nlenfrdeplroes
vrijdag 07 mei 2021 06:17

Cranendonck Actueel - week 18

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Heuvel 19, Soerendonk: aanbouwen van serre

Hoofdstraat 202 b, Budel-Dorplein: omzetten van een voormalige gymzaal naar appartementen

Oranje Nassaulaan 44, Maarheeze: verplaatsen van 2 aparte opslagkasten voor loog en zuur

Kempenlandstraat 1, Budel: plaatsen van een dakkapel

Deken van Baarsstraat 32, Budel: verbouwen van een woonhuis

Verleende vergunningen

Sperwerlaan 14, Maarheeze: aanpassingen aan voorgevel

Broekkant 32, Budel: bouwen van een loods

Dahliastraat 3, Maarheeze: verbouwen van een woning

Prinses Irenestraat 15, Budel-Dorplein: uitbreiden van woonhuis

Dr. Visschersstraat 10, Budel: legalisatie van bijgebouwen

Cranendonck ong., Soerendonk: aanleggen van een fruitboomgaard t.b.v. Herenboerderij De Groote Heide

Willem de Zwijgerstraat 6, Budel: omzetten van een winkel in 2 studio’s en gevelaanpassing

Besluit aanvraag buiten behandeling

Rect. Van Nestestraat 188, Budel-Dorplein: legalisatie van gebouwen

Sloopmelding

Adam van Moorselstraat 20, 22, 24, 28, 30, 42, 46, 48 en 52, Budel-Schoot: asbestsanering

Hein Smeetsstraat 19, Budel-Schoot: asbestsanering

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Bericht van gemeentelijk inwonerscontactpersoon azc Ton Lemmen

Hoogbejaarde dame stelt fiets beschikbaar aan azc

“Naast meldingen die ik krijg over gevoelens van onveiligheid naar aanleiding van de aanwezigheid van het azc krijg ik ook berichten die een andere kant belichten en die ik hier graag wil delen”.

Zo bracht Marina Bukkems, de sociaal makelaar in Maarheeze, mij in contact met een hoogbejaarde, doch zeer kwieke dame van bijna 90 jaar. Zij had recentelijk, uit liefdadigheid en medemenselijkheid, haar fiets beschikbaar om daar een bewoner van het azc een plezier mee te kunnen doen.

“Ik heb altijd iets gehad met de medemens, dat is ook waarom ik eigenlijk de zorg in wilde en dat ik tientallen jaren vrijwilligerswerk heb gedaan”, zo motiveert zij haar daad. Mevrouw is altijd opgewerkt en staat positief in het leven. Ze is als het ware het zonnetje onder de mensen. Tijdens haar vele wandelingen in en rond het dorp is zij in contact gekomen met bewoners van het azc. Zij begroet deze mensen en zij begroeten haar. Hieruit zijn leuke contacten ontstaan. Omdat ze haar goed onderhouden fiets niet meer kon gebruiken heeft ze deze, na een afstofbeurt en het oppompen van de banden, aan het azc beschikbaar gesteld.

Mevrouw verdient daarmee de pluim van de week.

Heeft ook u mooie verhalen over bewoners van het AZC, schroom niet en stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ton Lemmen,
gemeentelijk inwonerscontactpersoon AZC

 

 

 

Gun uw spullen een tweede leven

Kringloopwinkel Verderest geeft meubels, kleding, boeken, servies et cetera een tweede leven. Ook nu in coronatijd is het mogelijk om goederen af te geven of op te laten halen. De winkel is op afspraak geopend, dus bent u op zoek naar iets? Plan een afspraak in. Dit kan telefonisch via 0495 497 808. Door bruikbare goederen een tweede leven te geven, zorgen we samen voor minder afval.

Hoe werkt het?

  • Afgeven: de deur ‘inname goederen’ is geopend, ook nu de winkel nog op afspraak geopend is. De spullen die u wilt inleveren, kunt u in één van de rekken leggen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
  • Ophalen: Verderest haalt ook meubels en andere spullen bij u op. Bel voor het maken van een afspraak naar 0495 497 808. Verderest is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
  • Wanneer een deel van de spullen niet herbruikbaar is, biedt Verderest de mogelijkheid om de spullen wel mee te nemen. U betaalt dan de afvoerkosten.
  • Plaats de spullen die opgehaald mogen worden liefst buiten (mits het weer dit toelaat). Wanneer dit niet mogelijk is en de spullen binnen opgehaald moeten worden, hanteert het ophaalteam de regels van het RIVM (1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes).

 

Voorgestelde locaties voor laadpalen in Cranendonck

Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische (bestel)auto. Daardoor groeit de vraag naar openbare laadpalen in onze gemeente. De gemeente Cranendonck gaat in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant proactief laadpalen plaatsen om in de vraag te voorzien. Op de concept plankaarten kunt u zien op welke locaties een openbare laadpaal gaat komen. U kunt uw reactie geven op de voorgestelde locaties.

Wat laat de plankaart zien?

Op de plankaart staan de voorgestelde locaties van openbare laadpalen. De locaties zijn gekozen op basis van statistieken en buurtkenmerken. Rondom deze locaties is dus te verwachten dat het aantal elektrische auto’s de komende jaren sterk zal groeien. Het betreft hier overigens de eerste fase. De komende jaren volgen nog meer locaties binnen de gemeente, welke op dezelfde manier aan u worden gepresenteerd.

Waar kunt u de plankaart inzien?

Op de website van gemeente Cranendonck kunt u de voorlopige plankaart inzien. Ga hiervoor naar www.cranendonck.nl/plankaart.

Bent u het niet eens met de voorgestelde locatie?

Mocht u een voorgestelde locatie voor een openbare laadpaal niet geschikt vinden, dan kunt u dit kenbaar maken via www.cranendonck.nl/plankaart. Hierbij vermeldt u de reden waarom u de locatie niet geschikt vindt. U kunt dit tot uiterlijk 21 mei 2021 doen. Uw reactie wordt meegenomen en overwogen bij het maken van de definitieve plankaart.

Wilt u nu al een openbare laadpaal aanvragen?

Rijdt u (binnenkort) een elektrische (bestel)auto en heeft u geen mogelijkheid tot het realiseren van een parkeerplaats op eigen terrein? En wilt u een openbare laadpaal bij u in de buurt, bijvoorbeeld omdat er nog geen openbare laadpaal aanwezig is of de aanwezige laadpaal altijd bezet is? Vraag dan een openbare laadpaal aan. Dat is voor u geheel kosteloos. U betaalt natuurlijk wel voor het opladen van uw (bestel)auto. U kunt een openbare laadpaal aanvragen via www.cranendonck.nl/laadpalen.

 

Geliberaliseerde pachtgronden duurzaam verpachten

De gemeente Cranendonck is bezig met het ontwikkelen van een systematiek om duurzaam gebruik van de gemeentelijke pachtgronden te stimuleren. Dit komt onze natuur, het milieu en het klimaat ten goede. Bij de gunning van de pachtgronden gaat het niet meer enkel om de pachtprijs waarmee u inschrijft, maar gaan ook duurzaamheidsaspecten meewegen: in hoeverre besteedt de pachter aandacht aan bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, water, milieu of een vitale bodem?

Helpt u mee?

De gemeente vindt het belangrijk om te verduurzamen op een manier die aansluit bij uw agrarische bedrijfsvoering. Daarom vragen we u als agrariër om uw mening en ervaring met ons te delen. Zo kunnen we samen met u onderzoeken hoe we dit systeem op een praktische en realistische manier vormgeven. Als agrariër binnen de gemeente Cranendonck kunt u zich straks namelijk in dit nieuwe systeem inschrijven.

25 mei: digitale bijeenkomst

Gemeente Cranendonck en het bureau LBP|SIGHT organiseren op dinsdag 25 mei van 20.00 tot 22.00 uur een online bijeenkomst voor alle geïnteresseerde agrariërs. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer uitleg over duurzame gronduitgifte en horen we graag hoe u vindt dat dit vormgegeven moet worden.

Bent u agrariër en wilt u hierbij zijn? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef hierbij uw naam en telefoonnummer door, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van eventuele wijzigingen.

Vragen?

Neem gerust contact op met Jolan Knol, rentmeester bij LBP|SIGHT, via 06-27201278.

U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissievergadering 18 mei 2021

Op dinsdag 18 mei vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel. De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Door de landelijke coronamaatregelen is de commissievergadering niet toegankelijk voor publiek. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495 - 431 134.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: www.ruimtelijkeplannen.nl

Agenda

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

 

3

Spreekrecht

4

Raadsvoorstel inzake Zienswijze Gemeenteraad Cranendonck op Concept RES 1.0

Portefeuille F. v.d. Wiel

5

Raadsvoorstel inzake zienswijze op concept-begroting 2022 Metropoolregio Eindhoven

Portefeuille R. van Kessel

6

Raadsvoorstel inzake zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost.

Portefeuille R. van Kessel

7

Raadsvoorstel inzake zienswijze op de Ontwerpbegroting ODZOB 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Portefeuille F. v.d. Wiel

8

Raadsvoorstel inzake Zienswijze Concept Programmabegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost

Portefeuille M. Lemmen

9

Raadsvoorstel inzake zienswijze Continueren Vroeghulp GGD

Portefeuillehouder M. Lemmen

10

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Cranendonck 2021

Portefeuillehouder M. Lemmen

11

Raadsvoorstel inzake aanbesteding accountant

Portefeuille F. Kuppens

12

Initiatiefvoorstel: Vaststellen Verordening Referendumverordening Cranendonck 2021

13

Initiatiefvoorstel : Vaststellen Verordening Agenderingsrecht inwoners Cranendonck 2021

14

Initiatiefvoorstel van CDA Cranendonck inzake Burgerparticipatie en Burgerberaad.

15

Regionale Samenwerking

16

Rondvraag

17

Sluiting

 

Doe mee met de gratis cursus Politiek Actief

 

Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan de gratis cursus Politiek Actief!

De cursus start op maandag 10 mei 2021 en wordt georganiseerd door de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. De cursus wordt verzorgd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

 

Programma

De cursus bestaat in totaal uit vier avondbijeenkomsten, met elk een ander thema. U vergroot uw theoretische kennis over de lokale politiek en maakt kennis met debattechnieken. Daarnaast bezoeken deelnemers een raadsvergadering en kunnen de deelnemers een (korte) stage lopen bij een politieke partij of bij de gemeente.

Omdat de cursus een gezamenlijk project is van de A2-gemeenten vinden de bijeenkomsten plaats verspreid over de drie gemeentehuizen mits de coronamaatregelen dat toelaten. Als dat niet zo is wordt het programma digitaal uitgevoerd.

Maandagavond 10 mei: Introductie en kennismaking

Maandagavond 17 mei: De gemeente

Maandagavond 31 mei: De gemeenteraad

Maandagavond 7 juni: Debatteren

De datum van de afsluitende avond met een bezoek aan de gemeenteraadsvergadering en uitreiking van de certificaten is afhankelijk van welke gemeenteraadsvergadering wordt bezocht.

Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u in 2022 een kandidaat bent voor het raadslidmaatschap!

Meer informatie en aanmelden

Wie zich wil aanmelden voor deze cursus kan dan dat doen door een mail te sturen naar de griffier met een korte omschrijving waarom het leuk lijkt om mee te doen met deze cursus. Ook voor meer informatie over deze cursus kunt u terecht bij de griffier. Deelname is gratis.

 

Griffier Cranendonck: Peer-Jan Bemelmans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telefoon 0495-431134

Uitnodiging digitale ondernemersbijeenkomst ‘Duurzaamheid en Warmte’

Op 19 mei wordt er van 19.00 tot 20.45 uur een digitale bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers over duurzaamheid en warmte. Tijdens de bijeenkomst delen verschillende voorlopers uit de regio hun ervaringen en presenteert de gemeente haar visie op duurzaamheid en warmte. Natuurlijk willen wij ook vooral de ondernemer aan het woord laten: hoe zijn zij bezig met dit vraagstuk, welke ideeën of plannen zijn er, is er hulp nodig bij de realisatie van deze ideeën?

Aanmelden

Ondernemers kunnen zich tot 18 mei aanmelden voor de bijeenkomst door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bewonersavond 27 mei Duurzame warmte in Cranendonck

De komende jaren werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt maken we de overstap naar duurzaam verwarmen van onze woningen, zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten. Ook in Cranendonck gaan we onze woningen op een andere manier verwarmen. De gemeente Cranendonck maakt hiervoor eerst een “Transitievisie Warmte”, die eind 2021 klaar is.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

In oktober vorig jaar zijn we gestart met het project. Doel is het opleveren van een transitievisie warmte, die inzicht geeft in de mogelijkheden om van het aardgas af te gaan. Het is een eerste stap richting een aardgasvrij Cranendonck in uiterlijk 2050. Inmiddels zijn er verschillende activiteiten gedaan zoals een bewonersenquête, een bewonersbijeenkomst, twee klankbordgroep bijeenkomsten en een ‘brede’ werkgroep waarbij ook klankbordgroepleden aanwezig waren.

In de komende, tweede bewonersbijeenkomst presenteren we onze plannen en wat dit voor u, als bewoner, betekent.

Doe mee aan de bewonersavond

Wilt u weten wat de plannen van de gemeente zijn, de keuzes die we maken en de manier waarop we dit gaan doen? Doe dan mee aan de tweede online bewonersavond op donderdag 27 mei van 19.30 tot 21.00 uur. Deskundigen in de energietransitie leggen tijdens de online bijeenkomst uit wat de transitievisie voor u betekent. Zij beantwoorden vragen en u kunt aandachtspunten doorgeven aan de gemeente.

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie vindt u op: www.cranendonck.nl/duurzamewarmte

Bent u ondernemer? Op 19 mei 2021 is er een ondernemersbijeenkomst over duurzame warmte in Cranendonck. Inschrijven kan door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Uitgeschreven personen

Uit onderzoek van de gemeente Cranendonck blijkt dat genoemde personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Zij hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente.

Voornemen uitschrijven personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben het voornemen per de hieronder aangegeven datum de volgende personen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen:

Naam                                                        geboortedatum       adres                                                 datum van uitschrijving

Yaseer Ahmad Abdulrahman Awad 22-10-1971                 Randweg-oost 32 Budel                 17-05-2021

Nourallah Zakaria                                 08-01-1966                 Randweg-Oost 32 Budel               17-05-2021
Camila Andrea Moreno Rodriguez 17-09-2009                   Randweg-Oost 32 Budel               17-05-2021

Büşra Ayrancı                                         28-04-1988                 Randweg-Oost 32 Budel               17-05-2021

Cevdet Ayrancı                                      06-02-2015                 Randweg-Oost 32 Budel               17-05-2021

Ferhat Ayrancı                                       23-04-1984                 Randweg-Oost 32 Budel               17-05-2021

Cevdet Açıkgöz                                     06-02-2015                 Randweg-Oost 32 Budel               17-05-2021

Durdu Mehmet Açıkgöz                     07-10-1980                 Randweg-Oost 32 Budel               17-05-2021

Esat Açıkgöz                                           11-11-2012                 Randweg-Oost 32 Budel               17-05-2021

Rabia Leyla Açıkgöz                             03-02-2020                 Randweg-Oost 32 Budel               17-05-2021

Fatma Açıkgöz                                       22-07-1984                 Randweg-Oost 32 Budel               17-05-2021

 

Wat moet u doen

Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0495 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als de gemeente binnen vier weken geen reactie heeft ontvangen, schrijft zij de bovenstaande personen uit naar ‘vertrokken met onbekende bestemming (VOW)’.

Consequentie

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat onderstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Meer informatie

Voor de procedure, bezwaar maken en beroep indienen verwijzen wij u naar www.cranendonck.nl/bezwaar

 

Verleende vergunning Wet explosieven voor civiel gebruik

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning Wet explosieven voor civiel gebruik

verleend aan Explosive Schockwave Solutions B.V voor het overbrengen en toepassen van explosieven voor het reinigen van industriële ketels binnen de inrichting Nyrstar Budel B.V., Hoofdstraat 1, 6024 AA te Budel-Dorplein.

In artikel 10 van de Wet explosieven civiel gebruik is bepaald dat het verboden is aan te

vangen met de overbrenging van explosieven, zonder dat aan de verkrijger van deze explosieven daartoe vergunning is verleend. Op grond van artikel 11 van deze wet, dient de vergunning te worden aangevraagd door de verkrijger van de over te brengen explosieven bij de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de overbrenging eindigt. Ingevolge het tweede lid van artikel 11, dienen burgemeester en wethouders te onderzoeken of voor de overbrenging specifieke beveiligingseisen gelden of nodig zijn en of degene voor wie de explosieven bestemd zijn, houder is van een erkenning als bedoeld in artikel 17.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 mei 2021tot en met 19 juni 2021 ter inzage bij de gemeente Cranendonck. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer H. Verhoeven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0369.

Heeft u direct belang bij dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit schriftelijk een bezwaarschift hiertegen indienen. Uw gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 2090, 6020 AB Budel.

In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

2 reacties

  • Reactielink Acrocox woensdag 16 juni 2021 11:00 Geplaatst door Acrocox

    buy accutane 20mg online europe

  • Reactielink Acrocox woensdag 09 juni 2021 23:13 Geplaatst door Acrocox

    levitra 40 mg samples

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.