nlenfrdeplroes
vrijdag 03 juli 2020 06:18

Cranendonck Actueel - week 27

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Verleende vergunningen

Marktstraat 12, Budel: winkelruimte veranderen in woonruimtes

Heuvel 21c, Soerendonk: nieuwbouw van woonhuis

Koenraadtweg 6, Maarheeze: plaatsen van dakkapel

Verlenging beslistermijn

Philipsweg 1f, Maarheeze: bedrijfsgebouw

Geweigerde vergunningen

Ruilverkavelingsweg 10, Budel: aanvraag van tweede huisnummer

 

Update Coronavirus

We zijn een nieuw hoofdstuk gestart in de aanpak van het coronavirus. 1,5 meter afstand blijft de norm. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte.

Alle actuele informatie over de maatregelen en de uitzonderingen vind je op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook op www.cranendonck.nl/coronavirus staan de laatste updates, o.a. van de veiligheidsregio’s en nieuws over de (aangepaste) gemeentelijke dienstverlening.

 

Raadsvergadering 7 juli 2020

Agenda en uitnodiging

Op dinsdag 7 juli vergadert de gemeenteraad van Cranendonck. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. Als gevolg van de landelijke maatregelen in verband met het coronavirus vergadert de gemeenteraad zonder publiek. De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Voor meer informatie neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans. Hij is bereikbaar via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of 0495 - 431 134.

Voorlopige agenda

De voorlopige agenda met bijbehorende stukken en de beantwoording van de schriftelijke vragen zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op www.cranendonck.nl/raadsinformatie. Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: ruimtelijkeplannen.nl

Aan het begin van de raadsvergadering stelt de gemeenteraad de definitieve agenda vast.

1

Opening / trekking van het stemmingsnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 mei 2020 en van de commissievergadering van 23 juni 2020

4

Hamerstukken

4.1

Raadsvoorstel: Een bestemmingsplanwijziging door te voeren voor het realiseren van het project ‘Kern van Schoot’

Portefeuille F. v.d. Wiel

4.2

Raadsvoorstel: Vaststellen Bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Capucijnerplein 34 e.o.’
Portefeuille F. Kuppens

5

Raadsvoorstel: Vaststellen van de jaarrekening 2019 gemeente Cranendonck

Portefeuille F. Kuppens

6

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Kaderbrief 2020

Portefeuille F. Kuppens

7

Raadsvoorstel: Zienswijze op concept begroting 2021–2024 van de GRSA2

Portefeuille R. v. Kessel

8

Raadsvoorstel: Kennisnemen van de primaire begroting 2021 van De Risse

Portefeuille M. Lemmen

9

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Beheersverordening Buitengebied 2020

Portefeuille F. v.d. Wiel

10

Raadsvoorstel: Instemmen met de bestuursopdracht 'herinrichting openbare ruimte Centrum en woonstraten Budel

Portefeuille F. Kuppens

11

Raadsvoorstel: Keyport 2020 Heroverweging

Portefeuille F. Kuppens

12

Ter kennisname: Postlijsten Ingekomen stukken aan de raad 26 mei, inclusief de postlijsten voor de raadsvergadering van 14 april die i.v.m. de coronacrisis niet is doorgegaan.

Genoemde postlijsten zijn op 10 juni 2020 door de raad schriftelijk voor kennisgeving aangenomen.

13

Mutatie-overzicht - begrotingswijzigingen / Postlijsten Ingekomen stukken aan de raad raadsvergadering 7 juli 2020

14

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

14.1

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van mevr. Beenackers inzake distributiecentrum Philipsweg Maarheeze.

14.2

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heren Boonen en Van Rooij inzake voorgenomen verkoop van pand Harlekeyn Maarheeze.

14.3

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heren Drieman en Boonen inzake uitstel betalingstermijn gemeentelijke belastingen voor bedrijven i.v.m. coronacrisis en overige maatregelen.

14.4

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van dhr. Boonen m.b.t. het vervolg verplaatsen glasbakken bij de Jumbo Maarheeze.

14.5

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van dhr. Boonen inzake dagbesteding en WMO.

14.6

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van dhr. Boonen m.b.t. maatregelen sluipverkeer A2.

14.7

Beantwoording schriftelijke vraag ex art. 38 RvO van dhr. Boonen inzake bijzondere bijstand (woonkostentoeslag) en/of kwijtschelding OZB voor inwoners met te hoge woonlasten.

14.8

Schriftelijke vragen van de heren Van Laarhoven en Coenegracht m.b.t. de fusieplannen van de basisscholen Budel-Schoot en Budel-Dorplein.

15

Sluiting

 

Wijziging inzameling plastic, metalen verpakkingen en drankkartons

Vanaf maandag 6 juli verschuift de inzamelweek voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) van de oneven weken naar de even weken. Dit betekent dat zowel in week 27 als in week 28 het PMD ingezameld wordt. Raadpleeg uw afvalkalender (www.cranendonck.nl/afvalkalender) of de afvalapp “Afvalkalender Cranendonck” voor de inzameldagen.

Voor vragen of opmerkingen over afvalinzameling kunt u 24/7 bellen met Renewi via 0800 – 22 100 10 of een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Regel het online

Wilt u een afspraak maken met de gemeente? Of een verhuizing doorgeven? Misschien wilt u graag een milieupas aanvragen, of heeft u een uittreksel nodig. Deze en andere zaken kunt u eenvoudig online regelen.

Hoe werkt het?

Op onze website vindt u bij een groot aantal zaken een groene knop met “online regelen”. Als u hierop klikt komt u in een nieuw scherm waarbij u de mogelijkheid heeft om direct een aanvraag of melding in te dienen. Wanneer u een afspraak wilt maken staat er vaak een oranje knop met ‘afspraak maken’. Zo regelt u steeds meer online, snel en wanneer het u uitkomt. Op dit moment is het – vanwege de coronamaatregelen – tijdelijk alléén mogelijk om telefonisch een afspraak te maken. Bel ons dan via 14 0495.

Gelezen: 5787 keer

1035 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.