nlenfrdeplroes

Warning: Creating default object from empty value in /srv/home/maarheezenu/domains/maarheeze.nu/htdocs/www/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
pvangansewinkel

pvangansewinkel

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
vrijdag 25 november 2022 18:03

Cecilia en de Sint

Afgelopen zondag 20 nov. waren er twee evenementen in Maarheeze.

Op de eerste plaats het Ceciliafeest van het kerkkoor Sint Gertrudis. De Heilige Cecilia is de patrones van de koren. Het wordt jaarlijks op haar naamdag, gevierd door alle koren in heel katholiek Nederland. Ook in Maarheeze doen ze daar elk jaar trouw aan mee. Nu zult u zeggen daar heb ik niks mee, maar het is elk jaar weer een feit dat er veel plezier aan word beleefd, door de leden van zowel de Dames als de Heren, met aanhang. Het is altijd een gezellig familiaire happening, waar altijd veel animo voor bestaat. Cecilia begint altijd met een gezongen mis. Dit jaar met de primeur: Onder leiding van dirigent Ton Reinbeek werd er een nieuwe mis ingestudeerd, van componist Haller. Dat ging niet geheel vlekkeloos maar men mocht wel trots zijn op dit resultaat, met zòn korte voorbereidingstijd. In die mis worden ook de jubilarissen gedecoreerd. Anno 2022 waren dit Louk Chatrou en Janus Smits die al 40 jaar hun zangstem uitlenen aan de kerk en daarmee ook aan de Mareser gemeenschap.

 cecilia Klein

Daarna gaat het in snelle draf, met auto en fiets kon ook, dan is men nog sneller, naar het nabij gelegen Kikkerop. natuurlijk voor de koffie, eten, bier en een wijntje en andere lekkere dingen die ter tafel kwamen. Omdat het een muzikale happening is, worden er elk jaar tussen eten en drinken door, grappige gedichten voorgedragen met meestal een levensles. En natuurlijk gezamenlijke liederen gezongen. Dit varieert van smartlappen, bekende meezingers, Cecila liederen tot het jaarlijks terugkeren van de tradionele Maarheezer liederen zoals het Maarheezer drinklied, alswel het Wij zijn het kerkkoor van Maarheeze. Dit onder begeleiding van accordionist Ton Reinbeek. Mocht u wel eens willen horen wat de dames en heren van Maarheeze zoal presenteren dan is er met de kerst het volgend optreden in de kerk van Maarheeze om 19.00 uur.

 Sint
 
Nu heeft de Sint niet zoveel gemeen met Cecilia, behalve de liedjes, maar omdat het dit jaar samen viel met
de intocht van de Sint in Maarheeze werd het georganiseerd bij het muziekhuis naast de rijksweg,
waar we een mooi uitzicht op het viaduct hadden waar de hele stoet onderdoor trok. Daar de meesten van
onze koorleden, naast kinderen, die hun plicht hebben gedaan en ook voor kleinkinderen hebben
gezorgd, kwamen hier bij de kleurrijke viaductpoort van Maarheeze jong en oud samen. Hoe treffend wil
je het hebben in het leven. Er werd soms dan ook nieuwgierig gekeken of men opa of oma zag, achter de
spreekwoordelijke geraniums. Ook bij Kikkerop, werd enigszins zenuwachtig de boel in de gaten
gehouden. Om uiteindelijk het moment supreme het tumult te missen. De verdere middag werden we
binnen vermaakt maar ook buiten was er op deze miezerige middag genoeg te zien. Toen de Sint blijkbaar
aan aandacht had ingeboet, de ouders door een drankje minder alert werden, vonden de kinderen
een leuk nieuw spelletje Viaduct klimmen. De talud met stenen werden steeds drukker om
verstoppertje te spelen, en ook de graskant aan de Rijksweg waren leuke speelplaatsjes. Later hoorde ik
dat er een kind vanaf was gevallen voor een auto, die nog net op tijd kon stoppen. Gelukkig kwam
iedereen er met de schrik vrij, en leefden men weer vrolijk verder op naar 5 dec.
sint en viaduct Klein
 
Thea van den Bosch
 
vrijdag 25 november 2022 13:57

Cranendonck Actueel week 47

 kasteeltje1.jpg a

De dag van de Ondernemer

Drie Cranendonckse ondernemers werden door wethouder Lemmen in het zonnetje gezet tijdens De dag van de Ondernemer. Komende weken vertellen de ondernemers in het HAC Weekblad over hun bedrijf en hun drijfveren en motivatie. #fysiofit #creativespirit #multiservice

Fietsknooppunten Cranendonck aangepast

Het fietsnetwerk, met de bekende knooppunten-bordjes, in Cranendonck wordt aangepast. Routebureau Brabant voert, in opdracht van de gemeente Cranendonck, in de laatste maanden van dit jaar een verbeterslag door in de knooppunt-routes. Er worden meerdere nieuwe trajecten en knooppunten toegevoegd en sommige bestaande trajecten worden aangepast. Fietsers hebben hierdoor straks meer keuzemogelijkheden voor het maken van een fietsroute in Cranendonck. Daarnaast worden bezienswaardigheden en horecabedrijven beter in het fietsknooppuntensysteem opgenomen.


De werkzaamheden worden komende periode uitgevoerd en zijn naar verwachting eind dit jaar gereed. Begin volgend jaar worden er nieuwe panelen bij de knooppunten geplaatst met daarop een overzichtskaart van het aangepaste knooppuntennetwerk. Voorjaar 2023 verschijnen ook nieuwe fietskaarten van De Groote Heide en Routebureau Brabant met daarop het actuele netwerk.

Fietsers die gebruik willen maken van de knooppunt-fietsbordjes ervaren komende periode overlast door de werkzaamheden. Hiervoor wordt begrip gevraagd. Iedereen die dit jaar een knooppunten-fietskaart van De Groote Heide heeft gekocht kan deze bij VVV Cranendonck kosteloos omruilen voor de nieuwe geactualiseerde kaart van De Groote Heide wanneer deze is verschenen.

Informatieavond en algemene inloop over voorontwerp bestemmingsplan Baronie van Cranendonck

Er is een nieuwe stap bereikt bij de gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck: het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 22 december 2022. De gemeente Cranendonck nodigt belangstellenden uit voor een toelichting op dit bestemmingsplan. Je bent van harte welkom op donderdag 1 december van 19:30 tot 20:30 op het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel.

Medewerkers van de gemeente geven een toelichting op het bestemmingsplan, de te doorlopen procedure, wat belangrijk is om door te nemen en hoe het vervolgproces eruitziet. De bijeenkomst is informatief van karakter.

Op donderdag 8 december 2022 vindt daarnaast een algemene vragen- of inloopavond plaats van 19.30 tot 21.30 uur, eveneens in het gemeentehuis.

Aanmelden voor één of beide bijeenkomsten kan online via www.cranendonck.nl/omwonenden-baronie.

 

Wil je een inspraakreactie geven of het plan raadplegen? Ga dan naar onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Daar vind je een rechtstreekse link naar het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl en de officiële bekendmaking.

Besluit uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te schorten. De personen wordt geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend Waarheen).

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum uitschrijving

V.C. Hoonings

25-10-1989

Maj. Greenhallweg 114 6024AH Budel-Dorplein

17-11-2022


Waarom deze bekendmaking

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. 

In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;

 • - De naam en adres van de indiener;
 • - De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • - De gronden van het bezwaar;

Het bezwaarschrift kun je sturen naar het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wil je dat het gemeentelijke besluit tijdens je bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter jouw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Meer weten?

Bel dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bekendmaking voornemen tot aangaan transactie m.b.t. gemeentegrond en/of gemeentelijk vastgoed

De gemeente Cranendonck informeert geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed-gerelateerde overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn, via deze pagina in HAC Weekblad (Gemeentenieuws) en op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.

Objectinformatie:

Adres: Ongenummerd, ter hoogte van Dr. Ant. Mathijsenstraat 9

Perceel: Budel sectie F nummer 5194, gedeeltelijk. (hierna: “het Perceel”)

Perceelgrootte: ca. 54 m2

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om een perceelruiling aan te gaan met Van Schijndel vastgoed BV. Deze ruiling is een onderdeel van een ontwikkeling voor de realisatie van een supermarkt. Op het perceel dat de Gemeente voornemens is aan Van Schijndel Vastgoed BV over te dragen is een nutsvoorziening t.b.v. voornoemde supermarkt voorzien. De gemeente ruilt het perceel voor een perceel grond aan de Willem II t.b.v. een goede aansluiting op de openbare ruimte. Ten aanzien van de voorgenomen transactie met Van Schijndel Vastgoed wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie

De motivatie van de Gemeente om Van Schijndel Vastgoed BV als enige serieuze gegadigde voor de aankoop van het Perceel aan te merken is als volgt:

 • Contractuele afspraken

In 2019 is een overeenkomst gesloten met Van Schijndel Vastgoed BV. Hierin is de perceelruil reeds contractueel overeengekomen. De grondruil is noodzakelijk voor de verdere uitwerking van het project.

 • Er is geen opzichzelfstaande ontwikkeling mogelijk

Gelet op de geringe omvang van de te ruilen percelen is een zelfstandige ontwikkeling hierop uitgesloten.

 • Maatschappelijke belang

De verplaatsing van de betreffende supermarkt naar de Dr. Ant. Mathijsenstraat vormt een belangrijk onderdeel van het Centrumplan Budel, hetgeen is vastgesteld in 2018.

 • Langlopend project

Het is algemeen bekend dat er al jaren wordt gewerkt aan de realisatie van een supermarkt op de betreffende locatie, raadpleegbaar op https://www.cranendonck.nl/centrumplan-budel

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat Van Schijndel Vastgoed BV als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van het Perceel via perceelruiling.

 

Reageren

Kun je je niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat je van mening bent dat je ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kun je binnen twintig (20) werkdagen na deze publicatie een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer je een kort geding start tegen de Gemeente moet je de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doe je door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel.

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heb je je rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Vragen?

Met vragen kun je je wenden tot dhr. S. Lemmen, per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Publicaties

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

 1. Dorpsstraat 2 Soerendonk: Gebruiksvergunning (brandveilig gebruik) KDV Soerendonck
 2. Gastelseweg 15 Budel: het realiseren van een boeiboord
 3. Meemortel ong. Budel: het plaatsen van een duiker
 4. Hugten 4 Maarheeze: het maken van slaapplaatsen voor seizoenarbeiders
 5. Goorstraat ong. Soerendonk: het bouwen van een woning
 6. Hoofdstraat 78 Budel-Dorplein: renovatie pand

Verleende vergunningen:

 1. Klein-Schoot 24 Budel-Schoot: Verbouwing rijksmonument
 2. Meemortel 28 Budel: revitalisatie en uitbreiding bedrijfspand
 3. Cranendonck 4 Soerendonk: omvormen kantoor naar kinderopvang
 4. Instraat 31 Budel: interne wijziging pand en vervangen van een garagedeur

Verlenging beslistermijn:

 1. Den Engelsman 1 Maarheeze: het plaatsen van een tijdelijke opslagruimte

Melding activiteitenbesluit:

 1. Nieuwstraat 56 Budel: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
 2. Albert Plesmanstraat 3 Budel: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Concept Agenda CR Adviescommissie

Datum

29-11-2022

Tijd

19:30 - 23:00

Locatie

CR Raadzaal

Voorzitter

Frans Strik

Toelichting

• Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.
• De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast..
• De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
• Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar ruimtelijkeplannen.nl

     

1

 

Opening

2

 

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

 

Rondvraag

4

 

Spreekrecht

5

 

Raadsvoorstel Controleprotocol 2022 (poho K. Boonen)

6

 

Raadsvoorstel Participatiebeleid Omgevingswet (poho K. Boonen)

7

 

Raadsvoorstel Verordening op de A2 adviescommissie omgevingskwaliteit (poho K. Boonen)

8

 

Raadsvoorstel Legesverordening 2023 (poho K. Boonen)

9

 

Raadsvoorstel Regionaal project De Groene Zone isoleren (DGZ-I) (poho K. Boonen)

10

 

Raadsvoorstel Loon- en prijsstijgingen 2022 (poho K. Boonen)

11

 

Regionale samenwerking

12

 

Sluiting

Vaststelling bestemmingsplan “Heuvel 12 te Budel-Schoot”

De gemeenteraad heeft op 22 november 2022 het bestemmingsplan “Heuvel 12 te Budel-Schoot” vastgesteld. Van 24 november 2022 tot en met 5 januari 2023 kun je het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBG3081-VAS1).

Doel bestemmingsplanwijziging
Dit bestemmingsplan gaat over het omzetten van een agrarische bestemming met functieaanduiding ‘Intensieve Veehouderij’ naar een woonbestemming.

Vaststelling bestemmingsplan “Hoenderstraat 5, 7 en 9 te Budel”

De gemeenteraad heeft op 22 november 2022 het bestemmingsplan “Heuvel 12 te Budel-Schoot” vastgesteld. Van 24 november 2022 tot en met 5 januari 2023 kun je het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBG3085-VAS1).

Doel bestemmingsplanwijziging
Dit bestemmingsplan gaat over het deels wijzigen van de recreatiebestemming naar Wonen en het toevoegen van een bedrijfswoning en twee recreatiewoningen bij het bestaande manegebedrijf.

Digitaal de plannen bekijken
Wij adviseren je de nieuwe bestemmingsplannen en de officiële bekendmakingen te raadplegen via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis liggen ook papieren exemplaren ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van deze bestemmingsplannen kan iedereen gedurende zes weken (de beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Alleen wanneer je eerder geen zienswijze hebt ingediend én je ook geen belanghebbende bent, is beroep instellen niet mogelijk. Meer informatie hierover vindt je op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking.

 

Zo weet je ervan!
Automatisch alle berichten over jouw buurt ontvangen? Meld je aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

bridge club cranendonck Custom

Ronde 2 Zitting 5:

Lijn A:

 1. Bea Timmermans & Wim Timmermans                                63,54 %
 2. Lies Lubbers & Harrie Valkenburg                                           61,46 %
 3. Jacky Verhagen & Frans Verhagen                                          56,25 %

Lijn B:

 1. Els Barten & Jan van Tulden                                                       67,36 %
 2. Nelly Ameling & Mia Smeets                                                     62,50 %
 3. Noor Wenting & Albert Beldman                                             53,47 %

De Stand van de Kampioenschappen na Ronde 2 Zitting 5:

Lijn A:

 1. André Oud & Jan van Tulden                                                     60,18 %
 2. Lies Lubbers & Harrie Valkenburg                                           55,12 %
 3. Bea Timmermans & Wim Timmermans                                51,86 %

Lijn B:

 1. Liduin van den Broek & Mieke Heyblom                               55,43 %
 2. Jo van Breugel & Martin van Breugel                                     52,90 %
 3. Anne Oud & Els Barten                                                                49,43 %
zondag 20 november 2022 09:26

Voedselkast in Maarheeze

 voedselkast Klein

De voedselbank in Maarheeze ( Puttendijk 41 ) is heel erg goed gevuld met allerlei mooie producten.

Mensen die iets over hebben voor een ander weten hem goed te vinden waarvoor hartelijk dank.

Schroom niet om producten uit de kast te pakken als je ze nodig hebt.

Ik weet zelf goed hoe moeilijk het is om elk dubbeltje tien keer om te moeten draaien en dan alsnog maar besluiten om ze te laten liggen.

Dus stap over die drempel en maak gebruik van de kast, hij staat er voor jullie!

 

door Yvonne van Gemert.

 

p/s Dit is in samenwerking met voedselkasten Cranendonck.

Coronamonologen

In maart 2020 sloeg corona in Cranendonck in als een bom. Velen verloren iemand in de dood, sommigen moesten hun eigen zaak sluiten, een aantal zorgmedewerkers raakte overbelast en een grote groep voelde zich alleen en eenzaam. 

In de theatervoorstelling, bestaande uit drie aktes, vertellen inwoners vanuit hun eigen perspectief hun persoonlijke ervaring en verhaal. De aktes worden gespeeld door de personen zelf en enkele acteurs.

Coronamonologen
 

Wat kun je verwachten?

De Coronamonologen bestaat uit 3 aktes: 

 1. 9 maart 2020
 2. Covidlover
 3. Een hommage

In de eerste akte ‘negen maart 2020’, de dag waarop door Corona voor verschillende mensen hun leven drastisch veranderde, krijgen twee koppels corona met langdurige, ernstige consequenties én moet  een verpleegkundige plotseling een triage- afdeling starten. Met het echtpaar Jan Vlassak en Gonny Goertz en spelers Ceciel van Himbergen en Bep van Buul.

De tweede akte ‘Covidlover’ vertelt met name over de zorg in tijden van corona. Hoe de pandemie ons heeft overweldigd en hoe je ook op een andere manier naar het virus kan kijken. Met beeldend kunstenaar Florence Husen en spelers Zoya Vranovsky, Ceciel van Himbergen en Bep van Buul. 

Een Hommage, de laatste akte, is een eerbetoon aan alle mensen die iets of iemand zijn verloren door corona. Met uitvaartverzorger Martin Horst en Paula Kunnen wiens partner is overleden aan corona en spelers Dennis Roosenberg, Ceciel van Himbergen en Bep van Buul.

Hoe heeft u zelf deze indrukwekkende periode ervaren? Na afloop van de voorstelling  is er de mogelijkheid om uw persoonlijke verhaal omtrent corona te delen. Medewerkers van welzijnsorganisatie Cordaad zullen aanwezig zijn en willen graag met u hierover praten.

Kaartjes zijn beschikbaar via:

 • De Smeltkroes, via de kassa en onderstaande link.

LOCATIE : De Smeltkroes | Kijkakkers 1, 6026 ER, Maarheeze  DATUM & TIJDSTIP Zondag 27 november (20:00 - 22:00 uur) CODECM Smeltkroes PRIJS6,00

Bron: Rick

zaterdag 19 november 2022 07:09

Rijbewijskeuringen CBR in Maarheeze

 

Maarheeze - Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Onze School op donderdag 8 december medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 55,00.

Afspraak maken

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:

Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300.

Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

De Procedure

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 4 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.

De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online opmijn cbr.nlvia DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg.

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.

De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de website van RegelZorg.

vrijdag 18 november 2022 09:36

Cranendonck Actueel week 46

 

Ondernemersbijeenkomst Succesvol ondernemen:

Kansen benutten in veranderende tijden


Dinsdag 17 januari 2023 organiseren we een ondernemersbijeenkomst die in het teken staat van 'Succesvol ondernemen en het benutten van kansen in veranderende tijden. We organiseren deze bijeenkomst o.a. in samenwerking met Ondernemers Contact Cranendonck, Werk.kom, Brainport en Keyport.

Onder leiding van een inspirerende dagvoorzitter gaan we in gesprek over de kansen en beperkingen van het ondernemen in de veranderende wereld. Want biedt een crisis mogelijkheden of beperkt het ons in het ondernemen? Ook gaan we in gesprek over het ondernemersklimaat in Cranendonck. We geven inzicht in de voortgang van het economisch actieprogramma en gaan graag in gesprek over de prioriteiten voor de periode 2023/2024.

Daarnaast verzorgen de verschillende samenwerkingspartners interessante subsessies over actuele onderwerpen zoals circulaire economie, de arbeidsmarkt, de meerwaarde van Brainport, dataficering, bereikbaarheid en de mogelijkheden om als lokale ondernemer zaken te doen met de gemeente. 

Ook is er volop gelegenheid om het glas te heffen op het nieuwe jaar en met elkaar te netwerken en na te praten over de bijeenkomst, ondernemerschap of ontwikkelingen en mogelijkheden in Cranendonck. 

Noteer 17 januari 2023 alvast in je agenda. De officiële uitnodiging met het complete programma volgt.

Bekendmaking voornemen tot aangaan transactie m.b.t. gemeentegrond en/of gemeentelijk vastgoed

De gemeente Cranendonck informeert geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed-gerelateerde overeenkomst die niet openbaar aanbesteed zijn, via deze pagina in HAC Weekblad (Gemeentenieuws) en op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.

Aankondiging voorgenomen verkoop van grond aan Enexis Netbeheer B.V.

Objectinformatie:

Adres: nabij Vogelsplein 2 en 4 te Budel-Schoot

Perceel: kadastraal bekend gemeente Budel sectie D nummer 5295 (gedeeltelijk) (hierna: “Perceel 1”)

Perceelgrootte: circa 32 m2

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om Perceel 1 te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. (hierna: “Enexis”), voor de realisatie van een netstation. Ten aanzien van de voorgenomen transactie met Enexis wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie

De motivatie van de Gemeente is als volgt:

 • De aanleg van een netstation is noodzakelijk voor een goede infrastructuur van nutsvoorzieningen.
 • Een goede infrastructuur van nutsvoorzieningen is een publiek belang.
 • Om het netwerk (ook in de toekomst) zo optimaal mogelijk te laten functioneren moet het elektriciteitsnet in de omgeving worden uitgebreid.
 • Perceel 1 leent zich voor de aanleg van een netstation en vanuit daar kan de belasting in de omliggende wijken goed verdeeld worden.
 • Enexis is op deze locaties netbeheerder.

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat Enexis als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van Perceel 1.

Reageren

Kun je je niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat je van mening bent dat je ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kun je binnen twintig (20) werkdagen na deze publicatie een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer je een kort geding start tegen de Gemeente moet je de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doe je door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel. En daarnaast de Gemeente te informeren met een e-mail naar onderstaand mailadres.

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heb je je rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Vragen?

Met vragen kun je je wenden tot H. Bruekers, per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente Cranendonck. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering, belastingen en pensioen. Soms worden je gegevens ook aan andere instanties gegeven. Denk dan bijvoorbeeld aan instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen.

Als je hiermee niet akkoord gaat, kun je een verzoek indienen om je gegevens niet aan deze derden te verstrekken. Voorheen heette dit het 'aanvragen van geheimhouding'. Tegenwoordig heet dit 'aanvragen van een verstrekkingsbeperking BRP'.

Uitzondering

In sommige gevallen moet de gemeente je persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als je verstrekkingsbeperking hebt aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen je gegevens willen hebben voor het uitvoeren van hun taak. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Verstrekkingsbeperking is niet altijd mogelijk bij verstrekkingen door de gemeente aan pensioenfondsen, verzekeraars die belast zijn met de uitvoering van pensioenregelingen, spaarfondsen, kredietinstellingen en beleggingsinstellingen. Bij deze 'derden' is de gemeente verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken. Verstrekkingsbeperking is ook niet altijd mogelijk als de gegevens worden gevraagd voor een gerechtelijke kwestie. De gemeente zal in voorkomende gevallen altijd eerst om je zienswijze vragen, vóórdat het besluit om gegevens te verstrekken. Tegen een besluit tot verstrekking kun je beroep instellen bij de rechtbank.

Aanvragen van een verstrekkingsbeperking BRP

Je kunt alleen een verzoek tot verstrekkingsbeperking aanvragen voor:

 • Je eigen persoonsgegevens
 • De persoonsgegevens van je kinderen tot 16 jaar

Vanaf 16 jaar moeten jongeren zelf een aanvraag indienen.

Als je beschikt over een DigiD inlogcode, dan kun je dit verzoek volledig digitaal afhandelen op de website van de gemeente Cranendonck. Beschik je niet over een DigiD inlogcode? Vraag de geheimhouding van je persoonsgegevens persoonlijk of schriftelijk aan bij de gemeente. Het betreffende verzoekschrift voor verstrekkingsbeperking kun je downloaden via www.cranendonck.nl. Kies het kopje ‘wonen en leven’, daarna kies je voor ‘paspoort, rijbewijs en uittreksels’ en daarna voor ‘persoonsgegevens’ en als laatst kies je voor ‘geheimhouden persoonsgegevens’. Richt je verzoek aan de gemeente Cranendonck, team Burgerdiensten, Postbus 2090, 6020 AB  Budel. Voeg een kopie van je geldig legitimatiebewijs toe.

 

Verzoek tot verstrekkingsbeperking bij verhuizing

Bij een verhuizing, zowel binnen de gemeente als naar een andere gemeente, blijft de verstrekkingsbeperking van de gegevens bestaan. Je hoeft niet opnieuw een verzoek in te dienen.

Als je de verstrekkingsbeperking wilt opheffen, kun je dat ook digitaal of schriftelijk kenbaar maken bij het team Burgerdiensten van de gemeente Cranendonck. Vergeet niet om een kopie van je legitimatiebewijs bij te voegen.

Meer informatie

Voor meer informatie over beperking van verstrekking persoonsgegevens in de BRP, of over de

BRP in het algemeen, kun je bellen met het team Burgerdiensten, telefoonnummer 14-0495.

Concept Agenda CR Gemeenteraad

Datum

22-11-2022

Tijd

19:30 - 23:00 uur

Locatie

CR Raadzaal

Voorzitter

Roland van Kessel

Toelichting

• Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.
• De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast..
• De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
• Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar ruimtelijkeplannen.nl
• Eventuele aangekondigde amendementen en moties zijn onder voorbehoud van indienen toegevoegd aan de agenda.

     

1

 

Opening/trekking van het stemmingnummer

2

 

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

 

Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering

4

 

Hamerstukken

4.1

 

Raadsvoorstel: Algemene plaatselijke verordening (Portefeuillehouder R. van Kessel)

4.2

 

Raadsvoorstel: Wijzigen bestemming Heuvel 12 te Budel-Schoot (Portefeuillehouder K. Boonen)

4.3

 

Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Hoenderstraat 5, 7, 9 Budel (Portefeuillehouder K. Boonen)

4.4

 

Raadsvoorstel: Verordening nadeelcompensatie Omgevingswet (Portefeuillehouder K. Boonen)

4.5

 

Raadsvoorstel: Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart (Portefeuillehouder K. Boonen)

5

 

Raadsvoorstel: Dienstverleningsconcept en Uitvoeringsprogramma (Portefeuillehouder R. van Kessel)

6

 

Raadsvoorstel: Duurzaamheids Meerjaren Onderhouds Planning (DMOP) 2022 (Portefeuillehouder K. Boonen)

7

 

Raadsvoorstel: Formeel verzoek Klein Schoot 9 te Budel-Schoot (Portefeuillehouder K. Boonen)

8

 

Bespreekstuk: College Uitvoeringsprogramma

9

 

Mutatie-overzicht begrotingswijzigingen/postlijst

10

 

Schriftelijke vragen ex. art. 38 RvO

10.1

 

Schriftelijke vraag Cranendonck Actief! iz. armoedebestrijding

10.2

 

Schriftelijke vragen van Cranendonck Actief! iz. mantelzorgwoningen

10.3

 

Schriftelijke vragen ELAN iz. Cranenhoeve

10.4

 

Schriftelijke vraag Pro6 inz. gelden voor RICK

10.5

 

Schriftelijke vraag Pro6 inz. principeverzoek Refresco

10.6

 

Schriftelijke vraag CDA inz. RIB AZC d.d. 2 september 2022

10.7

 

Schriftelijke vraag CDA inz. voortgang projecten Striboshof en Dorpsakkers

10.8

 

Schriftelijke vraag PRO6 inz. Bibliotheekvoorzieningen

11

 

Sluiting

Besluit uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te schorten. De personen wordt geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend Waarheen).

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum uitschrijving

HCJM de Kleijn

18-09-1968

Dissel 68 6026DD Maarheeze

13-10-2022

KE van Deursen

03-11-1978

Hanendijk 7 6021 MB Budel

13-10-2022

A Bielawska

12-06-1976

Fazantlaan 11 6021 ZC Budel

13-10-2022

BG Bielawska

02-05-1972

Fazantlaan 11 6021 ZC Budel

13-10-2022

Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. 

In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;

 • - De naam en adres van de indiener;
 • - De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • - De gronden van het bezwaar;

Het bezwaarschrift kun je sturen naan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wil je dat het gemeentelijke besluit tijdens je bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter je verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Meer weten?

Bel dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ontwerp-saneringsprogramma “Budel-Centrum”

 

Vanaf 1986 zijn strengere regels over de geluidbelasting op en geluidwering van nieuwe woningen. Hierdoor wordt het geluid van wegverkeer in de woning zoveel mogelijk beperkt. Om de geluidsisolatie van oudere en reeds in 1986 bestaande woningen te onderzoeken en waar nodig te verbeteren, heeft het rijk geld ter beschikking gesteld. Deze woningen zijn gekenmerkt als zogenaamde ‘saneringswoningen’.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 89 van de Wet geluidhinder bekend dat zij van plan zijn een saneringsprogramma vast te stellen voor het geluidsaneringsproject “Budel-Centrum”.    

Doel

Het saneringsprogramma heeft tot doel het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Burg. van Houtstraat, Deken van Baarsstraat, Dr. Ant. Mathijsenstraat, Meemortel, Mulkstraat en Nieuwedijk bij de saneringswoningen te beperken. Onderzocht is wat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de gevels van de saneringswoningen is en hoe die kan worden terug gedrongen. De conclusie uit het onderzoek is dat het invoeren van een 30 km/u zone op de Dr. Ant. Mathijsenstraat en Deken van Baarsstraat gezien kan worden als saneringsmaatregel, aangezien deze herinrichting de geluidbelasting op de woningen verlaagd. Op de Mulkstraat zal stil wegdek type KonwéCity worden aangelegd. Uit onderzoek is gebleken dat dit een doelmatige maatregel is. De saneringswoningen aan de Deken van Baarsstraat, Dr. Ant. Mathijsenstraat, Burg. van Houtstraat, Meemortel, Mulkstraat en Nieuwedijk komen aanvullend in aanmerking voor een onderzoek naar het binnenniveau in de woning. Mocht de wettelijke grenswaarde overschrijden, dan komt de woning eventueel in aanmerking voor aanvullende geluidwerende gevelmaatregelen om aan de wettelijke normen voor wat betreft het binnenniveau in de woningen te voldoen.

Ontwerp-saneringsprogramma bekijken

Het ontwerp-saneringsprogramma bestaande uit het akoestisch onderzoek, het UK/s formulier (subsidieaanvraagformulier) en de lijst met woningen liggen van 18 november 2022 tot en met 30 december 2022 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14-0495.

Zienswijze

Tegen het ontwerp-saneringsprogramma kan iedereen tijdens de inzage periode een zienswijze naar voren brengen. Alle zienswijzen stuur je naar postbus 2090, 6020 AB Budel. Voor een mondelinge zienswijze kun je een afspraak maken via telefoonnummer 140495.

De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en tenminste bevatten:

 1. je naam en adres;
 2. de datum;
 3. een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;
 4. de motivering/onderbouwing van de zienswijzen.

Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

 1. De Branten 7, Soerendonk: het bouwen van een nieuwbouwwoning
 2. Dorpsstraat 2 Soerendonk: gedeeltelijke functiewijziging van het pand
 3. De Romrijten 8, Maarheeze: plaatsen tijdelijke mast
 4. Broekkant 63a Budel: het herstellen van eindgevel en aanpassen gevels gesloopt gedeelte boerderij
 5. Sterkselseweg 19 Maarheeze: het bouwen van een loods
 6. Stationsweg 91 Budel-Dorplein: transformatie bestaande woning met voormalige winkel tot 4 woningen
 7. Rembrandtlaan 5 Budel: het uitbreiden van een bijbehorend bouwwerk
 8. Grote Bleek 11 Maarheeze: bouwen van een mantelzorgwoning
 9. Vogelsberg 27 Maarheeze: bouwen van een mantelzorgwoning
 10. Groenewegenlaan 28 Budel: het bouwen van een carport

Verleende vergunningen:

 1. Gastelseweg 72 Budel: het kappen van zes houtopstanden
 2. Capucijnerplein 24 Budel: het wijzigen van deuren, ramen, kozijnen en brandtrappen
 3. De Wiet ong. te Soerendonk: het oprichten van een woning

Verlenging beslistermijn:

 1. Rondven ong. Maarheeze: plaatsen van een zendmast
 2. Nieuwendijk 6 Budel: Wijzigen van het gebruik van een bestaand pand naar kringloopwinkel

Aanvraag buiten behandeling gelaten:

 1. Sterkselseweg 7b Maarheeze: snoeien van een eikenboom

 bridge club cranendonck Custom

Ronde 2 Zitting 4:

Lijn A:

 1. Lies Lubbers & Harrie Valkenburg                           64,06 %
 2. Mien Preusting & Jos van Brink                                56,77 %
 3. André Oud & Jan van Tulden                                     56,25 %

Lijn B:

 1. Annie Verhagen & Magriet Hopmans                    63,89 %
 2. Gedeeld 2 en 3  Willy Campman & Gemma Weenink en Liduin van den Broek & Mieke Heyblom              57,64 %

Competitiestand na Ronde 2 Zitting 4:

Lin A:

 1. André Oud & Jan van Tulden                                     59,39 %
 2. Lies Lubbers & Harrie Valkenburg                           54,42 %
 3. Riek Bergmans & Toos Teeven                                 50,86 %

Lijn B:

 1. Liduin van den Broek & Mieke Heyblom               56,88 %
 2. Jo van Breugel & Martin van Breugel                     53,23 %
 3. Annie Verhagen & Magriet Hopmans                    50,20%

Meisjes met de Wijsjes Klein Klein

IJzersterke, vierstemmige zang, hilarische scènes en een virtuoze muzikant. Een verfrissende wind van deze enige echte Nederlandse vocalpopgroep. Met hun eerste theatervoorstelling “Tegeltjeswijsheid” veroverden de Meisjes met de Wijsjes al het hart van de theaterbezoeker. In hun tweede voorstelling “Moerstaal” liggen de tegeltjes in scherven en proberen zij de stukken aan elkaar te lijmen. De woorden hebben een andere volgorde gekregen, de liedjes zijn brutaler en wie denkt hun repertoire nu wel te kennen wordt enorm verrast. De Smeltkroes heet ze welkom op zaterdag 26 november!

Nederland. Het land waar je van je fiets afwaait en er altijd een gratis douche op de loer ligt. Het land waar de mensen het gelukkigst zijn, maar waar ook het meest wordt geklaagd. Het land waar iedereen tolerant is, maar niemand welkom en waar Zwarte Piet moet blijven. Het land waar burenruzies, geluidsoverlast en onbeschoft gedrag in het verkeer, op de sportvelden of in de supermarkt moeten worden bestreden met hashtags. Zijn wij zo direct als men beweert of zijn we gewoon lomp? Zijn wij nou échte praters of zwijgen we liever, want wat zullen de buren wel niet denken? De Meisjes brengen een cabaretesk programma over communicatie in onze moerstaal, oertaal, gebarentaal, lichaamstaal, muzikale taal of juist gebrek-aan-taal... Begeleid door hun multi-instrumentalist brengen de Meisjes een breed repertoire aan bekende en minder bekende Nederlandse nummers. Aangevuld met eigen werk van de Meisjes wordt alles uit de kast getrokken om je omver te blazen, te ontroeren en te verrassen.

Losse kaarten voor deze voorstelling op zaterdag 26 november zijn nog verkrijgbaar via de site van AK de Smeltkroes (www.akdesmeltkroes.nl) en worden dan bij de kassa klaargelegd, waar ze voorafgaand aan de voorstelling met de reserveringsbevestiging opgehaald kunnen worden. De kaarten kosten € 19,00, de voorstelling start om 20:30 u.

 

SAVE THE DATE?

20 november 2022 Intocht Sinterklaas in Maarheeze
...Maar dan net ff anders?
Ook dit jaar komt de Sint met zijn pieten naar Maarheeze...
Het zal anders dan normaal worden...maar ja wat is normaal?
Na 2 jaar corona zijn er bij ons leuke ideeën ontstaan om dit feestje eens net ff anders te gaan inrichten.
Benieuwd naar onze ideeën?
Kom dan kijken op 20 november...( De intocht start om 13.00 uur op de kruising van de Stationsstraat en Het Bergske en gaat vervolgens naar het Muziekhuis. Bij het Muziekhuis is er buiten de mogelijkheid om met de Sint op de foto te gaan of een praatje met hem te maken. Het Muziekhuis wordt omlijst met muziek van de pietenband.)
 
Groetjes
Het sinterklaas comité
Pagina 1 van 192