nlenfrdeplroes
vrijdag 10 juli 2020 07:52

Cranendonck Actueel week 28

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Perceel Brasfeest, perceel Bospad, perceel Vloeten: ondernemen met natuur

Omgeving Van Sevenbornlaan ong. Soerendonk (kadastraal SRD B 1353): plaatsen van wandelkap

Prinses Margrietstraat 5, Budel-Dorplein: verbouwen van woonhuis

Moonslaan 22, Maarheeze: herbouwen van woonhuis

Verleende vergunningen

Het Laar 13, Maarheeze: gedeeltelijk vernieuwen van loods (rectificatie)

Nieuwstraat 92a, Budel: winkel omzetten naar woning

Grootschoterweg 105, Budel-Schoot: uitbreiding

Deken Van Baarsstraat 32, Budel: plaatsen van tijdelijke woonunit

Verlenging beslistermijn

Rummeling 7, Maarheeze: verbouwen van woonhuis

Hoofdstraat 202b, Budel-Dorplein: plaatsen van  zonnepanelen

Sterkselseweg 19, Maarheeze: ontheffing nevenactiviteit

Besluit aanvraag buiten behandeling

Theo Stevenslaan 8, Budel-Dorplein

Sloopmelding

Rakerstraat 6, Maarheeze: asbestverwijdering van twee schuren en sloop tbv herbouw van schuur

Oranjeplein 2 en 4, Budel-Dorplein: asbestsanering

Grootschoterweg 148, Budel-Schoot: asbestsanering

Kouwbergen 1, Soerendonk: asbestsanering

Wet Milieubeheer – melding

Rondven 13, Maarheeze: melding activiteitenbesluit

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Update Coronavirus

We zijn een nieuw hoofdstuk gestart in de aanpak van het coronavirus. 1,5 meter afstand blijft de norm. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte.

Alle actuele informatie over de maatregelen en de uitzonderingen vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook op www.cranendonck.nl/coronavirus staan de laatste updates, o.a. van de veiligheidsregio’s en nieuws over de (aangepaste) gemeentelijke dienstverlening.

 

Riool verstopt? Bekijk goed met wie u zaken doet

Als het riool verstopt zit, moet er vaak een rioolontstoppingsbedrijf aan te pas komen om het probleem op te lossen. Er zijn bedrijven actief die hier achteraf hoge kosten voor in rekening brengen (tot wel € 1.100). Vaak ziet u bij de websites van deze bedrijven alleen een telefoonnummer staan, zonder adresgegevens.

Een rioolverstopping is vaak al vervelend genoeg. Om te voorkomen dat u ook nog eens met hoge kosten wordt geconfronteerd, adviseert de gemeente u om bij een verstopping contact op te nemen met rioolbedrijven waar de gemeente regelmatig mee werkt. Zij hebben bovendien een overeenkomst met de gemeente om verstoppingen op gemeentegrond op te lossen:

  • RioolService Budel  06-83 67 57 98, www.rioolservicebudel.nl
  • Lamers Rioolreiniging Gastel (0495) 49 52 54, www.lamersrioolreiniging.nl
  • Houben Reinigingstechniek Budel (0495) 49 35 90, www.houben-reiniging.nl
  • Adriaans Riooltechniek Mierlo 0492-66 17 47, www.adriaansriooltechniek.nl
  • Coppelmans Rioleringswerken Nuenen 040-283 60 43, www.coppelmans.com

Schakelt u een ander bedrijf in?

Laat ze dan vooraf contact opnemen met de gemeente. Ligt de oorzaak van de verstopping bij de gemeente? Dan mogen alleen bovengenoemde bedrijven, die een overeenkomst hebben met de gemeente, de verstopping oplossen.

Wie betaalt de kosten?

Het rioolontstoppingsbedrijf stelt vast waar de oorzaak van de verstopping zit.

  • Ligt de oorzaak van de verstopping bij uw eigen terrein of in de woning?
    Bijvoorbeeld: een kapotte leiding of het doorspoelen van vet, maandverband of andere zaken die u niet door het toilet mag spoelen. Dan moet u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen.
  • Ligt de oorzaak bij de gemeente? Bijvoorbeeld: een kapotte leiding of een boomwortel die is ingegroeid in de leiding. Dan stuurt het rioolontstoppingsbedrijf de rekening naar de gemeente. In dit geval mogen alleen bovengenoemde bedrijven de verstopping oplossen.

Kijk voor meer informatie op www.cranendonck.nl/riool

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen ‘De Branten 6-8 Soerendonk’

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning willen verlenen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Maarheeze, sectie G, nummers 971. De omgevingsvergunning samen met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen hebben betrekking op het realiseren van een inrit op het perceel aan De Branten 6-8 te Soerendonk. De inrit wijkt af van het toegestane in het bestemmingsplan.

De omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen (vvgb). In de vergadering van 26 mei 2020 heeft de raad een ontwerp-vvgb afgegeven.

Inzage

De ontwerpbeschikking, ontwerp-vvgb en bijbehorende stukken liggen van 13 juli t/m 25 augustus 2020 voor iedereen ter inzage. Ze zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr. NL.IMRO.1706.OVSDKDeBranten8-ONT1). In het gemeentehuis kunt u de stukken ook inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 14-0495.

Reacties

Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze over de ontwerpbesluit omgevingsvergunning en/of over de ontwerp-vvgb kenbaar maken. Zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, zienswijzen ten aanzien van de ontwerp-vvgb moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Alle zienswijzen zendt u naar postbus 2090, 6020 AB Budel of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14-0495.

 

Rectificatie Ontwerp bestemmingsplan Goorstraat 12-16 Soerendonk

In tegenstelling tot eerder bericht ligt het ontwerp bestemmingsplan Goorstraat 12-16 te Soerendonk vanaf 13 juli (en niet zoals eerder gemeld 6 juli) t/m 23 augustus ter inzage. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van zes levensloopbestendige woningen mogelijk op de percelen tussen de Goorstraat 12 en Goorstraat 16. Hierbij dienen de woningen gebouwd te worden volgens de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Het plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr. NL.IMRO.1706.BPSRD6017-ONT1).

 

In welke bak hoort een mondkapje?

Heb je een mondkapje, handschoenen of andere beschermingsmiddelen gedragen tegen corona? Na gebruik kun je ze gewoon bij het restafval weggooien. Dat geldt voor wegwerp mondkapjes en zelfgemaakte mondkapjes. Dit afval hoort dus niet thuis in de zak met plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) en al helemaal niet in het riool of op straat.

Minder afval

Een wasbaar mondkapje is - wat betreft materiaalgebruik - beter voor het milieu dan een wegwerpmondkapje. De eenmalige mondkapjes moeten na één keer gebruiken worden weggegooid en zorgen voor meer afval. Een niet-medisch mondkapje kun je ook zelf maken, bijvoorbeeld van restanten stof of oude kleren die je nog had liggen. Op de website van de rijksoverheid vind je een  instructie voor het maken van een niet-medisch mo

Gelezen: 8594 keer

1020 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.