Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
Regionaal nieuws

Regionaal nieuws (1135)

zaterdag, 21 september 2019 13:05

herdenking bevrijding: fakkelestafette Cranendonck

Written by

Zaterdagmiddag tegen half twee liepen de lopers van de fakkelestafette door Maarheeze.

Zij waren met het bevrijdingsvuur op weg van het monument in de Pan naar het Jan Verheesplein. Daar vond de herdenking van de bevrijding van Maarheeze plaats. Dit jaar 75 jaar geleden.

fakkelestafette 2

Het vuur werd ontstoken door Tilly van de Laar, hardloopster van de Bergrunners, en  Jules van Eeuwijk, leerling van Basisschool de Stapsteen.

fakkelestafette 1

Daarna werd, door verschillende sprekers, waaronder burgemeester Roland van Kessel, verteld over de oorlog en de bevrijding van Maarheeze. Ook werd een gedicht voorgedragen door Jules van Eeuwijk wat was gemaakt door een leerling van de Stapsteen.

fakkelestafette 3

Natuurlijk werd er ook een minuut stilte gehouden om alle mensen te gedenken die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid en werd er trompet gespeeld.

Het was een korte plechtigheid want de estafette met het bevrijdingsvuur ging weer verder richting Soerendonk.

Op deze zaterdag worden in totaal 8 locaties in de Gemeente Cranendonck aangedaan. Overal wordt het vuur ontstoken en een korte plechtigheid gehouden. 

Zodat wij nooit zullen vergeten dat vrijheid heel belangrijk is.

vrijdag, 20 september 2019 11:49

Grijze kliko blijft!!!!

Written by

Voor veel mensen zal het een hele geruststelling zijn: de grijze kliko zal voorlopig niet uit het straatbeeld van Maarheeze verdwijnen.

Wel zal de frequentie van ophalen worden teruggebracht naar 1 keer per 8 weken en worden de kosten per kliko van 240 liter per 1 juli 2020 maar liefst € 24,-

Naast de grijze kliko wordt het ook mogelijk het restafval aan te bieden in een zogenaamde tariefzak van 40 liter, die voor €2,- te koop is.

In de gemeenteraad leidde dit wel tot discussie, maar omdat het een pilot is van een jaar en het een goede stap is om het restafval te verminderen van 75 kg naar 30 kg per huishouden, ging de raad uiteindelijk wel akkoord.

afvalcontainers

woensdag, 18 september 2019 13:39

ondertekening convenant Veranderopgave Inburgering (VOI)

Written by

Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck zijn uit tientallen aanmeldingen geselecteerd om deel te nemen aan het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering (VOI)’. Dit pilotprogramma is opgezet om te zorgen voor een goede overgang naar een nieuw inburgeringsstelsel. De gemeentes krijgen nu subsidie voor 2 pilots rond de thema’s ‘Duale trajecten’ en de ‘Brede intake/persoonlijk Plan voor Inburgering en Participatie’. Op 19 september tekenden de gemeentes samen met hun samenwerkingspartners het convenant ‘Samen aan de slag met VOI!’ om hun samenwerking kracht bij te zetten.

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering

De afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen geweest in het Rijksbeleid met als doel statushouders zo goed en snel mogelijk deel uit te laten maken van de Nederlandse samenleving. Omdat ondanks deze wijzigingen nog altijd het doel niet bereikt is, is een nieuw inburgeringsstelsel aangekondigd. Naar verwachting treedt dit stelsel op 1 januari 2021 in werking. In het nieuwe stelsel gaan gemeenten de regie voeren op de uitvoering. Dit betekent dat gemeenten een centrale rol krijgen in de intake, de begeleiding van inburgeringsplichtigen en de inkoop van het cursusaanbod.

Om de overgang naar het nieuwe stelsel zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering (VOI)’ opgezet. Tientallen gemeenten hebben voorstellen voor pilots ingediend, waarna 57 gemeenten zijn geselecteerd voor deelname aan in totaal 21 pilots. Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck nemen 2 pilots voor hun rekening die ze t/m 31 december 2020 gaan uitvoeren.

Pilot Brede intake en Plan Inburgering en Participatie
30 nieuwkomer gekoppeld aan de gemeenten Nederweert en Weert krijgen een ‘Brede intake’. Het gaat om nieuwkomers die nog op het AZC verblijven, in afwachting van een woning. Deze intake kijkt naar de huidige situatie en de mogelijkheden tot ontwikkeling.  Zo wordt er o.a. gekeken naar dag-invulling, lichamelijke en psychische gezondheid, wonen, opvoeding en omgaan met geld. Op basis van de opgehaalde informatie wordt voor iedere statushouder door het PIP-team –bestaande uit verschillende professionals- een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. De doelen van de individuele statushouder zijn hierin leidend. In het plan wordt gekeken hoe de nieuwkomers kunnen meedoen in de maatschappij, waaronder het krijgen van (betaald) werk maar ook het participeren op sociaal vlak en het opbouwen van een netwerk.

Pilot Duale trajecten intake
40 nieuwkomers woonachtig in de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert volgen een traject dat werken en leren verbindt. Gedurende het traject doen de nieuwkomers werkervaring op en volgen ze gelijktijdig inburgeringslessen, krijgen ze aanvullende taalondersteuning, worden ze intensief begeleid op de werkvloer door een jobcoach en een buddy en is er aandacht voor andere levensgebieden (zoals voor gezondheid, gezin, financiën). Dit traject heeft veel voordelen t.o.v. het klassieke traject waarbij de statushouder eerst de taal leert en dan gaat werken. Als inburgeraars de Nederlandse taal in de maatschappij toepassen en meedoen, bijvoorbeeld door te werken, leren ze de taal sneller en hebben ze grotere kans om een (betaalde) baan te verwerven.   

Convenant
Op 19 september is er een convenant getekend door wethouders Martijn van den Heuvel (Weert), Henk Cuijpers (Nederweert) en Marcel Lemmen (Cranendonck) en de samenwerkingspartners: Werk.Kom, Gilde Educatie, Werkvloertaal, Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland, Bibliocenter, Bibliotheek De Kempen, Punt Welzijn, Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg, Land van Horne, AZC Weert (COA), AZC Cranendonck (COA), GGD Brabant Zuid-Oost, GGD Limburg-Noord en Cordaad Welzijn. Hiermee zijn gezamenlijke afspraken gemaakt en is de samenwerking kracht bij gezet.

maandag, 16 september 2019 10:49

open dag AZC budel op 28 september

Written by

Op zaterdag 28 september 2019 van 13.00 – 16.00 uur is de Open azc dag. Op de opvanglocatie in Budel worden veel activiteiten georganiseerd. Naast dat het COA en de IND in 2019 25 jaar bestaan en Vluchtelingenwerk 40 jaar bestaat, viert het asielzoekerscentrum in Budel haar vijfjarig bestaan.

Fietsroute

Tussen de COA-opvanglocatie in Budel, het gemeentehuis in Budel en de COA-opvanglocatie in Weert is een mooie fietsroute uitgezet (15 kilometer). Wethouder Marcel Lemmen en COA-locatiemanager Loek ter Hark fietsen samen van het azc in Budel naar het gemeentehuis. Zij willen hiermee de verbondenheid tussen de gemeente en de opvanglocatie benadrukken. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om met hen mee te fietsen en hen te bevragen. De route zelf fietsen kan natuurlijk ook. Een routebeschrijving is op de Open azc dag verkrijgbaar bij het azc in Budel, het gemeentehuis en het azc in Weert, en via openazc.nl/budel.

Expositie

Ter ere van het vijfjarig bestaan van het asielzoekerscentrum in Budel is in het gemeentehuis in Budel (Capucijnerplein 1) een expositie ingericht. Twee kunstenaars, schilder Nader Rikhtehgarchi en fotograaf Ehsan Tavoosi die wonen in het azc, stellen hun kunstwerken ten toon. Ook is een expositie van de kunstwerken van de kinderen die ze de afgelopen vijf jaar onder begeleiding van St. De Vrolijkheid gemaakt hebben.

De tentoonstelling heeft een feestelijk tintje met internationale hapjes waarbij bewoners en medewerkers van het asielzoekerscentrum aanwezig zijn om te vertellen over de opvanglocatie. De expositie zal in het gemeentehuis te zien zijn van zaterdag 28 september (van 13.00-17.00 uur t/m vrijdag 11 oktober.

Street-art

Voor het eerst zal het graffitikunstwerk van Brix (Jasper van Seggelen uit Budel), Sapo (Geert Loijen uit Weert) en azc-bewoner Alvaro Eheinèr Ebanks Pardo te zien zijn. Zij zullen het kunstwerk de dag vantevoren maken. De afmeting is ongeveer 2 x 10 meter. Het kunstwerk zal de hoofdweg op het azc naast de ingang opvrolijken.

Overige activiteiten

Van 13.00 tot 16.00 uur zijn er rondleidingen, workshops en lekkere hapjes te eten uit de landen waar vluchtelingen vandaan komen. Ook is er muziek en zijn er activiteiten voor kinderen. Daarnaast vertellen de organisaties die betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers over hun werkzaamheden op de opvanglocatie. Op de open dag staat de ontmoeting centraal. Vluchtelingen bieden u graag een kopje koffie of thee aan, wellicht een mooie aanleiding voor een gesprekje.

Programma Open azc dag

13.00

Terrein azc Budel toegankelijk voor iedereen

Piano-optreden door bewoners

Veld bij gebouw B azc Budel

13.30

  • Opening open azc dag door wethouder Marcel Lemmen en locatiemanagers Loek ter Hark en Harald Philipsen
  • Aansluitend start fietstocht

Gebouw G azc Budel

13.30 – 16.00

Start rondleidingen (elk half uur)

Informatiemarkt

Internationale hapjes

Schminken door St. De Vrolijkheid

Springkussen

Diverse locaties azc Budele

13.00 – 17.00

Expositie schilderijen, foto’s en kinderkunstwerken

Gemeentehuis Budel

Op www.openazc.nl is meer informatie te vinden over de Open azc dag.

Wij hopen u te ontmoeten op 28 september.

 

woensdag, 11 september 2019 16:45

Nieuwsbrief van de gemeente Cranendonck

Written by

 

Kermis Gastel 2019


Het is weer zover! Van zaterdag 21 t/m dinsdag 24 september is het Cornelisplein in Gastel omgebouwd tot kermisterrein. Op zaterdag om 19.00 uur opent wethouder Marcel Lemmen de kermis officieel onder begeleiding van Blaaskapel Excelsior.

Stichting kermis Gastel organiseert diverse activiteiten om de kermis nog aantrekkelijker te maken voor jong én oud. Zo zijn er de autoscooter, boksbal, Vulcano-Power, draaimolen, grijpkranen, gebakkraam, lijntrekspel, snoepkraam/suikerspin, schietsalon, een frietwagen en de Hernieuwde Levenskracht. Om het kermisgebeuren nog sfeervoller te maken, wordt in een feesttent gezorgd voor lekkere drankjes en muziek.

Op zondagmorgen staat de kermis in het teken van de speciale mis op de autoscooter. De mis begint om 10.00 uur.

 

 

Jeugd & Politiek dag


In samenwerking met het BRAVO! College en de gemeente Cranendonck organiseert Cordaad Welzijn op 24 september speciaal voor jongeren van 3 mavo de Jeugd & Politiek dag. Tijdens deze dag leren jongeren hoe de lokale politiek in elkaar zit. Dit doen zij door zelfstandig een project te bedenken, uit te werken en tijdens een raadsvergadering te verdedigen ten opzichte van andere politieke partijen. U bent van harte welkom op de jeugdraadsvergadering die avond!

Een persgroep volgt het verloop van de dag en presenteert aan het begin van de jeugdraads-vergadering een verslag van de dag. Via het Instagramaccount @jongerenwerk_cranendonck en de Facebookpagina van het jongerenwerk is de dag te volgen.  

 

 

Open monumentendag op 15 september 2019


Op (14 en) 15 september is de landelijke Open Monumentendag. Ook in Cranendonck zijn er dit jaar drie initiatieven. Zo wordt u door de cicerones (gidsen) rondgeleid langs enkele monumenten in Budel-Dorplein, kunt u een bezoek brengen aan de kerk in Soerendonk en bent u welkom bij het Protestants Kerkje in Budel. Meer informatie van de organisaties over het volledige programma staat in De Grenskoerier en op onze website. 


 

 

Bekendmakingen


Altijd op de hoogte van officiële bekendmakingen? Via de e-mailalert en app van "Over uw buurt" blijf je op de hoogte van besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Meer weten? Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl

Direct zoeken naar een bekendmaking? Ook dat kan via deze website.


 

 

Wijziging arbeidsmakelaarschap


Op dit moment wordt het arbeidsmakelaarschap uitgevoerd door Werk.Kom. Ondernemers met vragen betreffende arbeidsmakelaarschap kunnen mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uw vraag komt dan terecht bij accountmanagers Marco Vink en Kim Hendriks van Werk.Kom en wordt binnen 24 uur beantwoord.

Hier stellen Marco en Kim zich voor:

 

 

Dag van het jonge kind


Kom woensdag 18 september naar de Bibliotheek in Budel voor de Dag van het jonge kind! Van 14.00 uur tot 16.00 uur is er voor jonge kinderen uit de gemeente Cranendonck en hun ouders/verzorgers van alles te beleven. In het kader het jonge kind hebben verschillende organisaties, die direct betrokken zijn bij de opvoeding, scholing en opvang van dreumesen, peuters en kleuters, een afwisselend en actief programma samengesteld. 

Dag van het jonge kind wordt georganiseerd door: Mira kinderdagverblijf, GGD, Zuidzorg, Kiekeboe kinderopvang, de Bibliotheek, Klikkelstein kinderopvang, kinderopvang De Vlindertuin en Sociaal Team Cranendonck. Zij zijn ook allemaal aanwezig die dag.

 

 

Raadsvergadering


Op dinsdag 17 september vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering start om 19.30 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom. De vergadering is ook live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

De agenda kunt u onder 'lees meer' alvast inzien: 


 

 

Militaire oefening


Op 13 en 14 september vindt er een militaire oefening plaats binnen gemeente Cranendonck. In het kader van deze training voor militairen van de Koninklijke Landmacht worden patrouilles uitgevoerd rondom Kempen Airport, in Budel-Schoot en Budel-Dorplein. Het dagelijks leven en doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd.

 

 

     
 

 
 

Gemeente Cranendonck

Contact opnemen met de gemeente?

 

woensdag, 11 september 2019 16:42

Open azc dag in Budel 28 september

Written by

Op zaterdag 28 september 2019 van 13.00 – 16.00 uur is de Open azc dag. Op de opvanglocatie in Budel worden veel activiteiten georganiseerd. Naast dat het COA en de IND in 2019 25 jaar bestaan en Vluchtelingenwerk 40 jaar bestaat, viert het asielzoekerscentrum in Budel haar vijfjarig bestaan.

Fietsroute

Tussen de COA-opvanglocatie in Budel, het gemeentehuis in Budel en de COA-opvanglocatie in Weert is een mooie fietsroute uitgezet (15 kilometer). Wethouder Marcel Lemmens en COA-locatiemanager Loek ter Hark fietsen de route samen per tandem. Zij willen hiermee de verbondenheid tussen de gemeente en de opvanglocatie benadrukken. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om met hen mee te fietsen en hen te bevragen. De route zelf fietsen kan natuurlijk ook. Een routebeschrijving is op de Open azc dag verkrijgbaar bij het azc in Budel, het gemeentehuis en het azc in Weert, en via openazc.nl/budel.

Expositie

Ter ere van het vijfjarig bestaan van het asielzoekerscentrum in Budel is in het gemeentehuis in Budel (Capucijnerplein 1) een expositie ingericht. Twee kunstenaars, schilder Nader Rikhtehgarchi en fotograaf Ehsan Tavoosi die wonen in het azc, stellen hun kunstwerken ten toon. Ook is er in de raadzaal een expositie van de kunstwerken van de kinderen die ze de afgelopen vijf jaar onder begeleiding van St. De Vrolijkheid gemaakt hebben.

De tentoonstelling heeft een feestelijk tintje met internationale hapjes waarbij bewoners en medewerkers van het asielzoekerscentrum aanwezig zijn om te vertellen over de opvanglocatie. De expositie zal in het gemeentehuis te zien zijn van zaterdag 28 september (van 13.00-16.00 uur t/m vrijdag 11 oktober.

Street-art

Voor het eerst zal het graffitikunstwerk van Brix (Jasper van Seggelen uit Budel), Sapo (Geert Loijen uit Weert) en azc-bewoner Alvaro Eheinèr Ebanks Pardo te zien zijn. Zij zullen het kunstwerk de dag vantevoren maken. De afmeting is ongeveer 2 x 10 meter. Het kunstwerk zal de hoofdweg op het azc naast de ingang opvrolijken.

Overige activiteiten

Van 13.00 tot 16.00 uur zijn er rondleidingen, workshops en lekkere hapjes te eten uit de landen waar vluchtelingen vandaan komen. Ook is er muziek en zijn er activiteiten voor kinderen. Daarnaast vertellen de organisaties die betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers over hun werkzaamheden op de opvanglocatie. Op de open dag staat de ontmoeting centraal. Vluchtelingen bieden u graag een kopje koffie of thee aan, wellicht een mooie aanleiding voor een gesprekje.

Programma Open azc dag Budel

13.00

Terrein azc Budel toegankelijk voor iedereen

Piano-optreden door bewoners

Veld bij gebouw B

13.30

  • Opening open azc dag door wethouder Marcel Lemmens en locatiemanager Loek ter Hark
  • Aansluitend start fietstocht

Gebouw G

13.30 – 16.00

Start rondleidingen (elk half uur)

Informatiemarkt

Internationale hapjes

Schminken door St. De Vrolijkheid

Springkussen

Op www.openazc.nl is meer informatie te vinden over de Open azc dag.

azc kopie

dinsdag, 10 september 2019 07:38

Wetenschap op de heide

Written by

insecten vallen kopie 1

Staatsbosbeheer kreeg de afgelopen weken veel vragen van recreanten op de Strabrechtse heide. Niet alleen de bloeiende heide trok de aandacht, maar ook kratten en ‘mini wigwams’ staan op de heide. Geen kabouterdorp, maar wetenschappelijk onderzoek zo blijkt.

Insectenvallen

'Herstelmaatregelen voor fauna verarmde geplagde droge heide' luidt de titel op de tijdelijke informatiepanelen. Er wordt onderzocht of door middel van een eenmalige fosfaat en/ of steenmeel toevoeging twee belangrijke knelpunten voor de heidefauna kunnen worden opgeheven, namelijk verzuring en te kort aan fosfor door plaggen en afvoeren. De ‘wigwams’ zijn insecten vallen. Met de vallen wordt gemeten hoeveel in de bodem en vegetatie levende vliegen- en muggen (larven) aanwezig zijn. De vallen zijn zwart met bovenin een doorschijnende vangpot, hierdoor worden de insecten naar de vangpot toe getrokken, omdat dit de enige lichtbron is. In het laboratorium worden hoeveelheden en soorten vergeleken met andere proeflocaties.

Bodemkolommen

In het onderzoek naar: 'Kansen voor oude droge heide in het heidelandschap' wordt de ontwikkeling vergeleken van de bodem en vegetatie van oude, ongeplagde droge heides

door heel Nederland. Een van de locaties waar het onderzoek wordt uitgevoerd is de Strabrechtse Heide. In dit onderzoek wordt met name naar de humuslaag gekeken die in oude heides kan ontstaan en de voedingsstoffen die in deze laag zijn opgeslagen. Als onderdeel van het onderzoek is een laboratoriumexperiment opgezet met bodemkolommen afkomstig van de Veluwe, waarin gekeken wordt naar de effecten van droogte op de oude heidebodems.

Droogte

Toen 2018 ook daadwerkelijk een zeer droog jaar werd, zijn er op drie locaties in Nederland (Terlet, Strabrechtse Heide en Brunsummerheide) metingen ingezet om te bepalen of er nitraat vanuit de heidebodems naar het ondiepe grondwater uitspoelt. Dit wordt gedaan door met behulp van keramische cups grondwater op ongeveer een halve meter onder het maaiveld te bemonsteren en de samenstelling te bepalen.

Uitvoering

Het onderzoek met de insectenvallen wordt uitgevoerd door wetenschappers van Stichting Bargerveen. Naar de effecten van droogte op oude heidebodems wordt gekeken door wetenschappers van onderzoekscentrum B-Ware. Staatsbosbeheer faciliteert de onderzoeken en is zeer benieuwd naar de resultaten. De onderzoeksprojecten zijn mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

 

Foto`s Erik Schram Staatsbosbeheer.

dinsdag, 03 september 2019 10:04

akkers en wegen vernield in het leenderbos

Written by

Afgelopen zondag zijn er akkers en wegen vernield in het Leenderbos. Een Unimog of tractor heeft een spoor van vernieling getrokken door het gebied. De pas ingezaaide akker is gebruikt als crosskuil en het voertuig heeft diepe sporen getrokken over de zandwegen. Ook is er dwars door het bos gereden en door een afrastering heen.

Unimog

Maandag ochtend werd door de boswachters van Staatsbosbeheer het spoor van vernieling ontdekt. ‘Je ziet duidelijk aan de sporen dat het Unimog of tractor geweest moet zijn. Zaterdagavond waren er nog collega’s tot laat in de avond in het gebied aanwezig, maar toen was er nog geen schade’. Volgens Erik Schram boswachter bij Staatsbosbeheer is het al een keer eerder gebeurd. ‘Toen is er gewoon over de houten slagbomen heen gereden, dat kan echt niet met een gewone auto. Het moet iemand uit de buurt geweest zijn. De sporen kwamen uit de richting van Soerendonk en Gastel. Misschien dat er op wildcamera’s nog beelden van de dader te zien zijn’. Als iemand iets gezien heeft kunnen mensen het eventueel anoniem melden bij de politie via 0900-8844.

sporen gaan het bos in

sporen gaan het bos in

dinsdag, 03 september 2019 09:57

de voorleesexpress gaat van start

Written by

In de gemeenten Bergeijk, Bladel, Valkenswaard en Cranendonck start in september de VoorleesExpress van Bibliotheek De Kempen. De VoorleesExpress geeft is er speciaal voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar met een taalachterstand. Dit landelijke initiatief geeft deze kinderen en hun ouders extra aandacht en een steuntje in de rug. Kinderen met een taalachterstand kunnen door voorschoolse instellingen, basisscholen of een andere instelling aangemeld worden. Zij kunnen goed signaleren welke gezinnen baat kunnen hebben bij De VoorleesExpress, aangezien zij in nauw contact staan met de doelgroep.

Op het moment dat een gezin is aangemeld wordt er een passende match gezocht met een voorleesvrijwilliger. Deze komt vervolgens 20 weken voorlezen in het gezin en probeert het hele gezin te laten genieten van het voorleesritueel. Ouders krijgen tips en trucs om dit na de 20 weken zelf op te pakken en het kind ontvangt na afloop een diploma en een boek cadeau.

Meedoen?
Denk je dat jouw kind of een kind in je omgeving ook een steuntje in de rug kan gebruiken? Stuur dan een mail naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem contact op met projectleider Marleen van der Palen, via 06 22 75 94 98.

Voorlezen
Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig, maar ook leerzaam. Het speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, wat hun woordenschat én taalbegrip vergroot. Baby’s, peuters en kleuters die regelmatig worden voorgelezen ontwikkelen een voorsprong in hun taalontwikkeling en presteren later op school beter taal en rekenen. Ook nemen kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen een voorsprong in hun cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.
voorleesexpress3

vrijdag, 30 augustus 2019 13:37

onderzoek muggen en dazen op Cranendonck

Written by

Onderzoek naar daas en mug op Baronie van Cranendonck levert gerichte maatregelen op

Mede naar aanleiding van vragen heeft de gemeente Cranendonck de kennisinstelling Wageningen Environmental Research (onderdeel van Wageningen Universiteit) gevraagd om de aanwezigheid van muggen, knutten en dazen op de Baronie van Cranendonck en haar omgeving te onderzoeken. Ook gaf de gemeente opdracht een advies op te stellen hoe de populatie van deze insecten op locatie in Soerendonk zoveel mogelijk terug te brengen. De kennisinstelling is vanaf medio 2018 met het onderzoek bezig geweest en heeft recentelijk haar resultaten opgeleverd.

baronie van cranendonck

Sluiten kraamkamer mug 

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de kern van de Baronie van Cranendonck, maar ook haar directe omgeving, diverse soorten muggen kent. De keldermug is het meest voorkomende beestje in zijn soort. Het onderzoek toont aan dat de uit gebruik zijnde gierkelders van de voormalige proefboerderij een ideale kraamkamer vormen voor deze mug. 

Nu de gemeente weet waar de verhoogde muggenpopulatie vandaan komt, kan zij gericht actie nemen. In september worden deze gierkelders afgedekt met een laagje parafine-olie. Hiermee sluit de gemeente de kraamkamer van de mug en zal naar verwachting de aanwezigheid van dit insect op de Baronie nagenoeg verdwijnen.

Samengaan mens en natuur

De daas is één van de insecten die ook in de Nederlandse natte bosgebieden zijn thuis vindt. De Baronie van Cranendonck heeft een unieke ligging aan de bosrand van het Cranendonckse bos. Op deze plek komen de natuurgebieden De Groote Heide en Kempen~broek bij elkaar. De plek schuurt tegen het natuurgebied de Peel aan. Niet onlogisch dus dat de daas zich hier thuis voelt. De vraag is:

kunnen mens en natuur hier hand in hand gaan, zonder overlast van elkaar te ervaren. Ook in verband met de ambities die er voor de Baronie van Cranendonck zijn.

Daas in bos

De uitkomsten van het onderzoek lijken hier een positief antwoord op te geven. Prof. Dr. Ir. Piet Verdonschot, hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen legt uit: ‘Het rabattenbos dat zich achter de voormalige zwembadlocatie in het Cranendonckse Bos bevindt is het favoriete plekje van de daas in dit gebied. De daas zul je dus vooral tegenkomen als je dieper het bos in gaat. Aan de brink is het aantal dazen een stuk lager en is weinig overlast te verwachten. Zeker niet wanneer we de bebouwing rondom de brink weer gaan gebruiken.’ 

Inkrimpen populatie

Piet Verdonschot schuift aan bij de Waterwerkgroep en gaat in overleg met de beheerder van het Cranendonckse Bos om te onderzoeken of het mogelijk is om invloed uit te oefenen op het ecosysteem, zodat de dazenpopulatie nog wat inkrimpt in de toekomst. Als daar adviezen uit voortkomen, kan de gemeente in samenwerking met partners, gerichte maatregelen treffen tegen dit beestje.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u terecht bij: José van Gastel, communicatieadviseur gemeente Cranendonck, 06 -22 37 54 99

Pagina 1 van 82