nlenfrdeplroes
donderdag 21 december 2017 18:24

Uitbreiding Refresco

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Refresco heeft de intentie aanzienlijk uit te breiden. Dit zal gevolgen hebben voor de grondwaterstand in Maarheeze en de leefbaarheid in Maarheeze. Er is daarom een burgerinitiatief opgericht. Bijgaand de laatste nieuwsbrief van dit initiatief.

 

Nieuwsbrief November 2017 Burgerinitiatief

Beste mede dorpsbewoners,

Wellicht hebben jullie in de krant afgelopen jaren vaker iets over Refresco gelezen? Het bedrijf heeft in 2007 de locatie van Winters frisdranken van Sunweb gekocht, het bedrijf waar Winters in 1998 in op ging. Sinds 2007 heeft op het terrein van de oude 7-UP een stormachtige ontwikkeling plaatsgevonden, het werd van een lokaal MKB bedrijf een grote multinational. Jullie hebben dat vast allemaal gemerkt aan de groeiende drukte, het vele vrachtverkeer en de parkeeractiviteiten rond de ingang aan de Oranje Nassaulaan. Het moederbedrijf heeft een omzet van € 2,1 miljard bij elkaar gekocht, in oktober kwam daar COTT in Amerika bij met een omzet van $ 1,7 miljard en nu een paar weken later zijn ze zelf weer gekocht door PAI. Een groot Private Equity huis. Een financieel bedrijf dat geldt verwerft en bedrijven koopt en verkoopt voor aandeelhouders. Vaak volledig met geleend geld, ook het geld voor de aankoop van COTT is volledig geleend. Soortgelijke bedrijven kochten ook V&D, HEMA, van Gansewinkel en jagen op AkzoNobel en Unilever.

Maar dit was slechts het begin in Maarheeze … Refresco wil nu fors verder uitbreiden!

Refresco zegt dat hun grote klanten enkel nog bronwater willen, hun zusterbedrijf in Duitsland kan dat al en daar concurreren ze nu mee. Om aan het mineraalwater te komen, willen ze 4 diepe bronnen boren achter de fabriek. Daarna wil Refresco de productie fors verhogen met een factor 2½ tot 3. Voor zo’n gigantische productieverhoging moeten ze dan uitbreiden. Dat willen ze doen richting het Tipke, want aan de andere kanten wonen wij als inwoners, dus ze bouwen dan uit in zuidelijke richting, ons fiets-, wandel- en uitloopgebied in. De Provincie is voornemens om Refresco een vergunning te geven om 1 miljoen m³ water per jaar op te pompen. Het dubbele van wat ze nu mogen en bijna het driedubbele van wat in het verleden gebruikt werd. Van deze 1 miljoen m³, ofwel 1 miljard liter water, moet dan 875.000 m³ water uit de nieuw te boren diepe bronnen geput worden, bronnen met meer dan 10.000 jaar oud mineraalwater op ca. 200 meter diepte. Deze publieke strategische reserves zijn dan vrijwel gratis te benutten door Refresco. Ze gaan dan echter ook 250.000 m³ water minder oppompen van de huidige bronnen die slechts op ca. 60 meter diepte liggen. Deze kwart miljoen liter water die al ruim 40 jaar opgepompt wordt en nieuw water heeft aangetrokken, zal bij niet meer oppompen er toe leiden dat het grondwaterpeil stijgt. Dit is een ernstig risico voor het dorp, het peil is nú al hoog! De Conceptvergunning hiervoor is reeds 19 juni 2017 door de Provincie afgegeven.

Wat de gevolgen zijn van deze nieuwe grote watervergunning en het dieper pompen?

Wat de daarmee gepaard gaande grote productie-uitbreiding voor ons dorp betekent?

- Het grondwaterpeil stijgt met 20 -10 cm afhankelijk waar je woont. Kan ook meer zijn. We hébben echter al grondwaterproblemen door het hele dorp en die worden dan alleen maar groter. Putten zullen vaker overlopen, ook zullen wc’s vaker het riool opspugen, zeker samen met de verwachte frequent zwaardere regenval. Kelders en convectorputten komen vaker onder water, optrekkend vocht en schimmel, mogelijke verzakkingen in de grond en scheuren in onze huizen. Extra exploitatiekosten voor de gemeente om het grond- en hemelwater af te voeren en dat terwijl al veel in de riolering geïnvesteerd is om de grootste knelpunten op te lossen. Dit ten koste van andere budgetten. Tot nu is er geen enkele garantie voor schadeherstel voor ons. Er is geen nulmeting en er is geen schadeprotocol. Hoe bewijs je straks dan je schade?

 

- De verkeersintensiviteit zal zowat verdrievoudigen. We krijgen nu in de piek al ruim boven de 50 vrachtwagencombinaties per etmaal ons dorp in. Er worden nu meer dan 1 miljoen blikjes per dag afgevuld en afgevoerd. Dat wordt allemaal maal drie? Van 50 naar 150 vrachtwagens? Meer dan 300 vervoersbewegingen per dag !

 -Nu al zijn er gevaarlijke situaties op de Oranje Nassaulaan, waar het vrachtverkeer, het dorpsverkeer, de fietsers, de wandelaars en joggers langs elkaar moeten. Het spreekwoord wachten tot het eerste kalf verdronken is, lijkt hier zeer op zijn plaats.

- Nog meer overlast, lawaai, nog meer weeïg zoete geuren en stank, volcontinue.

- Onze mooie doorgang naar het Tipke, Station en het Driebosch dreigt dicht te worden gebouwd met industrie. We krijgen straks helemaal geen frisse lucht meer tussen A2 en de industrie. De meeste Maarheezenaren zijn forensen. Voor hen is Maarheeze een rust-na-werken dorp. Zij willen hier ontspannen en van natuur genieten.

- Refresco schermt bij de bestuurders met werkgelegenheid; in 2014 werd bij een bezoek van bewoners verteld dat er ca. 100 mensen werkten, inclusief inhuur. Waarvan een paar jaar geleden nog slechts 5 mensen uit Maarheeze. Men motiveert de uitbreiding bij bestuurders met werkgelegenheid tot 200-300 mensen uit de regio. Refresco is echter primair een ‘loon-vuller’ en heeft volledig geautomatiseerde productielijnen. 1 Operator per lijn. Heeft kleine winstmarges en zal constant moeten snijden in de kosten en blijven automatiseren. En al helemaal na de overname door PAI een Capital Investor. Vrijwel alle personeel komt van heinde en ver, gezien de overvolle parkeerterreinen, wild parkerend tot in het dorp.

 

- We hebben veel zwaar vervuilde grond, eerdere Multinationals, risico’s van mengen.

- De vrachtwagens, meest Oost-Europees, overnachten in het weekend vóór het bedrijf of het Tipke, wat verboden is, maar waarop niet gehandhaafd wordt. Ook hier géén werkgelegenheid voor transporteurs uit de regio voor eigen chauffeurs.

- Maarheeze wil wat meer ruimte voor de eigen MKB-ers, géén nieuwe multinational.

- Wij vragen ons, wat doet een fabriek anno 2017 in de bewoonde kern?

Refresco haalt grote hoeveelheden grondstof weg uit onze bodem, 10.000 jaar oud water. Wij willen geen 2e GRONINGEN worden! Vandaar dat een burgerinitiatief gestart is.

Wie zijn wij? Wij zijn gestart als een burger initiatief van de direct omwonenden. Wat willen we? Jullie informeren wat in ons dorp dreigt te gebeuren en wat de gevolgen zijn.

Wat doen wij? Het burgerinitiatief heeft vanwege onder andere de grote risico’s collectief ‘een zienswijze’ ingediend, lees ‘bezwaar aangetekend’ tegen de concept watervergunning van de Provincie voor het oppompen van 1 miljoen m³ water per jaar op de huidige locatie. Wij stellen dan ook voor dit bedrijf te verplaatsen naar een industrie terrein, zodat het wel kan groeien, maar dan zónder risico’s en overlast voor ons dorp.

De dorpsraad Maarheeze ondersteunt de zienswijze van het burgerinitiatief en verzet zich eveneens tegen de uitbreidingsplannen in zuidelijke richting naar het Tipke.

Waarom? We willen Maarheeze een plezierig woondorp laten zijn, ván en vóór ons burgers!

Wat is de status nu? De provincie bestudeert de zienswijzen, de bezwaren die ingediend zijn. Ook de waterspecialisten vinden deze watervergunning een slecht plan met teveel risico’s voor ons dorp. Als de Provincie toch besluit tot het afgeven van de vergunning zullen wij als burgerinitiatief en ook andere instanties in beroep gaan bij de Raad van State.

Wat gebeurt er als deze vergunning er ondanks alles toch komt? Dan zal Refresco een bestemmingsplanwijziging aanvragen om uit te kunnen breiden op nieuw terrein. Dán gaat de gemeente een belangrijke rol spelen en zullen we onze zienswijzen aan hun presenteren. Het is goed hun mening nu al te peilen, maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen al. Als u even bezorgd bent als de deelnemers van het burgerinitiatief meldt u dan aan. Heb je vragen mail dan op

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/ of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gelezen: 16414 keer Laatst aangepast op vrijdag 22 december 2017 12:49

Gerelateerde items (op tag)

 • Actiepunten en besluitenlijst 7 november 2019

  Vergadering d.d. 07-10-2019

  Aanwezig: Rita van Aerts, Peter van den Berg, Marie Beenackers, Eric van Beurden, Gerrit Gerritsen , Carina Gimblett, Claire Haarmans, Jasper Heijmans, Har Heuberger, Mari Janssen, Willy Kuipers, Cees Leenhouts, Jen Mansvelt, Jo Rampen, Jacques Sak,

  Afwezig met kennisgeving: Rob Geertman, Jan Maas, Bart van der Linden, Tinus Verbakel, Marina Bukkems, Jen Mansvelt

  Gasten: T Rutten, R v Dongen,B Kisters, E v Hunsel

  Acties en standpunten/besluiten

  Actielijst

  nr.

  Wie

  onderwerp / inhoud / actie

  Wanneer

  Klaar

  01

  Jacques Sak

  Frans Kuppens start renovatie stationsstraat laten toeschrijven aan o.a. de dorpsraad

  z.s.m.

  02

  Elke werkgroep

  Update geven van bestande stukken op de website / doorgeven Rob

  Volgende vergadering

  25 nov 19

  03

  Rob Geertman

  Update website

  Na 25 nov

  13 jan 20

  04

  Communicatie/ Willy

  Stuk over windmolens plaatsen op website

  z.s.m.

  25 nov 19

  05

  Werkgroep openbare ruimte

  Wordt drager van het project windmolens / houden contact met bestaande werkgroepen

  Vanaf nu

  06

  Belangstellende Bibliotheek

  23 okt en 13 nov bijeenkomsten bibliotheek

  07

  Gehele dorpsraad

  Avond bijwonen overburgerparticipatie

  nov 2019

  08

  Werkgroep sociaalwelzijn

  Verslag COA 2 sep nog doorsturen via secr aan alle leden

  z.s.m.

  25 nov 19

  09

  Jasper Heijmans

  Facebookpagina Dorpsraad

  10

  Jacques en Peter

  Prioriteiten aanbrengen in lijst uit schouwronde

  z.s.m.

  25 nov 19

  11

  Allen

  Doorgeven rob sociale bijeenkomst met of met partner

  z.s.m.

  12 nov 19

  12

  13

  Standpunten- en besluitenlijst

  nr.

  Standpunt / besluit

   

  01

 • Vergadering dorpsraad

  Aanstaande maandag, 19.30 is er een vergadering van de dorpsraad in de Smeltkroes

   

  Agenda van de vergadering d.d. 19-8-2019 

   

  1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda

  2. Rondvraag

  3. Actie- en besluitenlijst vergadering d.d. 17-06-2019 (verstuurd 18-06-2019) 

  4. Lijst ingekomen en uitgegane stukken (volgt) 

  5. Mededelingen bestuur    

  6. Oriëntatie op burgerparticipatie , vervolg bijeenkomst

  7. Werkgroepen 

   1. Werkgroep Openbare ruimte (volgt)

   2. Werkgroep Sociaal welzijn (volgt)

   3. Werkgroep Communicatie (volgt)

   4. Werkgroep Verkeer (volgt) 

   5. Werkgroep Wonen, Milieu en Cultuur (volgt)

  8. Vaststelling actie- en besluitenlijst

  9. Sluiting van de vergadering

  10. Volgende vergadering: maandag 7 oktober 2019, 19.30 uur in de Smeltkroes.

 • Vergadering dorpsraad

  Aanstaande maandag 17 juni vergadert de dorpsraad in de Smeltkroes, aanvang 1930. Iedereen is welkom!

  Agenda:

  1. Opening van de vergadering, welkom heten burgemeester van Kessel en vaststelling van de
  agenda
  2. Rondvraag
  3. Actie- en besluitenlijst vergadering d.d. 14-04-2019 (verstuurd 15-04-2019)
  4. Lijst ingekomen en uitgegane stukken (volgt)
  5. Mededelingen bestuur
  6. Oriëntatie op burgerparticipatie waarbij burgemeester van Kessel in gesprek gaat met de
  dorpsraad over doelstellingen en verwachtingen
  7. Werkgroepen
  a. Werkgroep Openbare ruimte (volgt)
  b. Werkgroep Sociaal welzijn (volgt)
  c. Werkgroep Communicatie (volgt)
  d. Werkgroep Verkeer (volgt mogelijk)
  e. Werkgroep Wonen, Milieu en Cultuur (volgt)
  8. Vaststelling actie- en besluitenlijst
  9. Sluiting van de vergadering
  10. Volgende vergadering: maandag 19 augustus 2019, 19.30 uur in de Smeltkroes.

 • Actiepunten en besluitenlijst 18 februari 2019

  Vergadering d.d. 18-02-2019

  Aanwezig:, Peter van den Berg, Marie Beenackers, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heuberger, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen, Jacques Sak, Tinus Verbakel, Eric van Beurden, Carina Gimblett, Eric van Beurden,

  Afwezig met kennisgeving: Ans Baks, Rita van Aerts, Bart van den Linden, Claire Haarmans, Marina Bukkems

  Gasten: Wethouder Frits van der Wiel, Jasper Heijmans

  Acties en standpunten/besluiten

  Actielijst

  nr.

  Wie

  onderwerp / inhoud / actie

  Wanneer

  Klaar

  01

  Frits van der Wiel

  Kijkt na of er beelz.s.mepalende gebouwen zijn in Maarheeze

  z.s.m

  15 apr 2019

  02

  Werkgroep openbare ruimte

  Zich informeren over natuurspeelplaatsen

  15 apr 2019

  03

  DB

  Werkafspraken en evt. wijziging verslag;egging

  z.s.m

  15 apr 2019

  04

  Cees Leenhouts

  Aangeven bij AA2 (windmolen park) dat dorpsraad mee wil denken

  z.s.m.

  05

  Rob Geertman

  Neemt innitiatief voor activiteit dorpsraad

  17 jun 2019

  06

  Jacques,Gerrit,Willy,Tinus, Jan

  Gesprek B&W 26 feb 2019

  26 feb 2019

  07

  Willy, Jan

  Opmaken plan voor rondleiding Burgemeester op 24 apr 2019

  z.s.m.

  15 apr 2019

  08

  Werkgroep openbare ruimte

  Gesprek met gemeente over ingediende punten lijst en terugkoppeling

  z.s.m.

  15 apr 2019

  09

  Rob Geertman

  e-mail adressen …Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aanmaken, cloud ruimte??

  z.s.m.

  15 apr 2019

  10

  Werkgroep Verkeer

  Stuurt informatie naar secretaris, die verstuurt het aan alle leden

  z.s.m.

  15 apr 2019

  11

  Werkgroep WMC

  Bespreekt punten uit de schouwronde met Frits en koppelt terug

  7 mrt 2019

  15 apr 2019

  12

  Werkgroep WMC

  Bespreekt verschil van mening over Zienswijze waterboringen met Frits

  7 apr 2019

  Standpunten- en besluitenlijst

  nr.

  Standpunt / besluit

   

  01

  Goedkeuring financieel jaarverslag en decharge van penningmeester en bestuur

  02

  03

  04

 • Actiepunten en besluitenlijst 14 januari 2019

  Vergadering d.d. 14-01-2019

  Aanwezig:, Rita van Aerts, Ans Baks, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heuberger, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen, Jacques Sak, Tinus Verbakel, Eric van Beurden, Carina Gimblett, Eric van Beurden, Marcel Bruggink

  Afwezig met kennisgeving: Bart van den Linden, Marie Beenackers, Cees Leenhouts, Claire Haarmans

  Acties en standpunten/besluiten

  Actielijst

  nr.

  Wie

  onderwerp / inhoud / actie

  Wanneer

  Klaar

  01

  Jacques Sak

  Aankaarten communicatie gemeente in commissie vergadering 15/1/2019

  15/1/2019

  02

  Rob Geertman

  Afspraak maken met kascommmissie / financieel verslag 2018

  z.s.m.

  03

  Dagelijks bestuur

  Bekijken werkafspraken dorpsraad

  Volgende vergadering

  04

  05

  Standpunten- en besluitenlijst

  nr.

  Standpunt / besluit

   

  01

  Mari Janssen en Ger Gerritsen zijn benoemd tot de kascommissie

  02

  03

  04

1154 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.