wg communicatie bwwg leefomgeving bwwg sociaal bwwg verkeer bwwg openbareruimte

nlenfrdeplroes

Dorpsraad werkgroep beheer en realisatie van de openbare ruimte

Wat is eigenlijk openbare ruimte? Daarmee wordt hier bedoeld: alle ruimte in Maarheeze waar iedereen toegang toe heeft en gebruik van mag maken en die eigendom van en/of in beheer bij de gemeente Cranendonck is.

Dat wil zeggen:

  1. het bestaande wegennet met alle soorten verhardingen, inclusief paden, rioolkolken, weggoten en straat-meubilair (voor zover dit niet valt onder de Werkgroep Verkeer);
  2. alle mogelijke voorzieningen om de wegen voor gehandicapten beter begaanbaar te maken;
  3. zandbakken voor zover die onder gemeentebeheer vallen.

(Dit alles wordt ook wel GRIJS genoemd.)

Maar ook:

  1. al het gemeentelijk groen langs wegen, lanen straten en van parken, gazons, vijvers, hagen, houtwallen, speelplaatsen enz.;
  2. alle banken, klim-, trim- en speeltoestellen plus afvalbakken in parken, langs paden of trimroutes, ook weer voor zover die onder gemeentebeheer vallen.n

(En dit wordt ook wel GROEN genoemd.)

De gemeente Cranendonck heeft weliswaar over dit alles zeggenschap, maar wíj, inwoners van Maarheeze, komen er dagelijks en maken er gebruik van. Daarom zijn wij samen met de gemeente verantwoordelijk voor een veilige en aangename staat van die ruimte. Ideeën voor aanpassingen, verbeteringen zijn dan ook zeer welkom. De dorpsraad Maarheeze helpt graag bij het uitwerken van die ideeën en adviseert daarover de gemeente.

Kleine onvolkomenheden (zoals eventuele beschadigingen) kunnen wij (bewoners) het beste zelf doorgeven via de klachtenlijn van de gemeente, bij voorkeur via de website van de gemeente Cranendonck of anders telefonisch.

Horen we onverhoopt niets meer van de klacht, dan kan de Dorpsraad alsnog worden ingeschakeld.

e-mail: dorpsraad-openbareruimte@maarheeze.nu

Deelnemers:

Mari Janssen

Eric van Beurden