nlenfrdeplroes

Warning: Creating default object from empty value in /srv/home/maarheezenu/domains/maarheeze.nu/htdocs/www/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
pvangansewinkel

pvangansewinkel

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
vrijdag 05 augustus 2022 07:19

Cranendonck Actueel – week 31

 

Oud papier wordt op 13 augustus in deel van Budel niet opgehaald

Vrijwilligers van ’t Bösselke in Budel halen op zaterdag 13 augustus in een deel van Budel géén oud papier op. Helaas zijn er vanwege de vakantie te weinig vrijwilligers beschikbaar. Ook het bedrijf dat afval inzamelt in onze gemeente, heeft onvoldoende personeel beschikbaar om deze inzameling eenmalig over te nemen.  

In welke straten wordt er geen oud papier ingezameld?
Bekijk het overzicht (afbeelding) in welke straten in Budel het oud papier niet wordt opgehaald. Hieronder treft u ook een opsomming van alle straten waar het oud papier niet wordt opgehaald:

Adr. Groenewegenlaan, Asbroekweg, Berg, Bergakkers, Bergbosweg, Cranendoncklaan, De Akkerwinde, De Bonkelaar, De Boterbloem, De Heggewikke, De Leeuwebek, De Pinksterbloem, Driebokstraat, Europalaan-Zuid, Graafschap Hornelaan, Herenstraat, Hufkesstraat, Jeroen Boschlaan, Jan Maasstraat, Kempenlandstraat, Looierijstraat, Meierijstraat, Molenstraat, Peellandstraat, Rembrandtlaan, Rubenslaan, Toom, Vincent van Goghlaan, Voorterdijk, Wollenhoekstraat.

 

 

Plattegrond met deel/straten van Budel waar het oud papier niet wordt opgehaald.

Eerstvolgend inzamelmoment: 10 september
De eerstvolgende inzameling in bovenstaande straten is op zaterdag 10 september vanaf 13.30 uur.
Let op: voor alle andere straten in Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Maarheeze en Soerendonk is er geen wijziging in de (huis-aan-huis) oud papierinzameling in augustus. Hier wordt het oud papier dus volgens planning opgehaald.

Altijd op de hoogte zijn van de inzamelmomenten?
De inzameldagen zijn ook te raadplegen op de digitale afvalwijzer via afvalkalender.cranendonck.nl of op de app ‘Afvalkalender Cranendonck’. U kunt uw oud papier ook gratis inleveren op de milieustraat, Rondven 34-36 in Maarheeze. Bekijk de openingstijden van de milieustraat op cranendonck.nl/milieustraat.

Minder verplichtingen voor subsidie woningisolatie
Via de ISDE-subsidie kunnen woningeigenaren subsidie ontvangen voor het isoleren of gasloos verwarmen van hun huis. Tot voor kort was het een voorwaarde dat er twee maatregelen tegelijk werden genomen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Bijvoorbeeld het gelijktijdig isoleren van het dak en het aanschaffen van HR-glas, of het plaatsen van een hybride warmtepomp in combinatie met spouwmuurisolatie.

Binnen de nieuwe regeling is één isolatiemaatregel voldoende om subsidie te kunnen ontvangen. Deze subsidie kunt u wel pas na 1 januari 2023 aanvragen (en na die datum ontvangen), maar de nu uitgevoerde klussen worden hiermee wel voordeliger.

Meer informatie

Isolatie helpt om de energierekening onder controle te houden en je dus te wapenen tegen een kostbare winter. Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde of ons energieloket https://regionaalenergieloket.nl/cranendonck.

Bekendmakingen

 

Nota bodembeheer en bijbehorende bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeente Cranendonck

Burgemeester en wethouder van Cranendonck maken, overeenkomstig artikel 49 besluit bodemkwaliteit, bekend dat het ontwerp van de Nota bodembeheer met bijbehorende bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart van de gemeente Cranendonck ter inzage ligt.

Nota bodembeheer

Het doel van de nieuwe Nota bodembeheer is het geven van concrete richtlijnen voor een duurzaam beheer van de bodem en het scheppen van heldere kaders. De uitgangspunten hierbij zijn:

  • - Het voorkomen van bodemverontreiniging;
  • - Het Stand-still-principe, de gemiddelde kwaliteit van grond wordt niet slechter;
  • - Het faciliteren van grondverzet binnen de gemeente zonder uitgebreid bodemonderzoek;
  • - Het beperken van onderzoeksinspanning bij bouwen en planontwikkelingen;
  • - Het verminderen van kosten en administratie lasten voor gemeente, particulieren en bedrijven bij grondverzet en saneringen.

Inzage

De Nota bodembeheer met bijbehorende kaarten liggen 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. Wij adviseren u het besluit en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze kenbaar maken.

Bekendmaking voornemen tot aangaan transactie m.b.t. gemeentegrond en/of gemeentelijk vastgoed
De gemeente Cranendonck informeert geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed-gerelateerde overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn, via het Gemeentenieuws in het HAC Weekblad en op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.

Voorgenomen vestiging recht van opstal t.b.v. Delta Fiber Netwerk B.V. voor het realiseren van 5 POP-stations t.b.v. de aanleg van een glasvezelnetwerk

 

Aanleiding en motivatie:

De gemeente Cranendonck is voornemens om op de percelen:

1.       Objectnaam: MZ-01,

locatie: Philipsweg t.h.v. El Pinar, Maarheeze, kadastraal bekend gemeente MHZ00, sectie B, nummer 1544 (gedeeltelijk), perceelgrootte: ca. 12 m2; en

2.       Objectnaam: SRDK-01,

locatie: Praatsveld, Soerendonk, kadastraal bekend gemeente SRD00, sectie B, nummer 3222 (gedeeltelijk), perceelgrootte ca. 13 m2; en

3.       Objectnaam: SRDK-02,

locatie: Gravenkasteel t.h.v. Kouwbergen, Soerendonk, kadastraal bekend gemeente MHZ00, sectie G, nummer 1332 (gedeeltelijk), perceelgrootte: ca. 12 m2; en

4.       Objectnaam: BDS-01,

locatie: Parkeerterrein Parallelweg, Budel-Schoot, kadastraal bekend gemeente BDL02, sectie D, nummer 5911 (gedeeltelijk), perceelgrootte: ca. 32 m2; en

5.       Objectnaam: BDL-02,

locatie: Randweg-Zuid t.h.v. Fabrieksstraat, Budel, kadastraal bekend gemeente BDL02, sectie L, nummer 1602 (gedeeltelijk), perceelgrootte: ca. 12 m2,

een recht van opstal te verlenen aan Delta Fiber Netwerk B.V. , ten behoeve van de realisatie van een glasvezelnetwerk. Naar het oordeel van de gemeente is Delta Fiber Netwerk B.V. redelijkerwijs als enige serieus gegadigde voor de vestiging van een recht van opstal op deze percelen gemeentegrond aan te merken. De motivatie en de criteria hiervoor zijn als volgt:

  • De gemeente acht het wenselijk dat een glasvezelnetwerk wordt aangelegd, omdat daarmee haar inwoners de (aanvullende) mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van een hoogwaardige en snelle verbinding voor internet, televisie en telefonie.
  • Voor die aanleg is het nodig om meerdere zogenoemde Points of Presence (POP-stations) te plaatsen, die fungeren als verdeelstation waar vandaan de huishoudens worden aangesloten op het glasvezelnetwerk.
  • Delta Fiber Netwerk B.V. heeft aantoonbaar ervaring met de aanleg van glasvezelnetwerken groter dan 5 kilometer.
  • Delta Fiber Netwerk B.V. heeft als enige partij een instemmingsaanvraag ingediend voor het tracé en één of meer onderhavige POP-stations voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor de kernen Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Soerendonk en enkele wijken van Budel en Maarheeze.
  • Delta Fiber Netwerk B.V. heeft eerder een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeente Cranendonck, met daarin afspraken over projectleges in relatie tot een kostendekkende begroting voor de gemeentelijke werkzaamheden, kwaliteitseisen voor de uitvoering en de wijze van toezicht.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de overeenkomst tot het vestigen van 5 rechten van opstal, namelijk Delta Fiber Netwerk B.V. De gemeente komt daarbij overigens een ruime mate van beleidsvrijheid toe.

Reageren

Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieus gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na deze publicatie middels een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de gemeente moet u de gemeente direct op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel.

De termijn van 20 werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente hanteert deze handelswijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van 20 werkdagen en nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de projectleider glasvezel Paul Nagtegaal via telefoonnummer 140495 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Bekendmakingen

Intrekken aanvraag
Sepulchrestraat 176, Budel-Dorplein: Vervangen hekwerk

Omgevingsvergunning aangevraagd
Randweg-Zuid 19, Budel: Uitbreiding bedrijfsruimte en uitbreiding kantoor Randweg-Zuid 19 Budel
BDL02L01570: Bouwen prefab woning Dammerstraat 5
Rubenslaan 1, Budel: Opvang Oekraïners
Willem de Zwijgerstraat 34, Budel: Verduurzamen woning
Marialaan 59, Budel-Dorplein: Sloop bouwwerk
MHZ00A05223: 2 nieuwbouw bungalows te Maarheeze
MHZ00A05222: 2 nieuwbouw bungalows te Maarheeze
Oranje Nassaulaan 5, Maarheeze: Verbouwing woonboerderij

Verlengen beslistermijn
BDL02G00664: Het plaatsen van een Heiknuuterbeeld op de locatie Prinses Irenestraat ong. (in het plantsoen)
Hoofdstraat 77, Budel-Dorplein: Het vervangen van de bestaande aanbouw bij een rijksmonument

Vergunning verleend
SRD00B03036 (Goorstraat, Soerendonk): Woonunit
BDL02K01487: Hekwek AZC Budel

Vergunning geweigerd
De la Minestraat 11, Budel: Verbouwing kantoor

Buiten behandeling gelaten
Weth. Lammersplantsoen 2, Budel-Schoot: Verplaatsen van de schutting en oprit

Ontwerp bestemmingsplan Hoenderstraat 5, 7 en 9 te Budel
Van vrijdag 5 augustus 2022 tot en met donderdag 15 september 2022 kunt u het ontwerp bestemmingsplan “Hoenderstraat 5, 7 en 9 te Budel” inzien dat door het college van B&W is vrijgegeven. Dit bestemmingsplan gaat over het deels wijzigen van de bestemming ‘Recreatie’ in ‘Wonen’ en het realiseren van een bedrijfswoning en twee recreatiewoningen in het cultuurhistorisch waardevolle pand Hoenderstraat 7 te Budel.  Meer informatie hierover vindt u in de toelichting van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Met de initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten, gericht op de hiervoor genoemde ontwikkeling. De beschrijving van deze overeenkomst ligt gelijktijdig ter inzage. 

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren u het nieuwe plan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

Reageren
Op het ontwerp kan eenieder van 5 augustus 2022 tot en met 15 september 2022 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Zo weet u ervan!
Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Ontwerp bestemmingsplan Het Laar 20, 22 en 22a te Maarheeze
Van vrijdag 5 augustus 2022 tot en met donderdag 15 september 2022 kunt u het ontwerp bestemmingsplan “Het Laar 20, 22 en 22a te Maarheeze” inzien dat door het college van B&W is vrijgegeven. Dit bestemmingsplan gaat over het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ in ‘Bedrijf-niet agrarisch’ waarmee een bedrijf dat ter plaatse opslagunits verhuurt, mogelijk wordt gemaakt.  Meer informatie hierover vindt u in de toelichting van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Met de initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten, gericht op de hiervoor genoemde ontwikkeling. De beschrijving van deze overeenkomst ligt gelijktijdig ter inzage. 

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren u het nieuwe plan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

Reageren
Op het ontwerp kan eenieder van 5 augustus 2022 tot en met 15 september 2022 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Zo weet u ervan!
Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

woensdag 03 augustus 2022 10:58

Alleen maar winnaars bij 59e Mijl van Mares

fotodemeus JME3437 Klein

Op zaterdag 30 juli was het zoals ze zeggen ‘mooi fietsweer’. En dat hebben we gemerkt in Maarheeze, waar de 59e Mijl van Mares plaatsvond. Het toegestroomde publiek was getuige van uitermate spannende races. Naast het fietsen was er nog veel meer te beleven en te genieten. Het ging door tot in de kleine uurtjes. Dit biedt perspectief voor de 60e editie volgend jaar!

 

De jonge garde

Om 14.00 uur werd het eerste startsein gegeven. Hierna schoten de allerjongste deelnemers aan de Mijl uit de startblokken: de Dikke Banden Race was begonnen! De huldiging van de trotse winnaars (te vinden op de site van de Mijl: www.mijlvanmares.nl) vond plaats op het Revando Kinderplein. Daar was naast de huldiging nog veel meer te zien en vooral te doen: er stonden springkussens, schmink, kraampjes met eten en drinken én de Jumbo-Visma Academy Truck: in deze speciaal omgebouwde vrachtwagen van Jumbo met fietsen was er de mogelijkheid om online te racen via Zwift. Het publiek kon de renners, die uiteraard gewoon op hun plek bleven, aanschouwen via het grote raam.

Verscheidenheid aan races

Na de jeugd mochten de deelnemers aan de ATB-tocht een rondje over het parcours maken, waarna zij de lommerrijke omgeving van het dorp in doken. Hier hoorden we vooral veel fijne opmerkingen over het weer: waar de tocht normaliter óf te heet óf te nat is, was er nu niks te klagen. De terugkerende deelnemers waren dus, helaas voor de toeschouwers, nauwelijks besmeurd met modder.
Daarna volgde de Grote Prijs van Cranendonck: een race tussen Cranendonckse hobbyfietsers zonder licentie, die eens willen kijken hoe de verhoudingen in de gemeente liggen. Maarheezenaar Rudi Hulsen was een van de kandidaten voor de eindzege, maar hij moest helaas een aantal rondes voor de finish afhaken. Hij legt uit: ‘Ik had al snel gezien dat de concurrentie moordend zou zijn. Daarbij waren er jongens die al tien keer zoveel kilometers hadden gemaakt als ik dit jaar.’
Toen kwamen de Nieuwelingen aan bod: jonge jongens die in de toekomst nog wel eens een Tour of Vuelta zouden kunnen gaan rijden. Hier ging het nóg harder: het was voor de commentatoren bij de jurybus nauwelijks te volgen wie er aan kop ging bij iedere doorkomst.
De laatste race vóór de reclamekaravaan en de profs was de Grote Prijs van TIM. Hieraan deden wederom hobbyrenners mee, maar dan diegenen die een gemiddelde van 35 kilometer per uur heel normaal (of zelfs langzaam) vinden en gewend zijn om competitief te koersen.

fotodemeus JME3322 Klein

De profkoers

Het aantal toeschouwers werd steeds groter: bij de reclamekaravaan stond menigeen langs de hekken om een lolly of anders snoepgoed te kunnen vangen. Heel even leek het carnaval te zijn: Twan Bierings had in zijn lange stoet vrachtwagens een platte kar opgenomen, waarop een heuse dj plaatjes draaide voor een meerijdend publiek. Een bijzonder tafereel dat veel bekijks trok.
Maar toen kwam het moment waarop de wielerfanaten hadden uitgekeken: de profkoers. Voordat de renners aan hun 45 ronden mochten beginnen, werd een aantal eerst nog geïnterviewd. Zo konden de mensen alvast horen dat Niki Terpstra, Danny van Poppel en Ide Schelling er erg veel zin in hadden. En even later zoefden zij over de klinkers van de Stationsstraat. Door het instellen van doorkomstprijzen, gaven de renners in veel rondes op het stuk voor de finish nog even wat extra gas. Dat was natuurlijk kaasje voor het publiek, dat zichtbaar genoot van de snelle strijd. Tijdens de laatste rondes viel de schemering in en dat was het moment waarop Danny van Poppel zijn slag sloeg: op de laatste meters klopte hij zijn tegenstanders. Hierdoor werd de in Monaco woonachtige Brabander de winnaar van de 59e Mijl van Mares. Nils Eekhoff en Niki Terpstra volgden in zijn kielzog. Na afloop gaf Danny aan erg blij te zijn met zijn winst, zeker omdat hij precies tien jaar geleden ook als winnaar uit de bus kwam, destijds bij de beloften.

Op naar nummer 60

Aan het einde van de avond zorgden de dj’s van Q Music ervoor dat de overvolle feesttent op het Rabobankplein tot in de kleine uurtjes compleet uit zijn plaat ging. Het was een prachtige Mijl van Mares; de organisatie zal zich nu gaan opmaken op de 60e editie volgend jaar. Dit jaar bleek dat alle ingrediënten voor een heerlijke dag vol fietsen, fun en feesten in Maarheeze aanwezig zijn. En als dat volgend jaar ook weer allemaal samenkomt, kent de Mijl van Mares wederom alleen maar winnaars.

Uitslagen, foto’s en meer zijn te vinden op de website van de Mijl van Mares: www.mijlvanmares.nl

fotodemeus DSC 1903 1 Klein

fotograaf: Jos Meusen (Foto De Meus)

woensdag 03 augustus 2022 10:55

Bridgen bij Bridge Club Cranendonck.

31 augustus start Bridge Club Cranendonck in Maarheeze het nieuwe seizoen.

Wat mag worden verwacht?:

Bridgen in competitieverband, maar in een gezellige, gemoedelijke sfeer.

Een laag contributiebedrag

Speciale middagen zoals Paasdrive, Kerstdrive en enkele middagen vrij bridge

Er wordt gebridged elke woensdagmiddag van 13.30 u tot 17.00 u in De Smeltkroes in Maarheeze en we spelen in een A-en een B-lijn

Ons seizoen loopt van 31 augustus 2022 tot 24 mei 2023

Nieuwe leden zijn van harte welkom ! En dat mogen zowel ervaren spelers als ook beginners zijn.

Wanneer u zich als nieuw lid aanmeldt voor het nieuwe seizoen, krijgt u de mogelijkheid om eerst 4 middagen “op proef” te spelen, voor u zich definitief als lid aanmeldt.

U betaalt dan, naast eenmalig € 7,- inschrijfgeld, voor het resterende deel van het seizoen een gereduceerde lidmaatschapsprijs.

U kunt zich aanmelden, graag vóór 15 augustus bij:

onze secretaris (wn), Michel Naninck, tel 0495-843562, 06-51243161

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op de website www.bridgeclubcranendonck.nl vindt u meer informatie

Saskia WK dressuur Klein

Op 21 augustus a.s. vindt voor de tweede keer een menwedstrijd plaats bij Rij- en menvereniging de Maresca Ruiters in Maarheeze. Op de terreinen van de Maresca Ruiters, gelegen achteraan op sportpark de Romrijten, wordt een dressuurproef gereden waarbij de verschillende deelnemers door een jury beoordeeld worden. Daarnaast wordt een vaardigheidsparcours afgelegd waarbij deelnemers zo snel mogelijk een behendigheidsparcours afleggen. Aan de wedstrijd nemen zowel enkelspan, tweespan, vierspan als tandem en sulky combinaties deel. Aan de wedstrijd kunnen alle klassen, van beginners in de klasse B tot gevorderden in de klasse Z, deelnemen. Ook aanspanningen zonder startkaart kunnen deelnemers, waardoor de wedstrijd toegankelijk wordt voor iedere aangespannen ruiter.

Het belooft een spannende wedstrijd te worden, die 's ochtends om 10:00u zal starten. Naast een spannende strijd is het ook altijd een gezellig samenzijn rondom de dressuurring en het vaardigheidsparcours. De toegang is geheel gratis, kom op 21 augustus zeker een kijkje nemen om te genieten van mooie paardensport! 

Voor meer informatie kunt u altijd een kijkje nemen op de website van de Maresca Ruiters: www.marescaruiters.nl

vrijdag 29 juli 2022 08:08

Cranendonck Actueel – week 30

Samen duurzaam inkopen: zonnepanelen actie succesvol

Tot en met vorige week donderdag konden woningeigenaren in Cranendonck zich aanmelden voor de inkoopactie zonnepanelen. Deze actie was opgezet door gemeente Cranendonck in samenwerking met het Regionaal Energieloket. In totaal zijn er 176 aanvragen ontvangen. Een mooi resultaat. Behalve dat met zonnepanelen flink bespaard wordt op CO2, levert gebundeld inkopen voor deelnemende inwoners een aantrekkelijk prijsvoordeel op.

Nieuwe inkoopactie: isolatie en glas in september

Na de vakantieperiode start er een inkoopactie voor vloer- bodem- spouwmuur- en glasisolatie. Eigenaren van een woning van het bouwjaar 2000 en ouder ontvangen eind augustus een brief met meer informatie. Inwoners met een nieuwere eigen woning kunnen uiteraard ook deelnemen. Meer informatie volgt (ook) via cranendonck.nl en via de gemeentepagina in het HAC Weekblad.

Nu al aan de slag om te besparen op je energierekening?

Kijk voor meer informatie over de verschillende isolatiemaatregelen op www.regionaalenergieloket.nl/cranendonck

Ons Cranendonck. Daar ben ik zuinig op!

 

Energietoeslag verhoogd van 800 naar 1.300

De energietoeslag is een bedrag van € 1.300,00 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor energiekosten. Het is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800 euro naar € 1.300 euro.  

Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen?
Dan hoeft u niks te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van € 500 krijgt.

Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering?

Dan hoeft u ook niks te doen. U krijgt de extra compensatie van € 500 automatisch van de gemeente. 

Heeft u de toeslag nog niet aangevraagd?
Kijk op de website of u in aanmerking komt: cranendonck.nl/energietoeslag

 

Geen avondopenstelling klantcontactcentrum in zomer

Van maandag 8 augustus tot en met 29 augustus vervalt de avondopenstelling op maandag bij het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Cranendonck. De openingstijd is dan op maandag van 9.00 tot 17.00 uur. Op de overige dagen zijn de tijden ongewijzigd.

U kunt bij het KCC onder meer terecht voor uw rijbewijs, uw paspoort, aangifte burgerlijke stand en een aanvraag voor een bouwvergunning. Voor een bezoek aan de balie dient u een afspraak te maken via www.cranendonck.nl of telefonisch via 14-0495.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Stationsstraat 27 te Maarheeze’ en zakelijke beschrijving

Van donderdag 28 juli 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 kunt u het ontwerp bestemmingsplan ‘Stationsstraat 27 te Maarheeze’ inzien dat door het college van B&W is vrijgegeven. Dit bestemmingsplan gaat over het realiseren van veertien woningen aan Stationsstraat 27 te Maarheeze. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Met de initiatiefnemers is in het kader van de ontwikkeling een anterieure overeenkomst gesloten. De zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt gelijktijdig ter inzage. 

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren u het nieuwe plan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

Reageren
Op het ontwerp kan eenieder van donderdag 28 juli 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Zo weet u ervan!
Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Bekendmakingen

Ontwerp weigering
Kadastrale aanduiding BDL02G01517: Zonneveld Nyrstar 2, Hoofdstraat 1 in Budel-Dorplein 

Ontwerp vergunning
Kadastrale aanduidingen BDL02K01337, MHZ00B00650, MHZ00B00651, MHZ00B01481, MHZ00B01486, MHZ00B01488: Aanleg zonnepark

Buiten behandeling laten van aanvraag
Nieuwedijk 6, Budel: Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Binnengekomen aanvragen
Broekkant 37, Budel: Nieuwbouwwoning

Openingstijden Milieustraat

In de maanden juli en augustus is de Milieustraat op (zeer) zomerse dagen in de ochtend geopend. Wekelijks wordt aan de hand van de weersverwachting bepaald of het hitteprotocol actief wordt.

Komende week is het hitteprotocol NIET actief. De Milieustraat is geopend op:
Dinsdag 13.00 – 17.00 uur
Woensdag 13.00 – 17.00 uur
Vrijdag 13.00 – 17.00 uur
Zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Meer weten? Check www.cranendonck.nl/milieustraat of check de afval-app

donderdag 28 juli 2022 17:23

Kempische heideschapen terug in de Kempen

Staatsbosbeheer laat de Cartierheide  en andere natuurgebieden in de Kempen de komende weken begrazen door Kempische heideschapen. Deze schapen zorgen ervoor dat grassen en boompjes worden opgegeten, zodat het oppervlak aan heide beter in stand blijft. Vooral de zogeheten ‘heidecorridors’ door het bos worden begraasd. Deze open verbindingszones zorgen ervoor dat diersoorten van open terreinen, zoals heideblauwtje, nachtzwaluw, groentje, gladde slang en levendbarende hagedis zich beter door het gebied kunnen verspreiden. ‘Het is een prachtig gezicht om zo’n kudde schapen met herder en hond op de heide te zien. Zeker nu met de paars bloeiende struikheide, aldus boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer’. Eigenaar en beheerder van de schaapskudde is landschapsbeheerder De Lachende Ooi.

 

Maarheezenaar Paul Nijhof mijmert graag. Zijn mijmeringen leiden wel eens tot verhalen of gedichten. Deze keer deelt hij het gedicht ‘Het wielercriterium’ met ons. Aanleiding is de Mijl van Mares, die op zaterdag 30 juli weer mag plaatsvinden. Het wegwielrennen in Maarheeze is terug van weggeweest!

 

Het wielercriterium

Laat het startschot klinken

net als de glazen met bier

Geef koersende renners te drinken

net als het voetvolk van hier

 

In een soort van treintje

gaan ze kop over kop

Van pleintje naar pleintje

tellen het aantal rondjes op

 

Wielrenners dansen op de pedalen

fietsliefhebbers stampen op muziek

Laat een gangmaker de koers bepalen

zowel voor het peloton als het publiek

 

De bel gaat voor de laatste ronde

waardoor de spanning oploopt

Er is strijd tot aan de laatste seconde

waar iedereen ook op heeft gehoopt

 

De ene gaat onder in de beugels

de andere hangt zowat over het hek

Weer eentje krijgt plotsklaps vleugels

en andere renners gaan finaal op hun bek

 

Uiteindelijk is er vandaag één winnaar

maar er volgt geen meerdaags klassement

Daarom mag de hele karavaan zowaar  

voor een warm welkom naar de feesttent

 

Paul Nijhof

Mijl van Mares 2019 1 kempenfoto Klein

Spannende strijd tijdens 58e Mijl.

Fotografie: Kempenfoto.nl

Aanstaande zaterdag 30 juli is het weer zo ver: de 59e Mijl van Mares wordt verreden. Het wielerevenement dat al jaren bekend staat om zijn gevarieerde wedstrijden voor jong en oud, gezelligheid voor publiek en fietsers, swingend entertainment en vele profs die in Maarheeze komen laten zien waartoe ze in staat zijn. En dat terwijl sommige renners net de Tour de France achter de rug hebben. Andere renners treden bij de Mijl in voetstappen van vader, neef of broer.

Fietsen
Zoals ieder jaar worden de straten van Maarheeze omgebouwd tot een heus wielerparcours: De Mijl. Hierover dendert een grote verscheidenheid aan tweewielers met bijbehorende renners. Allereerst is het de beurt aan de kinderen: de Dikke Bandenrace start om 14.00 uur. De jongste talenten uit de regio kunnen zich daar van hun snelste kant laten zien en racen tegen leeftijdsgenootjes.

Om 14.30 uur klinkt het startschot voor de Cyclewear ATB-tocht. De deelnemers die niet bang zijn om een beetje vies te worden, rijden eerst een ronde over het stratenparcours en zoeken vervolgens de pittoreske bosweggetjes in de omgeving op. Er zijn twee fantastische routes uitgezet; route één circa 15 mijl (24 km) en route twee circa 30 mijl (48 kilometer).

En ben je een hobby-renner en wil je graag ‘De Mijl’ fietsen en winnen, schrijf je dan in voor de Grote Prijs van Cranendonck (start 14.50 uur) of de Grote Prijs van TIM (start 17.15 uur). Aan de eerste race (Grote Prijs van Cranendonck) kun je meedoen als je uit Cranendonck komt of lid bent van een Cranendonckse wielervereniging. De tweede wedstrijd (Grote Prijs van TIM) is er voor amateurrenners die op hoog niveau rijden en niet schrikken van rondes met een gemiddelde snelheid van 35 kilometer per uur of meer. De winnaars van deze wedstrijden worden op het podium gehuldigd, de winnaar van de Grote Prijs van Cranendonck zelfs met de profs!

Tussen de ‘GP van Cranendonck’ en de ‘GP van TIM’ zullen de Nieuwelingen over het parcours vliegen. Zij starten om 15.30 uur voor de laatste wedstrijd van het Kempen Klassement.

Mooie namen aan de start
Om 19.15 uur gaat het ‘Omnium’ van start. De professionele wielrenners strijden dan in twee wedstrijden met elkaar. Het eerste deel is een afvalkoers en het tweede deel een puntenkoers. De renner met het beste gemiddelde uit deze twee wedstrijden wint het Omnium van de Mijl van Mares!

Op moment van schrijven van dit artikel zijn nog niet alle deelnemers bekend. Wel weten we zeker dat de volgende renners van start gaan tijdens de 59e Mijl van Mares: Max Kroonen, Sebastian Langeveld, David van der Poel, Kamiel Bonneu, Danny van Poppel, Colin Heiderscheid, David Dekker, Ide Schelling, Wesley Kreder, Bodi del Grosso, Nils Sinschek, Lars Loohuis, Meinders Weulink, Arne Peters, Huub Artz, Jaap Roelen en Niki Terpstra.

Fun met de Jumbo Visma Academy Truck
Natuurlijk is er naast het wielrennen nog veel meer te beleven. Een greep uit het entertainment: springkussens, schmink, ballonnen en ijsjes (voor de kids) en hamburgers, pizza en heerlijke drankjes voor de volwassenen op het Revando Kinderplein (Jan Verheesplein). Bovendien is dit jaar ook de Jumbo Visma Academy Truck aanwezig. In de truck kun je alles te weten komen over de sportploeg, de Jumbo Foodcoach, de sporters en trainingsmethoden. Bovendien kun je zelf een wedstrijdje rijden. De Academy truck heeft namelijk maar liefst zes Tacx-trainers aan boord waarmee je met behulp van speciale software jezelf maximaal kunt uitdagen. Wie is het eerste boven aan de berg? Ga de uitdaging aan komende zaterdag op het Jan Verheesplein.

Feesten
En natuurlijk ontbreekt ook de feesttent op de Stationsstraat niet. Hier ben je welkom voor muziek, drank en het daarbij horende feest. De dj’s van Q Music The Fo 

Foto Juliëtte uit België KleinFoto Patranid uit Thailand Klein

Wie biedt Belgische Juliëtte of Thaise Patranideen gezellig thuis in Maarheeze?

Maarheeze – Eind augustus maken tientallen uitwisselingsstudenten van over de hele wereld hun droom waar door een periode van drie tot tien maanden ondergedompeld te worden in de Nederlandse cultuur, taal en tradities.De scholieren wonen bij Nederlandse gastgezinnen en gaan naar de middelbare school. Wordt u gastgezin voor één van deze studenten en biedt u hen een warm thuis?In het voortgezet onderwijs in Maarheeze, waar internationalisering een steeds belangrijker thema wordt, zijn de studenten welkom. 

Een culturele uitwisseling is niet alleen een avontuur voor de buitenlandse scholier, ook het gastgezin leert over de cultuur die een buitenlandse scholier meebrengt! Zo hoef je niet ver te reizen om de wereld te ontdekken. Je kunt de wereld in huis halen met een Braziliaanse of Franstalige Belgische uitwisselingsstudent of misschien past een scholier uit Thailand of Duitsland beter bij u!

Uitwisseling naar Nederland

Nederland blijkt steeds populairder te worden als ‘high school’ bestemming. Nederland wordt gezien als een veilig en gastvrij land. Het High School Holland programma groeit, voor een aantal studenten die eind augustus naar Nederland komen zijn wij nog op zoek naar een enthousiast gastgezin dat deze studenten een warm thuis kan bieden voor drie, vijf of tien maanden.Je kunt dus gastgezin worden voor een korte periode, maar ook voor het hele schooljaar.Lijkt het u leuk om dit fantastische avontuur aan te gaan met een uitwisselingsstudent?

Wie zijn de internationale scholieren?

Er komen uitwisselingsstudenten van over de hele wereld naar Nederland, uit maar liefst twintig verschillende landen. Zo ook de Franstalige Juliëtte uit België. Ze is dagelijks te vinden op de tennisbaan maar heeft ook gevoetbald, gebasketbald en gedanst. De muzikale Patranid uit Thailand heeft altijd al in Nederland willen wonen en nu wordt haar droom werkelijkheid. Maar ook de Italiaanse Margheritaede Thaise Ratthanun zijn nieuwsgierig naar de Nederlandse cultuur en zouden graag een tijdje in een gezellig gastgezin verblijven om samen Nederland te ontdekken. Ze houden allebei erg veel van de Italiaanse keuken en luisteren graag naar verschillende soorten muziek. Gaat u met één van hen ons land verkennen of bent u nieuwsgierig geworden naar de andere buitenlandse studentenBezoek de website om kennis te makenmet alle studenten die deze zomer naar Nederland komen.

Ervaringen

Menig gastgezin ging u al voor in dit avontuur. Zoals bijvoorbeeld de familie van Rengs, zij waren gastgezin van de Braziliaanse João Pedro. “Het doet ons goed om iemand de kans te geven dit avontuur aan te gaan. Wij zagen dit als een mooie kans voor de kinderen. Zij kunnen veel van deze culturele uitwisseling leren.” Ook de familie van Berkel had een fantastische ervaring met de Italiaanse Naima. “Het klikte vrijwel meteen, de meiden hebben onderling dezelfde humor! Het was wel wat drukker met een extra dochter erbij.”Zo vertelde de Amerikaanse Willa over haar ervaring in Nederland bij een gastgezin. “Ik maak het echte Nederlandse leven van dichtbij mee. Tegelijkertijd leert mijn gastgezin ook veel over mijn cultuur en gewoontes. Het is dus een echte uitwisseling!”

Jaarlijks komen vele jongeren naar Nederland om hun 'High School Holland'-droom waar te maken

Wie biedt een Internationale uitwisselingsstudent een thuis?

Jong of wat ouder, alleenstaand of een gezin met kinderen? Iedereen met de juiste intenties kan gastgezin zijn in de ogen van Travel Active. 

Gedurende de uitwisseling worden het gastgezin en de student begeleid door een LocalCoordinator. Deze begeleider is de steun en toeverlaat van scholier en gastgezin. Ook helpt de LocalCoordinator met de kennismaking van de Nederlandse cultuur, onder meer door lokale tripjes te organiseren. Travel Active organiseert evenementen voor scholieren en gastgezinnen, zodat zij elkaar leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen. Gastgezin zijn voor een buitenlandse scholier is op vrijwillige basis. Het gastgezin voorziet in kost en inwoning. De overige kosten zijn voor rekening van de scholier of Travel Active. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar de andere buitenlandse scholieren en/of het High School Holland programma? Neem voor meer informatie contact op met het High School Holland team viaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., bel gerust naar 085 222 4810 of bezoek de website.

###

Pagina 1 van 182