nlenfrdeplroes
vrijdag 26 maart 2021 07:05

Cranendonck Actueel - week 12

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Willem de Zwijgerstraat 6, Budel: omzetten van een winkel in 2 studio’s en gevelaanpassingen

De Wiet 42 a, Soerendonk: ontheffing voor de verhuur van een woning

Floralaan 12, Maarheeze: aanbouw van de huidige woning (zijkant) en aansluiting van een keuken (achterzijde)

De Wieken 49, Budel: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Verleende vergunningen

Dr. Ant. Mathijsenstraat 5, Budel: vervangen van handelsreclame t.b.v. geldautomaat

De losplaats ong., Maarheeze: nieuwbouw van een woonhuis

De Boomklever 25-35, Budel: vergunning gebruik openbare ruimte voor het tijdelijk plaatsen van bouwhekken, containers en overig bouwmateriaal (6 april 2021 tot en met 21 mei 2021)

Standplaatsvergunning verleend

‘t Inne 26, Budel: standplaatsvergunning permanente seizoenplaats zomer op maandag tot en met zaterdag (1 april 2021 tot en met 30 juni 2021)

 

Sloopmelding

Past. Lemmensstraat 7, Budel-Schoot: asbestsanering

Broekkant 27, Budel: slopen van het aan- en bijgebouw

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Nauwe samenwerking partners rondom azc 

Om snel in actie te kunnen komen bij voorvallen die betrekking hebben op het azc werken we als gemeente nauw samen met politie, COA, ketenmarinier, ondernemers en inwoners.

Een mooi voorbeeld hiervan was het bericht van afgelopen zaterdag om 15:30 uur in de groepsapp Calamiteiten Maarheeze, dat er twee personen bij het NS-station bijzondere aandacht hadden voor fietsen. Deze personen zijn door de melder weggejaagd en vertrokken naar visvijver ’t Tipke. Omdat de BOA’s deel uitmaken van deze circa 55 deelnemers tellende groepsapp was in no time het signalement bekend. Resultaat was dat de BOA’s deze twee personen even later staande konden houden en konden aanspreken.

Naast deze vorm van communicatie is er het kernteam Overlast azc dat elke maandag- en donderdagmorgen vergadert. Aan dit overleg nemen deel: de ambtenaar veiligheid van de gemeente, de inwonerscontactpersoon azc bij de gemeente, de contactpersoon BOA’s, de locatiemanager azc, de politie, de ketenmarinier, de communicatie adviseur en ad-hoc ook de burgemeester. Door gezamenlijk bovenop concrete zaken te zitten kan er snel en doeltreffend gehandeld worden. 

 

Veilig sporten in Cranendonck

Misschien heb je ze al zien staan in onze gemeente: tenten opgezet door fitnessclubs. De tenten zijn bedoeld om de sporters in de buitenlucht een goed en veilig onderkomen te bieden. Een mooi voorbeeld van hoe onze sportondernemers zich inzetten om het sporten binnen de coronamaatregelen goed te organiseren. De tenten bieden hier ruimte voor. De gemeente heeft nauwe contacten met de ondernemers en denkt daar waar mogelijk met hen mee.

 

Asbest: lever het gratis in bij de milieustraat

Wist u dat u asbesthoudende materialen die u thuis verwijdert gratis kunt inleveren bij de milieustraat? Huishoudelijk asbestmateriaal kan op afspraak, tot een hoeveelheid van maximaal 35 m2, gratis aangeboden worden op de milieustraat. Denk bij huishoudelijk materiaal dat asbest kan bevatten bijvoorbeeld aan golfplaten, wandplaten, remblokken en vloerbedekking (Novilon).

Hoe werkt het?

 • Asbest kan ingeleverd worden na het maken van een telefonische afspraak. De milieustraat is tijdens openingstijden bereikbaar via 06 45 38 43 21;
 • Openingstijden milieustraat:
  • Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur;
  • Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
 • Verpak het asbest stofdicht in handzame pakketten. Gebruik hiervoor dubbeldik folie en plak de naden dicht.

Gemeente Cranendonck staat voor een schone en duurzame leefomgeving waar we zo veel mogelijk afval scheiden, grondstoffen hergebruiken en risicovol afval verantwoord afvoeren. Op de afvalscheidingskaart kunt u zien welk afval waar thuis hoort. Het is pas restafval wanneer u dat wat u weggooit, niet kwijt kunt in één van de andere afvalstromen. Samen zorgen we voor een beter en schoner Cranendonck.

Meer weten over afval(stromen), inzameldata of -locaties? Check de afval-app of kijk op www.cranendonck.nl/afvalkalender

 

Cranendonck verduurzaamt massaal

Huiseigenaren in Cranendonck hebben een tijd terug een brief ontvangen met een waardebon van 70 euro. Van deze actie is dankbaar gebruik gemaakt en inmiddels is het beschikbare subsidiegeld op. De bon kon worden uitgegeven aan energiebesparende producten, zoals waterbesparende douchekoppen en LED-lampen. Ook voor grotere ingrepen aan huis zoals zonnepanelen, dubbele beglazing en een slimme thermostaat kon de waardebon worden ingezet.

In totaal zijn er 2458 waardebonnen verzilverd. Gezamenlijk besparen we hiermee 430 ton CO2.
Ter vergelijking: dat is evenveel CO2 als de uitstoot van het elektriciteitsverbruik van 300 huishoudens.

Wilt u uw huis ingrijpender verduurzamen? U kunt zich als woningeigenaar nog tot 30 maart vrijblijvend inschrijven voor de gezamenlijke inkoopactie voor vloerisolatie, zonnepanelen, spouwmuurisolatie, Hr++-glas en het inregelen van uw CV-ketel. Door samen in te kopen, besparen we allemaal op de aanschafprijs. Bij twee of meer isolatiemaatregelen kunt u ook subsidie krijgen. Grijp dus nog snel uw kans! Inschrijven kan op www.winstuitjewoning.nl/cranendonck


Meer informatie

Hebt u vragen over deze actie? U kunt contact opnemen met de servicedesk van Winst uit je Woning door te bellen naar 023 583 69 36.

 

Commissievergadering 6 april 2021

Op dinsdag 6 april vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Als gevolg van de landelijke maatregelen vanwege het coronavirus is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 431 134.

Live volgen

De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda

De agenda hieronder is onder voorbehoud van wijzigingen. De meest actuele agenda en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen via het raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

 

3

Spreekrecht

4

Bespreekstuk: Ingekomen stuk B14 van de postlijst van 8 maart: Notulen van het Algemeen Bestuur van de MRE van 16-12-20. Op verzoek van mevr. J. v. Happen.

5

Bespreekstuk: Beantwoording (aanvullende) schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heer K. Boonen m.b.t. de verkoop van gemeentelijke panden. Op verzoek van de heer Boonen.

6

Bespreekstuk: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO van de heer K. van Laarhoven inzake ontwikkeling zonneparken in Cranendonck. Op verzoek van de heer Van Laarhoven.

7

Regionale Samenwerking

8

Rondvraag

9

Sluiting

 

 

Militaire oefening 12 t/m 16 april

Van 12 tot en met 16 april wordt er geoefend in Cranendonck door de Koninklijke Landmacht. Militairen gaan zich verplaatsen met pantserwielvoertuigen en militaire wielvoertuigen. Bij de oefening wordt het doorgaand verkeer niet gehinderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op niet-militair terrein.

Schade

Als er door de oefening schade ontstaat, kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid (kenteken voertuig), datum, tijd, plaats, soort schade melden door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief te sturen aan Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht.

 

Vaststelling bestemmingsplan “Patrijs–Vogelsberg te Maarheeze”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 16 maart 2021 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan “Patrijs – Vogelsberg te Maarheeze” ligt vanaf donderdag 25 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (via IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPMHZ5021-VAS1). Er is ook een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Maak hiervoor van tevoren een afspraak via 14-0495.

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van vier woningen.

Wijziging:

Het vastgestelde bestemmingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp bestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn globaal:

 • dat de bouwvlakken zijn verkleind en verschoven;
 • dat de begrippen in lijn zijn gebracht met de parapluherziening ‘wonen’;
 • dat de verbeelding in overeenstemming is gebracht met het eigendom;
 • dat in de toelichting de paragraaf ‘parkeren’ is aangevuld met ‘verkeer’ en de omgevingsdialoog is toegevoegd.

Een overzicht van de wijzigingen vindt u terug in de nota van zienswijzen, bijgevoegd bij de toelichting van het bestemmingsplan.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

 1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
 2. Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
 3. belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gelezen: 13318 keer Laatst aangepast op vrijdag 26 maart 2021 07:06

1343 reacties

 • Reactielink ЛечениеАлко dinsdag 02 augustus 2022 15:59 Geplaatst door ЛечениеАлко

  [url=https://lechenie-alkogolizma-v-ufe-2406.ru]Лечение алкоголизма в Уфеа[/url]

  Лечение алкоголизма в Уфе является основной специализацией нашей клиники. Ежегодно к нам обращаются более 1000 человек, большинство из которых успешно проходят курс лечения от алкогольной зависимости.

  Лечение алкоголизма в Уфе

 • Reactielink ЛечениеАлко dinsdag 02 augustus 2022 15:57 Geplaatst door ЛечениеАлко

  [url=https://lechenie-alkogolizma-v-ufe-2406.ru]Лечение алкоголизма в Уфеа[/url]

  Лечение алкоголизма в Уфе является основной специализацией нашей клиники. Ежегодно к нам обращаются более 1000 человек, большинство из которых успешно проходят курс лечения от алкогольной зависимости.

  Лечение алкоголизма в Уфе

 • Reactielink idn slot dinsdag 02 augustus 2022 14:15 Geplaatst door idn slot

  Good day! Do you know if they make any plugins to
  assist with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success.
  If you know of any please share. Kudos!

 • Reactielink mpo gacor dinsdag 02 augustus 2022 12:35 Geplaatst door mpo gacor

  My partner and I stumbled over here coming from a different page and
  thought I might as well check things out. I like what I
  see so now i am following you. Look forward to looking
  over your web page repeatedly.

 • Reactielink slot777 dinsdag 02 augustus 2022 05:02 Geplaatst door slot777

  Hi to all, because I am really eager of reading this webpage's post to be
  updated regularly. It carries nice data.

 • Reactielink boca88 slot maandag 01 augustus 2022 23:49 Geplaatst door boca88 slot

  Aw, this was a very nice post. Taking the time and
  actual effort to create a top notch article…
  but what can I say… I hesitate a lot and never manage to get anything done.

 • Reactielink Endeacy woensdag 27 juli 2022 22:04 Geplaatst door Endeacy

  Amoxicillin For Canines Side Effects [url=http://buycialikonline.com]canadian pharmacy cialis 20mg[/url]

 • Reactielink Jameszobia woensdag 27 juli 2022 18:34 Geplaatst door Jameszobia

  [url=https://arendaavtobusa2121.ru/]аренда автобуса[/url]

  Транспортная компания «Перевозка24» предлагает аренду автобуса с водителем в Москве. В нашем автопарке - современные комфортабельные автобусы различной вместимости. Мы гарантируем быструю и безопасную перевозку пассажиров, внимательное отношение к клиентам, первоклассный транспорт.

  аренда автобуса

 • Reactielink Jarvisusems zondag 24 juli 2022 17:27 Geplaatst door Jarvisusems

  [url=https://narkolog-na-dom-2407.ru]Нарколог на дом[/url]

  Срочный выезд нарколога на дом из частной клиники в Уфе. Экстренный вывод из запоя, снятие ломки, вытрезвление.

  Нарколог на дом

 • Reactielink Donaldnum donderdag 21 juli 2022 19:19 Geplaatst door Donaldnum

  [url=https://narkolog-na-dom-2406.ru]Нарколог на дом[/url]

  Срочный выезд нарколога на дом из частной клиники в Уфе. Экстренный вывод из запоя, снятие ломки, вытрезвление. Медицинские услуги по доступным ценам.

  Нарколог на дом

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.