nlenfrdeplroes
donderdag 30 april 2020 07:55

Cranendonck Actueel – week 18

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Rondven 1, Maarheeze: bouwen van bedrijfsgebouw

Philipsweg 1f, Maarheeze: bedrijfsgebouw

Verleende vergunningen

Heistraat 13a, Gastel: tijdelijk plaatsen van stacaravan

Parallelweg 2, Budel-Schoot: kappen van boom

Den Engelsman 4, Maarheeze: ontwerpbesluit op verzoek om wijziging voorschriften

Burgemeester Goyartsstraat 9, Budel: uitbreiden van woonhuis

Besluit aanvraag buiten behandeling

Willem-Alexanderlaan 51, Maarheeze: uitbouw van badkamer

De Vang 14, Budel: realiseren van aanbouw

Wet Milieubeheer - melding

Schoordijk 20, Budel: beperkte milieutoets

 
   

 

Publicatie gemeentenieuws

Vorige week vernam de gemeente dat De Grenskoerier haar faillissement heeft aangevraagd. Een vervelend bericht, zeker in deze moeilijke tijden. Jarenlang kon u wekelijkse het gemeentenieuws lezen in De Grenskoerier op onze eigen pagina in dit weekblad. Wij bedanken de medewerkers van De Grenskoerier voor deze jarenlange en prettige samenwerking.

Om inwoners ook op papier te blijven voorzien van het nieuws van de gemeente is het gemeentenieuws te vinden in HAC Weekblad. Daarnaast kunt u natuurlijk terecht op www.cranendonck.nl/nieuws, digitale nieuwsbrief (www.cranendonck.nl/nieuwsbrief) en social media. 

 

Updates coronavirus

Tijdens de persconferentie op 21 april kondigde premier Rutte aan dat de maatregelen in de aanpak van het coronavirus worden verlengd t/m 19 mei. Wel komt er voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren. Het blijft belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen blijft houden om het virus terug te dringen. Houd vol, alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Alle informatie over de maatregelen en de uitzonderingen vind je op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook op www.cranendonck.nl/coronavirus staan de laatste updates, o.a. van de veiligheidsregio’s en nieuws over de (aangepaste) gemeentelijke dienstverlening. 

Houd voor alle landelijke informatie de volgende websites in de gaten:

  • De website van de rijksoverheid 
  • De website van het RIVM: 
  • Informatie voor ondernemers: (of telefonisch: 0800 2117)

Voor vragen kunt u bellen met het publieksinformatienummer 0800-1351.

 

Kind- en scheidingsloket telefonisch bereikbaar

Aanstaande maandag 4 mei is het kind- en scheidingsloket van 18.30 tot 20.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt voor vragen en advies bellen met Fannie Looijmans op nummer 06-53 99 15 53.

 

Wijziging textielinzameling Maarheeze, Soerendonk en Gastel i.v.m. coronacrisis

Per 1 mei stopt Reshare met de textielinzameling en worden de textielcontainers in Maarheeze, Soerendonk en Gastel verwijderd. De textielinzameling wordt overgenomen door Kringloopcentrum Verderest. De inzameldata worden binnenkort bekend gemaakt.

Ook kunt u uw textiel gratis inleveren op de milieustraat en bij Kringloopcentrum Verderest te Budel. Lever uw textiel in een gesloten verpakking aan. Verdere informatie over de textielinzameling vindt u op de afvalwijzer of afvalapp.

 

Werken aan een dementievriendelijk Cranendonck

Dementie is een groeiend probleem binnen elke gemeente. Een aantal actieve inwoners willen werken aan een dementievriendelijk Cranendonck. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert en waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Om hier bekendheid aan te geven wordt er regelmatig een artikel geschreven.

Dementie en eenzaamheid

Het coronavirus heeft ieders leven op zijn kop gezet. De maatregelen die zijn genomen hebben grote impact op met name voor de kwetsbare ouderen. En zeker op kwetsbare ouderen die te maken hebben met dementie, bijvoorbeeld hun mantelzorgers of mensen die (lichte) dementie hebben. De maatregelen kunnen leiden tot nog meer sociaal isolement of eenzaamheid. Ook in deze situatie zijn er gelukkig nog allerlei manieren om eenzaamheid tegen te gaan.

Het is geweldig om te zien hoe iedere inwoner, organisatie en bedrijf zijn eigen steentje bijdraagt, zowel lokaal als landelijk. Mochten er kwetsbare ouderen zijn waarvan gedacht wordt dat deze niet in beeld zijn, neem dan contact op met één van de sociaal makelaars. Zij werken conform de privacywet en helpen graag verder. Zie voor de contactgegevens onze website. Samen wordt er gekeken naar hulp- en ondersteuningsmogelijkheden.

Meer informatie

Meer informatie over ideeën en voorbeelden van hoe ondersteuning gegeven kan worden aan mensen die door corona nog meer eenzaamheid ervaren en wat je zou kunnen doen voor mensen met dementie in deze situatie is te vinden op www.eentegeneenzaamheid.nl/campagne/even-niet-op-bezoek-laat-toch-van-je-horen/ en op www.samendementievriendelijk.nl/nieuws/

Met een klein gebaar kun je elkaar steunen. Dit kan bijvoorbeeld ook met de “ik vergeet je niet kaart”. Hierin kun je aangeven wat je voor iemand kan doen. #samensterk!

 

(Digitale) Commissievergadering 12 mei 2020

Uitnodiging en voorlopige agenda

Op dinsdag 12 mei vergadert de adviescommissie van de gemeenteraad. Deze vergadering start om 19.30 uur. De voorzitter is mevrouw Carina Gimblett-van Weert.

In de raadsvergadering van 26 mei besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Als gevolg van de landelijke maatregelen in verband met het Corona-virus vergadert de adviescommissie digitaal. Dat betekent dat de leden van de commissie niet bij elkaar komen in de raadzaal van het gemeentehuis, maar via een beeldbelverbinding met elkaar en met het college in gesprek gaan. Het is voor belangstellenden dus niet mogelijk om bij de vergadering fysiek aanwezig te zijn. De vergadering is wel live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen zich aanmelden om in te spreken bij een van de onderwerpen in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Bij de digitale vergadering van de adviescommissie is dat niet anders. Om de manier waarop kan worden ingesproken goed voor te bereiden worden insprekers gevraagd om tijdig contact op te nemen. Het is ook mogelijk om een inspraakreactie schriftelijk of door middel van een video in te zenden. De inspreektijd is maximaal 5 minuten per inspreker.

Voor meer informatie, of om u aan te melden om in te spreken tijdens de vergadering, neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 - 431 134.

Voorlopige agenda van de adviescommissie

Voorafgaand aan de vergadering van de commissie kunnen commissieleden zich voorbereiden door schriftelijk vragen te stellen aan het college. Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen kan worden besloten om de behandeling van agendapunten uit te stellen tot een later tijdstip omdat het wenselijk is om onderwerpen in een fysieke vergadering te bespreken. Ook kan de volgorde van behandeling nog worden gewijzigd.

De voorlopige agenda met bijbehorende stukken en de beantwoording van de schriftelijke vragen zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op www.cranendonck.nl/raadsinformatie en www.ibabs.eu. Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: ruimtelijkeplannen.nl.

                    

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Spreekrecht

4

Raadsvoorstel: Doorontwikkeling burgerparticipatie

Portefeuille R. van Kessel

5

Raadsvoorstel: Beschikbaar stellen krediet t.b.v. gemeenschapshuis De Schaapskooi te Gastel

Portefeuille M. Lemmen

6

Raadsvoorstel: Vaststellen beheersverordening algemene Begraafplaats Gemeente Cranendonck 2020

Portefeuille F. v.d. Wiel

7

Raadsvoorstel: Vaststelling paraplu-bestemmingsplan ‘Zoneringen Luchthaven Budel’

Portefeuille F. v.d. Wiel

8

Raadsvoorstel : Vaststellen Beleidskader afsplitsen bedrijfswoningen gemeente Cranendonck

Portefeuillehouder F. v.d. Wiel

9

Raadsvoorstel: Zienswijze op conceptbegroting MRE 2021

Portefeuille R. van Kessel

10

Raadsvoorstel : Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

Portefeuille F. v.d. Wiel

11

Raadsvoorstel: Zienswijze op Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Portefeuille R. van Kessel

12

Raadsvoorstel: Zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2021 van de GGD Brabant Zuidoost

Portefeuille M. Lemmen

13

Raadsvoorstel: Instemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost

Portefeuille M. Lemmen

14

Raadsvoorstel: Formeel verzoek tot wijziging bestemming voor Boschdijkdwarsstraat 12b Budel

Portefeuille F. v.d. Wiel

15

Raadsvoorstel: Vaststellen gewijzigde verkeerskundige komgrens op de Koenraadtweg te Maarheeze

Portefeuille F. v.d. Wiel

16

Raadsvoorstel : Verklaring van geen bedenkingen Havenontwikkeling fase 3

Portefeuille F. v.d. Wiel

17

Raadsvoorstel inzake ontwerpverklaring van geen bedenkingen De Branten 6-8 te Soerendonk

Portefeuille F. v.d. Wiel               

18

Raadsvoorstel: Heroverweging Keyport 2020 (geagendeerd onder voorbehoud)

Portefeuille F. Kuppens

19

Bespreekstuk : Brief nr. B10 inzake inkoop jeugdhulp 2021 uit de raadsvergadering 3-3-20.

Op verzoek van mevrouw Beenackers.

20

Regionale Samenwerking

21

Rondvraag

22

Sluiting

 

Cybercriminaliteit

Veel mensen proberen elkaar te helpen tijdens deze coronacrisis. Dat is natuurlijk heel mooi. Jammer genoeg zijn er ook mensen die misbruik maken van de situatie. Met slinkse trucs proberen zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Dit gebeurt online, maar ook aan de telefoon of zelfs aan de deur! Let daarom extra goed op! Waar moet u rekening mee houden?


E-mailtjes van mensen die u niet kent

Klik niet op linkjes in mailtjes van mensen die u niet kent. Liever nog, open de e-mailtjes niet, maar gooi ze meteen weg. Als u op het linkje klinkt, kan het zijn dat u slechte software op uw computer download. Deze software kan informatie lezen of ervoor zorgen dat anderen uw computer over kunnen nemen, vergrendelen, of erger. Meer weten? Ga naar www.veiliginternetten.nl.

Nepmails

Er gaan heel wat nepmails rond met bijvoorbeeld een factuur. Die mails zien er vaak heel echt uit. Kijk altijd goed naar het e-mailadres en bel naar het bedrijf als u twijfelt of de factuur echt is of niet. Of nepmailtjes van banken waarin gevraagd wordt om wachtwoorden en pincodes. Die mailtjes zien er vaak heel betrouwbaar en echt uit. Er gaat zelfs een e-mail rond over 

. Als er gevraagd wordt om inlogcodes of een wachtwoord, weet u dat het niet in orde is. Een bank vraagt hier nooit naar! Niet via e-mail en ook niet via de telefoon. 


Telefoonfraude

Ook via de telefoon proberen criminelen mensen op te lichten. Ze doen net alsof ze een officieel bedrijf zijn en proberen u iets te verkopen. Of ze zeggen dat ze van een bank zijn en vragen om uw wachtwoord of pincode. Een bank vraagt nooit naar die gegevens! Geef dus nooit uw wachtwoord of pincode. Niet via de telefoon en ook niet via een e-mail of het internet.

Verkoop van coronatesten

Op internet staan corona-testen die niet betrouwbaar zijn of gewoon niet werken. Koop die testen niet! De uitslag van die testen zijn niet te vertrouwen en daarom heel gevaarlijk voor u en de mensen om uw heen.

Ook zijn er producten te koop zoals handgel of beschermende kleding waarvoor heel veel geld gevraagd wordt. Deze spullen worden vaak niet verstuurd of zijn van slechte kwaliteit. Koop alleen online bij de bedrijven die u kent en die betrouwbaar zijn.

Gelezen: 4474 keer

948 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.