Wat is de dorpsraad

De dorpsraad is de schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Via de dorpsraad worden bewoners betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol, welke door de gemeente zeer wordt gewaardeerd omdat kritisch wordt meegedacht. Als dorpsraad nodigen wij u als bewoner daar ook bij uit. Via deze website zullen wij u als bewoner van Maarheeze op de hoogte houden van de activiteiten van de dorpsraad. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid via de website zaken bij de dorpsraad aan te kaarten.

Wij nodigen u uit hier enthousiast van gebruik te maken.

 

Wat is de dorpsraad?

 • Een Stichting met als doel: DE LEEFBAARHEID VERHOGEN IN HET DORP MAARHEEZE.
 • De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen.
 • De dorpsraad is niet politiek gebonden.
 • De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Maarheeze. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Maarheeze.

Wat doet de dorpsraad voor u?

 • De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp.
 • De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.
 • De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Cranendonck. Het College, van haar kant, is verplicht om bij plannen die de fysieke leefomgeving raken, advies in te winnen bij “Dorpsraad Maarheeze”.

Wat doet de dorpsraad niet?

 • De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van uitsluitend persoonlijke belangen van de dorpsleden. De dorpsraad dient het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners.

Wie zitten er in de dorpsraad?

 • De leden van de Dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven.

Hoe vaak komt de Dorpsraad bijeen? 

 • De dorpsraad komt gewoonlijk een keer per 6 weken bijeen om de ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen en lopende zaken te bespreken. Meestal vinden deze bijeenkomsten plaats in de Smeltkroes in Maarheeze. Data voor deze bijeenkomsten treft u aan onder het kopje 'agenda' van deze website. De inwoners van Maarheeze zijn van harte welkom om als belangstellende toehoorder aanwezig te zijn. Na de behandeling van alle agendapunten krijgt u desgewenst de gelegenheid aanvullende vragen te stellen, deze vragen wel graag vóór aanvang van de bijeenkomst even aan het secretariaat melden.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Dat de leden van de dorpsraad zich belangeloos inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van leefbaarheid in Maarheeze.

Wat verwachten wij van u?

 • Van U verwacht de dorpsraad dat u mee wilt denken en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies wilt voorzien, zowel bij bestaande als zich nieuw aandienende problemen die betrekking hebben tot de leefbaarheid van Maarheeze.

Kunt U ook lid worden van de Dorpsraad?

 • U kunt lid worden van de Dorpsraad. Voor meer informatie neem contact op met het bestuur van de Dorpsraad (via de contactbutton of per e mail).

Voorbeelden 

 • Voorbeelden van de werkzaamheden van de dorpsraad zijn o.a. de kern van Maarheeze vrij maken van vrachtverkeer en natuurlijk de handhaving daarvan en het adviseren over de echt noodzakelijke woningbouw en situering. “Dorpsraad Maarheeze” heeft het recht het College gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.
nlenfrdeplroes
dinsdag 16 oktober 2018 19:48

Actie en besluitenlijst dorpsraad 8 oktober 2018

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Vergadering d.d. 08-10-2018

Aanwezig:, Rita van Aerts, Ans Baks, Marie Beenackers, Peter van den Berg, Eric van Beurden, Gerrit Gerritsen, Har Heubergen, Cees Leenhouts, Mari Janssen, Willy Kuipers, Jan Maas, Jo Rampen , Jacques Sak en Claire Haarmans

Afwezig met kennisgevingMarina Bukkems , Rob Geertman, Bart van den Linden, Claire Haarmans, Tinus Verbakel

Gasten: Marion Vereijken Piet Konings, Syriel Grundel.en Jen Mansvel

Acties en standpunten/besluiten

Actielijst

nr.

Wie

onderwerp / inhoud / actie

Wanneer

Klaar

01

Wkgp MW&C/ Sociaalwelzijn

Speelplaatsjes blijvend volgen

blijvend

02

secretaris

Tekening woningen doorsturen leden dorpsraad

z.s.m.

z.s.m.

03

Werkgroep MW&C

Presentatie punten schouwronde

26nov

26 nov

04

Allen

Zo mogelijk bezoeken 15 okt afvalbeleidsplan

15 okt

15 okt

05

Wkgp openbare ruimte/ secretaris

Als brief naar de gemeente

z.s.m.

26 nov

06

Wekkgroep Sociaal welzijn

Vraag consultatiebureau doorgeven aan wethouder

z.s.m.

26 nov

07

secretaris

Samen naar de A2 alleen op agenda op aangeven van werkgroep

altijd

08

09

10

Standpunten- en besluitenlijst

nr.

Standpunt / besluit

 

01

Werkgroepen sociaalwelzijn en communicatie, zolang Rob alleen is, samenvoegen

02

26 nov verkiezing nieuwe voorzitter kandidaat Jacques Sak

03

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.

foto's Maarheeze

[SIGPLUS_EXCEPTION_CASE_MISMATCH] Image source root/images/Maarheeze/sport cannot be found with a case-sensitive search but a file system entry root/images/Maarheeze/Sport exists. While some operating systems (e.g. Windows) are case-insensitive, others (e.g. Linux) are case-sensitive in matching file system entries. On this server, the image source must match the file system entry exactly, including character case.