nlenfrdeplroes
vrijdag 09 april 2021 07:27

Cranendonck Actueel - week 14

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Bergakkers 14, Budel: tijdelijke ontheffing voor gebruik van een garage als mantelzorgwoning

Fabrieksstraat 96 a, Budel: bouwen van een schuur

Dwarsstraat 33 a, Budel-Schoot: herbouw van een bijgebouw

Moonslaan 25, Maarheeze: plaatsen van zonnepanelen ‘Zonnepark Moonslaan’

Meemortel 44, Budel: verbouwen van een bijgebouw tot mantelzorgwoning

Sperwerlaan 14, Maarheeze: aanpassingen van voorgevel

Verlenging beslistermijn

Burg. Remmenstraat 69, Budel: gebruik van woonhuis met praktijkruimte als woonhuis voor kamerverhuur en praktijkruimte voor zorg op afspraak

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Dappere dames zorgen voor aanhouding fietsdief

In de avond van afgelopen zondag kwamen twee dappere dames uit Maarheeze in actie toen zij getuige waren van een fietsdiefstal in de fietsenstalling van het NS-station Maarheeze. Zelfs toen de jongeman hen probeerde af te schrikken, bleven de dames hem volgen en hielden zij telefonisch de politie netjes op de hoogte. Al rennend op de A2 werd hij uiteindelijk door de politie klemgereden en aangehouden. Burgemeester Van Kessel beloonde dit moedige voorbeeldgedrag door bij beide dames een grote bos bloemen te bezorgen.

 

Denk mee over herinrichting centrum Budel

Een aangenaam en groen verblijfskarakter met voldoende ruimte voor parkeerplaatsen en waterberging; dat is het doel voor het centrum van Budel. De gemeente gaat namelijk aan de slag met het opnieuw inrichten van het centrumgebied. Dit is nodig om het centrum toekomstbesteding te maken, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, parkeren en verblijven. Het komend half jaar gaat ingenieursbureau Jens Ingenieurs & Adviseurs het ontwerp voor de herinrichting uitwerken. Dat doen zij graag in samenwerking met u!

Projectgebied
Het project heeft betrekking op de volgende straten: Capucijnerplein, Deken van Baarsstraat en de Dr. Anton Mathijsenstraat (rotonde binnenkomst Budel tot aan de Borgh), de dorpsentrees: Dr. Anton Mathijsenstraat (rotonde binnenkomst Budel tot de Borgh) en Deken van Baarsstraat (buiten het Centrum) en de woongebieden.

 

Geef uw mening

Ingenieursbureau Jens heeft een projectwebsite ingericht: www.herinrichtingbudel.nl. Via deze website houden zij u op de hoogte van het ontwerpproces. Zij hebben een online enquête opgesteld waarin u uw mening kunt geven over het centrumgebied. Inwoners en ondernemers uit het centrum van Budel ontvangen hierover een brief. Maar ook bezoekers van Budel centrum mogen de enquête invullen. Wat is uw mening over de huidige parkeergelegenheden, voorzieningen om te spelen, recreëren of om een elektrische auto op te laden? Geef uw mening vóór 19 april door via de website.

Naast de enquête kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep. Meer info hierover staat ook op de website www.herinrichtingbudel.nl  

Vervolg
Alle wensen en ideeën worden bekeken en waar mogelijk verwerkt in het eerste ontwerp. Vervolgens presenteert het ingenieursbureau het voorlopig ontwerp online. Ook hier zijn suggesties welkom. De planning is om eind derde kwartaal een definitief ontwerp te hebben. Dan kunnen we (via een aanbesteding) op zoek naar een aannemer die het plan gaat uitvoeren. 

 

Doseerlichten om sluipverkeer in Maarheeze en Leende tegen te gaan

Sluipverkeer in onze mooie dorpskernen is een bekend probleem. In de komende tijd zullen hiertegen een aantal maatregelen worden gerealiseerd.

Op maandag 12 april wordt gestart met plaatsing van doseerlichten tegen het sluipverkeer. De afgelopen weken zijn hiervoor al de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In eerste instantie worden de doseerlichten geplaatst aan de Philipsweg, Oranje Nassaulaan in Maarheeze en aan de Sterkselseweg in Sterksel. Later volgen de doseerlichten aan de d’Aasdonken in Maarheeze en de Maarheezerweg Noord in Leende. Na plaatsing kunnen de doseerlichten direct worden ingezet als maatregel tegen sluipverkeer.

 

April: themamaand Senioren en Veiligheid

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont! Daarom is op 1 april de Senioren en Veiligheidsmaand gestart. Tijdens deze landelijke campagne, opgezet door het ministerie van Justitie en Veiligheid, krijgen senioren concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze moeten doen als ze toch slachtoffer worden.

Aandacht voor criminaliteit

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ besteedt het ministerie deze maand aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit, zoals: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid. Acteur Kees Hulst is ambassadeur van de veiligheidscampagne en zal te zien zijn in de foto’s en video’s die tijdens deze veiligheidsmaand worden verspreid.

Slachtofferschap

Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.

Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. De tips en informatie kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals (klein)kinderen, buren en verzorgers.

Meer informatie

Kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl voor alle info.

 

Kind- en scheidingsloket

Maandag 12 april van 18.30 tot 20.00 uur is het kind- en scheidingsloket (vanwege de coronamaatregelen) telefonisch bereikbaar via 06 53 99 15 53. U kunt met alle vragen over (echt)scheiding terecht bij een mediator van Looijmans Coaching & Mediation en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck. Zij beantwoorden uw vragen meteen of kijken samen met u naar een passende oplossing.

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Rummeling 7 te Maarheeze’ en Ontwerp bestemmingsplan Keunenhoek 33 te Budel

Op vrijdag 2 april 2021 hebben wij in dit weekblad gepubliceerd dat de ontwerp bestemmingsplannen Rummeling 7 te Maarheeze en Keunenhoek 33 te Budel van zaterdag 3 april 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021 voor eenieder ter visie wordt gelegd. Met deze publicatie verlengen wij de ter visielegging voor een periode van 4 dagen tot en met dinsdag 18 mei 2021. De reden van deze verlenging betreft het herstel van het verzuim om de publicaties ook in de Staatscourant te plaatsen. Publicatie in de Staatscourant heeft inmiddels plaatsgevonden op dinsdag 6 april 2021.

Zienswijze

Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak.

 

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Klaterspeelweg Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen eenrichtingsverkeer voor al het verkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers in de Klaterspeelweg te Maarheeze (ref.nr. 1347595D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 1 april 2021 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken binnen zes weken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck.

 

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Ulkedonken Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van eenrichtingsverkeer voor al het verkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers in de Ulkedonken te Maarheeze (ref.nr. 1347643D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 1 april 2021 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken binnen zes weken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck.

 

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Fazantlaan Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van eenrichtingsverkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer in de Fazantlaan te Maarheeze (ref.nr. 1347645D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 1 april 2021 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken binnen zes weken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck.

 

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Horriken Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van eenrichtingsverkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer in de Horriken te Maarheeze (ref.nr. 1347653D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 1 april 2021 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken binnen zes weken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck.

 

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Rijksweg Budel

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van eenrichtingsverkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers en bestemmingsverkeer in de Rijksweg te Budel (ref.nr. 1347656D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 1 april 2021 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken binnen zes weken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendon

Gelezen: 15841 keer

1352 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.