nlenfrdeplroes
vrijdag 02 april 2021 06:11

Cranendonck Actueel - week 13

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Ingekomen aanvragen

Nieuwstraat 87a, Budel: omzetten van bedrijfsunits naar studio’s

Het Ringselven, deelgebied ‘Eiland’, Budel-Dorplein: werkzaamheden aan deelgebied ‘Eiland’

Burg. Remmenstraat ong., Budel: (ver)plaatsen van fietsenstalling

Cranendonck ong., Soerendonk: aanleggen van een fruitboomgaard ten behoeve van Herenboerderij De Groote Heide

Heilig Hartpark, Budel-Dorplein: aanleggen van wandelpad Heilig Hartpark

Hamonterweg 52, Budel-Schoot: plaatsen van een carport

Burg. Van Houtstraat 30, Budel: uitbouwen van een woonhuis

 

Verleende vergunningen

Patrijslaan 30, Budel: plaatsen van een carport

De Kievit 6, Maarheeze: realiseren van camperplekken en het toestaan van statische opslag

Dahliastraat 2, Maarheeze: plaatsen van een bijgebouw

Jacob Clementstraat 7, Budel-Schoot: uitbouwen van een woonhuis

De Boomklever 25-35, Budel: vergunning gebruik openbare ruimte voor het tijdelijk plaatsen van een container (7 april 2021 tot en met 23 april 2021)

 

Besluit aanvraag buiten behandeling

Burg. Van Houtstraat 30, Budel: uitbouwen van een woonhuis

Instraat 11, Budel: toestaan van detailhandel

Rect. Van Nestestraat 187, Budel-Dorplein: legaliseren van 3 objecten in de achtertuin

 

Sloopmelding

De Brink 18, Maarheeze: asbestsanering

Molenstraat 6, Maarheeze: asbestsanering

Jasmijnstraat 24, Maarheeze: asbestsanering

Burg. Remmenstraat 25, Budel: asbestsanering

Mededeling

Dorpsakkers ong., Soerendonk: aangevraagde omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woonhuis, omzetten reguliere procedure naar een uitgebreide procedure

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Deelnemers opschoondag 2021, bedankt!

Fanatieke deelname aan de Landelijke Opschoondag 2021

Is het u ook opgevallen dat de gemeente Cranendonck weer een stuk schoner is geworden? Ruim 50 vrijwilligers kwamen op zaterdag 20 maart in actie tegen zwerfafval. Samen gingen zij met afvalgrijpers en handschoenen aan de slag met opschoonacties in de hele gemeente. We willen alle deelnemers ontzettend bedanken voor hun inzet!


Opschoon-ommetje

Inwoners van Cranendonck, jong en oud, deden mee aan Nederlands grootste opschoonactie tegen zwerfafval. Door corona werd een speciale editie georganiseerd. De vrijwilligers ruimden zwerfafval op tijdens het zogenoemde ‘opschoon-ommetje’. Verschillende inwoners van het azc, verenigingen en vaste vrijwilligers hebben het rondzwervend afval in de buurt en natuur opgeruimd. De gemeente zorgde voor alle benodigde opschoonmaterialen. Dankzij de inzet van deze helden zijn de straten, wijken en buurten en groenstroken weer schoon. Laten we dat samen zo houden!

Bedankt afvalhelden!

Alle inwoners die een opschoon-ommetje hebben gemaakt worden namens de gemeente Cranendonck ontzettend bedankt voor hun inzet. Hopelijk kan de volgende opschoonactie weer grootschaliger plaatsvinden en komen er meer fanatieke inwoners, ondernemers, scholen, verenigingen en vriendengroepen in actie.

Vaker zwerfafval opruimen?

Binnenkort komt er een aanmeldformulier op onze website waarmee je je kunt aanmelden als vrijwilliger zwerfafval. Ook staat in september de World Cleanup Day op de agenda. Houd hiervoor onze berichtgeving in de gaten voor meer informatie.

 

Werkzaamheden Philipsweg Maarheeze

Van maandag 12 tot vrijdag 16 april wordt er gewerkt aan de Philipsweg in Maarheeze. Een gedeelte van de Philipsweg (gedeelte Koenraadtweg-Sparrenlaan) krijgt een nieuwe asfaltlaag. De kruising El Pinar-De Romrijten wordt uitgevoerd als een verhoogd kruisingsvlak. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de tweede fase van het project Koenraadtweg-Hugten-Hugterweg.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden is de Philipsweg tussen het bedrijventerrein Rondven en de Koenraadtweg tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer. De omleidingsroute staat met borden aangegeven. De parkeerplaats van Sportpark De Romrijten blijft zo veel mogelijk via een kant bereikbaar.

Onderhoudswerkzaamheden Koenraadtweg-Hugten

Tijdens of na de werkzaamheden aan de Philipsweg worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de bermverharding en rijbaan van de Koenraadtweg-Hugten. Met behulp van verkeerslichten, bebording en verkeersregelaars wordt het verkeer geregeld.

 

BOA’s ook actief op en rond het spoor

 

In onze gemeente hebben we vier Buitengewoon Opsporings Ambtenaren met bevoegdheden, afgekort BOA’s. Zij houden toezicht, signaleren, reageren op meldingen, waarschuwen, corrigeren en treden waar nodig verbaliserend op. Dagelijks zijn deze BOA’s op pad en daarbij maken zij hun surveillance rondes door alle dorpen van Cranendonck.

Eén van de vaste locaties die daarbij enkele keren per dag wordt bezocht is het NS-station in Maarheeze. Hier controleren de BOA’s een aantal zaken:

 • dat de aanwezigen op het perron over een geldig vervoersbewijs beschikken;
 • dat de coronamaatregelen worden nageleefd;
 • spoorveiligheid; zo wisten de BOA’s afgelopen weekeinde enkele spoorlopers van het spoor te verwijderen.

Heeft u zaken die u bij de BOA’s wil melden? Bel dan met de dienstdoende BOA’s via 0495-431100 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van “melding voor de BOA’s”.

 

Uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven persoon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende persoon uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                                   geboortedatum adres                                                    datum van uitschrijving

Dariusz Przemyslaw       02-10-1993         Capucijnerplein 32 Budel             23-03-2021

Kehle   

 

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijft? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande persoon uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Uitgeschreven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben besloten om:

Naam                                   geboortedatum               adres                                                    datum van uitschrijving

Hanne-Lore Käthe Maria              28-10-1936         Brusselsestraat 15 Budel                              27-01-2021

Corporaal-Dittschlag

Tomasz Waldemar                          15-01-1973         Capucijnerplein 32 Budel                             27-01-2021

Szafran

Lili Huan                                              06-11-1977         Stationsweg 112 Budel-Dorplein              27-01-2021

uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) met bestemming ‘Onbekend’. Op deze bekendmaking zijn de bekendmakingsregels op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar

 

Kennisgeving bestemmingsplannen in voorbereiding

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken bekend dat de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding zijn:

 • Broekkant 37, Budel: realisatie van één Ruimte voor Ruimte woning en het slopen van de bestaande kippenstal.
 • Heuvel 12, Budel-Schoot: transitie van Agrarisch naar Wonen en sanering van de intensieve veehouderij.
 • Meemortel/De Populier Zuid, Budel: realisatie van drie woningen.
 • Boschdijkdwarsstraat 12b, Budel: transitie van Bedrijf naar Wonen en Agrarisch, waarbij één woning wordt gerealiseerd.
 • Blake Beemd 6, Soerendonk: transitie van Agrarisch perceel naar Wonen met aanduiding Recreatie.
 • Grote Bleek 11, Maarheeze: transitie van Agrarisch perceel naar Bedrijf.
 • Keunenhoek 33, Budel: transitie van Agrarisch perceel naar Wonen.
 • Midbuulweg 8, Budel: realisatie van een woning.
 • Rummeling 7, Maarheeze: transitie van Agrarisch naar Recreatie.
 • Hoek Grootschoterweg – Pater Ullingsstraat, Budel-Schoot: realisatie van maximaal 10 appartementen en 11 grondgebonden woningen.
 • Hoogstraat 11, Gastel: transitie van Agrarisch bedrijf naar Wonen en Agrarisch met waarden-1.
 • Stationsstraat 22-24/Kijkakkers: realisatie van twee woningen

 

Procedure
De plannen zijn nog in de fase van planvoorbereiding. Daarom is er nog geen gelegenheid om te reageren. Ook liggen er nog geen stukken ter inzage. Op het moment dat het bestemmingplan ter inzage wordt gelegd, plaatsen we daarvan een kennisgeving in de Staatscourant, HAC Weekblad en op de website van de gemeente Cranendonck. Daarin leest u ook door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.


Zo weet u ervan!

Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderingsservice van de overheid op www.overheid.nl/attenderingsservice

 

Gewijzigde Vaststelling bestemmingsplan “Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel”

De gemeenteraad heeft op 16 maart 2021 het bestemmingsplan “Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel” gewijzigd vastgesteld. Van 1 april tot en met 12 mei 2021 kunt u het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBG3069-VAS1).

Doel bestemmingsplanwijziging
Dit bestemmingsplan gaat over de realisatie van een ruimte voor ruimte woning op het perceel Keunenhoek ongenummerd, naast 25 in Budel.

 

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren u het nieuwe bestemmingsplan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Voor uw en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen rondom corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. U kunt een afspraak maken via 14-0495.

 

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie hierover vindt u op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking.

 

Zo weet u ervan!
Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderingsservice van de overheid op www.overheid.nl/attenderingsservice.

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek 33 te Budel’

Vanaf zaterdag 3 april 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021 kunt u gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek 33 te Budel’ inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp bestemmingsplan heeft identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3071-ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op wijzigen van de bestemming van het perceel Keunenhoek 33 te Budel van ‘Agrarisch met waarden – 1’ naar ‘Wonen’.

Met initiatiefnemer is in het kader van het wijzigen van de bestemming een anterieure overeenkomst gesloten. Gedurende de bovengenoemde termijn zal naast het ontwerp bestemmingsplan een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ter visie worden gelegd.

Zienswijze

Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak.

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Rummeling 7 te Maarheeze’

Vanaf zaterdag 3 april 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021 kunt u gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan ‘Rummeling 7 te Maarheeze’ inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp bestemmingsplan heeft identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3072.ONT1. Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op wijzigen van de bestemming van het perceel Rummeling 7 te Maarheeze van ‘Agrarisch’ naar ‘Recreatie’ en ‘Groen – Landschappelijke inpassing’. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal op het perceel een Bed & Breakfast worden gerealiseerd.

Met initiatiefnemer is in het kader van het wijzigen van de bestemming een anterieure overeenkomst gesloten. Gedurende de bovengenoemde termijn zal naast het ontwerp bestemmingsplan een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ter visie worden gelegd.

Zienswijze

Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Gelezen: 10481 keer

1415 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.