nlenfrdeplroes
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Ook voor ontspanning biedt Maarheeze het nodige. Zo zijn er vele mooie fiets- en wandelroutes die door Maarheeze gaan. Denk maar eens aan de Pan en de Hugterheide.

Bezienswaardigheden in Maarheeze
- Sint Gertrudiskerk. Deze neoromaanse kerk stamt uit 1910 en ze is ontworpen door L. de Vries uit Helmond.

- Pastorie uit 1821.
- Teutenboerderij. Deze boerderij aan de Kerkstraat 5 stamt uit 1779. Ze bezit een fraaie topgevel. De boerderij is meer dan 200 jaar binnen de zelfde familie gebleven en is door de familie gebouwd die ook 't Hof heeft opgericht.

Natuur en landschap van Maarheeze
Ten noordoosten van Maarheeze ligt een grootschalige landbouwontginning, waar doorheen de Rakerloop stroomt. Ten oosten van Maarheeze ligt een villabos en nog verder vindt men het natuurgebied Hugterheide. Het gaat hier om droge naaldbossen. In de richting van Soerendonk is het landschap kleinschaliger, met stukjes bos, afgewisseld met landbouwgebied, en het dal van de Buulder Aa.

 

Fietsroute langs de natuur in Cranendonck

Deze fietsroute is samengesteld ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het IVN Cranendonck. De route voert u langs de mooiste plekjes in de natuur van de gemeente Cranendonck.

Totaal is de route ongeveer 65 km lang. De route is onderverdeeld in 2 lussen. De lus Zuid begint op pagina 3 en is ongeveer 35 km. De lus Noord begint op pagina 9 en is ongeveer 30 km. Vertrek- en eindpunt van elke lus en van de totale route is:

Kasteel Cranendonck, Cranendonck 1, 6027 RK Soerendonk. In de buurt is voldoende parkeergelegenheid. Delen van de route volgen het fietsknooppunten netwerk. Regelmatig wordt daar echter van afgeweken. In de beschrijving leest u precies hoe u de route het beste volgt. Als u bij hoogtepunten van de natuur wilt afstappen, moet u er uiteraard rekening mee houden dat u langer onderweg bent. Het zijn wel stuk voor stuk plekjes die de moeite waard zijn om er even te pauzeren. Op de kaart zijn de bedoelde stukjes natuur met rode cijfers (1 t/m 14) aangegeven. Het IVN Cranendonck wenst u een fijne fietstocht. We zijn er van overtuigd dat u daarna zegt: 'Ik wist niet dat Cranendonck zo mooi is'.

 

IVN Cranendonck

 

          Gravenkasteel 13

 

          6028 RK Gastel

 

          0495-492583

 

          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Fietsroutes IVN

Lus zuid

 fiets

A.1   U vertrekt vanaf het kasteel Cranendonck. Daar rijdt u de van Schoonvorstlaan in, in de richting van knooppunt 59.

 

1

Cranendonck kasteelruïne

De Baronie Cranendonck ontstond omstreeks 1200 rond het gelijknamige kasteel dat in 1673 door de Fransen is verwoest en waarvan in 2009 de funderingen door middel van wallen zichtbaar zijn gemaakt. Hiervoor moesten de poel en de boomgaard verplaatst worden. In de poel leeft onder andere de Alpenwatersalamander. De boomgaard bestaat uit hoogstambomen met ouderwetse fruitsoorten, appels, peren, noten etcetera.

De Buulder Aa die hier om het terrein van de kasteelruïne stroomt, is de laatste jaren steeds schoner geworden. Als gevolg daarvan vind je er de watergentiaan en de waterranonkel. Het stukje Buulder Aa tegenover de ruïne maakt deel uit van een ecologische verbindingszone. Een stukje natuur dat het ene natuurgebied (Cranendonckse bos) met het andere (de Vloeten) verbindt. Langs de beek zijn daarom veel bomen geplant op de plaats waar eerst landbouwgrond was. Bij het bruggetje staan enkele enorme platanen, herkenbaar aan de vlekkerige gele schors. Deze bomen hangen in de winter vol balletjes: de zaden. In de lente vallen ze niet naar beneden maar waaien uit als pluizen in de wind. In het gebied komen onder andere de bosuil en de boerenzwaluw voor.

              fiets

B.1    Als u de Molenheide bent overgestoken, fietst u het natuurgebied de Vloeten in.

 

2

de Vloeten
De Voeten is een van de weinige gebieden waar het oorspronkelijk glooiend Brabantse landschap nog te zien is. Ontstaan in de laatste ijstijd toen vanuit de droogstaande Noordzee zand naar deze contreien kwam gewaaid en hier duinen en stuifzanden vormde. In de loop der jaren hebben de boeren de ontgonnen akkers langzaam maar zeker geëgaliseerd zodat de glooiingen verdwenen zijn.

De Vloeten betekent laag en nat gebied en slaat dan ook op de terreinen langs de Buulder Aa en de moerassen aan de noordkant. Daar staat het zelfs in de zomer blank. U vindt er veel gagel: een tweehuizige struik met een typische geur die in de winter bloeit. De gagel is beschermd. In het gebied komen onder andere de fitis, tjiftjaf, mezen, Vlaamse gaai, havik en buizerd voor.

 fiets

C.1    Bij de T-splitsing rijdt u rechtsaf (bord knooppunt 59 dus niet volgen) tot de kruising met de verharde weg.

C.2    Bij de verharde weg slaat u linksaf in de richting van de Strijperdijk.

C.3    Bij de volgende T-splitsing slaat u linksaf de Strijperdijk op.

C.4    Vervolgens slaat u de eerste weg rechtsaf de Witsemdijk op.

Aan het einde van het heideveld klimt u aan uw rechterkant even op de Putberg om van het mooie uitzicht over het Leenderbos te genieten.

C.5    Aan het einde van de Witsemdijk bij de T-splitsing slaat u linksaf.

C.6    Dan neemt u de eerste weg rechts de Roerdomp op in de richting van knooppunt 38.

C.7    Bij het einde van de Roerdomp slaat u op de T-splitsing rechtsaf richting knooppunt 38.

C.8    Bij bordje knooppunt : 38 niet linksaf slaan, maar rechtdoor rijden.

       3

Vogelkijkhut ’t Goor

Nadat in 1957 door de ingebruikstelling van het Goorgemaal landbouwgrond werd toegevoegd, heeft men eind zeventiger jaren de natuurgebieden Kranenveld en het Goor weer teruggegeven aan de natuur en is deze vogelkijkhut door IVN-vrijwilligers geplaatst.

Water uit hoger gelegen gebieden stroomt ondergronds naar het Goor, waardoor zogeheten waterkwellen ontstaan. Dwars door het Goor stroomde een beek die veel verontreinigd water vanaf België aanvoerde. Dit stroompje is verlegd naar de buitenkant van het gebied, de noordkant.

In het drassige Goor zijn vooral tijdens de trek veel watervogels te zien zoals de roerdomp, bruine kiekendief, blauwborstje en allerlei eenden.

De kraanvogel (Grus grus)

Uit de naam Cranendonck kan men afleiden dat deze vogel hier vroeger ook al neerstreek. Kraanvogels trekken in maart en april en van eind oktober tot in december over het oosten van ons land. Elk jaar komen op een aantal plaatsen groepen kraanvogels op de grond; ook bij ’t Goor. Geregeld wordt op akkers nabij deze rustplaatsen gefoerageerd.

 

fiets

 

D.1   Bij de T-splitsing van de Kluisweg - bij de rode ANWB-paddenstoel - slaat u scherp linksaf. U fietst hier met aan uw linkerkant het gebied met de IJslandse pony's.

 

       4

Het Kranenveld

Het natuurgebied het Kranenveld ligt op de hogere delen van een beeklandschap. Sinds 1972 grazen hier IJslandse pony’s. De pony’s zorgen door de begrazing dat het gebied gaat verschralen. Langzaam maar zeker verschijnen er in het gebied steeds meer korstmossen. Vooral het rendiermos valt op. Dit mos houdt absoluut niet van luchtvervuiling en jarenlang was er dan ook geen stukje mos in de verre omtrek te vinden. De laatste jaren zie je dat de soort langzaam maar zeker terugkomt. Een teken dat de lucht een stuk schoner is geworden.

In dit gebied vallen de solitaire bomen op: grove dennen en eiken die zich vrij in alle richtingen kunnen ontwikkelen. Zo’n grove den noemen we een vliegden (Buuls: Oetslèger). In het gebied komen onder andere de roodborsttapuit, boompieper, nachtzwaluw en torenvalk voor.

 

 fiets

E.1    Bij het informatiebord over de knoflookpad fietst u rechtsaf het fietspad op.

 

5

De knoflookpad

Door de aanleg van nieuwe vennetjes en het planten van een groot aantal bomen en struiken op een stuk voormalige landbouwgrond tussen Gastel en de Gastelsche Heide moet de knoflookpad behouden blijven en in aantal flink toenemen. De knoflookpad heeft water nodig maar ook rul zand. Vandaar de nieuwe vennen met daartussen zandstroken die omgeven zijn door bomen en struweel. Zo kan de pad redelijk veilig van ven naar ven gaan. Door de vennen verschillend van diepte te maken is er sprake van risicospreiding. Als er in droge tijden een vennetje droog komt te liggen, is er wellicht een andere poel waar de padden wel goed terechtkunnen. Maar het is voor de knoflookpad ook gunstig als een vennetje eens droog komt te liggen. Daardoor sterven in dat ven de visjes, die graag eitjes van amfibieën eten. Hoewel het project voor de knoflookpad is opgezet, 'liften' er ook andere dieren mee. Door de nieuwe aanplant wordt er ook een groter leefgebied gecreëerd voor kleine dieren als veldmuizen, vlinders, libelles en andere amfibieën. In Gastel zitten naar schatting tien knoflookpadden. De knoflookpad is een van de meest bedreigde amfibiesoorten. Hij scheidt een naar knoflook ruikende geur af, vandaar de naam. Om knoflookpadden te tellen gaat men af op het geluid dat ze 's avonds produceren. Ze laten zich moeilijk zien. Vogels zijn er nog niet veel. Wel zijn er al de roodborsttapuit en geelgors gesignaleerd.

 fiets

F.1    U vervolgt de route door naar knooppunt 38 te fietsen .

F.2    Bij knooppunt 38 slaat u linksaf naar knooppunt 216.

F.3    Bij knooppunt 216 houdt u links aan naar knooppunt 39.

F.4    Bij knooppunt 39 gaat u in de richting van knooppunt 80.

F.5    Bij de T-splitsing met de Grensweg gaat u rechtsaf (Niet knooppunt 80 ← volgen).

Rechts ziet u een zogenaamd brandgat. Op de vele pleintjes in onze dorpen lagen vroeger vaak van dit soort kuilen, waarbij het water diende als drinkwater voor het vee of bij brand als bluswater. Deze waterkuil is bijzonder omdat dit de enige authentieke waterkuil is die nog bewaard is in de gemeente Cranendonck.

F.6    Vervolgens neemt u de eerste weg links nadat u tussen 2 kolossale eiken bent doorgefietst. U fietst dus de Zwarteweg op.

F.7    Aan het einde van de Zwarteweg bij de T-splitsing met de Hamonterweg slaat u linksaf.

F.8    Vervolgens neemt u de eerste weg rechts (Hamonterweg blijven volgen) en rijdt u via het Stationsplein tot de kruising met de Grootschoterweg.

F.9    Daar slaat u rechtsaf, steekt u de spoorlijn (IJzeren Rijn) over en rijdt u over de Stationsweg. U blijft de Stationsweg volgen tot gemeenschapshuis de Schakel in Dorplein.


F.10  Vóór het gemeenschapshuis slaat u rechtsaf (St. Barbaraweg) en meteen linksaf de Hoortweg op.

Hier kunt u aan uw rechterkant te voet via een van de gebaande paadjes een kijkje nemen bij de Zandwinning de Hoort.

 

  6

Zandwinning de Hoort.

Voormalig gebied met heide en vennen; eigendom van de zinkfabriek. De zinkfabriek is in 1892 opgericht door de gebroeders Dor.

Een jaar of tien geleden is men na uitvoerig overleg met allerlei instanties overgegaan tot het uitdiepen van het gebied om zo goedkoop zand te winnen voor de afdekking van de jarosietbekkens op het terrein van de zinkfabriek. Hieruit is een prachtig natuurgebied ontstaan dat al snel door de Dorpleiners de Côte Dor genoemd werd; prachtig blauw water met mooie zandstranden. Er zijn veel bomen aangeplant en al snel leek het een natuurlijke plas. Tot op heden is het terrein niet verkocht. Natuurmonumenten heeft wel belangstelling maar wil eerst absoluut zeker weten dat de grond schoon is. Intussen wordt de plas gebruikt om in te zwemmen wat overigens verboden is. Aan de zuidzijde staan in de zomer honderden plantjes Zonnedauw; een rood vleesetend plantje. In dit nieuwe gebied zijn nog niet zoveel aparte vogelsoorten gesignaleerd. Wel hebben zich al diverse eenden, de zwarte mees en de kuifmees laten zien.

 fiets

G.1   Op de Hoortweg fietst u door tot de wegversmalling. Daar, bij de scherpe bocht, slaat u linksaf de Theo Stevenslaan in.

G.2   Bij het bord 'Dorplein' slaat u rechtsaf. U blijft dus de Theo Stevenslaan volgen .

G.3   Bij de kruising fietst u rechtdoor in de richting van knooppunt 78.

G.4   Bij de kruising met de Gebr. Looijmanslaan slaat u linksaf de Gebr. Looijmanslaan in

  • of

G.5   Rijdt u rechts het smalle straatje in om even te pauzeren en het fraaie Ringselven te bekijken.

 

7

’t Ringselven

De Hoort en het Ringselven maken deel uit van het natuurgebied de Loozerheide. Het onbebouwde deel van het gebied bestaat uit heide en moeras, naaldbos en zandverstuiving. Ook liggen er vennen waarvan de Hoort en het Ringselven de belangrijkste zijn. Kwelwater vanuit de Budelerbergen en vanuit de Zuid-Willemsvaart komt hier aan de oppervlakte. Van de plantensoorten kan de galigaan worden genoemd, waarvan de grootste groeiplaats van Nederland bij het Ringselven te vinden is. Verder worden in en bij de vennen ook de kleinste egelskop en draadzegge gevonden. Van de diersoorten kunnen worden genoemd: geoorde fuut, roerdomp, bruine kiekendief, porseleinhoen, baardmannetje, snor, Alpenwatersalamander, kamsalamander, heikikker, moerassprinkhaan en een groot aantal libellensoorten. De grote witte schelpen zijn zwanenmossels, die vindt u alleen maar in heel schoon water.

fiets

H.1   Als u bij het Ringselven geweest bent, keert u terug, steekt u de Theo Stevenslaan over en rijdt u de Gebr. Looijmanslaan in.

H.2   Aan het einde van de Gebr. Looijmanslaan bij de T-splitsing slaat u linksaf de Hoofdstraat in.

H.3   Meteen voorbij de kerk slaat u rechtsaf het Kerkplein op.

H.4   Vervolgens fietst u de tweede weg links de Eikenlaan in.

H.5   Aan het einde van de Eikenlaan slaat u rechtsaf.

H.6   Over het spoor bij de T-splitsing slaat u linksaf de Heuvel in, richting knooppunt 80.

H.7   Bij het driehoekig pleintje volgt u de richting naar knooppunt 80.

H.8   Aan het einde van de weg volgt u rechtsaf de richting naar knooppunt 80.

H.9         Bij de rotonde rijdt u rechtdoor richting Centrum, de Nieuwstraat in.

H.10Bij rechts het gebouw van TNT Post rijdt u rechtdoor en volgt u het knooppuntbordje richting centrum tot de Markt.

H.11Vóór de HEMA langs steekt u rechts de Markt over.

H.12Achter het Schepenhuis om rijdt u linksaf de Kerkstraat in.

H.13U volgt de Kerkstraat tot bij de kerk. Aan uw linkerkant ziet u de Pastorietuin.

 

8

Pastorietuin Budel

De kerkhofploeg, waarin ook IVN-ers werkzaam waren, was het een doorn in het oog: de volkomen verwaarloosde pastorietuin. Toen alle kapelaans waren vertrokken en de pastoor er alleen voor stond, was er geen tijd meer voor onderhoud. Een ploegje van een man of zes en een vrouw gingen in de jaren negentig aan de slag. Er werd een tuinontwerp gemaakt, bomen die moesten verdwijnen werden gemerkt, omgezaagd en tot kachelhoutjes verwerkt, de vijver werd hersteld, de paden aangelegd, nieuwe bomen en struiken geplant. Na een paar jaar was de tuin klaar en wordt sindsdien door de kerkhofploeg onderhouden. Omdat er niet zoveel bezoekers in de tuin komen, kunnen veel vogels hier ongestoord nestelen. Vogelsoorten die voorkomen zijn de boomklever, de boomkruiper, de bosuil, de kerkuil en mezen.

 fiets

I.1     U fietst de Kerkstraat uit en bij de Robert Schumannsingel houdt u rechts aan.

I.2     Bij de T-splitsing slaat u linksaf de Europalaan noord in.

I.3     Vervolgens slaat u de eerste weg rechtsaf de Burgskensstraat in.

I.4     Bij het einde van de Burgskensstraat slaat u linksaf de Maarheezerweg op en volgt knooppuntbordje richting centrum Soerendonk ←.

I.5     Na de brug over de Buulder Aa slaat u rechtsaf de Blake Beemd in

I.6     Bij ’t Winkel houdt u rechts aan.

I.7     Bij de kruising slaat u rechtsaf de van Sevenbornlaan in.

I.8     U blijft de Van Sevenbornlaan volgen tot u weer bij het begin bent van de lus Zuid: kasteel Cranendonck.

 

Lus noord

fiets

J.1     U vertrekt van kasteel Cranendonck naar knooppunt 58. U fietst hier door het Cranendonckse bos en het Buulderbroek.

 

9

Cranendoncks bos en Buulderbroek

Dit gebied is een zogeheten elzen broekbos. Het woord ‘broek’ betekent laaggelegen land langs de beek. De elzen en wilgen die hier groeien horen het hele jaar met de voeten in het water te staan. Er groeien planten als de gele lis en waterviolier. De dotterbloem is helaas al vele jaren verdwenen uit dit gebied. We hopen nog steeds dat die terugkomt.

Het Cranendoncks bos bestaat aan de randen uit hoge dennen, eiken en berken. De laagtes worden van water voorzien vanuit de hoge bolle akkers die rond het gebied Cranendonck liggen. Het water komt vooral via kwel naar boven, wat te zien is aan het hiervoor karakteristiek ijzerhoudend bruin water (roestwater).

Dit gebied is waterwingebied. Al het drinkwater van Cranendonck komt hier uit de bodem en de kwaliteit is zo goed dat je die met een flesje Spa kunt vergelijken. Omdat het gebied redelijk goed is afgesloten en er daarom niet zoveel bezoekers komen, er geen mest wordt verspreid, zout wordt gestrooid of andere verstoringen plaatsvinden, is het gebied rijk aan plantensoorten, vogels, zoogdieren en insecten. Mooi voorbeeld zijn de lijstersmidsen. Op de betonnen delen van de waterpompstations van het waterleidingbedrijf slaan de lijsters de huisjes van de huisjesslakken kapot om zo de slak op te kunnen peuzelen. Verder komen er de grote en kleine bonte specht, het goudhaantje, de bonte vliegenvanger en allerlei mezen voor.

 fiets

K.1    Bij knooppunt 58 slaat u rechtsaf in de richting van knooppunt 39.

K.2    Bij het bord ’Immenhof’ slaat u linksaf. Aan uw linkerhand ziet u de Immenhof.

 

10

Immenhof bijen- en bloementuin

De Immenhof is de drachtplantentuin van de bijenhoudervereniging 't Wilgenroosje. Dit is een ongelooflijk mooie tuin die u gezien moet hebben

In deze tuin staan ongeveer 600 verschillende soorten (dracht)planten waar bijen en andere insecten hun nectar en stuifmeel halen. De tuin is onderverdeeld in diverse thematuintjes, zoals een siertuin, een rotstuin, een heidetuin en een kruidentuin. Er is onder andere een bijenhal, een insectenmuur voor solitaire (alleen levende) bijen en wespen en een paddenpoel. Er zitten ook veel verschillende soorten vogels onder andere de wielewaal, fitis, tjiftjaf, heggemus, roodborst en winterkoning.

 fiets

L.1    Vanaf de Immenhof volgt u linksaf het pad tot aan de T-splitsing met een brede zandweg. Daar gaat u rechtsaf die brede zandweg op.

L.2    Bij de T-splitsing met de Broekkant (verharde weg) slaat u linksaf in de richting van knooppunt 57 ←.

L.3    Bij de T-splitsing slaat u linksaf de Ruilverkavelingsweg op

L.4    Verderop houdt u links aan en rijdt u de Vinnen in.

L.5    Bij de kerk slaat u rechtsaf.

L.6    Vóór de kerkhofmuur slaat u weer rechtsaf. Hier bent u bij de Kroenekraan: het IVN-verenigingsgebouw.

         11

IVN-honk de Kroenekraan

Het gebouw is het voormalig klooster van de zusters die zorgden voor het onderwijs in Maarheeze. De Mariaschool die ernaast ligt was hun werkterrein. Eerst voor jongens en meisjes en later, toen de St. Josefschool was gebouwd, alleen nog voor meisjes. Toen er nog maar 2 zusters over waren, zijn die naar het moederhuis in Limburg vertrokken en kwam het gebouw vrij. Na enkele jaren kreeg het IVN toestemming om zich hierin te vestigen. In de tuin vindt u nestkasten voor verschillende vogelsoorten zoals mussen, spreeuwen, merels, mezen en winterkoninkjes.

 fiets

M.1  U fietst tussen de boerderij en de kerkhofmuur door en komt bij een T‑splitsing (de Hoge Weg). Daar slaat u rechtsaf en fietst u parallel aan de A2.

M.2  U blijft parallel aan de A2 fietsen tot het viaduct over de A2. Daar slaat u linksaf, fietst u het viaduct over en neemt u de bocht links naar beneden.

M.3  Bij de eerste weg rechts slaat u rechtsaf de Driebos in. Aan uw rechterhand ziet u ’t Tipke.

 

12

’t Tipke (Greunsvengat)

De vijver is gegraven in 1970/1971 ten behoeve van de aanleg van de A2 en het viaduct dat naast de vijver ligt. Omdat het een afgraving is, heeft de vijver een redelijk vlakke bodem die varieert tussen 2,40 en 3 meter.


Er zwemmen verschillende soorten zoetwatervissen; voornamelijk brasem, voorn, winde, zeelt, baars, karper (oudere schubkarpers en jongere spiegelkarpers), paling en snoek. De visvereniging ’t Tipke heeft hier haar thuisbasis. Zij onderhouden de visstand in de vijver. Om de visstand op peil te houden worden elk jaar witvis en om de paar jaar karper uitgezet. Dit is nodig omdat de aalscholvers de generatie vissen tussen de 10 en 30 cm zo uitdunnen dat die zich niet meer kunnen voortplanten. In de omgeving van de vijver zien we libellen, vlinders en natuurlijk vogels en eenden. Op en bij het water komen voor: de kleine karekiet, wilde eend, meerkoet, waterhoen, aalscholver, reiger, kokmeeuw, fuut en krakeend.

 fiets

N.1   U fietst langs 't Tipke. Over de spoorlijn slaat u meteen rechtsaf het fietspad op naar knooppunt 84.

N.2   Bij knooppunt 84 fietst u rechtdoor naar knooppunt 74.

N.3   Bij knooppunt 74 slaat u linksaf de zandweg Heugterzijweg in, richting knooppunt 70.

N.4   Na ongeveer 2,5 km is er een scherpe bocht naar rechts. Op die plaats slaat u linksaf langs de slagboom de zandweg in.

of

N.5   U fietst eerst 50 meter naar rechts om op de wildkansel naar de edelherten te kijken. Daarna vanaf de wildkansel 50 m terug tot aan de brede zandweg, deze oversteken en langs de slagboom de zandweg in fietsen.

13

Uitkijktoren edelherten (Weerterbos)

 

 

Het edelhert (Cervus elaphus), in jagersjargon roodwild, is een hertensoort die voorkomt in Europa, Azië en Noord-Amerika. Het edelhert komt in Nederland voor op de Veluwe, de Oostvaardersplassen en sinds 2005 in het Weerterbos. Het Weerterbos grenst aan de Noord-Brabantse Hugterheide en bestaat uit bossen, vennen, grasland en kleine heidevelden.

Op 15 november 2005 zijn in dit bosgebied door stichting Het Limburgs Landschap 15 edelherten in een omrasterd gebied van 150 hectare uitgezet. De bedoeling was dat de herten eerst zouden wennen aan het terrein en straks, nadat alle inrichtingsmaatregelen in de directe omgeving gerealiseerd zijn, de vrije wildbaan in zouden trekken. Het ziet er echter steeds meer naar uit dat de herten blijvertjes worden in het Weerterbos. En dan wel achter het gaas. Als ze losgelaten worden zijn ze waarschijnlijk ook meteen voorgoed vertrokken omdat onze bosgebieden niet groot genoeg zijn. Bovendien is het nu een trekpleister voor toeristen om de herten vanuit de toren te bewonderen.

Vogelsoorten die in deze buurt voorkomen zijn de geelgors, boompieper, boomleeuwerik, mezen en goudhaantje.

 fiets

O.1   U volgt de zandweg tot aan de hoek met de verharde weg Fazantlaan-Hommelberg. Daar slaat u rechtsaf de verharde weg op en volgt u de Hommelberg.

O.2   Bij de scherpe bocht naar links fietst u rechtdoor het zandpad in tot aan de Koenraadtweg.

O.3   Bij de Koenraadtweg gaat u rechtsaf het fietspad op.

O.4   Bij de eerste verharde weg, bij het bordje knooppunt 66↑, slaat u linksaf de Rummeling in.

O.5   U blijft de Rummeling volgen (wordt zandweg) tot de Panweg.

O.6   Bij de kruising met de Panweg slaat u rechtsaf naar knooppunt 64.

of

O.7   Fietst u hier linksaf de Panweg op en vervolgt u de route bij P.9.

De route maakt vanaf hier een lus door de Pan. Op dit stuk kan het fietsen op sommige plaatsen wat lastig zijn door los zand. Ook komen er stukken voor die bij overvloedige regelval aan de natte kant kunnen zijn.

 

14

De Pan

Het landgoed de Pan is een van de mooiste en meest gevarieerde gebieden binnen de gemeente. Het ligt ten noordoosten van Maarheeze en is ongeveer 300 hectare groot. Het meest indrukwekkend is de zuidkant, waar loofbossen en gemengde bossen elkaar afwisselen, maar waar u ook nog een stuk ongerepte heide aantreft en moerasjes, waar de natuur ongestoord haar gang kan gaan. Oorspronkelijk was de Pan een gebied dat bestond uit grienden, water, heide en landbouwgrond. In 1928 kocht de familie Philips dit gebied aan en maakte het tot een landgoed. In eerste instantie als investering, maar ook als kampeerterrein voor de bleekneusjes uit het westen van het land. Inmiddels is de Pan in het bezit van Staatsbosbeheer. Het beleid van Staatsbosbeheer is om de natuur ongestoord zijn gang te laten gaan. Omgevallen bomen mogen blijven liggen en maïsakkers zijn ontgrond en teruggegeven aan de natuur. Anderzijds wordt er onderhoud gepleegd, wat voor het behoud van de natuur toch noodzakelijk is. Er wordt geplagd en samen met de vrijwilligers van het IVN werd de heide een jaar of 10 geleden vrijgemaakt van jonge berkaanplant, zodat de heide weer in al zijn pracht kan bloeien. Werkers uit die tijd noemen dat nog steeds 'mijn stukske hei'. Tegenwoordig houdt een kudde schapen de heide schoon. Er leven bunzingen, egels, hazen en reeën. Vogels: buizerd, havik, wielewaal, boomklever, enkele soorten spechten waaronder de zwarte en daarnaast niet te vergeten de nachtzwaluw.

 fiets

P.1    Van knooppunt 64 fietst u in de richting van knooppunt 62.

P.2    Bij het einde van het heideveld slaat u linksaf de zandweg in.

P.3    U fietst om het heideveld heen. Steeds het heideveld aan uw linkerkant houden.

P.4    Als u voor ¾ om het heideveld bent bij het kruispunt oversteken en langs de slagboom het pad in fietsen.

P.5    Alsmaar rechtdoor blijven fietsen tot over de brug over het Sterksels kanaal.

P.6    Over de brug slaat u linksaf en meteen weer rechtsaf het bos in.

P.7    U blijft rechtdoor fietsen tot de slagboom aan de rand van het bos. Daar gaat u linksaf het fietspad op.

P.8    Bij het kruispunt met de verharde Panweg slaat u rechtsaf.

P.9    De Panweg blijft u volgen tot de kruising met de Koenraadtweg.

P.10Bij de Koenraadtweg volgt u de richting naar knooppunt 84 (oversteken en rechtsaf).

P.11Bij de bocht naar links steekt u over en volgt u de richting centrum.

P.12Bij het ANWB-bord rechtsaf 'Andere richtingen', slaat u rechtsaf de Sterkselseweg op.

P.13Bij de tweede weg links slaat u linksaf de Neerlanden in en maakt u een bocht naar links de Vogelsberg in.

P.14U rijdt onder de A2 door De Kleine Bruggen en rechtdoor de Molenheide op.

P.15Bij het bordje richting knooppunt 58 fietst u links de Van Schoonvorstlaan in om de lus Noord af te sluiten bij kasteel Cranendonck.

of

P.16 U fietst richting knooppunt 59 om aansluitend de lus Zuid te fietsen

Het IVN Cranendonck hoopt dat u een fijne fietstocht heeft gehad en van de natuur heeft kunnen genieten.

.