nlenfrdeplroes
vrijdag 26 februari 2021 07:07

Cranendonck Actueel - week 8

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Schoordijk 1, Budel: realiseren van mantelzorgwoning

Emmalaan 11, Maarheeze: realiseren van aanbouw

Dahliastraat 2, Maarheeze: plaatsen van bijgebouw

Dr. Ant. Mathijsenstraat 32, Budel: kamerverhuur

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

Informatie over de Tweede Kamerverkiezingen in Cranendonck kunt u vanaf nu vinden op www.cranendonck.nl/verkiezingen

Hier vindt u bijvoorbeeld een overzicht van de verschillende stemlocaties en -data en informatie over alle maatregelen die zijn getroffen om het stemmen voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. Ook staat er informatie over briefstemmen voor 70-plussers en hoe u iemand anders kunt machtigen om voor u te stemmen. 

Voor alle andere informatie en vragen over stemmen in coronatijd kunt u terecht op de landelijke website www.elkestemtelt.nl

 

U laat uw kans om te verduurzamen toch niet liggen?

Bent u huiseigenaar? Dan heeft u eind februari een waardebon van €70,00 gekregen. Met deze waardebon kunt u energiebesparende producten kopen. Bijvoorbeeld ledlampen, tochtstrips of radiatorfolie. U kunt ervoor kiezen om uw waardebon te verzilveren bij de bouwmarkt of door direct online een bespaarbox te bestellen.

Ook kunt u zich tot 30 maart inschrijven voor de gezamenlijke inkoopactie voor Vloerisolatie, Zonnepanelen, Spouwmuurisolatie, Hr++-glas en het inregelen van uw CV-ketel. Door samen in te kopen, besparen we allemaal op de aanschafprijs.


Mocht u de waardebon niet meer kunnen vinden, dan kunt u een nieuwe code aanvragen via https://winstuitjewoning.nl/waardebon-opvragen/

Verdere informatie vindt u op www.winstuitjewoning.nl

 

Cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdzorg en Werk & Inkomen

Binnenkort start de gemeente het jaarlijkse onderzoek naar de ervaringen van cliënten met zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt ter verbetering van de dienstverlening.

Inwoners die in 2020 voor het eerst contact hebben gehad met één van de medewerkers van Werk & Inkomen of het Sociaal Team ontvangen in week 9 of 10 een brief met vragenlijst. Daarnaast ontvangen bestaande cliënten een vragenlijst. De gegevens in dit onderzoek worden anoniem verwerkt. De gemeente krijgt dus niet te zien wie de vragenlijst heeft ingevuld.

De gemeente roept iedereen op om mee te doen aan dit onderzoek. Hoe groter de respons, des te betrouwbaarder de resultaten. Rond de zomer 2021 worden de uitkomsten van het onderzoek bekend gemaakt.

 

Gratis webinar over een gezond en comfortabel huis

Wat heeft duurzaamheid te maken met onderhoud van uw huis en een goed binnenklimaat? Alles!

De Coöperatie Cranendonck organiseert op 16 maart van 20.00 tot 21.30 uur een gratis webinar, waarin duidelijk wordt dat het één niet zonder het ander kan. Aan de hand van 3 voorbeeldwoningen in Cranendonck neemt de coöperatie u mee op reis door uw eigen woning. 

Uiteraard gaat de bijeenkomst over energiebesparing, maar dat kunt u niet los zien van andere zaken als onderhoud, gezonde binnenlucht en een huis wat warm is in de winter en lekker koel in de zomer. Aan de hand van concrete voorbeelden ziet u hoe het mes aan meerdere kanten snijdt. 

Tijdens het volgen van dit webinar ervaart u ongetwijfeld een aantal “a-ha’s” en kunt u daarna beter voor uzelf formuleren wat belangrijk is. En daarmee gerichter zoeken naar een partij die dit voor u kan realiseren. 

Per webinar is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en vol is vol. Dus meld u snel aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp “aanmelding webinar”. U wordt dan uitgenodigd via de mail. 

 

Spoor slijpen op traject Weert-Heeze

BAM Rail gaat in opdracht van Prorail het spoor slijpen. Dit betreft het traject Weert-Heeze.

De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van 8 op 9 maart tussen 00.30 en 05.30 uur.

Hoewel men er zo veel mogelijk rekening mee houdt, kan er tijdelijk enig geluidsoverlast plaatsvinden.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met Prorail op het telefoonnummer 0800-7767245 of kijk op www.prorail.nl/omwonenden/check-het-spoorwerk-in-uw-buurt

 

Vernieuwde app voor meldingen in uw leefomgeving

Via MijnGemeente App kunt u meldingen doen van zaken die u tegenkomt in uw leefomgeving (openbare ruimte). Bijvoorbeeld wanneer u ziet dat iets stuk is of opgeruimd moet worden. De leverancier heeft de app hiervoor pas vernieuwd.

Update app

De update van de MijnGemeente App bevat alle mogelijkheden die de oude app had, maar dan in een nieuw modern jasje. Door middel van een stappenplan wordt het gemakkelijker om een melding te doen.

Wat moet u doen?
Maakt u al gebruik van MijnGemeente App? Dan hoeft u geen nieuwe app te downloaden maar alleen de huidige app te updaten vanuit de Appstore of Google Playstore. Maakt u nog geen gebruik van MijnGemeente App? Dan download u de nieuwe app in de Appstore of Google Playstore om een melding te doen.


Kijk voor meer informatie over meldingen doen op www.cranendonck.nl/meldingleefomgeving

 

Vaststelling bestemmingsplan “Bosch 2 te Budel”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend, op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 11 februari 2021 het bestemmingsplan “Bosch 2 te Budel” heeft vastgesteld.

Doel van het bestemmingsplan

Met dit bestemmingsplan vervalt de agrarische bestemming en de geurcontour, en wordt gebruik als bedrijf mogelijk gemaakt en de realisatie van een woning.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, de daarbij horende bijlagen en het raadsbesluit liggen gedurende een termijn van 6 weken ter inzage, ingaande op 4 maart tot en met woensdag 14 april 2021.

Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBDL0041-VAS1). Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien. Deze versie is juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 14-0495.

Beroep tegen het bestemmingsplan

Tegen het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de voornoemde inzagetermijn (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij het college.

2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Vaststelling wijzigingsplan “Kop, De Beuk – De Berk, Budel”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken, op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 9 februari 2021 het wijzigingsplan “Kop, De Beuk – De Berk, Budel” hebben vastgesteld.

Doel van het wijzigingsplan

Dit wijzigingsplan maakt het realiseren van 6 appartementen en een entree met lift mogelijk.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan, de daarbij horende bijlagen en het collegebesluit liggen gedurende een termijn van 6 weken ter inzage, ingaande op 4 maart tot en met woensdag 14 april 2021.

Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.WPBDL0044-VAS1). Wij adviseren u het wijzigingsplan digitaal in te zien. Deze versie is juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit wijzigingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 14-0495.

Beroep tegen het wijzigingsplan

Tegen het besluit tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de voornoemde inzagetermijn (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college.

2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

3. Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gelezen: 6330 keer

1007 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.