op deze locatie. Heeft U vroeger wel eens gerikt of gejokerd en denkt, ik weet niet meer hoe het moet, de basis van deze spelen vergeet je niet. Even het reglement door lezen, samen lukt dat wel, en ik weet zeker dat U een gezellige avond heeft. De inleg is 1.50 Euro en wie weet gaat U op het eind van de avond naar huis met een VVV bon van 7.50 Euro (hoofdprijs) of iets anders, misschien wel met iets lekkers. Meer info bel Leo Dekkers tel 592387.


Kerstdiner voor senioren in Maarheeze op 2e Kerstdag maandag 26 december 2016

Kerstmis betekent het feest van licht en geboorte.

Een goed moment om de Kerstgedachten met elkaar te delen.

Niet alle mensen hebben de mogelijkheid om de Kerstdagen door te brengen in gezelschap van familie of vrienden.

Voor deze mensen organiseert Seniorenvereniging Maarheeze in het eigen Senioren Home in

“Onze School” een diner op 2e Kerstdag.

Er wordt een drie gangen diner geserveerd met een glaasje wijn en natuurlijk is er koffie

of thee na afloop met iets lekkers erbij.

Om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen zijn leden maar ook niet leden van onze senioren-

vereniging van harte welkom.

“Onze School” is vanaf 15.00 uur open en aan het diner beginnen we  om 17.00 uur.

Tegen 19.00 uur is het einde van middag.

Kunt u niet zelfstandig naar “Onze School” komen, dan kunnen wij ervoor zorgen dat u gehaald en ook weer thuisgebracht wordt.

De eigen bijdrage is  € 17.50 per persoon.

Inschrijven en betalen voor deze middag is noodzakelijk en kan tot 15 december door het bedrag over te maken op de rekening van de penningmeester van de seniorenvereniging

NL45 RABO 0130705969 ovv kerstdiner,

door het inleveren van het inschrijfformulier en uw bijdrage bij een van de gastheren -vrouwen in

Onze School tijdens de Huiskamer uren, óf

door het formulier, incl. uw bijdrage in te leveren bij:

Harrie van Horne, Emmalaan 7,  tel 592173

Marijke van Kollenburg, Stationsstraat 54,  tel.592520

AnneMarie van Kuijk,  Veenpluisstraat 4,  tel. 595254

___________________________________________________________________________

Inschrijfformulier Kerstdiner voor Senioren,   inleveren en betalen tot 15 dec.

In de school in de huiskamer bij de gastheren-vrouwen óf bij

Harrie van Horne,  Emmalaan 7, 592173

Marijke van Kollenburg, Stationsstraat 54, 592550

AnneMarie van Kuijk, Veenpluisstraat 4, 595254

Naam: ……………………………………………………………………………………

Adres:            ……………………………………………………………………………………

Tel:     ……………………………………………………………………………………

Wil met ………… persoon / personen deelnemen.

___________________________________________________________________________


Bij de vrijwilligers-dag van de seniorenvereniging was er een quiz. Een van de vragen was, welk dorp hoort bij de betekenis doorgang in een moeras. Geen idee! Het bleek de betekenis te zijn van Maarheeze. Dit inspireerde mij tot het schrijven van dit gedicht. Ik heb dit ook voorgedragen in Bibliotheek bij de activiteit “Schrijvers in huis”

Maarheeze

Doorwaadbare plas
in voormalig moeras

Droog hoog
Op een bodem van zand
bewoond en bewerkt
sinds eeuwen

Lage behuizing
op arme grond
wat varkens en
brabants bont

Tijd die voortschrijdt
boerenzoons in de fabriek

niet langer zorgend voor het vee
Maarheeze gaat met zijn tijd mee

Bijna alles dat oud was zijn we kwijt
er voor in de plaats de A2
die het  dorp doormidden splijt

Wat blijft
droog hoog
op een bodem van zand
bewoond en bewerkt
sinds eeuwen

Doorwaadbare plas

in voormalig moeras

Een veilige plek om te wonen.

Diana Peskens Wijbrandi


Gemengd koor “Animato” uit Deurne-Zeilberg bij Kerstviering dinsdag 20 december

Dit koor is opgericht in 1961, en bestaat momenteel uit zo’n 30 leden. Ze zijn van oorsprong een koor wat ook geregeld de kerkvieringen in Zeilberg verzorgen. Doordat de kerk in Zeilberg gesloten is, is het zingen in de kerk wat op de achtergrond gekomen. Toch zingen ze elk jaar in Ommel tijdens de Mariamaand. Ze zingen zeker nog wel kerkelijke muziek, maar nu toch voornamelijk prettig in het gehoor liggende liederen, zoals van films en musicals. Ze treden al da niet samen op met het andere koor binnen de vereniging “Vela Monte”. Ze verzorgen optredens o.a. in bejaarden= en verzorgingshuizen en bij diverse evenementen. Ze hebben ook al enkele shows opgevoerd. Na de jubileumshow in 2011 en de musicalshow in 2013 gaan ze in 2017 weer een show opvoeren met liedjes met als thema “Eurovisie songfestival”. Kerstvieringen opluisteren is ook jaarlijks een terugkomend evenement, zoals U zelf kunt ervaren deze middag. Het zal beslist een sfeervolle middag worden.

*****************************************************************************************

Zanggroep Biejeingeraaptj, uit Heijthuysen bij Kerstviering woensdag 21 december

Deze groep bestaat 14 jaar en is voortgekomen uit het grote mannankoor de Leudalzangers Heythuysen e.o. midden Limburg. Na de repetitie werd wat gezongen, meestal meezingers. Momenteel  bestaat de groep uit 12 zangers en 2 accordeonisten, waarvan 1 dame. De gemiddelde leeftijd is vanzelfsprekend omhoog gegaan. Het aantal optreden 20 tot 25 keer per jaar. Het kerstprogramma is tweedelig, voor de pauze diverse kerstnummers ook in dialect en 2 gedichten. Na de pauze een vrolijk gevarieerd muziekprogramma. Hoogtepunten van deze zanggroep zijn de vele optredens op de wijnfeesten aan de Moesel, meestal na een kerkdienst in een tent. Diverse koortjes in de regio zijn reeds opgeheven, maar zij hopen toch nog dat ze diverse kunnen blijven optreden.

Programma Kerstvieringen op 20 en 21 dec.

13.00 uur:    Zaal open

13.30 uur:    Opening door de voorzitter 

13.35 uur:    Kerstlezing door Wil Thijssen en Loes Verrest

14.00 uur:    Koffie met….

14.50 uur:    Eerste Optreden koor  20 dec.  Animato uit Deurne Zeilberg

       21 dec.  Beijingeraapt uit Heijthuijzen

15.30 uur:    Pauze voor een drankje

15.45 uur:    Tweede Optreden koor

16.30 uur:    Verrassingsoptreden van Man’s Zat

17.00 uur:    Koffietafel  met koffie of thee 

18.30 uur:    Uiterlijk Einde programma


Wist u dat . . . .

 

Ons Senioren Home op 1 november in gebruik is genomen en dat de verenigingsactiviteiten nu allemaal in het Senioren Home in  “Onze School” plaatsvinden.  “Onze School” niet van ons is.

Ook de Huiskamer op 1 november haar deuren geopend heeft en van maandag tot en met vrijdag

’s morgens van 10.00 tot 12.30 uur open is om iets te drinken of een praatje te maken. U er kunt sjoelen, biljarten of een puzzel maken en nog meer en er binnenkort een abonnement op de krant is.

De Sociaal Makelaar, Marina Bukkems, er ook regelmatig aanwezig is en zij iedereen die daar behoefte aan heeft een luisterend oor biedt. Als zij er niet is u via de gastheren en -vrouwen een afspraak met haar kunt maken.

De ouderenadviseurs iedere dinsdag en woensdag aanwezig zijn.

De Helpende Hand op donderdagmorgen spreekuur heeft in de Huiskamer. U bij hen terecht kunt als u op zoek bent naar een vrijwilliger voor een klusje, bezoek aan het ziekenhuis of andere hulp of als u zelf vr

De Huiskamer al heel wat bezoekers heeft gehad en er ook al een aantal vaste klanten zijn.

U, als u er nog niet geweest bent, toch eens langs zou moeten komen.

Er op 5 dec. een sinterklaasochtend is in de Huiskamer, waar ook oppas opa’s en oma’s met de kleintjes welkom zijn. Dat Sinterklaas wel gemeld heeft dat hij zelf geen tijd heeft voor een bezoek.

De Seniorenvereniging op 9 dec. weer een Kienmiddag organiseert met leuke prijzen en dat er op

14 en 28 december weer geknutseld gaat worden door de leden.  Er op de 14e wordt er gewerkt aan een kerststuk, u zelf groen en decoratiemateriaal  mee moet nemen.   Er iedere donderdagmiddag biljarten is en ’s avonds kaarten.

U de toegangskaarten voor de Kerstvieringen van 20 en 21 dec. in Onze School kon kopen en dat we daar 2 dagen voor hadden gekozen, we u nog één keer de gelegenheid bieden zo’n kaart te kopen en wel op maandag 12 dec. van 10.00 tot 15.30 uur. Het voor de organisatie van de middag echt noodzakelijk is dat u van te voren uw kaart koopt.

De toegangskaarten voor de leden € 8,00 kosten en voor de niet leden € 10,00.  Maar VOL is VOL.

U bij het kopen van de kaarten kunt u aangeven of u vervoer nodig heeft. 

U uw toegangskaart ook mee moet nemen op de 20e of de 21e.

De Huiskamer op 20 en 21 december vanwege de organisatie van de Kerstvieringen gesloten is en dat er ook geen koersballen is op 21e, maar dat er vast wel koffie is als u toch langs komt.

We gestart zijn met de voorbereidingen voor een eetpunt in Onze School.  Het gewoon lekkere

gezonde maaltijden worden.  We gezellig met elkaar in Onze School eten, tegen een betaalbare prijs. We houden u op de hoogte!

De Huiskamer op 1e Kerstdag en op Nieuwjaarsdag gesloten is. Er op 2e Kerstdag wel een speciale activiteit is. U dit ergens in de Nieuwsbrief kunt lezen.

U, als u lid bent van onze seniorenvereniging, korting kunt krijgen op de ziektekostenvereniging bij VGZ en Zilveren Kruis? Het de moeite waard kan zijn daar eens naar te kijken.

Wij u allen Fijne Feestdagen wensen en een Goed Begin van 2017. 

 
 

Seniorenvereniging Maarheeze Belangenvereniging voor 50+

IBAN Banknummer: NL 45 RABO 01307.05.969

Op gericht 10 maart 1960

Ingeschreven bij K.V.K.-Eindhoven nr. 17229531

 
Laatst aangepast op donderdag 08 december 2016 21:18

2143 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.