nlenfrdeplroes
dinsdag 16 oktober 2018 19:43

Actie en besluitenlijst dorpsraad 27 augustus 2018

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Vergadering d.d. 27-08-2018

Aanwezig:, Rita van Aerts, Peter van den Berg, Eric van Beurden, Rob Geertman, Har Heubergen, Mari Janssen, Cees Leenhouts, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen , Jacques Sak, Tinus Verbakel en Claire Haarmans.

Afwezig met kennisgeving: Ans Baks, Gerrit Gerritsen, Bart van den Linden, Marina Bukkems,

Gasten: Wethouder Frits van der Wiel, Marie Beenackers-van Poppe, Carina Gimblett Petra Hofman en Jen Mansvelt.

Toon Tijtelaars, E. en K. van Gansewinkel, Groenendaal, Franca Swinkels, Guus Zabel

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Werkgp verkeer

Verkeerssituatie bij station Maarheeze op gevaar bekijken

z.s.m.

8 okt 18

02

Bart vd Linden / Jo Rampen

Blijven volgen van klankbordgroep Sterkselseweg plv Jo Rampen

Miv nu

03

Jan Maas / Willy Kuipers

Na contact gemeente uitwerken actieplan speelplaatsen

z.s.m.

04

Wethouder vd Wiel

Uitbreiding meetsysteem fijnstof. Aansluiten meetnet Eindhoven

toekomst

?

05

Wethouder vd Wiel

Navragen besproeien sportvelden met leidingwater

z.s.m.

06

Weth/wmc/welzijn/omwonende

Ronde buitengebied kijken naar knelpunten

z.s.m.

07

Weth / dorpsraad

Oktober bijeenkomst om klankbordgroep te krijgen over vermindering restafval 8 / 15 okt

15 okt

08

Wkgp communicatie

Oproep site en weekbladen

z.s.m.

09

Petra / Cees

Presentatie woonbehoefte voor gehele dorpsraad

z.s.m.

10

Jan Maas / Petra Hofman

Grote presentatie gegevens woonbehoefte onderzoek gekoppeld sociale woningbouw plus Neerlande II

nov

11

Werkgroep verkeer Ans Baks

Stand van zaken samen naar de A2 / evt verslag vorige bijeenkomst

z.s.m.

8 okt

12

Wethouder vd Wiel / Claire

Betere communicatie met belanghebbende A2 – Nieuwsbrief -

z.s.m.

13

Alle werkgroepen

Bekijken privacyverklaring voor volgende vergadering

8 okt

8 okt

14

15

16

17

18

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

02

03

04

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.