nlenfrdeplroes
vrijdag 21 januari 2022 07:17

HAC Weekblad - week 3

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

kasteeltje1.jpg a

 

Bekendmakingen

 

Ingekomen aanvragen

Dorpsstraat 65, Soerendonk: vervangen van kozijnen en glas in een monument

Rondven 61, Maarheeze: Voornemen stellen maatwerkvoorschriften

Rondven 67, Maarheeze: Voornemen stellen maatwerkvoorschriften

Verleende vergunningen

Grensweg 42, Budel: plaatsen nieuwe kozijnen

Nieuwstraat 48b, Budel: wijzigen commerciele ruimte tot woning

Dissel 34, Maarheeze: Plaatsen van een dakkapel

Verlenging beslistermijn

De Romrijten 8 Maarheeze: plaatsen tijdelijke mast

Randweg-Zuid 8, Budel: Wijzigen gevel winkelpand te Budel

Ingetrokken aanvragen

De Romrijten 10, Maarheeze: aanleg padelbanen

Besluit aanvraag buiten behandeling

De Branten 8, Soerendonk: kapvergunning

Mededeling

Nieuwstraat 48b, Budel: Besluit ontheffing Wet geluidhinder

Alle officiële bekendmakingen staan op www.overheid.nl U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

 

Zonnepanelen kopen via de gemeente? Meld u aan voor de digitale informatieavond op 27 januari

Gemeente Cranendonck is één van de 12 gemeenten die meedoet aan het zonnepanelenproject De Groene Zone. Woningeigenaren die deelnemen kunnen snel en gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder eigen investering. Wil je meer informatie? Kom dan naar de digitale informatieavond van De Groene Zone op donderdag 27 januari van 19.30 tot 21.00 uur.

Aanmelden digitale informatieavond

Dit kan via www.degroenezone.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met een deelnamelink (check ook je spambox). 

Wat houdt het zonnepanelenproject in?

Inwoners kunnen op basis van een lening bij de gemeente zonnepanelen krijgen tegen een rente van 1,35%. Goed voor het milieu én voor de eigen portemonnee, omdat de opbrengst meestal meer is dan de maandelijkse kosten voor de lening. BTW-teruggaaf, onderhoud en 15 jaar garantie zijn bovendien allemaal inbegrepen!


Dit zonnepanelenproject loopt tot en met 31 maart 2022. In Cranendonck zijn op dit moment nog 34 plekken beschikbaar. Wees er dus op tijd bij!

 

 

Waardering voor mantelzorgers in Cranendonck

Op 17 en 19 januari 2022 hebben 117 mantelzorgers die zorgen voor iemand uit Cranendonck een mantelzorgcompliment ontvangen. Hiermee wil de gemeente laten weten dat zij de zorg die mantelzorgers verlenen erg waarderen.

Mantelzorgcompliment

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Als blijk voor hun inzet hebben mantelzorgers een VVV-bon ontvangen die zij kunnen uitgeven bij winkels van hun keuze. Wethouder Lemmen bezorgde samen met de vrijwilligers van Cordaad Welzijn zelf ook een aantal mantelzorgcomplimenten. Lemmen: “We hopen dat mantelzorgers met het mantelzorgcompliment weer even aan zichzelf denken. Iets leuks gaan doen of iets leuks voor zichzelf kopen. We willen hen op deze manier laten weten dat we ook aan hen denken en hun inzet voor anderen erg waarderen.”

 

Zorg je voor een ander? Zorg ook voor jezelf!

Veel mensen in Cranendonck zorgen langdurig voor iemand anders. Vaak is dat niet echt een keuze, je rolt erin. Je kind is gehandicapt, je partner chronisch ziek of je buurvrouw raakt slecht ter been. Het is heel mooi als je voor iemand kunt zorgen waar je veel om geeft. Het vraagt soms ook veel van je als mantelzorger. Je komt minder aan jezelf toe. In deze tijd van Corona hebben veel mantelzorgers het nog drukker gekregen met de zorg die zij verlenen. Extra belangrijk om toch ook regelmatig tijd voor jezelf te nemen.

Niet aangemeld voor het mantelzorgcompliment?

Mantelzorgers konden zich tot 26 december 2021 aanmelden voor het mantelzorgcompliment. Het is dus niet meer mogelijk je hiervoor nog in te schrijven. Wil je graag van op de hoogte blijven van wat er georganiseerd wordt voor mantelzorgers? Meld je dan als mantelzorger aan bij het steunpunt mantelzorg op de site van Cordaad Welzijn via www.cordaadwelzijn.nl (ga naar ‘Cranendonck’ en kies daarna ‘Mantelzorg’).

 

 

Commissievergadering 25 januari 2022

 

Op dinsdag 25 januari 2022 vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om

19.30 uur. De voorzitter is C. Gimblett-van Weert. Als gevolg van de aangescherpte, landelijke maatregelen vanwege de Corona-crisis zal de vergadering geheel via MS Teams worden afgewikkeld.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op www.cranendonck.nl/raadsinformatie  en www.ibabs.eu.

Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: www.ruimtelijkeplannen.nl. De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.

Agenda

1.   

Opening

2.   

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3.   

Rondvraag

4.   

Spreekrecht

5.1

Agenderingsvoorstel: Gemeentelijke kredietbank

5.2

Agenderingsvoorstel: Maatschappelijke participatie

6.

Raadsvoorstel: Verordening wet maatschappelijke ondersteuning WMO;

portefeuillehouder: M. Lemmen

7.

Raadsvoorstel: Koersdocument "Minimale armoede, maximaal meedoen";

portefeuillehouder: M. Lemmen

8.

Raadsvoorstel: Beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2026; portefeuillehouder: M. Lemmen

9.

Raadsvoorstel: Rubenslaan 1 Budel (vm. bibliotheek);

portefeuillehouder: F. Kuppens

10.

Raadsvoorstel: Woningbouw 't Routje 1 Budel Dorplein;

portefeuillehouder F. Kuppens

11.

Raadsvoorstel: Concept werkprogramma MRE 2022;

portefeuillehouder: F. van Kessel

12.

Raadsvoorstel: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Hoge Weg (ong.) Maarheeze; portefeuillehouder: F. Kuppens

13.

Raadsvoorstel: Regiovisie doordecentralisatie beschermd wonen 2022-2026;

portefeuillehouder: M. Lemmen

14.

Raadsvoorstel: Doelgroepenverordening Cranendonck 2022; portefeuillehouder: M. Lemmen

15.

Raadsvoorstel: Doorontwikkeling raad en griffie; steller: P.J. Bemelmans

16.

Raadsvoorstel: Aanwijzen plaatsvervangend griffier; steller: P.J. Bemelmans

17.

Raadsvoorstel: Oprichting stichting risicobeheer Veiligheidsregio;

portefeuillehouder: R. van Kessel

18.

Raadsvoorstel: Aanbevelingen rapport RKC De Borgh; steller: P.J. Bemelmans

19.

Raadsvoorstel Formeel verzoek Burgemeester van Houtstraat ong. (naast nr. 51)  Budel; portefeuillehouder  F.Kuppens

20.

Raadsvoorstel Formeel verzoek Damenweg ong. (naast Damenweg 5) Soerendonk; portefeuillehouder  F.Kuppens

21.

Raadsvoorstel Formeel verzoek Hughten 5 Maarheeze; portefeuillehouder  F.Kuppens

22.

Raadsvoorstel Formeel verzoek Het Laar 19/19A Maarheeze; portefeuillehouder F.Kuppens

23.

Raadsvoorstel Formeel verzoek Meemortel ong (tussen 58 en 60) Budel;

portefeuillehouder F.Kuppens

24.

Raadsvoorstel Formeel verzoek Hamonterweg 19 Budel-Schoot; portefeuillehouder F.Kuppens

25.

Raadsvoorstel Formeel verzoek Bosch ong. (tussen 60 en 62) Budel; portefeuillehouder F.Kuppens

26.

Regionale samenwerking

27.

Sluiting

Gelezen: 212 keer

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.