nlenfrdeplroes
maandag 10 juni 2019 20:32

Vergadering dorpsraad Aanbevolen

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Aanstaande maandag 17 juni vergadert de dorpsraad in de Smeltkroes, aanvang 1930. Iedereen is welkom!

Agenda:

1. Opening van de vergadering, welkom heten burgemeester van Kessel en vaststelling van de
agenda
2. Rondvraag
3. Actie- en besluitenlijst vergadering d.d. 14-04-2019 (verstuurd 15-04-2019)
4. Lijst ingekomen en uitgegane stukken (volgt)
5. Mededelingen bestuur
6. Oriëntatie op burgerparticipatie waarbij burgemeester van Kessel in gesprek gaat met de
dorpsraad over doelstellingen en verwachtingen
7. Werkgroepen
a. Werkgroep Openbare ruimte (volgt)
b. Werkgroep Sociaal welzijn (volgt)
c. Werkgroep Communicatie (volgt)
d. Werkgroep Verkeer (volgt mogelijk)
e. Werkgroep Wonen, Milieu en Cultuur (volgt)
8. Vaststelling actie- en besluitenlijst
9. Sluiting van de vergadering
10. Volgende vergadering: maandag 19 augustus 2019, 19.30 uur in de Smeltkroes.

Gelezen: 3211 keer

Gerelateerde items (op tag)

 • Actiepunten en besluitenlijst 7 november 2019

  Vergadering d.d. 07-10-2019

  Aanwezig: Rita van Aerts, Peter van den Berg, Marie Beenackers, Eric van Beurden, Gerrit Gerritsen , Carina Gimblett, Claire Haarmans, Jasper Heijmans, Har Heuberger, Mari Janssen, Willy Kuipers, Cees Leenhouts, Jen Mansvelt, Jo Rampen, Jacques Sak,

  Afwezig met kennisgeving: Rob Geertman, Jan Maas, Bart van der Linden, Tinus Verbakel, Marina Bukkems, Jen Mansvelt

  Gasten: T Rutten, R v Dongen,B Kisters, E v Hunsel

  Acties en standpunten/besluiten

  Actielijst

  nr.

  Wie

  onderwerp / inhoud / actie

  Wanneer

  Klaar

  01

  Jacques Sak

  Frans Kuppens start renovatie stationsstraat laten toeschrijven aan o.a. de dorpsraad

  z.s.m.

  02

  Elke werkgroep

  Update geven van bestande stukken op de website / doorgeven Rob

  Volgende vergadering

  25 nov 19

  03

  Rob Geertman

  Update website

  Na 25 nov

  13 jan 20

  04

  Communicatie/ Willy

  Stuk over windmolens plaatsen op website

  z.s.m.

  25 nov 19

  05

  Werkgroep openbare ruimte

  Wordt drager van het project windmolens / houden contact met bestaande werkgroepen

  Vanaf nu

  06

  Belangstellende Bibliotheek

  23 okt en 13 nov bijeenkomsten bibliotheek

  07

  Gehele dorpsraad

  Avond bijwonen overburgerparticipatie

  nov 2019

  08

  Werkgroep sociaalwelzijn

  Verslag COA 2 sep nog doorsturen via secr aan alle leden

  z.s.m.

  25 nov 19

  09

  Jasper Heijmans

  Facebookpagina Dorpsraad

  10

  Jacques en Peter

  Prioriteiten aanbrengen in lijst uit schouwronde

  z.s.m.

  25 nov 19

  11

  Allen

  Doorgeven rob sociale bijeenkomst met of met partner

  z.s.m.

  12 nov 19

  12

  13

  Standpunten- en besluitenlijst

  nr.

  Standpunt / besluit

   

  01

 • Vergadering dorpsraad

  Aanstaande maandag, 19.30 is er een vergadering van de dorpsraad in de Smeltkroes

   

  Agenda van de vergadering d.d. 19-8-2019 

   

  1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda

  2. Rondvraag

  3. Actie- en besluitenlijst vergadering d.d. 17-06-2019 (verstuurd 18-06-2019) 

  4. Lijst ingekomen en uitgegane stukken (volgt) 

  5. Mededelingen bestuur    

  6. Oriëntatie op burgerparticipatie , vervolg bijeenkomst

  7. Werkgroepen 

   1. Werkgroep Openbare ruimte (volgt)

   2. Werkgroep Sociaal welzijn (volgt)

   3. Werkgroep Communicatie (volgt)

   4. Werkgroep Verkeer (volgt) 

   5. Werkgroep Wonen, Milieu en Cultuur (volgt)

  8. Vaststelling actie- en besluitenlijst

  9. Sluiting van de vergadering

  10. Volgende vergadering: maandag 7 oktober 2019, 19.30 uur in de Smeltkroes.

 • Actiepunten en besluitenlijst 18 februari 2019

  Vergadering d.d. 18-02-2019

  Aanwezig:, Peter van den Berg, Marie Beenackers, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heuberger, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen, Jacques Sak, Tinus Verbakel, Eric van Beurden, Carina Gimblett, Eric van Beurden,

  Afwezig met kennisgeving: Ans Baks, Rita van Aerts, Bart van den Linden, Claire Haarmans, Marina Bukkems

  Gasten: Wethouder Frits van der Wiel, Jasper Heijmans

  Acties en standpunten/besluiten

  Actielijst

  nr.

  Wie

  onderwerp / inhoud / actie

  Wanneer

  Klaar

  01

  Frits van der Wiel

  Kijkt na of er beelz.s.mepalende gebouwen zijn in Maarheeze

  z.s.m

  15 apr 2019

  02

  Werkgroep openbare ruimte

  Zich informeren over natuurspeelplaatsen

  15 apr 2019

  03

  DB

  Werkafspraken en evt. wijziging verslag;egging

  z.s.m

  15 apr 2019

  04

  Cees Leenhouts

  Aangeven bij AA2 (windmolen park) dat dorpsraad mee wil denken

  z.s.m.

  05

  Rob Geertman

  Neemt innitiatief voor activiteit dorpsraad

  17 jun 2019

  06

  Jacques,Gerrit,Willy,Tinus, Jan

  Gesprek B&W 26 feb 2019

  26 feb 2019

  07

  Willy, Jan

  Opmaken plan voor rondleiding Burgemeester op 24 apr 2019

  z.s.m.

  15 apr 2019

  08

  Werkgroep openbare ruimte

  Gesprek met gemeente over ingediende punten lijst en terugkoppeling

  z.s.m.

  15 apr 2019

  09

  Rob Geertman

  e-mail adressen …Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aanmaken, cloud ruimte??

  z.s.m.

  15 apr 2019

  10

  Werkgroep Verkeer

  Stuurt informatie naar secretaris, die verstuurt het aan alle leden

  z.s.m.

  15 apr 2019

  11

  Werkgroep WMC

  Bespreekt punten uit de schouwronde met Frits en koppelt terug

  7 mrt 2019

  15 apr 2019

  12

  Werkgroep WMC

  Bespreekt verschil van mening over Zienswijze waterboringen met Frits

  7 apr 2019

  Standpunten- en besluitenlijst

  nr.

  Standpunt / besluit

   

  01

  Goedkeuring financieel jaarverslag en decharge van penningmeester en bestuur

  02

  03

  04

 • Actiepunten en besluitenlijst 14 januari 2019

  Vergadering d.d. 14-01-2019

  Aanwezig:, Rita van Aerts, Ans Baks, Peter van den Berg, Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heuberger, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen, Jacques Sak, Tinus Verbakel, Eric van Beurden, Carina Gimblett, Eric van Beurden, Marcel Bruggink

  Afwezig met kennisgeving: Bart van den Linden, Marie Beenackers, Cees Leenhouts, Claire Haarmans

  Acties en standpunten/besluiten

  Actielijst

  nr.

  Wie

  onderwerp / inhoud / actie

  Wanneer

  Klaar

  01

  Jacques Sak

  Aankaarten communicatie gemeente in commissie vergadering 15/1/2019

  15/1/2019

  02

  Rob Geertman

  Afspraak maken met kascommmissie / financieel verslag 2018

  z.s.m.

  03

  Dagelijks bestuur

  Bekijken werkafspraken dorpsraad

  Volgende vergadering

  04

  05

  Standpunten- en besluitenlijst

  nr.

  Standpunt / besluit

   

  01

  Mari Janssen en Ger Gerritsen zijn benoemd tot de kascommissie

  02

  03

  04

 • Actie en besluitenlijst dorpsraad 27 november 2018

  Vergadering d.d. 26-11-2018

  Aanwezig:, Rita van Aerts, Ans Baks, , Marie Beenackers (wel later),Peter van den Berg, Marina Bukkems (wel later), Rob Geertman, Gerrit Gerritsen, Har Heuberger, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen , Jacques Sak en Tinus Verbakel

  Afwezig met kennisgeving, Carina Gimblett, Bart van den Linden, Eric van Beurden, Claire Haarmans, Jen Mansvelt

  Gasten: Sandu Niessen en, wethouder Marcel Lemmen, Wout en Leny Bos, Wim Maas, Frans Hulsen, Frans Boelens, ………

  Acties en standpunten/besluiten

  Actielijst

  nr.

  Wie

  onderwerp / inhoud / actie

  Wanneer

  Klaar

  01

  Wethouder Marcel Lemmen

  Brede discussie over bibliotheek en smeltkroes

  Voorjaar 2019

  02

  Sandu Niessen

  Uitleg stand van zaken Neerlanden II/

  15 apr 2019

  03

  Sandu Niessen

  Onderzoek naar fijnstof en geur emissie in vooronderzoek

  z.s.m.

  04

  Werkgroep MW&C

  Presentatie punten schouwronde / nog overleg met wethouder

  14 jan 2019

  Zo mogelijk

  05

  Secretaris

  Contact met wehouder Frits van der Wiel over lijst werkgroep openbare ruimte

  14 jan 2019

  Standpunten- en besluitenlijst

  nr.

  Standpunt / besluit

   

  01

  Status sociaalmakelaars blijft gelijk. Hun ontslag per 1-1-2019 is een arbeibsrechtelijke zaak.

  02

  Vergaderschema 2019 vastgesteld en doorgegeven aan de Smeltkroes

  03

  Privacy verklaring vast gesteld

  04

  26 nov verkiezing nieuwe voorzitter   Jacques Sak algemene stemmen

4 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.