Menu

Dorpsraad

Notulen van de afgelopen vergaderingen

WAT IS DE DORPSRAAD?

De dorpsraad is de schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Via de dorpsraad worden bewoners betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol, welke door de gemeente zeer wordt gewaardeerd omdat kritisch wordt meegedacht. Als dorpsraad nodigen wij u als bewoner daar ook bij uit. Via deze website zullen wij u als bewoner van Maarheeze op de hoogte houden van de activiteiten van de dorpsraad. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid via de website zaken bij de dorpsraad aan te kaarten.

Wij zijn een stichting met als enige oogmerk: de leefbaarheid in Maarheeze te verbeteren. We zijn niet gebonden aan een politieke partij en kunnen ons daarom volledig inzetten voor de belangen van Maarheeze.

Mail: secretaris@dorpsraadmaarheeze.nu

Wat doet de dorpsraad voor u?

 • De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp.
 • De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.
 • De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Cranendonck. Het College, van haar kant, is verplicht om bij plannen die de fysieke leefomgeving raken, advies in te winnen bij “Dorpsraad Maarheeze”.

Wat doet de dorpsraad niet?

 • De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van uitsluitend persoonlijke belangen van de dorpsleden. De dorpsraad dient het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners.
 •  

Wie zitten er in de dorpsraad?

 • De leden van de Dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven.

Hoe vaak komt de Dorpsraad bijeen? 

 • De dorpsraad komt gewoonlijk een keer per 6 weken bijeen om de ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen en lopende zaken te bespreken. Meestal vinden deze bijeenkomsten plaats in de Smeltkroes in Maarheeze. Data voor deze bijeenkomsten treft u aan onder het kopje 'agenda' van deze website. De inwoners van Maarheeze zijn van harte welkom om als belangstellende toehoorder aanwezig te zijn. Na de behandeling van alle agendapunten krijgt u desgewenst de gelegenheid aanvullende vragen te stellen, deze vragen wel graag vóór aanvang van de bijeenkomst even aan het secretariaat melden.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Dat de leden van de dorpsraad zich belangeloos inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van leefbaarheid in Maarheeze.

 

Wat verwachten wij van u?

 • Van U verwacht de dorpsraad dat u mee wilt denken en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies wilt voorzien, zowel bij bestaande als zich nieuw aandienende problemen die betrekking hebben tot de leefbaarheid van Maarheeze.


Kunt U ook lid worden van de Dorpsraad?

 • U kunt lid worden van de Dorpsraad. Voor meer informatie neem contact op met het bestuur van de Dorpsraad (via de contactbutton of per e mail).


Voorbeelden 

 • Voorbeelden van de werkzaamheden van de dorpsraad zijn o.a. de kern van Maarheeze vrij maken van vrachtverkeer en natuurlijk de handhaving daarvan en het adviseren over de echt noodzakelijke woningbouw en situering. “Dorpsraad Maarheeze” heeft het recht het College gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.


Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app