nlenfrdeplroes
woensdag 03 oktober 2018 14:31

Cranendonck actueel week 40

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen


Ingekomen aanvragen

Broekkant 63a, Budel. Wijzigen van de locatie voor voeropslagen, de bedrijfsruimte voor stalling en opslag.

Cranendoncklaan 7, Budel. Plaatsen van een stacaravan.

Verleend

Meidoornstraat 23, Budel. Kappen van een boom.

Dorpsakkers 1, Soerendonk. Aanbouw van een woonhuis.

Heuvel ong. Soerendonk (kadastraal SRD B 3093). Tijdelijke bewoning van woonunits.

Dorpsakkers ong. Soerendonk (Kadastraal SRD B 3169). Bouwen van vijf patiowoningen.

Besluit aanvraag buiten behandeling

Molenstraat 33, Budel. Kappen van een boom.

Sloopmelding

Zwarteweg 16a, Budel-Schoot. Slopen van een schuur.

Smits van Oyenlaan 19, Maarheeze. Asbestsanering.

Militaire oefening

Van maandag 8 oktober tot en met vrijdag 19 oktober vindt er een militaire oefening plaats in het kader van de eindoefening van de Onderofficieren Infanterie van de Koninklijke Landmacht in opleiding.

Er wordt te voet verplaatst over bestaande wegen en paden. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op niet Militair oefenterrein. Aan deze oefening nemen 30 personen deel en de oefening wordt ondersteund met 8 militaire wielvoertuigen.

Commissievergadering 9 oktober a.s.

Agenda en uitnodiging

Op dinsdag 9 oktober vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie in het gemeentehuis in Budel. De voorzitter is Kenneth Kuppens.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 - 431 134.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie. Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706.ropubliceer.nl/. De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.

Agenda

1.       Opening

2.       Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3.       Spreekrecht

4.       Raadsvoorstel: Het college toestemming verlenen voor het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 2017-2030. Portefeuille F. van de Wiel.

5.       Raadsvoorstel: Gebiedsvisie Neerlanden II gewijzigd vaststellen. Portefeuille F. van de Wiel.

6.       Raadsvoorstel: Formeel verzoek tot herontwikkeling voormalig Rabobank pand. Portefeuille F. Kuppens.

7.       Raadsvoorstel: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen ten behoeven van de bouw van vier grondgebonden woningen aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat 21-23 te Budel. Portefeuille F. van de Wiel.

8.       Raadsvoorstel: Formeel verzoek herontwikkeling Meemortel ong. en Voorterdijk ongen. te Budel. Portefeuille F. van de Wiel.

9.       Initiatiefvoorstel van de heer J. van Tulden inzake heroverweging raadsbesluiten.

10.   Bespreekstuk: Notitie Sociaal Domein (stuk wordt nagezonden).

11.   Bespreekstuk: Ingekomen stuk A7 uit raadsvergadering 25-9-2018: RIB inzake update snel internet Cranendonck. Op verzoek van mevrouw Beenackers.

12.   Bespreekstuk: Ingekomen stuk A10 uit raadsvergadering 25-9-2018: RIB aangaande de Samenwerking21 voor de jeugd. Op verzoek van mevrouw van Happen.

13.   Bespreekstuk: Ingekomen stuk B10 uit raadsvergadering 25-9-2018: Toelichting scorecard juni 2018 van de Risse Groep. Op verzoek van mevrouw Beenackers.

14.   Bespreekstuk: Ingekomen brief C3 uit de raadsvergadering 25-9-2018: Brandbrief van tennisvereniging Maarheeze met betrekking tot de toekomst van de vereniging. Op verzoek van de heren Drieman, Boonen en Teklenburg en mevrouw Beenackers.

15.   Bespreekstuk: Ingekomen brief C10 uit raadsvergadering 25-9-2018: Zienswijze van St. Industrieel&Cultureel Erfgoed Le Proj. De Dorplein en E. en R. Bartelds tegen ontwerp verklaring van geen bezwaar op- en overslaghallen Havenweg 3 Dorplein. Op verzoek van de heer Beerten.

16.   Regionale Samenwerking

17.   Rondvraag

18.   Sluiting

Uitnodiging voor ondernemers: Hostmanship

Wat is je doel als ondernemer? Een optimaal klanttevredenheidsgevoel? Het Retail Innovation Centre helpt je hier graag mee op weg! De workshop Hostmanship draagt bij aan het realiseren van optimale klanttevredenheid bij uw klant. Samen zoeken we naar mogelijkheden om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Na de training kan je zelf verder aan de slag.

Inhoud van de workshop

Waarom is hostmanship zo belangrijk? Wat betekent hostmanship voor de klant? Wat is hostmanship (de-zes-stappen-van)? Hoe vertalen we dit naar de praktijk? Wat heb jij nodig? Wat ga jij morgen doen?

Wanneer en waar: 25 oktober 2018, gemeentehuis Cranendonck in Budel

Tijd: 18.30 uur tot ongeveer 22.30 uur, bij aanvang serveren wij soep met broodjes

Meld je aan

Via de agenda economisch Cranendonck op onze website www.cranendonck.nl/ondernemen

Denk mee over een nieuw afvalinzamelsysteem

Datum eerste bijeenkomst bekend

Vorig jaar heeft de gemeente Cranendonck samen met inwoners het afvalbeleidsplan opgesteld. Hierin maken wij een vuist voor afval! Een van resultaten is het opzetten van een nieuw inzamelsysteem. Dit zorgt ervoor dat u beter in de gelegenheid wordt gesteld om uw afval nóg beter te scheiden. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij het nieuwe inzamelsysteem. Wilt u hier meer over weten en meedenken? Dat kan! Samen met de dorpsraden organiseren wij diverse bijeenkomsten.

Afval scheiden: zijn we op de goede weg?
We doen het al ontzettend goed als gemeente, dat is mooi nieuws, maar we zijn nog niet bij de eindstreep. Momenteel gooien wij 97 kg restafval (per inwoner per jaar) weg in de grijze container en bij de milieustraat. Het Rijk heeft ons de opdracht gegeven om uiterlijk in 2025 30 kg afval (per inwoner per jaar) weg te gooien. Veel gemeenten komen in beweging. Cranendonck ook!


Bijeenkomst 15 oktober
De datum voor de eerste bijeenkomst
, in Maarheeze, is bekend. Dit is 15 oktober om 20.00 uur in de Smeltkroes. Noteer deze in uw agenda. De datums voor de andere dorpen volgen zo snel mogelijk. Houd hiervoor de Grenskoerier of onze website in de gaten

Presentatie woonwensenonderzoek

Direct aansluitend aan de bijeenkomst over afval, van 21.30 tot 22.00 uur, presenteert de gemeente de uitslag van de woonwensenenquête die eerder gehouden is in Maarheeze.

Voorbereidingsbesluit Coördinatieregeling Jumbo Budel

De gemeente Cranendonck maakt op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het bestemmingsplan en de in te dienen omgevingsvergunningen voor de realisatie van ca. 1800m2 bvo full-service supermarkt, incl. 7 vrije sector huurappartementen, bijbehorende parkeerplaats (95 á 100 plaatsen) en een openbaar park aan de Dr. Anton Mathijsenstraat, 9, 9a, 9b & 11 en de Willem II Straat 1D, 1E en 1F te Budel, kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie F, 5223, 4133, 5096 en 3428.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de omgevingsvergunning voor de realisatie van deze supermarkt gelijk op te laten lopen met de procedure voor het (hierop betrekking hebbende) bestemmingsplan. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden hiermee gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit voor het vaststellen van het bestemmingsplan wordt genomen door de gemeenteraad. Het besluit over de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Tegen de vaststelling van de besluiten kan tegen die tijd beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook dit beroep gaat om één gecombineerde procedure.

Procedure

Deze kennisgeving is een vooraankondiging waarop niet kan worden gereageerd. Tegen het besluit tot toepassing van de coördinatieregeling staat op grond van artikel 8:5, bijlage 2, hoofdstuk 1, van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep open. Ook liggen nog geen stukken ter inzage. Reacties kunnen verder in de procedure worden gegeven. De kennisgevingen van de terinzagelegging hiervan worden gepubliceerd in de Staatscourant, de Grenskoerier en op de website van de gemeente Cranendonck. In die kennisgevingen wordt ook aangegeven door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.

 

Sluipverkeer A2

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 september 2018 besloten de periode van de huidige maatregelen voor de aanpak van het sluipverkeer te verlengen (ref.nr. 882400).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck. Meer informatie: www.cranendonck.nl/bekendmakingen.

Uitslag Woonwensenenquête Maarheeze 15 oktober

In februari 2018 hield de gemeente samen met de Dorpsraad, WoCom een woonwensenenquête. Circa 2200 formulieren werden huis aan huis bezorgd. Ruim 250 inwoners hebben hierop gereageerd. Zowel jongeren, gezinnen, alleenstaanden als ouderen gaven hun wensen aan.

Presentatie op 15 oktober
Op 15 oktober om 21.30 uur aanstaande, direct aansluitend aan de bijeenkomst over afval, vatten we de reacties voor u samen en verstrekken we verdere toelichting. We zien u graag op 15 oktober!

Laatst aangepast op woensdag 03 oktober 2018 16:04

1096 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.